Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Dependencja Korony:
Królestwo Elderlandu
mikronacja
13.04.2012 r.
Komendacja Elderlandu
Pavel Svoboda
W dniu wczorajszym, 12 kwietnia 2012 roku, delegacja Królestwa Elderlandu złożyła komendację Koronie Dreamlandzkiej. Elderland, nie tracąc swojej odrębnej państwowości, związał się z Koroną Dreamlandzką węzłem dependencji. W związku z komendacją, JKM Artur Piotr wydał dekret rozciągający obywatelstwo dreamlandzkie na Elderlandczyków.
04.04.2012 r.
Premier mianowany
Marcin Mikołaj
Dziś, późnym wieczorem, po zakończeniu tradycyjnej audiencji dla posłów, JKM Artur Piotr wydał postanowienie królewskie, w którym mianował JE Jacquesa księcia de Brolle na urząd Premiera Rządu JKM.

Izba Poselska, jak i cała społeczność, oczekują wygłoszenia przez JE Premiera Rządu JKM exposé na forum Parlamentu.
02.04.2012 r.
Przekazanie laski marszałkowskiej
Marcin Mikołaj
Dziś Izba Poselska XIX kadencji dokonała wyboru Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej - Marszałkiem został JKW Pavel Svoboda członek Klubu Republikańskiego, Wicemarszałkiem hrabia Albon niezrzeszony w żadnym ugrupowaniu politycznym.

JE Jacques książę de Brolle zgodnie ze zwyczajem po ogłoszeniu Uchwały IP przekazał laskę marszałkowską kończąc jednocześnie sprawowanie zaszczytnej funkcji Marszałka Seniora.
31.03.2012 r.
Ambasador Księstwa Sarmacji już w Królestwie
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym JKM Artur I Piotr przyjął na audiencji ambasadora Księstwa Sarmacji, JE Krzysztofa Bojara. JKM otrzymał listy uwierzytelniające JE w charakterze ambasadora na terytorium Królestwa.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji powierzonej misji.
27.03.2012 r.
Wybór Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej
Marcin Mikołaj
JE Jacques książę de Brolle - Marszałek Senior Izby Poselskiej - rozpoczął procedurę wyłonienia Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej. Wstępnie ustalono kalendarz prac, który przedstawia się następująco:

27 III - 1 IV 2012 r. - zgłaszanie kandydatów na Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej;
2 – 8 IV 2012 r. - głosowanie nad kandydaturami.
9 IV 2012 r. - ogłoszenie przyjętych uchwał, przekazanie laski marszałkowskiej.

Sam kalendarz ma charakter orientacyjny i nie wyklucza zamknięcia procedury wcześniej, tj. po oddaniu głosów przez wszystkich posłów.
26.03.2012 r.
Mowa Tronowa
Marcin Mikołaj
Jego Królewska Mość Artur Piotr wygłosił w Izbie Poselskiej tradycyjną Mowę Tronową, w której dostrzegł konieczność podjęcia prac nad dwoma zasadniczymi tematami - losem Prowincji oraz dostosowaniem aktualnych praw do sytuacji, która panuje w Królestwie.

Marszałkiem Seniorem został wyznaczony książę de Brolle, który jednocześnie otrzymał od JKM klucze do nowej sali obrad Izby Poselskiej.
21.03.2012 r.
Wyniki wyborów do IP XIX
Artur Piotr
JE Tomasz hrabia Barney ogłosił wyniki wyborów do Izby Poselskiej XIX kadencji. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
(1) Jacques de Brolle - 6 głosów
(2) Łukasz Wakowski - 6 głosów
(3)Albon z Cintry - 5 głosów
(4) Pavel Svoboda - 3 głosy
(5) Tomasz Lerent - 2 głosy.

W ciągu 3 dni możliwe jest składanie skarg na przeprowadzenie wyborów.
Ogłoszenie zostało już ujęte w BPSK.
20.03.2012 r.
Ostatne chwile głosowania do IP XIX
Artur Piotr
Przypominamy, że to ostatnie chwile do oddania ważnego głosu w wyborach do Izby Poselskiej XIX kadencji. Kto nie głosował, niech koniecznie wrzuci swój głos do urny.
27.02.2012 r.
Zmiany w Prowincjach
Marcin Mikołaj
Jego Królewska Mość dnia 25 lutego 2012 roku odwołał JE Gregory’ego wicehrabiego de Corylus ze stanowisk Namiestnika Koronnego Morlandu, Namiestnika Koronnego Surmali i Namiestnika Koronnego Weblandu powołując odpowiednio:
- JE Steda markiza Asketila na stanowisko Namiestnika Surmali i p.o. Namiestnika Morlandu
- JE Kazia arcyksięcia Wichurę na stanowisko Namiestnika Weblandu.

Obie osoby są szeroko znane w Królestwie Dreamlandu, a ich dotychczasowa praca pozwala mieć nadzieję na "reaktywację" nieco ospałych Prowincji Królestwa Dreamlandu. Powołanym serdecznie gratulujemy.
24.02.2012 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość ogłosił kalendarz wyborów do Izby Poselskiej XIX kadencji. Od 25 lutego do 2 marca Komisarz Wyborczy Królestwa Tomasz hrabia Barney będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów w wyborach. Głosowanie zostało zaplanowane na 14 - 20 marca 2012.
JKM Artur Piotr skrócił XVIII kadencję Izby Poselskiej, ponieważ, po wygaśnięciu mandatu pana Martina von Vipera, liczba posłów spadła poniżej pięciu.
20.02.2012 r.
Komunikat JKM
Tomasz Barney
JKM Artur I Piotr opublikował dzisiaj komunikat, w którym poinformował o przejściowych problemach związanych z nowym serwerem Królestwa.

Jednocześnie ogłosił, iż zwrócił się z prośbą do p.o. Premiera JE Jacques'a księcia de Brolle'a o stworzenie projektu kalendarza wyborczego przy udziale JE Tomasza harbiego Barney'a, będącego Komisarzem Wyborczym Królestwa, a następnie jego przedstawienie Koronie.
09.02.2012 r.
Witamy na nowym serwerze
Kazio Wichura
Jeśli widzisz tą wiadomość oznacza to, że pomyślnie zakończyliśmy przenosimy hostingu oraz domeny.

Zapraszamy na szampana: B A R
06.02.2012 r.
Zmiana przepisów o Rządzie
Artur Piotr
Ogłoszono dziś ustawę federalną nowelizującą przepisy o Rządzie Królewskim. Dostosowuje ona rozwiązania obowiązującej od 2002 roku ustawy do rozwiązań nowej ustawy zasadniczej. Tekst ustawy oraz nowy tekst jednolity zostały ogłoszone na Forum Królestwa.

Nowe akty wprowadzono już również do Bazy Prawnej Sądu Królestwa (BPSK): tekst ustawy nowelizującej - TUTAJ, zaś nowy tekst jednolity - TUTAJ.
21.01.2012 r.
Ratyfikacja traktatu z Królestwem Nordii
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Artur I Piotr ratyfikował Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Nordii.

Treść owego aktu można znaleźć na naszym forum.
http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=23&t=1091
09.01.2012 r.
Przeniesienie domeny
Artur Piotr
W dniu dzisiejszym zostanie złożone zlecenie przepięcia naszej domeny na nowy serwer. Może to spowodować przejściowe trudności z wejściem na strony, w tym forum. Do czasu unormowania sytuacji przypominamy o możliwości kontaktowania się przez listę dyskusyjną Królestwa:

Adres strony listy

adres poczty elektronicznej grupy

Z uwagi na możliwe trudności w funkcjonowaniu forum zmieniono zasady regulujące funkcjonowanie listy - każdy może się zapisać, bez konieczności wnioskowania o zaproszenie.
08.01.2012 r.
Nowy Scriptores Dreamlandis już w kioskach
Piąty numer "Scriptores Dreamlandis" - jedynego dreamlandzkiego pisma naukowego, dotychczas nieaktywnego, ale z pewnością nie zapomnianego - trafił dziś do kiosków.
W numerze:
- dr net. Krzysztof Jazłowiecki: "O badaniu historii";
- dr net. Robert van Buuren: "Czy nowa konstytucja jest faktycznie nowa?";
- prof. net. Edward A. Krieg: "Apologia zmian", a także wykład inauguracyjny Wydziału Teorii Nowego Świata UKD "O roszczeniu do prawdy w sytuacjach komunikacyjnych mikronacji".
06.01.2012 r.
Zakończenie podróży JKM
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym JKM zakończył swoją podróż po Prowincjach, rozpoczętą 2 I 2012 roku w Unii Saudadzkiej. W ramach pokoronacyjnego objazdu, JKM rozmawiał z administrującymi poszczególnymi Prowincjami Królestwa. Nadto 5 I 2012 roku JKM powołał Namiestnika Koronnego Unii Saudadzkiej w osobie JE Martina markiza de Joustin, wyrażając podziękowanie JE Michałowi wicehrabiemu von Nadolanczykowi za pełnienie obowiązków namiestniczych w trudnym okresie przejściowym.

Ostatnim punktem podróży JKM było odwiedzenie Prowincji zarządzanych przez JE Gregory'ego wicehrabiego de Corylusa. Namiestnik opowiedział o swoich planach związanych z Morlandem, Surmalą i Weblandem. Około godziny 21:00 JKM wyruszył w podróż powrotną do Ekorre.
31.12.2011 r.
Życzenia noworoczne
Tomasz Barney
Dreamlandczycy,

w imieniu Dworu Królewskiego pragniemy złożyć Wam życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2012 roku oraz aby nie zabrakło w nim czasu dla Królestwa.

Raz jeszcze wszystkiego dobrego i udanej zabawy sylwestrowej!
24.12.2011 r.
Życzenia świąteczne
Tomasz Barney
Dreamlandczycy,

Nie po raz pierwszy przychodzi Nam składać życzenia świąteczne z Ekhorn, jednak i tym razem, jak zawsze robimy to z głębi serca.

W tych radosnych dla Nas dniach pragnę życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze, spełnienia Waszych marzeń, realizacji w życiu zawodowym i prywatnym, wielu chwil i momentów pełnych miłości i ciepła.

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w takiej chwili pominęli naszą wirtualną Ojczyznę. Królestwu życzymy kolejnych 13 lat i ogromnego przyrostu aktywnych mieszkańców.

Wesołych Świąt!
21.12.2011 r.
Wystąpienie JKM w Radzie Królestwa
Tomasz Barney
Królewski Pałac Ekhorn

W dniu wczorajszym JKM Artur I Piotr wystąpił w Radzie Królestwa, zwracając uwagę między innymi na charakter Rady jako organu permanentnego oraz powierzając JKW Edwardowi I Arturowi przewodniczenie obradom jako najstarszemu panowaniem królowi seniorowi w w/w organie, zastrzegając iż szczególnie ważnym debatom sam będzie przewodniczył.

Wystąpienie w Radzie kończy uroczystości koronacyjne i etap inauguracji nowego panowania.
20.12.2011 r.
Komunikat Dworu
Tomasz Barney
Królewski Pałac Ekhorn

W dniu dzisiejszym JKM Artur I Piotr przewodniczył Komitetowi Spraw Zagranicznych. Odbyła się również uroczystość inwestytury:

(1) Jego Ekscelencja Jacques diuk de Brolle otrzymuje tytuł księcia, znany będzie odtąd jako Jego Ekscelencja Jacques książę de Brolle;
(2) Jego Ekscelencja Tomasz baron Barney otrzymuje tytuł hrabiego, znany będzie odtąd jako Jego Ekscelencja Tomasz hrabia Barney;
(3) Jego Ekscelencja Gregory baron de Corylus otrzymuje tytuł wicehrabiego, znany odtąd będzie jako Jego Ekscelencja Gregory wicehrabia de Corylus;
(4) Jego Ekscelencja Michał baron von Nadolanczyk otrzymuje tytuł wicehrabiego, znany będzie odtąd jako Jego Ekscelencja Michał wicehrabia von Nadolanczyk;
(5) Jego Ekscelencja Hans baron von Witt otrzymuje tytuł wicehrabiego, znany będzie odtąd jako Jego Ekscelencja Hans wicehrabia von Witt;
(6) Hesus de la Navas zostaje włączony w poczet szlachty, znany odtąd będzie jako Szlachetny sir Hesus de la Navas.
18.12.2011 r.
Koronacja JKM Artura I Piotra
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym miała miejsce koronacja Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra.

Tuż po niej Jego Królewska Mość wygłosił mowę tronową, w której odwołał się do panowania swojego poprzednika, JKW Roberta I.

Głos zabrało także kilku z przybyłych na ceremonię gości.

Po zakończeniu części oficjalnej, Jego Królewska Mość ugościł przybyłych na tradycyjnym Bankiecie Koronacyjnym.
14.12.2011 r.
Postanowienia Królewskie
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Artur I Piotr dokonał ponownego powołania urzędników piastujących swoje urzędy przed Postanowieniem Królewskim o przekazaniu Korony.

Jednocześnie zatwierdził wszystkie czynności urzędowe tychże osób, dokonane po przekazaniu Korony, a przed ogłoszeniem powołującym tychże urzędników.
14.12.2011 r.
Koronacja
Tomasz Barney
Dnia 18 grudnia 2011 roku o godzinie 18:00 odbędzie się ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra.

Uroczystość będzie miała miejsce na kanale #5prowincji, a dostać się można tam korzystając z:
- adresu bezpośredniego: http://dreamland.net.pl/index.php?id=czat&pan=1
- strony głównej Królestwa Dreamlandu, klikając w, umieszczone w prawej, górnej części interfejsu, hiperłącze IRC.

Zapraszamy!
13.12.2011 r.
Przekazanie Korony
Artur Piotr
JKW Robert I przekazał w dniu wczorajszym Koronę Królestwa JKM Arturowi I Piotrowi.
09.12.2011 r.
BPSK zaktualizowana
Artur Piotr
W dniu dzisiejszym zakończono aktualizację Bazy Prawnej Sądu Królestwa.
05.12.2011 r.
Nowy p. o. Marszałka Dworu JKM
Krzysztof Jazłowiecki
Hans baron von Witt został pełniącym obowiązki Marszałka Dworu Jego Królewskiej Mości. Zastąpił na tej funkcji Tomasza barona Barneya, który podał się do dymisji. Dziękujemy baronowi Barneyowi za dotychczasowa pracę, a nowemu zwierzchnikowi dworzan życzymy udanej pracy!
04.12.2011 r.
Koniec konsultacji, prace w BPSK
Artur Piotr
Prezes Sądu Królestwa zakończył dziś konsultacje w sprawie zmian w procedurze sądowej przez wprowadzenie rozprawy odbywanej w czasie rzeczywistym, a także poinformował o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Bazy Prawnej Sądu Królestwa, jako pierwszym etapie zaplanowanej reorganizacji serwisów, za które odpowiada Prezes Sądu Królestwa.
25.11.2011 r.
Konsultacje ws. zmian procedury sądowej
Artur Piotr
Prezes Sądu Królestwa rozpoczął konsultacje w sprawie zmian procedury obowiązującej przed dreamlandzkimi sądami, poprzez wprowadzenie rozprawy w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do dyskusji. Szczegóły TUTAJ.
25.11.2011 r.
Unia Saudadzka
Sted Asketil
Marszałek Izby Poselskiej zarzadził dzisiaj głosowanie w sprawie projektu ustawy konstytucyjnej dotyczącej zmiany liczby prowincji, sankcjonującej w ten sposób decyzję obywateli Księstw Furlandii i Luindoru o połączeniu.

Głosowanie potrwa do 2 grudnia 2011r, lub do dnia, gdy wszyscy posłowie oddadzą głosy.

Mam nadzieje iż „wybrańcy narodu” uszanują decyzje lokalnej społeczności…
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin