Kapituła Orderów Księstwa

Dyskusje na każdy temat.

Kapituła Orderów Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 28 maja 2013, 08:38

Zmiana prawa krajowego w przedmiocie orderów i odznaczeń pociągnęła za sobą m.in. sprecyzowanie zapisów odnoszących się do funkcjonowania Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa. Składa się ona z czterech członków: Wielkiego Mistrza i Dziekanów trzech Orderów wyłanianych spośród wszystkich kawalerów i dam Orderów, których listę zamieszczam poniżej.

Kawalerowie Orderu Szachownicy:
(1) JKM Marcin I Mikołaj
(2) JXM Paul von Panevnick
(3) JXM Daniło de la Vega

Kawalerowie Orderu Gryfa:
(1) JKW Artur I Piotr, OG
(2) JE Sted Asketil, OGII

Kawalerowie Orderu Orła:
(1) JXM Paul von Panevnick, OO
(2) JXM Daniło de la Vega, OOII

Patrząc na listę klaruje się następujący skład Kapituły:
(1) Wielki Mistrz Kapituły – JXM Daniło de la Vega
(2) Dziekan Orderu Szachownicy – JKM Marcin I Mikołaj
(3) Dziekan Orderu Orła – JXM Paul von Panevnick

(4) Dziekan Orderu Gryfa – vacat

Skład ten wynika z następujących przyczyn. Książę jest Wielkim Mistrzem, a ostatni książę senior Dziekanem Orderu Szachownicy. Z tej racji też Dziekanem Orderu Orła pozostać winien JXM Paul von Panevnick, zaś Dziekana Orderu Gryfa nie będzie z uwagi na ustanie kawalerów.

Pierwszą sprawą jaką zajmie się Kapituła w powyższym składzie będzie przyjęcie Statutu Orderów Zjednoczonego Księstwa.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 29 maja 2013, 09:06

Otwieram posiedzenie Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa w składzie:
1 – Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj, Dziekan Orderu Szachownicy
2 – Jego Książęca Mość Daniło hrabia de la Vega, Wielki Mistrz Kapituły
3 – Jego Książęca Mość Paul diuk von Panevnick, Dziekan Orderu Orła

Wasza Królewska Mość,
Wasza Książęca Mość,

projekt Statutu Orderów Zjednoczonego Księstwa poniższej treści przedkładam do dyskusji:
STATUT ORDERÓW ZJEDNOCZONEGO KSIĘSTWA FURLANDII I LUINDORU

Książęce Miasto Buuren

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1
1. Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwana dalej „Kapitułą”, działa na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 26 maja 2013 roku o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych.
2. Kapituła posiada osobowość prawną, a jej siedziba mieści się w Książęcym Mieście Buuren.
3. Statut niniejszy jest właściwy dla Orderu Szachownicy, Orderu Orła i Orderu Gryfa.

Rozdział II. Kapituła Orderów

§ 2

1. W skład Kapituły wchodzi Wielki Mistrz Kapituły oraz Dziekani Orderów.
2. Posiedzenia Kapituły zwołuje Wielki Mistrz Kapituły.
3. Przewodniczy na posiedzeniu Kapituły Wielki Mistrz.
4. Posiedzenia Kapituły prowadzi się na forum dyskusyjnym Królestwa, z wyłączeniem jednak wszelkich spraw związanych z wnoszeniem o nadanie i pozbawienie Orderu oraz głosowań w przedmiocie tych spraw.

§ 3
1. Do prawomocności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność Wielkiego Mistrza i jednego Dziekana Orderu.
2. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. Głosowania nad uchwałami zarządza przewodniczący podając 7-dniowy termin na oddawanie głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowania przy wyborach i wydaniu opinii co do odznaczenia Orderami lub ich pozbawienia prowadzi się korespondencyjnie.

§ 4
1. Kapitułę reprezentuje na zewnątrz Wielki Mistrz Kapituły jako jej organ.
2. Czynności administracyjne Kapituły prowadzi Kancelaria Książęca.
3. Korespondencję urzędową Kapituły prowadzi i podpisuje Marszałek Książęcy.

§ 5
1. Wniosek o odznaczenie Orderem jego Dziekan przesyła na ręce Przewodniczącego, który przedstawia go pozostałym członkom Kapituły.
2. Kapituła może rozpocząć głosowanie nad uchwałą o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku po upływie 7 dni od przesłania go wszystkim jej członkom, chyba że choćby jeden jej członek zażąda zebrania uzupełniających wiadomości, wówczas po upływie 14 dni.
3. Opinia Kapituły nie wiąże Księcia.

§ 6
1. Wraz z wydaniem postanowienia książęcego o odznaczeniu Orderem Kapituła wydaje odznaczonemu dyplom.
2. Kapituła może ustanowić zatwierdzony przez Wielkiego Mistrza Kapituły odrębny ceremoniał uroczystego wręczania Orderów.

Rozdział III. Order Szachownicy

§ 7

1. Święto Orderu Szachownicy przypada w dniu Święta Zjednoczenia 4 grudnia.
2. Order Szachownicy może być nadawany także w czasie Święta Konstytucji (8 stycznia), Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
3. Order Szachownicy może zostać nadany jednokrotnie.
4. Odznakami Orderu Szachownicy są krzyż orderowy i łańcuch orderowy.

§ 8
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, złoty z białymi brzegami; w środku krzyża na okrągłym białym polu Godło małe Zjednoczonego Księstwa według wzoru określonego dekretem książęcym, bez mitry, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów, w mitrze.
2. Krzyż orderowy nosi się na końcu wstęgi, ułożonej w kokardę, barwy żółto-niebieskiej o szerokości 100 mm.
3. Wstęgę z krzyżem orderowym przepasuje się z lewego ramienia do prawego boku.
4. Duchowni noszą wstęgę na szyi w ten sposób, by krzyż orderowy był zawieszony na środku piersi poniżej symbolu religijnego.
5. Na stroju frakowym lub todze w obecności Jego Królewskiej Mości, głów państw i Namiestników Koronnych wstęgę nosi się na kamizelce lub pelerynie, w razie ich nieobecności pod kamizelką lub peleryną.
6. Przy wstędze Orderu Szachownicy nie mogą być noszone wstęgi innych orderów krajowych, można natomiast nosić gwiazdy, krzyże komandorskie, oficerskie i kawalerskie.
7. Noszenie Orderu Szachownicy przy wstęgach orderów państwowych regulują przepisy właściwe tym orderom.
8. Na ubiorze zwykłym cywilnym może być noszona rozetka ze wstążki orderowej o średnicy 10 mm; na mundurze polowym zaś – wstążeczka szerokości 35 mm z takąż rozetką.

§ 9
1. Łańcuch orderowy jest złoty z kolejno powtarzających się ogniw w kształcie klamer płaskich, na których widnieje monogram Z. K. (Zjednoczone Księstwo) w otoku liści dębowych i z medalionów stanowiących tarcze emaliowane z herbami w kolejności od dołu łańcucha palatynatu i pięciu miast (Avalon, Eskalibur, Koppenberg, Saudade, Voulatar) Luindoru po lewej stronie oraz palatynatu i pięciu miast (Agendart, Alhambra, Buuren, Rodo, Segali) Furlandii po prawej stronie; u dołu łańcucha na monogramie złotym, w podwójnym otoku z liści dębowych i wawrzynów zamieszczony jest krzyż orderowy opisany w paragrafie poprzedzającym w mitrze wysadzanej kamieniami brylantowymi.
2. Łańcuch orderowy jest jeden i stanowi klejnot Zjednoczonego Księstwa.
3. Łańcuch orderowy nosi na szyi z krzyżem orderowym na piersiach Książę.

Rozdział IV. Order Orła

§ 10

1. Święto Orderu Orła przypada w dniu Święta Furlandii 15 października.
2. Order Orła może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
3. Odznaką Orderu Orła jest krzyż orderowy w trzech klasach:
(1) Krzyż Komandorski Orderu Orła, jako klasę I,
(2) Krzyż Oficerski Orderu Orła, jako klasę II,
(3) Krzyż Kawalerski Orderu Orła, jako klasę III.
4. Order Orła może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

§ 11
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Czarny Orzeł Godła Palatynatu Furlandii, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
2. Krzyż orderowy w klasie:
(1) pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze,
(2) drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze,
(3) trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
3. Krzyż Komandorski Orderu Orła zawieszony jest na żółtej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Orła nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

Rozdział V. Order Gryfa

§ 12

1. Święto Orderu Gryfa przypada w dniu Święta Luindoru 21 czerwca.
2. Order Gryfa może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
3. Odznaką Orderu Gryfa jest krzyż orderowy w trzech klasach:
(4) Krzyż Komandorski Orderu Gryfa, jako klasę I,
(5) Krzyż Oficerski Orderu Gryfa, jako klasę II,
(6) Krzyż Kawalerski Orderu Gryfa, jako klasę III.
4. Order Gryfa może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

§ 13
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Srebrny Gryf Godła Palatynatu Luindoru, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
2. Krzyż orderowy w klasie:
(1) pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze,
(2) drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze,
(3) trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
3. Krzyż Komandorski Orderu Gryfa zawieszony jest na niebieskiej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Gryfa nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

Rozdział VI. Noszenie Orderów

§ 14
Odznaki Orderów noszone są tylko podczas przyjęć i innych wystąpień oficjalnych specjalnie uroczystych – na strojach (mundurach) urzędowych, na strojach frakowych, na szatach duchownych i togach, na strojach narodowych i przez osoby wojskowe na ubiorze garnizonowym i wieczorowym (w marynarce wojennej na strojach galowych i wieczorowych). Kobiety noszą odznaki orderowe na strojach, odpowiadających wymienionym strojom męskim.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Wielki Mistrz Kapituły nie może być przeciw.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały go przyjmującej.


(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 29 maja 2013, 09:10

Dyskusję zakończymy w sobotę. Wówczas przedstawię projektu uchwały przyjmującej ów statut, nad którą głosowanie potrwa od niedzieli 2 czerwca do soboty 8 czerwca lub do oddania głosów przez wszystkich uprawnionych.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Panevnick » 29 maja 2013, 16:03

Szanowna Kapituło!

Jako nie-unita, chociaż członek Kapituły, w kwestiach organizacyjnych nie będę zgłaszał zdania odrębnego i popieram stanowisko większości. ;)
(-) Paul diuk von Panevnick
Avatar użytkownika
Panevnick
 
Posty: 841
Dołączył(a): 20 sie 2010, 19:15
Lokalizacja: Morland, Satrina

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 30 maja 2013, 07:03

Krótka, ale bardzo trafna uwaga Waszej Książęcej Mości, która wpłynie na treść powyższego projektu :)

W paragrafie drugim zostanie dodany ust. w brzmieniu:
"Członkiem Kapituły nie może być cudzoziemiec."

Nie-Unita, a jednak swój wkład w projekt WXM już wnosi :)

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 1 cze 2013, 07:07

Zamykam dyskusję.

Projekt uchwały:
UCHWAŁA
KAPITUŁY ORDERÓW ZJEDNOCZONEGO KSIĘSTWA

z dnia ... 2013 roku

o przyjęciu Statutu Orderów Zjednoczonego Księstwa

My, członkowie Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, uchwalamy co następuje:

Art. 1.
Przyjmuje się Statut Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


Załącznik do uchwały:
STATUT ORDERÓW ZJEDNOCZONEGO KSIĘSTWA FURLANDII I LUINDORU

Saudade

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwana dalej „Kapitułą”, działa na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 26 maja 2013 roku o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych.
2. Kapituła posiada osobowość prawną, a jej siedziba mieści się w Książęcym Mieście Buuren.
3. Statut niniejszy jest właściwy dla Orderu Szachownicy, Orderu Orła i Orderu Gryfa.

Rozdział II. Kapituła Orderów

§ 2

1. W skład Kapituły wchodzi Wielki Mistrz Kapituły oraz Dziekani Orderów.
2. Członkiem Kapituły nie może być cudzoziemiec.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Wielki Mistrz Kapituły.
4. Przewodniczy na posiedzeniu Kapituły Wielki Mistrz.
5. Posiedzenia Kapituły prowadzi się na forum dyskusyjnym Królestwa, z wyłączeniem jednak wszelkich spraw związanych z wnoszeniem o nadanie i pozbawienie Orderu oraz głosowań w przedmiocie tych spraw.

§ 3
1. Do prawomocności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność Wielkiego Mistrza i jednego Dziekana Orderu.
2. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. Głosowania nad uchwałami zarządza przewodniczący podając 7-dniowy termin na oddawanie głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowania przy wyborach i wydaniu opinii co do odznaczenia Orderami lub ich pozbawienia prowadzi się korespondencyjnie.

§ 4
1. Kapitułę reprezentuje na zewnątrz Wielki Mistrz Kapituły jako jej organ.
2. Czynności administracyjne Kapituły prowadzi Kancelaria Książęca.
3. Korespondencję urzędową Kapituły prowadzi i podpisuje Marszałek Książęcy.

§ 5
1. Wniosek o odznaczenie Orderem jego Dziekan przesyła na ręce Przewodniczącego, który przedstawia go pozostałym członkom Kapituły.
2. Kapituła może rozpocząć głosowanie nad uchwałą o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku po upływie 7 dni od przesłania go wszystkim jej członkom, chyba że choćby jeden jej członek zażąda zebrania uzupełniających wiadomości, wówczas po upływie 14 dni.
3. Opinia Kapituły nie wiąże Księcia.

§ 6
1. Wraz z wydaniem postanowienia książęcego o odznaczeniu Orderem Kapituła wydaje odznaczonemu dyplom.
2. Kapituła może ustanowić zatwierdzony przez Wielkiego Mistrza Kapituły odrębny ceremoniał uroczystego wręczania Orderów.

Rozdział III. Order Szachownicy

§ 7

1. Święto Orderu Szachownicy przypada w dniu Święta Zjednoczenia 4 grudnia.
2. Order Szachownicy może być nadawany także w czasie Święta Konstytucji (8 stycznia), Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
3. Order Szachownicy może zostać nadany jednokrotnie.
4. Odznakami Orderu Szachownicy są krzyż orderowy i łańcuch orderowy.

§ 8
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, złoty z białymi brzegami; w środku krzyża na okrągłym białym polu Godło małe Zjednoczonego Księstwa według wzoru określonego dekretem książęcym, bez mitry, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów, w mitrze.
2. Krzyż orderowy nosi się na końcu wstęgi, ułożonej w kokardę, barwy żółto-niebieskiej o szerokości 100 mm.
3. Wstęgę z krzyżem orderowym przepasuje się z lewego ramienia do prawego boku.
4. Duchowni noszą wstęgę na szyi w ten sposób, by krzyż orderowy był zawieszony na środku piersi poniżej symbolu religijnego.
5. Na stroju frakowym lub todze w obecności Jego Królewskiej Mości, głów państw i Namiestników Koronnych wstęgę nosi się na kamizelce lub pelerynie, w razie ich nieobecności pod kamizelką lub peleryną.
6. Przy wstędze Orderu Szachownicy nie mogą być noszone wstęgi innych orderów krajowych, można natomiast nosić gwiazdy, krzyże komandorskie, oficerskie i kawalerskie.
7. Noszenie Orderu Szachownicy przy wstęgach orderów państwowych regulują przepisy właściwe tym orderom.
8. Na ubiorze zwykłym cywilnym może być noszona rozetka ze wstążki orderowej o średnicy 10 mm; na mundurze polowym zaś – wstążeczka szerokości 35 mm z takąż rozetką.

§ 9
1. Łańcuch orderowy jest złoty z kolejno powtarzających się ogniw w kształcie klamer płaskich, na których widnieje monogram Z. K. (Zjednoczone Księstwo) w otoku liści dębowych i z medalionów stanowiących tarcze emaliowane z herbami w kolejności od dołu łańcucha palatynatu i pięciu miast (Avalon, Eskalibur, Koppenberg, Saudade, Voulatar) Luindoru po lewej stronie oraz palatynatu i pięciu miast (Agendart, Alhambra, Buuren, Rodo, Segali) Furlandii po prawej stronie; u dołu łańcucha na monogramie złotym, w podwójnym otoku z liści dębowych i wawrzynów zamieszczony jest krzyż orderowy opisany w paragrafie poprzedzającym w mitrze wysadzanej kamieniami brylantowymi.
2. Łańcuch orderowy jest jeden i stanowi klejnot Zjednoczonego Księstwa.
3. Łańcuch orderowy nosi na szyi z krzyżem orderowym na piersiach Książę.

Rozdział IV. Order Orła

§ 10
1. Święto Orderu Orła przypada w dniu Święta Furlandii 15 października.
2. Order Orła może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
3. Odznaką Orderu Orła jest krzyż orderowy w trzech klasach:
(1) Krzyż Komandorski Orderu Orła, jako klasę I,
(2) Krzyż Oficerski Orderu Orła, jako klasę II,
(3) Krzyż Kawalerski Orderu Orła, jako klasę III.
4. Order Orła może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

§ 11
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Czarny Orzeł Godła Palatynatu Furlandii, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
2. Krzyż orderowy w klasie:
(1) pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze,
(2) drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze,
(3) trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
3. Krzyż Komandorski Orderu Orła zawieszony jest na żółtej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Orła nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

Rozdział V. Order Gryfa

§ 12

1. Święto Orderu Gryfa przypada w dniu Święta Luindoru 21 czerwca.
2. Order Gryfa może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
3. Odznaką Orderu Gryfa jest krzyż orderowy w trzech klasach:
(4) Krzyż Komandorski Orderu Gryfa, jako klasę I,
(5) Krzyż Oficerski Orderu Gryfa, jako klasę II,
(6) Krzyż Kawalerski Orderu Gryfa, jako klasę III.
4. Order Gryfa może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

§ 13
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Srebrny Gryf Godła Palatynatu Luindoru, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
2. Krzyż orderowy w klasie:
(1) pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze,
(2) drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze,
(3) trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
3. Krzyż Komandorski Orderu Gryfa zawieszony jest na niebieskiej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Gryfa nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

Rozdział VI. Noszenie Orderów

§ 14

Odznaki Orderów noszone są tylko podczas przyjęć i innych wystąpień oficjalnych specjalnie uroczystych – na strojach (mundurach) urzędowych, na strojach frakowych, na szatach duchownych i togach, na strojach narodowych i przez osoby wojskowe na ubiorze garnizonowym i wieczorowym (w marynarce wojennej na strojach galowych i wieczorowych). Kobiety noszą odznaki orderowe na strojach, odpowiadających wymienionym strojom męskim.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Wielki Mistrz Kapituły nie może być przeciw.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały go przyjmującej.


O oddawanie głosów proszę w terminie: 2-8 czerwca 2013.

Można oddawać głosy: ["ZA", "PRZECIW", "WSTRZYMUJĘ SIĘ"]

Karta głosowania:
JKM Marcin I Mikołaj, Dziekan Orderu Szachownicy -
JXM Daniło hrabia de la Vega, Wielki Mistrz Kapituły -
JXM Paul diuk von Panevnick, Dziekan Orderu Orła -

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 7 cze 2013, 08:22

Karta głosowania:
JKM Marcin I Mikołaj, Dziekan Orderu Szachownicy -
JXM Daniło hrabia de la Vega, Wielki Mistrz Kapituły - ZA
JXM Paul diuk von Panevnick, Dziekan Orderu Orła -

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 9 cze 2013, 10:09

Członkowie Kapituły,

zamykam głosowanie. Oddano jeden głos "ZA". Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa nie przyjęła statutu.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 9 cze 2013, 10:14

Członkowie Kapituły,

w związku z brakiem kworum ponownie zarządzam głosowanie nad powyższym projektem uchwały ws. przyjęcia statutu. Głosowanie potrwa w dniach: 9-15 czerwca.

Karta do głosowania jest powyżej.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 13 cze 2013, 07:55

Karta głosowania:
JKM Marcin I Mikołaj, Dziekan Orderu Szachownicy -
JXM Daniło hrabia de la Vega, Wielki Mistrz Kapituły - ZA
JXM Paul diuk von Panevnick, Dziekan Orderu Orła -

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Marcin Mikołaj » 13 cze 2013, 19:52

JKM Marcin I Mikołaj, Dziekan Orderu Szachownicy - ZA
JXM Daniło hrabia de la Vega, Wielki Mistrz Kapituły - ZA
JXM Paul diuk von Panevnick, Dziekan Orderu Orła -

(-) Marcin I Mikołaj, R.
Avatar użytkownika
Marcin Mikołaj
 
Posty: 1311
Dołączył(a): 29 gru 2011, 14:52
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Numer GG: 6042777

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 16 cze 2013, 15:13

Członkowie Kapituły,

zamykam głosowanie. Oddano dwa głosy "ZA". Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa przyjęła statutu.

Zamykam posiedzenie.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 21 cze 2013, 09:06

Zaktualizowana na 21.06.2013 lista kawalerów Orderów:

Kawalerowie Orderu Szachownicy:
(1) JKM Marcin I Mikołaj
(2) JXM Paul von Panevnick
(3) JXM Daniło de la Vega

Kawalerowie Orderu Gryfa:
(1) JKW Artur I Piotr, OG
(2) JE Sted Asketil, OG
(3) JE Paweł Erwin de Archien-Liberi, OG
(4) JXM Siergiusz Asketil, OGII
(5) JE Robert von Oliva, OGIII

Kawalerowie Orderu Orła:
(1) JXM Paul von Panevnick, OO
(2) JXM Daniło de la Vega, OOII

Proszę kawalerów Orderu Gryfa o wybór Dziekana swojego Orderu i delegowanie go tym samym do składu Kapituły.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 22 cze 2013, 15:40

Rejestr kawalerów i dam Orderów Zjednoczonego Księstwa prowadzi się tutaj.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Siergiusz Asketil » 22 cze 2013, 18:29

Zgłaszam kandydaturę Roberta von Olivy na Dziekana Orderu Gryfa, udzielając jednocześnie dla Jego Ekscelencji pełnego poparcia.

(-) sir Siergiusz Asketil, OGII
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 23 cze 2013, 05:54

Jak tylko Jego Ekscelencja się zgodzi włączę go do składu Kapituły.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Robert von Oliva » 23 cze 2013, 17:29

Oczywiście zgadzam się.
Jednocześnie chciałbym podziękować JXM Siergiuszowi Asketilowi za zgłoszenie i poparcie mojej kandydatury.
(–) sir Robert von Oliva, OGIII
Avatar użytkownika
Robert von Oliva
 
Posty: 28
Dołączył(a): 13 maja 2013, 19:53
Lokalizacja: al. Rodu Asketil 1, Alizon, Luindor, Unia Saudadzka
Numer GG: 1369675

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 23 cze 2013, 18:43

Zatem zatwierdzone.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 18 paź 2013, 15:39

Listę kawalerów i dam Orderów zaktualizowano na podstawie dzisiejszego postanowienia odznaczającego: Yelonka Rogacza, Hansa von Witta, Ottona van der Berga i Aldariona van der Pharazona-Witta Orderem Orła z okazji Święta Furlandii obchodzonego w miniony wtorek.

(-) Daniel markiz von Witt
Wielki Mistrz Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Hans von Witt » 18 paź 2013, 17:06

Bardzo dziękuje za odznaczenie mimo, że ostatni czas jestem zmuszony przez obowiązki realne do biernej obserwacji życia w Królestwie :(. Jednak te realne zobowiązania wkrótce powinny się skończyć :) i mam taką nadzieje, że jak najszybciej.


(-) Hans hrabia von Witt
Avatar użytkownika
Hans von Witt
 
Posty: 410
Dołączył(a): 27 mar 2011, 15:15
Lokalizacja: Ermena (Furlandia)
Numer GG: 62266972
Herb:

Re: Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 10 lut 2016, 17:45

Zaktualizowana na 10.02.2016 lista kawalerów Orderów:

Kawalerowie Orderu Szachownicy:
  (1) JKW Marcin I Mikołaj
  (2) JE Paul von Panevnick
  (3) JXW Daniel von Witt

Kawalerowie Orderu Gryfa:
  (1) JKW Artur I Piotr, OG
  (2) JE Sted Asketil, OG
  (3) JE Paweł Erwin de Archien-Liberi, OG
  (4) JE Siergiusz Asketil, OGII
  (5) JE Robert von Oliva, OGIII
  (6) JE Auksencjusz Butodziej, OGIII

Kawalerowie Orderu Orła:
  (1) JE Paul von Panevnick, OO
  (2) JE Yelonek Rogacz, OO
  (3) JXW Daniel von Witt, OOII
  (4) JE Hans von Witt, OOII
  (5) JE Otton van der Berg, OOIII
  (6) JE Aldarion van der Pharazon-Witt, OOIII

(-) Daniel diuk von Witt
Książę Furlandii i Luindoru
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Księstwa

Postprzez Sted Asketil » 10 lut 2016, 22:24

Gratuluje odznaczenia :)
Sted Asketil
 
Posty: 713
Dołączył(a): 7 sie 2011, 11:37

Re: Kapituła Orderów Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 10 lut 2016, 22:38

Przypomnę, że w związku z ustaniem aktywności JE Paula von Panevnicka oraz JE Hansa von Witta zwolniły się zaszczytne funkcje dziekanów obu orderów dawnych palatynatów, więc jeśli któryś z kawalerów chce objąć te funkcje to proszę się zgłosić.

(-) Daniel diuk von Witt
Książę Furlandii i Luindoru
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Księstwa

Postprzez Daniel von Witt » 11 lut 2016, 10:36

Mam również propozycje baretek Orderu Orła i Orderu Gryfa. Prosiłbym o zaopiniowanie.

Order Orła

Krzyż Brązowy
Obrazek

Krzyż Srebrny
Obrazek

Krzyż Złoty
Obrazek

Order Gryfa

Krzyż Brązowy
Obrazek

Krzyż Srebrny
Obrazek

Krzyż Złoty
Obrazek

Wykorzystano symbolikę i barwy narodowe tych części Księstwa.

(-) Daniel diuk von Witt
Książę Furlandii i Luindoru
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14331
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: Kapituła Orderów Księstwa

Postprzez Sted Asketil » 11 lut 2016, 20:24

Daniel von Witt napisał(a):Mam również propozycje baretek Orderu Orła i Orderu Gryfa. Prosiłbym o zaopiniowanie.

Ladne :)

Daniel von Witt napisał(a):Przypomnę, że w związku z ustaniem aktywności JE Paula von Panevnicka oraz JE Hansa von Witta zwolniły się zaszczytne funkcje dziekanów obu orderów dawnych palatynatów, więc jeśli któryś z kawalerów chce objąć te funkcje to proszę się zgłosić.

Bede zaszczycony.


Sted Asketil
Sted Asketil
 
Posty: 713
Dołączył(a): 7 sie 2011, 11:37

Następna strona

Powrót do Rozmowy mieszkańców i gości

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron