WYROK ws. Królestwo v. Ingawaar

Miejsce publikacji aktów prawnych. Kompleksowy zbiór aktów: Baza Prawna.

WYROK ws. Królestwo v. Ingawaar

Postprzez Alfred » 9 sty 2018, 14:03

Dreamopolis, dnia 9 stycznia 2018 r.
WYROK
W IMIENIU KRÓLESTWA DREAMLANDU

Sąd Królestwa w składzie:
— SSK Martin A. Schlesinger-Asketil, przewodniczący
po rozpoznaniu w dniach 29 października 2017 r. — 9 stycznia 2018 r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko Torkanowi Ingawaarowi, oskarżonemu o to, że dnia 15 października 2017 r. zastosował wobec Daniela von Witta groźbę zatopienia jednostek pływających, należących do pokrzywdzonego lub podmiotu jemu podległego i znajdujących się na wodach przybrzeżnych Księstwa Skytji, celem zmuszenia pokrzywdzonego do wycofania z wód przybrzeżnych Księstwa Skytji takich jednostek, znajdujących się na nich w czasie zastosowania groźby, oraz zaniechania wprowadzania takich jednostek na wody przybrzeżne Księstwa Skytji w późniejszym czasie, t.j. o czyn zabroniony z art. 46 k.k.,

orzeka, co następuje:
1. Uniewinnia się oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
2. Stwierdza się, że oskarżony nie poniósł kosztów sądowych.

UZASADNIENIE
Dnia 15 października 2017 r. o godz. 22:30 oskarżony Torkan Ingawaar, działając jako Książę Skytji, opublikował na państwowym forum dyskusyjnym „Dekret Księcia Skytji o zakazie żeglugi” (dalej: dekret o zakazie żeglugi). Pismem tym oskarżony ustanowił zakaz żeglugi po morzach Księcia Skytji, obejmujący jednostki pływające należące do Daniela von Witta i podmiotów mu podległych, i obwarował ten zakaz groźbą zatopienia naruszających go jednostek pływających po upływie terminu 24 godzin.

Oskarżyciel publiczny — Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w akcie oskarżenia z dnia 29 października 2017 r. zarzucił oskarżonemu, że w ten sposób popełnił on czyn zabroniony z art. 46 Kodeksu karnego i zażądał wymierzenia mu kary 21 dni ograniczenia wolności oraz kary grzywny. Oskarżyciel twierdził, że ww. groźba stanowiła groźbę bezprawną z tego względu, że: (1) stanowienie w sprawach terytorium państwa należy, zgodnie z art. 6 ust. 3 Karty Konstytucyjnej, do zakresu prawodawstwa federalnego na zasadzie wyłączności; nadto (2) ustanawianie zasad nieszkodliwego przepływu i stref całkowitego zakazu żeglugi należy, zgodnie z art. 7 Konwencji o Prawie Morza, ratyfikowanej przez Królestwo Dreamlandu, do państwa.

W późniejszym czasie, dnia 6 grudnia 2017 r., oskarżyciel publiczny — Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji cofnął akt oskarżenia, wskazując, że dekret o zakazie żeglugi był prawidłowym krajowym aktem prawodawczym, stanowiącym w sprawach prawa karnego i obronności, a więc objętych prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności. Z tego względu miała być wyłączona bezprawność czynu oskarżonego. Księstwo Skytji nie jest jednak krajem, lecz lennem, a jego lennikowi — Księciu Skytji nie przysługują uprawnienia prawodawcze z art. 6 ust. 2 i 5 Karty Konstytucyjnej; stąd argumentacja oskarżyciela za cofnięciem była nietrafna. Sąd, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 r., odmówił zgody na cofnięcie aktu oskarżenia.

Pojęcie groźby bezprawnej ma swoją definicję ustawową, zawartą w art. 20 ust. 2 Kodeksu karnego. Taką groźbą jest zatem groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub jego osoby najbliższej, o ile wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, jak również groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Bezprawność groźby odróżnić należy od bezprawności czynu, która może być wyłączona między innymi przez działanie w ramach uprawnienia.

Rozważania na temat bezprawności czynu, które podejmowali kolejni Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji, są jednak bezprzedmiotowe, jako iż zachowanie oskarżonego Torkana Ingawaara, opisane w komparycji wyroku, nie wyczerpuje w ogóle znamion czynu zabronionego z art. 46 Kodeksu karnego. Nie jest bowiem czynem zabronionym zniszczenie cudzego mienia, stąd zawarta w dekrecie o zakazie żeglugi groźba zatopienia jednostek pływających nie stanowi groźby bezprawnej.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Poszczególnym stronom przysługuje od wyroku skarga rewizyjna, którą wnieść należy w terminie 14 dni. Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym.

M. A. Schlesinger-Asketil
Avatar użytkownika
Alfred
Król Dreamlandu i Elderlandu
 
Posty: 1316
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 19:12
Numer GG: 47634183

Powrót do Ogłoszenia urzędowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość