Nieważne akta notarialne

Miasto w Luindorze pod zarządem burgrabiego Casimira de Viries. Strona miasta.

Nieważne akta notarialne

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 7 sty 2018, 14:29

Umowa darowizny została uznana za nieważną z powodu niezamieszkiwania terytorium Unii Saudadzkiej przez Obdarowanego.

UMOWA DAROWIZNY
zawarta dnia 7 stycznia roku 2018

pomiędzy:

Miastem Geldberg, NIFI A59613, reprezentowanym przez burgrabiego Casimira de Viriesa, zwane dalej „Darczyńcą”

a

Alusiem de la Ciprofloksja, NIM 435954, zwanym dalej „Obdarowanym”

treści następującej:

1. Darczyńca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, oznaczonej na mapie miasta Geldberg identyfikatorem C3, o wartości 15.000 D (słownie: piętanstu tysięcy dreamów), oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Darczyńca oddaje Obdarowanemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie ogłoszenia niniejszej umowy publicznie. Przekazanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów o uwłaszczeniu powszechnym.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Casimir de Viries
Burgrabia miasta Geldberg


(-) Aluś de la Ciprofloksja
Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 283
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)

Re: Nieruchomości

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 7 sty 2018, 14:30

Umowa sprzedaży została uznana za nieważną z powodu niedokonania wpłaty na konto miasta w przewidzianym umową terminie.

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia 7 stycznia roku 2017

pomiędzy:

Miastem Geldberg, NIFI A59613, reprezentowanym przez burgrabiego Casimira de Viriesa, zwane dalej „Sprzedającym”

a

Alusiem de la Ciprofloksja, NIM 435954, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, oznaczonych na mapie miasta Geldberg identyfikatorem E17, oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 10.000 D (słownie: dziesięć tysięcy dreamów).
5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr A59613 w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Casimir de Viries
Burgrabia miasta Geldberg


(-) Aluś de la Ciprofloksja
Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 283
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)


Powrót do Geldberg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość