Strona główna forum Wspólnota Korony Ebruzów Królestwo Elderlandu Administracja Centralna Monitor Elderlandzki PK - Zgoda na operację "Sekwana"

PK - Zgoda na operację "Sekwana"

Elderlandzki publikator aktów prawnych.

Daniel von Witt Avatar użytkownika
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Posty: 14621
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

PROKLAMACJA KRÓLEWSKA
z dnia 13 sierpnia 2017 roku

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny, sprawując swój urząd pełniącego obowiązki Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

postanawiam, co następuje:

I. Udziela się zgody Głównodowodzącemu Elderlandzkiej Armii Królewskiej na przeprowadzenie operacji "Sekwana" poza granicami Królestwa Elderlandu.

II. Proklamacja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny

Powrót do Monitor Elderlandzki