[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XIV/2018] Oskarżenie Premiera w SK

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XIV/2018] Oskarżenie Premiera w SK

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 12 maja 2018, 17:02

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały Parlamentu Królewskiego w sprawie postawienia Premiera Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przed Sądem Królestwa za naruszenie Karty Konstytucyjnej, jakie w ewidentny sposób nastąpiło dnia jedenastego maja roku dwa tysiące osiemnastego poprzez zupełnie pozaprawne i bezprecedensowe dokonanie zbanowania obywatela Królestwa, Marcela von Chachy. Nazwisko wyznaczonego oskarżyciela z ramienia Parlamentu Królewskiego póki co nie widnieje w projekcie; liczę, że zgłosi się ktoś bardziej wykształcony w dziedzinie prawa ode mnie.

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... roku 2018

w sprawie postawienia Premiera Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przez Sądem Królestwa za naruszenie Karty Konstytucyjnej

Art.1.
Działając na podstawie art. 16. ust. 2. Karty Konstytucyjnej my, Parlament Królewski, kierujemy do Sądu Królestwa akt oskarżenia w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, przeciwko JE Martinowi Alfredowi Schlesingerowi-Asketilowi, Premierowi Rządu Królewskiego, w sprawie o złamanie Karty Konstytucyjnej.

Art.2.
Wyznacza się deputowanego ... do reprezentowania Parlamentu Królewskiego przed Sądem Królestwa w procesie przeciwko JE Martinowi Alfredowi Schlesingerowi-Asketilowi.

Art.3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

AKT OSKARŻENIA
z dnia ... roku 2018

Oskarżający
Parlament Królewski, NIFI A29214
Dreamopolis, Domena Królewska
reprezentowany przez: ...

Oskarżony
JE Martin Alfred Schlesinger-Asketil, Premier Rządu Królewskiego, NIM 196135
Dreamopolis, Domena Królewska

W związku z podjęciem Uchwały Parlamentu Królewskiego z dnia ... roku 2018 w sprawie postawienia Premiera Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przed Sądem Królestwa za naruszenie Karty Konstytucyjnej, podjętą na podstawie art. 16. ust. 2. Karty Konstytucyjnej, Parlament Królewski wnosi akt oskarżenia przeciwko Jego Ekscelencji Martinowi Alfredowi Schlesingerowi-Asketilowi, Premierowi Rządu Królewskiego, o złamanie art. 1. ust. 1., art. 13. ust. 1., art. 4. ust. 5. oraz art. 5. ust. 1. Karty Konstytucyjnej, o czym szczegółowo mowa poniżej.

I. Oskarżony w dniu jedenastym maja roku dwa tysiące osiemnastego Jego Ekscelencja Martin Alfred Schlesinger-Asketil, Premier Rządu Królewskiego, podjął decyzję o internowaniu Marcela von Chachy, obywatela Królestwa Dreamlandu i deputowanego Parlamentu Królewskiego. Podjęcie tej decyzji było ewidentnym złamaniem Karty Konstytucyjnej, w szczególności artykułu 1 ustępu 1, artykułu 13 ustępu 1, artykułu 4 ustępu 5, a także artykułu 5 ustępu 1 Karty.

II. Oskarżony dopuścił się złamania art. 1. ust. 1. Karty Konstytucyjnej, który brzmi następująco: "Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa." Bardziej szczegółowo zastosowania zasady państwa prawa opisuje złamany przez JE Martina Alfreda Schlesingera-Asketila art. 13. ust. 1. Karty, w którym widnieją następujące słowa: "Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym." Wydanie pozaprawnej decyzji o internowaniu (objawiającym się poprzez zbanowanie na forum) ob. Marcela von Chachy w oczywisty sposób przeczy zasadzie praworządności, o której mowa w ustępie pierwszym artykułu pierwszego Karty, a która to zasada mówi między innymi, iż organy władzy działają w granicach prawa i na jego podstawie. Wydanie decyzji o internowaniu nie miało żadnej podstawy prawnej, należy więc stwierdzić, iż dokonało się z pogwałceniem art. 1. ust. 1. Karty Konstytucyjnej, a także art. 13. ust. 1., albowiem Premier Rządu Królewskiego pełniąc to stanowisko dokonał czynności nie będącej sprawowaniem wykonawstwa żadnego prawa federalnego.

III. Oskarżony dopuścił się złamania art. 4. ust. 5. Karty Konstytucyjnej, która brzmi następująco: "Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa albo dekret." Marcel von Chacha jako obywatel Królestwa Dreamlandu znajdował się pod władzą Królestwa Dreamlandu, a więc był uprawiony do korzystania z wolności i praw zapewnionych przez Kartę Konstytucyjną. Z kolei art. 5. ust. 1. Karty mówi, iż "ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka." Internowanie Marcela von Chachy było nie tylko ograniczeniem, ale wręcz pozbawieniem go praw, jakie wynikają z Karty Konstytucyjnej. Nastąpiło to nie na podstawie żadnej ustawy, ani żadnego dekretu, ani żadnego prawa krajowego, lecz stanowiło arbitralną, pozaprawną i bezprecedensową decyzję Premiera Rządu Królewskiego, w oczywisty sposób łamiącą prawa i wolności zagwarantowane przez Kartę Konstytucyjną.

IV. Mając na względzie powyższe Parlament Królewski wnosi o uznanie Premiera Rządu Królewskiego winnym złamania Karty Konstytucyjnej i usunięcie go z tego urzędu.

V. Oświadcza się, że za akt oskarżenia została wniesiona opłata do Sądu Królestwa w kwocie 800 D, w dniu ... roku 2018.


(-) Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau
Deputowany do Parlamentu Królewskiego
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 426
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Numer GG: 64651462

Re: [WNIOSEK] Postawienie Premiera w stan oskarżenia

Postprzez Daniel von Witt » 12 maja 2018, 17:40

Przyjmuję projekt pod obrady i wyznaczam czas na debatę do 19 maja.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12498
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 13 maja 2018, 01:42

Jedynie deklaruję, że projektowi złożę sprzeciw.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2078
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Daniel von Witt » 13 maja 2018, 14:37

Casimir van Oranje-Nassau napisał(a):Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały Parlamentu Królewskiego w sprawie postawienia Premiera Rządu Królewskiego w stan oskarżenia przed Sądem Królestwa za naruszenie Karty Konstytucyjnej, jakie w ewidentny sposób nastąpiło dnia jedenastego maja roku dwa tysiące osiemnastego poprzez zupełnie pozaprawne i bezprecedensowe dokonanie zbanowania obywatela Królestwa, Marcela von Chachy.

Podmiot podejmujący decyzję o internowaniu Marcela von Chachy podjął decyzję słuszną. Moja krytyka Gabinetu nie sprowadza się do wysłania Chachy na wakacje za Plutonem, ale do otoczki i sposobu podjęcia tej decyzji. Rząd Królewski nie podjął żadnych prób legalnego pozbawienia Chachy możliwości uczestnictwa w naszym życiu. Pierwszy poddał się w tej sprawie Minister Policji. Później zrobił to Premier. Jednocześnie jednak Rząd Królewski za dużo uwagi poświęcił temu pomiotowi. Królestwo Dreamlandu potrzebuje naszego zaangażowania gdzie indziej, niż w ciągłym tańcu i skokach nad ogniskiem palącym się na zanikowej benzynie. Ta istota mikronacyjna nie jest warta tylu słów. Przy okazji jednak uświadamiała nam wystarczająco długo, jakie są niedoskonałości naszych praw i systemów, które tworzymy i które popieramy. Wszyscy, włącznie ze mną i z Panem, byliśmy najwidoczniej zbyt leniwi, aby te systemy ulepszyć, a nasze państwo usprawnić. Oczywiście, podejmowanie nielegalnych decyzji na najwyższym szczeblu rządowym nie powinno mieć miejsca nigdy. To m.in. Rząd Królewski uosabia system, który tworzymy, i daje wzór dla mieszkańców Królestwa. Z racji swojej uprzywilejowanej pozycji Rząd powinien szczególnie uważać na nieostrożne obchodzenie się z naszymi tożsamościami i generowanymi wiadomościami, kogokolwiek by one nie dotyczyły. Myślę, że mimo braku realnych i prawych działań w tej sprawie ze strony Premiera, można dostrzec symptomy pewnego postępu w jego podejściu do tej problematyki. Chociaż nie udało nam się zapewnić przestępcy prawa do sądu, to nie wyobrażam sobie, abyśmy stawali teraz na głowie, aby prawo do sądu zapewnić organom, co prawda nieudolnie tego przestępcę ścigającym, ale jednak starającym się zasłużenie wyeliminować go z życia Królestwa Dreamlandu. Nie rwijmy włosów z głowy, by unicestwić Rząd, bo ten spartolił sprawę unicestwienia osoby, której to się należało od dawna. Z tego powodu będę głosował przeciw tej uchwale.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12498
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Tomasz von Habsburg » 13 maja 2018, 14:51

Wasza Ekscelencjo Projektodawco,

radziłbym raczej poprosić Jej Królewską Mość Karolinę Aleksandrę o wniesienie tego oskarżenia - Partia republikańska może skutecznie zablokować uchwalenie tego aktu, a mamy już sygnały co do tego, że tak się stanie:
Fryderyk Orański-Nassau napisał(a):Jedynie deklaruję, że projektowi złożę sprzeciw.

A zatem taki był plan Partii republikańskiej - wykonać niezgodne z prawem działanie, zawiadamiając, że Parlament Królewski może postawić Jego Królewską Wysokość w stan oskarżenia, ale jednocześnie całkowicie zablokować (nie jest możliwe osiągnięcie wymaganej większości trzech piątych głosów, ponieważ deputowani niezwiązani z PR stanowią ok. 57% wszystkich, a po odjęciu Marcela von Chachy jedynie 50%) taką możliwość.

Jeżeli natomiast Jej Królewska Mość się nie zgodzi, albo Sąd Królewski nie będzie w ogóle działał, trzeba będzie rozważyć, czy można przeprowadzić referendum wiążące w myśl art. 1. pkt 2. lit. a UF o referendach w sprawie odwołania Jego Królewskiej Wysokości Premiera.

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
deputowany
 
Posty: 1181
Dołączył(a): 3 maja 2016, 16:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Herb:

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Torkan Ingawaar » 13 maja 2018, 15:38

Nie ma wątpliwości co do tego, iż podjęta przez Jego Królewską Wysokość decyzja stanowi naruszenie Karty Konstytucyjnej. Obecna kondycja demograficzna Królestwa i związane z nią braki kadrowe sprawiają, iż pełna realizacja zapisów prawa okazuje się niemożliwa, a działanie Premiera Rządu Królewskiego jako jedyne zapewnia naszej społeczności spokój i możliwość stabilnego funkcjonowania. W związku z tym zagłosuję przeciw uchwale.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
 
Posty: 1207
Dołączył(a): 1 gru 2014, 20:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 14 maja 2018, 15:34

Tomasz von Habsburg napisał(a):A zatem taki był plan Partii republikańskiej - wykonać niezgodne z prawem działanie, zawiadamiając, że Parlament Królewski może postawić Jego Królewską Wysokość w stan oskarżenia, ale jednocześnie całkowicie zablokować (nie jest możliwe osiągnięcie wymaganej większości trzech piątych głosów, ponieważ deputowani niezwiązani z PR stanowią ok. 57% wszystkich, a po odjęciu Marcela von Chachy jedynie 50%) taką możliwość.

Niestety to święta prawda. Nie zamierzam jednak projektu wycofywać, ponieważ jego złożenie ma także drugi cel — ujawnienie, kto tak naprawdę w Parlamencie stoi po stronie obywateli, prawa, zdrowego rozsądku oraz zwyczajnej etyki i moralności, zgodnie z którą gdyby postępował JE Schlesinger-Asketil, nigdy nie podjąłby takiej zbrodniczej decyzji, a kto z deputowanych jest gotów — podobnie jak Premier Rządu Królewskiego — zrezygnować z zachowania choćby śladów etyki, aby tylko pozbyć się niepożądanej przez siebie osoby. Nie zmienia to jednak faktu, iż najpewniej po zakończeniu głosowania zostaną podjęte kolejne kroki mające na celu przywrócenie sprawiedliwości w Królestwie.

Fryderyk Orański-Nassau napisał(a):Jedynie deklaruję, że projektowi złożę sprzeciw.
Daniel von Witt napisał(a):będę głosował przeciw tej uchwale
Torkan Ingawaar napisał(a):zagłosuję przeciw uchwale

Och, jak pięknie nasi parlamentarzyści łapią się na przebiegły plan Schlesingera i Partii "Republikańskiej" :) Bardzo skuteczna manipulacja ludźmi w wydaniu premiera. Nie będą się sprzeciwiać bezprawnym działaniom, bo uznają, że cel, jakim było wyeliminowanie Chachy całkowicie usprawiedliwia to, w jak podły sposób zostało to dokonane. W skrócie — "cel uświęca środki". Zupełnie natomiast przelatuje im koło głowy, że zdarzenie to stanowi bardzo niebezpieczny precedens, jaki może sprawić, że w przyszłości również i innych ludzi będzie się w bezprawny i zbrodniczy sposób eliminować pod pretekstem "szkodzenia społeczności" czy bycia "trollem" i "szkodnikiem".
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 426
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Numer GG: 64651462

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Daniel von Witt » 15 maja 2018, 09:46

Casimir van Oranje-Nassau napisał(a):
Tomasz von Habsburg napisał(a):A zatem taki był plan Partii republikańskiej - wykonać niezgodne z prawem działanie, zawiadamiając, że Parlament Królewski może postawić Jego Królewską Wysokość w stan oskarżenia, ale jednocześnie całkowicie zablokować (nie jest możliwe osiągnięcie wymaganej większości trzech piątych głosów, ponieważ deputowani niezwiązani z PR stanowią ok. 57% wszystkich, a po odjęciu Marcela von Chachy jedynie 50%) taką możliwość.

Niestety to święta prawda. Nie zamierzam jednak projektu wycofywać, ponieważ jego złożenie ma także drugi cel — ujawnienie, kto tak naprawdę w Parlamencie stoi po stronie obywateli, prawa, zdrowego rozsądku oraz zwyczajnej etyki i moralności, zgodnie z którą gdyby postępował JE Schlesinger-Asketil, nigdy nie podjąłby takiej zbrodniczej decyzji, a kto z deputowanych jest gotów — podobnie jak Premier Rządu Królewskiego — zrezygnować z zachowania choćby śladów etyki, aby tylko pozbyć się niepożądanej przez siebie osoby. Nie zmienia to jednak faktu, iż najpewniej po zakończeniu głosowania zostaną podjęte kolejne kroki mające na celu przywrócenie sprawiedliwości w Królestwie.

Ja Panom powiem z czego to wynika - z luki prawnej i z zwykłej niedoskonałości naszego systemu politycznego. Można na to patrzeć dwojako. Po pierwsze - członkowie rządu nie powinni być parlamentarzystami, ponieważ powoduje to mieszanie się jednej władzy w inną władzę i zapewnia gładkie rządzenie władzy wykonawczej, która na ogół zgłasza projekty i na ogół nie musi bać się o pociągnięcie do odpowiedzialności. Po drugie - nie można być sędzią we własnej sprawie, więc jeśli nad jakimś ministrem wisi widmo wotum nieufności, a jest on parlamentarzystą, albo nad jakimś Premierem, jak teraz, wisi widmo postawienia go w stan oskarżenia, a jest on parlamentarzystą, to ten minister i ten rząd tego Premiera nie powinni mieć prawa do głosowania we własnej sprawie. Gdyby tak było to obecny Premier mógłby już trząść portkami o swój los, mogąc nawet celowo zwalniać ministrów, by stawali się parlamentarzystami przed rozpoczęciem głosowania w jego sprawie.
Casimir van Oranje-Nassau napisał(a):Och, jak pięknie nasi parlamentarzyści łapią się na przebiegły plan Schlesingera i Partii "Republikańskiej" :) Bardzo skuteczna manipulacja ludźmi w wydaniu premiera. Nie będą się sprzeciwiać bezprawnym działaniom, bo uznają, że cel, jakim było wyeliminowanie Chachy całkowicie usprawiedliwia to, w jak podły sposób zostało to dokonane. W skrócie — "cel uświęca środki". Zupełnie natomiast przelatuje im koło głowy, że zdarzenie to stanowi bardzo niebezpieczny precedens, jaki może sprawić, że w przyszłości również i innych ludzi będzie się w bezprawny i zbrodniczy sposób eliminować pod pretekstem "szkodzenia społeczności" czy bycia "trollem" i "szkodnikiem".

Powiem za siebie - na nic się nie nabieram. W sposób jednoznacznie krytyczny odnoszę się do postawy tego Rządu w tej sprawie, jednak nie zamierzam go poświęcić dla Zanika, czyli jak ja go nazywam: "superpojebobota". Nie popadajmy w absurdy. Natomiast co do kolejnych osób do odstrzału - Pan Minister Policji powiedział, że jestem do Zanika bardzo podobny, więc mogę założyć, że mógłbym być kolejnym celem. Motłoch na pewno też by temu przyklasnął. Nie czuję się jednak zagrożony, gdyż Zanik to istota jedyna w swoim rodzaju. Nie ma, nie było i najprawdopodobniej nigdy nie będzie takiego stworzenia jak on, które swój nos specjalnie podkłada pod dowolną pięść, nawet nie złożoną, aby go prać, by po dotknięciu jej (nos pięści, nie odwrotnie) krzyczeć, że go naziści, komuniści, Hitlery i inne skurczybyki biją, i że świat jest strasznie opresyjny. Ba! On nawet sam jest w stanie siebie oprać, aby mówić, że to inni zrobili. Takie zachowanie kwalifikuje go na leczenie, które trzeba mu w końcu umożliwić. Teraz będzie miał więcej czasu.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12498
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 15 maja 2018, 20:19

W rządzie Porfavora udowodniłem już, że nigdy nie jestem w rządzie jednostką, która będzie ślepo wszystko akceptować. Uważam, że jak już to kiedyś powiedziałem, trzeba Zanikowi wybić zęby. Przy okazji gruchocząc kości, wpychając do pralki i zrzucając ją z wysokiego urwiska. Prawo jest ważne, ale najważniejsza jest społeczność, a dostosowywanie całego prawa do jednej jednostki, która nie chce brać udziału w naszej rozrywce mija się z celem. Wobec czego tą decyzję w pełni wspieram i zrobiłbym to samo nie będąc w rządzie, bo i na stołku mi nie zależy.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2078
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [WNIOSEK] Postawienie Premiera w stan oskarżenia

Postprzez Chamberlain » 21 maja 2018, 19:07

Daniel von Witt napisał(a):Przyjmuję projekt pod obrady i wyznaczam czas na debatę do 19 maja.

Jest szansa na przejście do głosowania?
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain
Avatar użytkownika
Chamberlain
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 1053
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA do 19.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera przed SK

Postprzez Daniel von Witt » 21 maja 2018, 21:18

Zamykam debatę. Głosowanie potrwa do 28 maja.
Karta do głosowania napisał(a):(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12498
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Torkan Ingawaar » 21 maja 2018, 21:27

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
 
Posty: 1207
Dołączył(a): 1 gru 2014, 20:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Daniel von Witt » 22 maja 2018, 11:08

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12498
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Casimir van Oranje-Nassau » 22 maja 2018, 15:51

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
 
Posty: 426
Dołączył(a): 8 lip 2016, 12:30
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Numer GG: 64651462

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Alfred » 22 maja 2018, 16:19

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:
Avatar użytkownika
Alfred
Król Dreamlandu i Scholandii
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 19:12
Numer GG: 47634183

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 23 maja 2018, 01:53

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
 
Posty: 2078
Dołączył(a): 30 sie 2016, 02:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Numer GG: 44703021
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Chamberlain » 23 maja 2018, 16:56

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(12) Oskar ben Grozny Witt:
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain
Avatar użytkownika
Chamberlain
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 1053
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 23 maja 2018, 22:41

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(12) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak:
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
 
Posty: 878
Dołączył(a): 5 gru 2016, 16:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Ruprecht van den Spraak » 24 maja 2018, 00:23

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(12) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak: PRZECIW
Ruprecht van den Spraak
Avatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 172
Dołączył(a): 13 sty 2018, 01:45
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Numer GG: 65292111

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Tomasz von Habsburg » 26 maja 2018, 08:38

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: PRZECIW
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: PRZECIW
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(12) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(13) Marcel von Chacha:
(14) Ruprecht van der Spraak: PRZECIW

Sugeruję Jego Królewskiej Wysokości Premierowi podanie się do dymisji po takiej wpadce wizerunkowej. Możemy już chyba stwierdzić, że obecna koncepcja Rządu Królewskiego się nie sprawdziła - trzeba będzie przemyśleć ją wraz z ideą Sądu Królestwa i samą instytucją Króla.

(-) Tomasz baron von Habsburg
Avatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
deputowany
 
Posty: 1181
Dołączył(a): 3 maja 2016, 16:55
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XIV/2018] Oskarżenie Premiera prze

Postprzez Daniel von Witt » 29 maja 2018, 13:07

Zamykam głosowanie. Wzięło w nim udział 9 z 14 zobowiązanych. 2 deputowanych oddało głos ZA. 7 deputowanych oddało głos PRZECIW. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12498
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości