[DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarszałka

Niekadencyjny organ władzy ustawodawczej Królestwa Dreamlandu.

[DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarszałka

Postprzez Chamberlain » 9 lip 2018, 20:44

Wysoka Izbo,

stanęliśmy przed pilną koniecznością wyboru Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu. Składam wniosek o rozpoczęcie debaty nad projektem uchwały.

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2018 roku

w sprawie wyboru Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1. 1. Parlament Królewski powołuje na urząd Marszałka Parlamentu Królewskiego ...
2. Parlament Królewski powołuje na urząd Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego ...

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 9 lip 2018, 20:47

Zarządzam trzydniową debatę nad wnioskiem.

Proponuję, by zgodnie ze zwyczajem Marszałkiem Parlamentu został ktoś spoza kół rządowych. Czy Casimir van Oranje-Nassau zgodziłby się przyjąć tę funkcję?

W roli Wicemarszałka obsadziłbym natomiast kogoś z trójki: Ruprecht van der Spraak, Torkan Ingawaar, Florian von Stettin.

Proszę o szybki namysł i zgłaszanie/akceptowanie kandydatur.
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Daniel von Witt » 9 lip 2018, 20:53

Działa Pan niezgodnie z Regulaminem Parlamentu Królewskiego. Polecam lekturę art. 4 tegoż regulaminu:
Regulamin Parlamentu Królewskiego napisał(a):Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Marszałku” rozumie się przez to również Wicemarszałka lub, z wyjątkiem art. 11, dowolnego deputowanego uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.

Sytuacja wymagająca działania Marszałka wystąpiła dopiero przed chwilą (Pański wniosek o przyjęcie uchwały o wyborze Marszałka i Wicemarszałka), a Pan i dowolny inny deputowany musi poczekać trzy dni, nim będzie mógł zareagować na ten wniosek.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 9 lip 2018, 20:55

Sytuacja, o której mowa w ust. 2, wystąpiła już przed tygodniem.
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Daniel von Witt » 9 lip 2018, 20:58

Sytuacją wymagającą działania Marszałka jest konieczność jego ruchu w konkretnej sprawie, jaki ten musi podjąć, czyli np. w momencie złożenia wniosku on na ten konkretny wniosek reaguje. Jeśli nie reaguje to inny deputowany po 3 dniach może na niego zareagować.

(-) Daniel von Witt
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
 
Posty: 12425
Dołączył(a): 5 cze 2012, 15:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 9 lip 2018, 21:01

Odpowiedziałem już wyżej. W razie potrzeby - poczekamy.

Przed tygodniem podłożył nam Pan świnię z czystej złośliwości. Zapragnął Pan urlopu - proszę z niego korzystać.
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 10 lip 2018, 19:28

Przypominam o wątku. Debatę formalnie otworzymy za 48 godzin, ale nie traćmy niepotrzebnie czasu. Czy Casimir van Oranje-Nassau przemyśli moją propozycję?
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Alfred » 10 lip 2018, 19:40

Wysoka Izbo,

w aktualnych warunkach trzydniowe oczekiwanie na wstąpienie przez dowolnego deputowanego w obowiązki marszałka nie jest, według mojej opinii, konieczne. Izba cieszy się autonomią działania i postąpi w tej kwestii, jak uzna za stosowne. Chciałbym jednak podzielić się z Szanownymi Deputowanymi moim tokiem rozumowania, który — mam nadzieję — zechcecie być może zaakceptować.

Istotny przepis brzmi następująco:

2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.

W przypadku nieobsadzenia stanowiska Marszałka nie można mówić o aktywności lub braku aktywności Marszałka jako organu. Tego organu bowiem tymczasowo po prostu nie ma. Brak, pustka, nicość nie może natomiast odznaczać się jakimikolwiek przymiotami, takimi jak właśnie przedmiotowa aktywność. Przesłanki wejścia w kompetencje Marszałka, określone tym przepisem, nie zachodzą w sytuacji, z którą mamy właśnie do czynienia. Jednocześnie jednak bez wątpienia podlega on zastosowaniu przez analogię. Ta zaś jest nader wyraźna: w przypadku unormowanym Marszałek jest długotrwale nieaktywny, w przypadku przedmiotowym w ogóle go nie ma. Jednocześnie jeżeli wejście w jego kompetencje jest dopuszczalne w pierwszym przypadku, to tym bardziej powinno być w drugim, gdy nie wiąże się z „wyręczeniem” w czynności urzędowej specjalnie powołanego do niej urzędnika, zwłaszcza zważywszy, że przepisy ustrojowe i proceduralne należy interpretować, mając na względzie sprawne działanie aparatu państwowego.

Gdybyśmy zaś nawet odrzucili założenie, że wobec wakatu na tym stanowisku chwilowo nie ma Marszałka jako organu, a przyjęli, że on jest i rzeczywiście wykazuje w zaistniałej sytuacji brak aktywności, sięgając do wykładni celowościowej i znów mając na względzie sprawność działania instytucji państwowych dojdziemy do takiej samej konkluzji. Prawodawca, upoważniając każdego deputowanego do działania zamiast Marszałka w przypadku jego trzydniowej nieaktywności, realizuje dwa cele. Z jednej strony zapewnia, że działalność Izby nie będzie sparaliżowana przez zaniechania prezydium. Z drugiej: preferuje przewodniczenie pracom Izby przez wybranego przez nią do tego funkcjonariusza, to jest marszałka albo wicemarszałka (który jest uprawniony do zastępstwa już po 24 godzinach nieaktywności marszałka), co służy lepszemu ładowi instytucjonalnemu i porządkowi prac parlamentarnych. Rzecz w tym, że w obecnej sytuacji możemy być pewni, że odpowiednich czynności urzędowych nie dokona upoważniony funkcjonariusz, gdyż tacy po prostu nie urzędują. W tych warunkach drugi z celów prawodawcy obiektywnie nie daje się urzeczywistnić i priorytet przypada celowi pierwszemu, a więc zapewnieniu sprawnego działania Izby. Dlatego też należy przyjąć wykładnię rozszerzającą art. 4 ust. 2 regulaminu i uznać, że każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w przypadku braku aktywności Marszałka i Wicemarszałka łącznie, spowodowanej wakatem na obu tych urzędach.
Avatar użytkownika
Alfred
Król Dreamlandu i Elderlandu
 
Posty: 1316
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 19:12
Numer GG: 47634183

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 11 lip 2018, 18:45

A zatem uznajmy, że debata została formalnie otwarta. Wydłużam jej czas do końca 13.07, czyli do piątku.

Czy ktoś jest zainteresowany objęciem funkcji Marszałka Parlamentu?
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez الوـس » 11 lip 2018, 19:59

Wysoka Izbo,

wychodzi na to, że niedoszły premier rządu, jak to się ładnie mówi, zajebał focha.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
 
Posty: 2839
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 13 lip 2018, 17:46

Jeśli do końca dnia nikt nie zgłosi swojej kandydatury, z braku innych opcji wystawię własną.
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Chamberlain » 14 lip 2018, 17:51

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie w sprawie wyboru nowego Marszałka Parlamentu. Głosujemy do 19.07.

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2018 roku

w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1. Parlament Królewski powołuje na urząd Marszałka Parlamentu Królewskiego Williama Oxlade-Chamberlaina.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
- - Premier Rządu Królewskiego
Avatar użytkownika
Chamberlain
minister
 
Posty: 876
Dołączył(a): 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez الوـس » 14 lip 2018, 18:10

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:ZA]
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
Prezes Sądu Królestwa
 
Posty: 2839
Dołączył(a): 1 sty 2017, 23:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Postprzez Florian von Stettin » 14 lip 2018, 19:33

الوـس napisał(a):Wysoka Izbo,

wychodzi na to, że niedoszły premier rządu, jak to się ładnie mówi, zajebał focha.


A gdzie tam. Głos Pusty ma się całkiem dobrze...

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:ZA
/-/ Florian von Stettin
Avatar użytkownika
Florian von Stettin
deputowany
 
Posty: 65
Dołączył(a): 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Numer GG: 65682687


Powrót do Parlament Królewski

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość