O Heroldii |  Tytuły |  Cennik |  Rejestr |  Herbarz |  Ordery |  Odznaczenia

Herb Heroldii


Czym jest Heroldia?

Heroldia Królestwa zajmuje się sprawami związanymi z tytułami honorowymi przyznawanymi w Dreamlandzie. Prowadzi rejestr osób nobilitowanych, przyznaje herby, może ustalić kodeks honorowy obowiązujący szlachciców i arystokratów, rozstrzyga wszelkie spory w sprawach heraldycznych.

W skład Heroldii Królestwa Dreamlandu wchodzą wszyscy dreamlandzcy arystokraci. Na czele Heroldii stoi jej Wielki Mistrz, czyli Król Dreamlandu. Najwyższym organem wykonawczym jest Sekretarz i to on wykonuje osobiście większość zadań Heroldii. Sekretarz Heroldii reprezentuje także Heroldię osobiście i to do niego należy zwracać się z wątpliwościami.

Wielkim Mistrzem Heroldii jest
   Jego Królewska Mość Aleksander

Sekretarzem Heroldii jest
   Mischa Baxter