Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
o Królestwie techniczne how-to?
1. Czym jest Dreamland i jak w to się gra?
2. Jak zacząć zabawę z Dreamlandem?
3. Kto podpisuje paszporty?
4. Co mogę kupić za zarobione Dreamy?
5. Czym jest CRM, CRIP i CBD?
6. Jak wygląda podział władzy w KD?
7. Jak w Dreamlandzie przeprowadzane są wybory?
8. Jak zwracać się do Króla? A jak do innych urzędników?
1. Czym jest Dreamland i jak w to się gra?
Dreamland to państwo wirtualne - symulacja państwa prowadzona za pośrednictwem witryn internetowych. Nie rościmy sobie pretensji do realnie istniejącego terytorium, nie jesteśmy jednak rodzajem gry komputerowej. Bliżej nam do portalu społecznościowego, w którym użytkownicy (obywatele) z całym przekonaniem "odgrywają" pewne "role" - polityka, działacza sportowego, publicysty, człowieka interesu. Spędzamy tu sporo czasu i mimo wszystko traktujemy nasza zabawę poważnie.
2. Jak zacząć zabawę z Dreamlandem?
Przede wszystkim przywitaj się na forum dyskusyjnym. To główny kanał komunikacyjny Królestwa i miejsce spotkań wszystkich obywateli. Opowiedz coś o sobie i o tym, co chciałbyś robić w Dreamlandzie.
3. Kto podpisuje paszporty?
Podpisywanie paszportów odbywa się obecnie w sposób automatyczny. Czas oczekiwania skrócony został do minimum.
4. Co mogę kupić za zarobione Dreamy?
Wszystko to, co inni obywatele skłonni są sprzedać: działkę mieszkaniową w mieście, dom, środek transportu, projekt budynku, gazetę, itd. Zapłacimy również za wykonanie strony internetowej. Z czasem towarów i usług będzie więcej - pracujemy nad kompleksowym systemem gospodarczym dla całego Królestwa.
5. Czym jest CRM, CRIP i CBD?
CRM (Centralny Rejestr Mieszkańców) to system umożliwiający rejestrację w KD i logowanie się na stronie głównej; baza danych o mieszkańcach Królestwa. CRIP (Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw) to jego odpowiednik, zbierający dane o instytucjach i firmach. CBD (Centralny Bank Dreamlandu) to system obsługujący wszelkie transakcje finansowe.
6. Jak wygląda podział władzy w KD?
Na czele Dreamlandu stoi król, który jest strażnikiem porządku i gwarantem ciągłości państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Królewski, który jest organem niekadencyjnym. Władzę wykonawczą sprawuje Premier Rządu Królestwa, który wybierany jest na okres 4 miesięcy. Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Królestwa. Na szczeblu prowincji istnieją też struktury administracji lokalnej, różne w różnych prowincjach.
7. Jak w Dreamlandzie przeprowadzane są wybory?
Kadencja Premiera Rządu Królestwa trwa 4 miesiące. Przed jej upływem JKM wydaje postanowienie o przeprowadzeniu wyborów, w którym określa ich terminy. Najpierw są zgłoszenia i weryfikacja kandydatów, później kampania wyborcza, wreszcie głosowanie (wymaga posiadania obywatelstwa KD oraz zalogowania się). Wyniki publikuje Komisarz Wyborczy Królestwa. Wszystkie informacje pojawiają się na forum, a także w newsach na stronie głównej (czasem z niewielkim opóźnieniem).
8. Jak zwracać się do Króla? A jak do innych urzędników?
Używane tytuły i formy grzecznościowe nie tylko służą zbudowaniu klimatu, ale również podkreśleniu szacunku, jakim się wzajemnie darzymy. W bezpośredniej rozmowie do panującego monarchy zwracamy się "Wasza Królewska Mość". W trzeciej osobie powiemy o królu: "Jego Królewska Mość".

Monarcha, który ustąpił z tronu, to "Jego Królewska Wysokość" lub "król senior". Zwracamy się do niego zatem formą: "Wasza Królewska Wysokość". Króla seniora rozpoznamy po specjalnej randze przypisanej mu w ramach Forum Dyskusyjnego. Pewną wskazówką jest również podpis - skrót "rs" następujący po nazwisku.

Do innych wysokich rangą urzędników Królestwa możemy się zwrócić per "Wasza Ekscelencjo", ale nie jest to konieczne.

copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin