Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
06.11.2004 r.
news nr 111
JKM zatwierdził przekazane przez Parlament projekty i ogłosił trzy ustawy federalne: o Centralnym Rejestrze Mieszkańców, o obywatelstwie oraz o martwych duszach i dziedziczeniu testamentowym. Jednocześnie JKM wydał dekrety zmieniające daty wejścia w życie zatwierdzonych ustaw, przesuwając je na 1.I.2005 r., co zostało uzasadnione opinią KSI co do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemów.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin