Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
15.11.2004 r.
news nr 113
JKM ogłosił dekret określający budżet do końca 2004 r. Wydatki w łącznej kwocie 27.074 D zostaną pokryte z majątku Skarbu Królestwa jako deficyt budżetowy.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin