Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Dependencja Korony:
Królestwo Elderlandu
mikronacja
13.07.2015 r.
Traktat o Unii
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość ratyfikował Traktat o Unii, na mocy którego Królestwo Scholandii otrzymuje status Prowincji Dreamlandu, a jego obywatele nabywają obywatelstwo dreamlandzkie.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin