Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
05.02.2016 r.
Wybór formy ustrojowej Królestwa
Daniel von Witt
W Parlamencie Królewskim aktualnie trwa głosowanie nad zmianą Konstytucji Królestwa, która to przesądzi o ostatecznym losie przedłużającej się reformy i powrocie do normalności. W głosowaniu ścierają się ze sobą: projekt JKW Pavla Svobody zakładający zmianę Konstytucji oraz projekt dworski zakładający zastąpienie jej Kartą Konstytucyjną. W głosowaniu mogą wziąć udział: JKW Marcin Mikołaj, JKW Pavel Svoboda, JKW Mat Max, Andy Sky, Roger d'Artois, Daniel von Witt, Torkan Ingawaar oraz Gaston de Senancour.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin