Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
05.12.2004 r.
news nr 129
JKM wydał wyrok w sprawie o przywrócenie obywatelstwa wytoczonej przez p. Folke. Nieprawomocnym wyrokiem nakazano przywrócenie obywatelstwa, nadając orzeczeniu w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin