Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
05.12.2004 r.
news nr 130
Złożono i przyjęto do rozpoznania wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy SK 2004/8/I [Folke v. KSI, et al.], złożony przez Namiestnika Koronnego Surmali. Oznacza to iż orzeczenie przywracające obywatelstwo powodowi zostanie ponownie zbadane.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin