Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
01.09.2019 r.
Expose premiera Alusia hrabiego de la Ciprofloksja
Milan Trastamanta
Premier Aluś de la Ciprofloksja, hrabia Odwilży, wygłosił swoje przemówienie programowe przed Parlamentem Królewskim. Wśród swoich planów na najbliższe miesiące wymienił przede wszystkim reformę prawa o obywatelstwie, odzyskanie Awary, oraz implementację dreamlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W jego nowym Gabinecie pozostają ministrowie znani z poprzedniej kadencji: tekę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskał Mat Max arcyksiążę von Salvepol, zaś dreamlandzką dyplomacją będzie kierował nadal król senior Robert II Fryderyk.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin