Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
03.09.2019 r.
Parlament Królewski o sytuacji politycznej w Suderlandzie
Milan Trastamanta
Parlament Królewski przyjął uchwałę w sprawie sytuacji politycznej w Republice Suderlandu. W uchwale tej Parlament, jako kontynuator najstarszych instytucji demokratycznych polskojęzycznego mikroświata, wyraża zaniepokojenie sytuacją polityczną w tym państwie oraz zwraca się z apelem do demokratycznej wspólnoty obywateli suderlandzkich o dbałość o ład konstytucyjny.
Powodem uchwalenia apelu Parlamentu Królewskiego jest niedawny zamach stanu w Republice Suderlandu.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin