Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
mikronacja
20.11.2019 r.
Dymisja Rządu Alusia de la Ciprofloksji
Maciej II
Wielmożny Hrabia Odwilży Aluś de la Ciprofloksja w przemówieniu do narodu uznał nieprzyjęcie projektu nowelizacji ustawy o obywatelstwie za jednoznaczne wotum nieufności dla Jego rządu.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin