Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
15.12.2004 r.
news nr 137
JKM wydał, na skutek rozpoznania środków zaskarżenia, wyrok w sprawie SK 2004/6/II [Prok. v. Bohema, et al]. Utrzymano w mocy wyrok I instancji, zmieniajšc jedynie obliczenie kary banicji wymierzonej oskarżonym.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin