Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
26.08.2002 r.
news nr 24
Została zamknieta pierwsza sesja na nowej Giełdzie Papierów Wartosciowych.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin