Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
18.06.2005 r.
news nr 248
JKM dokonał, na wniosek Premiera Rządu Królewskiego, zmian w składzie Gabinetu. Dotychczas zajmowane stanowisko opuścił Lukas baron Snape, nowym Ministrem Korony został natomiast p. Ziemowit Czarnecki (link 1 | link 2).


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin