Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
22.06.2005 r.
news nr 252
Rząd Królewski wydał rozporządzenie ustalające wysokość wynagrodzenia Prokuratora Generalnego Królestwa. Pensja PG wynosić będzie 60 D miesięcznie (link).


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin