Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
18.07.2005 r.
news nr 277
JKM powierzył hrabiemu Zakrzy pełnienie obowiązków Namiestnika Koronnego Weblandu, w związku z urlopem hrabiego Bagera (link).


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin