Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
21.07.2005 r.
news nr 278
Izba Poselska wyraziła wotum nieufności Ministrowi Sprawiedliwości, Jacquesowi baronowi de Brolle (link).


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin