Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
15.10.2005 r.
news nr 379
JKM nadał na wniosek MKiN statut Uniwersytetowi Królewskiemu w Dreamopolis, w trakcie uroczystości inauguracyjnych Uczelni (link 1 | link 2).


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin