Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
mikronacja
21.12.2005 r.
news nr 415
JKM Paweł powołał na stanowiska Ministrów Korony: Draco de la Falcona oraz Mateusza Muchlado.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin