Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
18.07.2006 r.
news nr 437
Na czas nieobecności wicehrabiego de Archiena, wicehrabia Vertonen będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wyborczej Królestwa. To właśnie to niego należy kierować zgłoszenia kandydatów do wyborów.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin