Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
26.11.2007 r.
Sukcesja
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 26 XI 2007 roku na mocy postanowienia królewskiego miłościwie nam panujący JKM Paweł I abdykował na rzecz Edwarda ax. Kriega, dotychczasowego Prezesa Sądu Królestwa. Koronacja odbędzie się 1 Grudnia na czacie Królestwa.

Oto treść postanowienia:

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 listopada 2007 roku

My, Paweł, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:


I. Przekazujemy Koronę Królestwa Dreamlandu Edwardowi arcyksięciu Kriegowi.

II. Koronację nowego Króla Dreamlandu wyznaczamy na dzień 1 grudnia 2007 roku.

III. Postanowienie niniejsze wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Paweł, R.
1. Martin van Spider - de Archien
27.11.2007 r., 08:33
Będzie jakaś uroczystość z pewnością na czacie Królestwa Dreamlandu, a to ja uwielbiam :-)
2. Robert van Buuren
27.11.2007 r., 16:56
Vivat Rex!
3. Paweł von Gratz
28.11.2007 r., 16:03
Vivat Rex!
Vivat Dreamland!
4. Cyric van den Sune-Buuren
01.12.2007 r., 15:12
Vivat Rex!
Vivat Dreamland!


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin