Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
29.12.2007 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej X kadencji
Patrick Christian van Hadden
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła wyniki wyborów do Izby Poselskiej X kadencji. Kandydaci uzyskali w wyborach następującą ilość głosów:

(1) Paweł Erwin wicehrabia de Archien-Liberi - Partia Szachów i Pionków - głosów: 5
(2) sir Krzysztof Jazłowiecki - Platforma Obywatelska Królestwa Dreamlandu - głosów: 5
(3) Cyprian Benedykt Jerzy baron Lee-Spider - PSiP-głosów: 5
(4) Martin wicehrabia van Buuren - POKD - głosów: 4
(5) Muggler Olav baron Littendorff - Stronnictwo Federalne - głosów: 4
(6) Cyric van den Sune - Buuren - POKD - głosów: 4
(7) Robert baron van Buuren - POKD - głosów: 4
(8) Könrád II Hoçost baron de Cubalibre - SF - głosów: 3
(9) Hans wicehrabia Upengres - PSiP - głosów: 3
(10) Gremlad von Dreml - PSiP - głosów: 1

Zgodnie z art. 2 UF o Izbie Poselskiej w zaistniałej sytuacji mandat posła przysługuje każdemu z kandydatów, na którego oddano co najmniej trzy ważne głosy.

W Izbie Poselskiej X kadencji zasiądzie zatem dziewięciu posłów: 4 z Platformy Obywatelskiej Królestwa Dreamlandu, 3 z Partii Szachów i Pionków i 2 ze Stronnictwa Federalnego. Większość wynosi 5 mandatów.
Jeśli nie zostaną złożone skargi wyborcze, już na dniach posłom zostaną wydane zaświadczenia i odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Izby.
Frekwencja wyniosła 57,6%.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin