Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
03.02.2008 r.
Wyrok wydany
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dzisiejszego dnia Prezes Sądu Królestwa, JKW Artur I Piotr wydał prawomocny wyrok w sprawie SK 2008/2/II na skutek apelacji od wyroku pierwszej instancji w sprawie ze skargi wyborczej Prokuratora Generalnego Królestwa. Wyrok "stwierdza zasadność skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów w części dotyczącej uchybienia w postaci nieuwzględnienia czynnego prawa wyborczego jednego uprawnionego". Wyrok nakazuje wystawienie zaświadczeń wyborczych wybranym posłom w ciągu trzech dni, także pewnym jest, iż już niedługo w KD uformuje się nowy rząd.
Wyrok dostępny w Bazie Prawnej Sądu Królestwa pod sygnaturą BPSK Nr 957


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin