Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
11.02.2008 r.
Expose Premiera wygłoszone
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dziś nowopowołany premier Rządu Królewskiego Martin wicehrabia van Buuren wygłosił expose przed Izbą Poselską. Zawarł w nim najważniejsze informacje dotyczące planów jego Rządu dotyczących dalszego funkcjonowania Królestwa.

Na początek zapowiedziano reaktywację resortu sprawiedliwości, które zajmie się obsługą prawną Rządu. Ministrem Sprawiedliwości w gabinecie wicehrabiego Buurena został Medgar hrabia de Rama, były Prokurator Generalny Królestwa.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki, na czele którego stanie dr Robert baron van Buuren, zajmie się w najbliższym czasie tworzeniem Mennicy Królewskiej, a także koordynowaniem dalszych prac nad Systemem Gospodarczym Phoenix. Premier wskazał też na konieczność wypłaty zaległych wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Gabriel baron Grandin ma za zadanie uruchomienie programu "Start", który wspomagał będzie politykę informacyjną i umożliwiał skuteczną, zdaniem Premiera, pomoc nowym, nieobeznanym z Królestwem mieszkańcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z dotychczasowym ministrem Alchienem diukiem d'Archien na czele kontynuować będzie zacieśnianie współpracy z polskimi mikronacjami. Godny odnotowania jest fakt, iż premier wspomniał tutaj o Mandragoracie Wandystanu oraz zapowiedział zacieśnianie przyjaznych stosunków z tym państwem.

Sztandarowym zadaniem Ministerstwa Kultury i Nauki, na czele którego stanął dr sir Krzysztof Jazłowiecki, jest utworzenie Muzeum Historii Dreamlandu oraz ujednolicenie historii Królestwa i zebranie jej w przystępny sposób w jednym miejscu.

Nowemu Rządowi życzymy powodzenia!


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin