Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
news nr 78
Rozpoczęła się procedura wyborcza. Komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na posłów do 5 września br. Kalendarz wyborczy: - 30 sierpnia - 5 września 2004 r. - zgłaszanie kandydatów na posłów; - 6 - 9 września 2004 r. - zgłaszanie ew. skarg na odmowę rejestracji zgłoszonego kandydata; - 10 września 2004 r. - ogłoszenie listy kandydatów na posłów, przy założeniu braku skarg na ew. decyzje odmawiające rejestracji zgłoszonego kandydata; - 11 - 17 września 2004 r. - formalna kampania wyborcza; - 18 - 24 września 2004 r. - głosowanie z wykorzystaniem elektronicznego formularza; - 25 września - 1 października 2004 r. - termin zgłaszania ew. skarg na przeprowadzenie wyborów; - 2 października 2004 r. - wystawienie zaświadczeń wybranym posłom, przy założeniu braku skarg na poprawność przeprowadzenia wyborów; - 3 października 2004 r. - planowane otwarcie Izby Poselskiej III kadencji.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin