Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
09.04.2011 r.
Zdobywca "Złotej piłki" odbiera trofeum
Paul von Panevnick
System Xpert Eleven oficjalnie podał do wiadomości, że zdobywcą "Złotej piłki" i mistrzem Otwartej Ligi Piłkarskiej po raz drugi w historii została drużyna RGM Satrina.
Trzeci sezon OLP był wyrównany, także za sprawą aktywnych menadżerów. Po krótkim odpoczynku organizator zapowiada IV edycję. Do przejęcia są aktualnie dwie drużyny.

OLP rozgrywana jest w systemie Xpert Eleven. ID ligi to 243341. OLP skupia drużyny z Dreamlandu i kilku innych państw wirtualnych, a liderzy OLP należą do ścisłej v-światowej czołówki.
07.04.2011 r.
Wejście w życie pakietu UF o obywatelstwie
Ghardin
Dziś wszedł w życie pakiet ustaw o obywatelstwie, wprowadzając m.in. swobodne przyjmowanie i zrzekanie obywatelstwa, automatyczną weryfikację martwych dusz, obowiązek wyborczy, prawo swobodnej zmiany prowincji zamieszkania, likwidując zaś m.in. podpisywanie paszportów.

Najważniejsze zmiany wyliczył na forum Premier Rządu Królewskiego ax. Ghardin, zaś same ustawy znajdują się w BPSK: uf o obywatelstwie i stałym pobycie oraz uf wprowadzająca.
28.03.2011 r.
WP UKD - nabór na studia prawnicze
Robert van Buuren
DZIEKAN
WYDZIAŁU PRAWA
UNIWERSYTET KRÓLEWSKI W DREAMOPOLIS

Dnia 28 marca 2011 roku


Informuję, iż Wydział Prawa Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis prowadzi nabór na studia magisterskie na kierunku prawo. Osoba zainteresowana rozpoczęciem nauki powinna się zgłosić bezpośrednio do Dziekana Wydziału Prawa UKD (r.buuren[at]gmail.com) w celu dopełnienia formalności i ustalenia toku studiów. Studentem może być każdy, kto wyrazi taką ochotę; nie jest wymagane posiadanie statusu mieszkańca lub obywatela Królestwa Dreamlandu.

Studia na Wydziale Prawa UKD prowadzone są w systemie określonym przez Regulamin studiów na Wydziale Prawa UKD z dnia 24 lipca 2009 roku i są darmowe.

Z poważaniem,
(-) dr jur. net. Robert I, R.
Dziekan Wydziału Prawa
Uniwersytet Królewski w Dreamopolis
27.03.2011 r.
INFORMACJA KSI - zawieszenie możliwości rejestracji
Marcin Mikołaj
INFORMACJA KRÓLEWSKICH SŁUŻB INFORMATYCZNYCH
z dnia 27 marca 2011

Informuję, że możliwość zapisu do Królestwa Dreamlandu została zawieszona na okres 3 dni z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w skryptach Centralnego Rejestru Mieszkańców. Formularz rejestracyjny powinien zostać przywrócony 31 marca 2011, działając już w oparciu o nową ustawę o obywatelstwie, która tego dnia wejdzie w życie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiam,
ax. Ghardin,
Królewskie Służby Informatyczne
27.03.2011 r.
I PSK - zakończenie prac w BPSK
Robert van Buuren
INFORMACJA
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 27 marca 2011 roku

Uprzejmie informuję, iż prace konserwacyjne dobiegły końca, a Baza Prawna jest znowu dostępna dla każdego zainteresowanego. Przeprowadzono aktualizację oprogramowania, a także zmieniono szatę graficzną Bazy, jak również wstępnie uporządkowano akty prawne. W dalszym ciągu będą trwały prace nad kompletnym uporządkowaniem wszystkich znajdujących się w Bazie dokumentów, jednakże już bez utrudnień w dostępie do serwisu.
27.03.2011 r.
Lista kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej XVII kadencji
Marcin Mikołaj
Komisarz Wyborczy Królestwa, w obwieszczeniu z dnia dzisiejszego, ogłosił listę kandydatów na posłów w wyborach do Izby Poselskiej XVII kadencji. Wśród 5 kandydatów znajduje się 3 zgłoszonych przez Klub Republikański oraz 2 niezrzeszonych, których poparła grupa co najmniej 3 obywateli.

Zgodnie z PK - WYBORY DO IZBY POSELSKIEJ XVII KADENCJI (II) z dnia 15 marca 2011 roku jutro rozpocznie się formalna kampania wyborcza, która potrwa do 3 kwietnia 2011 roku.
27.03.2011 r.
I PSK - prace konserwacyjne w systemie BPSK
Robert van Buuren
INFORMACJA
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 27 marca 2011 roku

W związku z toczącymi się pracami konserwacyjnymi na serwerze, w dniu dzisiejszym mogą występować przerwy w dostępie do serwisu Bazy Prawnej Sądu Królestwa. Planowana jest aktualizacja oprogramowania oraz modyfikacja szaty graficznej Bazy.

Za utrudnienia przepraszamy!
25.03.2011 r.
Sprawa w Sądzie Królestwa
Robert van Buuren
GABINET
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 25 marca 2011 roku


W dniu 24 marca 2011 roku Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym przystąpił do rozpoznania sprawy z wniosku Namiestnika Koronnego Morlandu o odpowiedź na pytanie prawne i dokonanie wykładni przepisów. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą SK 2011/2/P i jest rozpatrywana w pełnym składzie Sądu Królestwa.

Tego samego dnia wyznaczony został termin 7 dni dla każdego zainteresowanego obywatela Królestwa, który chciałby w sprawie przedstawić swoje zdanie na temat istoty wniosku.

Przebieg rozprawy dostępny jest w sali Wydziału V Prezydialnego.
18.03.2011 r.
Pakiet nowych ustaw.
Ghardin
JKM podpisał i ogłosił kilka ustaw przyjętych przez Parlament Królewski.

UF o forum dyskusyjnym KD reguluje sprawy związane z niedawną decyzją o przeniesieniu życia Dreamlandu na forum. UF o obronie KD upraszcza do minimum przepisy związane z Armią Królewską. Obie ustawy weszły w życie dzisiaj.

Ważniejsze zmiany przynosi UF o obywatelstwie i stałym pobycie - zniosi podział na mieszkańców i obywateli, wprowadza automatyczne nadawanie obywatelstwa z chwilą potwierdzenia rejestracji (nie będzie już podpisywania paszportów przez Namiestników), znosi obowiązek szkolny, wprowadza automatyczną ciągłą weryfikację aktywności. Będziemy starać się stopniowo przybliżyć Dreamlandczykom wprowadzane zmiany. Ustawa (wraz z ustawą wprowadzającą wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
18.03.2011 r.
Wybory raz jeszcze - zgłaszanie kandydatów.
Ghardin
JKM zarządził kolejne wybory do Izby Poselskiej XVII kadencji, wzywając jednocześnie Dreamlandczyków do wzięcia odpowiedzialności za losy Królestwa (postanowienie królewskie oraz odezwa do Narodu).

Kandydaci na posłów mogą zgłaszać się do 23 marca 2011, zgodnie z informacją Komisarza Wyborczego Królestwa.

Zapraszamy, zachęcamy, liczymy na Was!
17.03.2011 r.
Audiencja
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym o godzinie 20:00 Jego Królewska Mość Robert I przyjął, na audiencji, Sekretarza OPM Jego Ekscelencję Kryspina von Lichtenstein.

Podczas spotkania doszło do wymiany wizji przyszłości Organizacji Polskich Mikronacji i udziale Królestwa Dreamlandu we wspomnianych przedsięwzięciach. Zarówno JKM Robert I, jak i jego gość wyrazili chęć wzajemnej współpracy.

Spotkanie zakończyło się tuż przed godziną 22:00.
14.03.2011 r.
Wizyta Sekretarza Generalnego OPM
Ghardin
Przemową na Forum Królestwa rozpoczął swoją wizytę nowy Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji, Kryspin von Lichtenstein. Jego Ekscelencja odniósł się do historycznej roli Królestwa Dreamlandu w polskim ruchu mikronacyjnym, do silnej tożsamości narodowej, do wartości, jakie Dreamland reprezentuje. Podkreślił konieczność dialogu i współpracy w całym Mikroświecie. Witamy serdecznie!

Przemowa Sekretarza Generalnego na Forum Królestwa
13.03.2011 r.
Nieważność wyborów
Marcin Mikołaj
Dzisiejszego poranka Komisarz Wyborczy Królestwa na podstawie art. 22 ust. 5 Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej, w związku z brakiem zgłoszenia wymaganej liczby 5 kandydatów na posłów do IP, stwierdził nieważność procedury wyborczej.
12.03.2011 r.
Problemy techniczne.
Ghardin
W ostatnich dniach serwisy Królestwa Dreamlandu, jego prowincji i instytucji doświadczają problemów technicznych związanych z działaniem baz danych. Część serwisów błędnie wyświetla treści, inne w ogóle są niedostępne. Przepraszamy za zaistniałe trudności - jeśli sytuacja nie unormuje się do poniedziałku, będziemy interweniować u administratorów serwera.
12.03.2011 r.
Konkurs - Namiestnik Księstwa Surmali
Tomasz Barney
Dreamlandczycy!

W wyniku Postanowienia Królewskiego z dnia 8 marca 2011 r. decyzją Jego Królewskiej Mości, z funkcji Namiestnika Księstwa Surmali, odwołany został Łukasz markiz Wakowski.
Sytuacja w Królestwie wymusza na nas zachowanie ciągłości władzy w związku z czym ogłasza się konkurs, w skutek którego wybrany zostanie następca markiza Wakowskiego.

Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo Królestwa Dreamlandu, a także motywację oraz pomysł na rozwój prowincji.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie krótkich planów pracy oraz wizji Księstwa na adres e-mail Kancelarii - kancelaria.dworu@gmail.com .

Konkurs potrwa od dnia 12 marca 2011 r. do 20 marca tegoż.
08.03.2011 r.
Zmiany na stronie głównej.
Ghardin
Z radością mogę wreszcie ogłosić, że strona główna Królestwa wzbogaciła się właśnie o agregację RSSów z dreamlandzkiej prasy. Skróty artykułów wyświetlają się łącznie z newsami zamieszczanymi bezpośrednio na stronie głównej, chronologicznie. Ponadto aktualności uzupełnia lista najświeższych wątków z naszego forum.

Od teraz więc strona główna Dreamlandu staje się bezpośrednim zwierciadłem życia społecznego i kulturalnego w Królestwie - to duży krok naprzód, ale i wielka odpowiedzialność. Redaktorzy, publicyści, dziennikarze, pisarze, poeci, komentatorzy i dyskutanci - do boju!

Przy tej okazji serdecznie i gorąco dziękuję Pewnej Osobie za kluczową, niezastąpioną i bezinteresowną pomoc, bez której do wprowadzonych zmian w ogóle by nie doszło :) Dzięki!

(-) ax. Ghardin, OCO
Premier Rządu Królewskiego
06.03.2011 r.
Zmiana w kalendarzu wyborczym
Marcin Mikołaj
Jak wynika z obwieszczenia Komisarza Wyborczego, w wyniku braku zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów na posłów XVII kadencji został zaktualizowany kalendarz wyborczy. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 11 marca 2011 roku. Treść Obwieszczenia KWK.
01.03.2011 r.
Morland odznacza i dziękuje
Paul von Panevnick
W dniu dzisiejszym Namiestnik Koronny Morlandu wydał postanowienie o nadaniu orderu i odznaczeń.

Wśród wyróżnionych znaleźli się szczególnie zasłużeni dla Morlandu Dreamlandczycy związani z Księstwem: JKM Robert i JKW Artur Piotr oraz Morlandczycy: Marion Cirilla i Etherard de Godwin.
01.03.2011 r.
Trwa nabór do III sezonu OLP
Paul von Panevnick
Do 5 marca trwa nabór menagerów do rozgrywek o tytuł Mistrza Dreamlandu prowadzonych przez Otwartą Ligę Piłkarską (ID OLP to 243341). Planowany start nowego sezonu 6 marzec br.
27.02.2011 r.
Expose Premiera Rządu Królewskiego
Ghardin
"Staję przed Państwem jako nowy Premier Rządu JKM - nie jest to jednak nowy Rząd, nowe otwarcie. Naszym zamiarem jest konsekwentna realizacja programu, które rozpoczęliśmy wraz z początkiem XVI kadencji Izby Poselskiej. Pozostał nam miesiąc" - tymi słowami nowy Premier Rządu Królewskiego ax. Ghardin rozpoczął swoje expose przed Izbą Poselską.

Obiecał przede wszystkim - rezultaty. Jakie? Zapraszamy do lektury expose w Izbie Poselskiej lub na stronach Rządu.
27.02.2011 r.
Informacja Komisarza Wyborczego Królestwa
Marcin Mikołaj
"INFORMACJA KOMISARZA
WYBORCZEGO KRÓLESTWA

z dnia 27 lutego 2011 roku


I. Na podstawie postanowienia królewskiego z dnia 25 lutego 2011 roku - Wybory do Izby Poselskiej XVII kadencji, ogłaszam, że od 27 lutego do 5 marca 2011 roku możliwe jest zgłaszanie kandydatów na posłów.

II. Kandydatem może zostać tylko osoba, która jest obywatelem Królestwa co najmniej od dnia poprzedzającego ogłoszenie postanowienia o przeprowadzenia wyborów, posiada pełnię praw obywatelskich oraz nie sprawuje mandatu senatora. Zgłoszenie winno zawierać:

(1) imię i nazwisko oraz NIM kandydata;
(2) nazwę partii politycznej bądź wskazanie co najmniej 3 obywateli popierających kandydaturę, wraz z ich oświadczeniami;
(3) adres e-mail kandydata;
(4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie od kandydata;
(5) imię i nazwisko zgłaszającego (nie dotyczy kandydatów niezależnych, mających poparcie grupy obywateli).

III. Zgłoszenia należy wysyłać w wyżej wskazanym terminie na adres Komisarza Wyborczego: dejoustin[at]gmail.com.

(-) Martin markiz van Buuren
Komisarz Wyborczy Królestwa
"
25.02.2011 r.
Wybory do Izby Poselskiej XVII kadencji - kalendarz
Ghardin
JKM ogłosił kalendarz zbliżających się wielkimi krokami wyborów do Izby Poselskiej XVII kadencji. Najważniejsze daty:
27.02 - 05.03: zgłaszanie kandydatów,
10.03 - 16.03: kampania wyborcza,
17.03 - 23.03: głosowanie,
28.03: planowane otwarcie obrad Izby.

Pełna treść Postanowienia Królewskiego - tutaj.
23.02.2011 r.
Dymisja i nowy skład rządu.
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Robert I przyjął, przedłożoną przez JKW Edwarda Artura, dymisję, co skutkowało odwołaniem całego gabinetu.

Tego samego dnia nowym szefem rządu został arcyksiążę Ghardin, na którego wniosek powołano nowych ministrów.

Odpowiednio zostali nimi:

Jacgues markiz de Brolle - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Paweł Erwin diuk de Archien - Liberi - Ministerstwo Kultury i Nauki
Gregory baron de Corylus - Ministerstwo Informacji
Bartosz baron Lenczowski - Ministerstwo Finansów i Gospodarki

Gratulujemy powołanym i życzymy realizacji postawionych przed sobą wyzwań.
08.02.2011 r.
Powołanie Sędziego pokoju oraz Prezesa Sądu Prowincji
Tomasz Barney
W dniu 8 lutego 2011 roku Jego Królewska Mość Robert I powołał na urzędy Sędziego pokoju oraz Prezesa Sądu Prowincji odpowiednio JKW Artura Piotra oraz Paula markiza von Panevnick.
08.02.2011 r.
Audiencja
Tomasz Barney
W dniu 8 lutego 2011 roku, kilka chwil po godzinie 20:00, w Ekhorn odbyła się audiencja udzielona przez Jego Królewską Mość namiestnikom Furlandii oraz Luindoru. Przedmiotem rozmowy były plany, co do zawarcia Unii pomiędzy dwoma wspomnianymi prowincjami. Jego Królewska Mość, po zapoznaniu się ze stosownymi dokumentami, nie przedstawił żadnych zastrzeżeń co do założeń projektu, jednocześnie popierając go, widząc w nim przedsmak reformy proponowanej przez Rząd Królewski.

Spotkanie zakończyło się wyrażeniem nadziei na owocną współpracę obu prowincji.
06.02.2011 r.
Audiencja
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym do Kancelarii Królewskiej wpłynęła prośba
namiestników Furlandii oraz Luindoru o udzielenie im audiencji
przez Jego Królewską Mość Roberta I. Po wstępnych rozmowach między
Marszałkiem Dworu, a JKM ustalono termin spotkania na 8 lutego 2011 roku.
17.01.2011 r.
Obchody Święta Monarchii
Tomasz Barney
Dwór Jego Królewskiej Mości Roberta I pragnie wyrazić serdeczne podziękowania za tak liczną obecność na wczorajszej uroczystości tj. obchodach Święta Monarchii.

W trakcie trwania części oficjalnej przemówienie wygłosił JKM Robert I – było ono swoistym rachunkiem sumienia dotyczącym pierwszego roku panowania. Poruszono tematykę kadencyjności namiestników, systemu gospodarczego oraz forum. Podkreślono także fakt większego, niż wcześniej, zaangażowania w politykę zagraniczną, a więc działalność w Organizacji Polskich Mikronacji oraz reaktywację Wspólnoty Korony Ebruzów. Jego Królewska Mość wspomniał także o trwających od kilku miesięcy pracach nad zniesieniem podziału na mieszkańców i obywateli.

Część oficjalna zakończona została szczególnym wyróżnieniem kilku osób oraz nadaniem nobilitacji.
17.01.2011 r.
Marszałek Dworu JKM
Marcin Mikołaj
Jego Królewska Mość Robert I dokonał zmiany na stanowisku Marszałka Dworu, następcą Pawła Erwina diuka de Archien - Liberi zostałł sir Tomasz Barney.

Konieczność zmiany wynikała z niemożności wykonywania swoich funkcji przez JE diuka de Archien - Liberi. Ustępującemu Marszałkowi Dworu zostały złożone podziękowania za długą i owocną współpracę.
14.01.2011 r.
Zaproszenie na obchody Święta Monarchii
Marcin Mikołaj
Dwór Jego Królewskiej Mości Roberta I serdecznie zaprasza wszystkich na obchody Święta Monarchii, które odbędą się w przyszłą niedzielę, tj. 16 stycznia 2011 roku o godzinie 19.00 na kanale IRC: #5prowincji (serwer: irc.ircnet.pl, port: 6667).

Tradycyjnie część oficjalną otworzy Mowa Tronowa Jego Królewskiej Mości, po której nastąpią nobilitacje szlacheckie i arystokratyczne.
11.01.2011 r.
Regencja w Księstwie Furlandii
Pablo von Neumann
Na mocy Postanowienia Książęcego, którego treść można znaleźć tutaj, w Księstwie Furlandii zostaje ustanowiona regencja. Za wykonywanie wszelkich prerogatyw książęcych do czasu odmiennego postanowienia odpowiadać będzie Pablo markiz von Neumann.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin