Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
10.06.2010 r.
DK o orderach i odznaczeniach
Marcin Mikołaj
Dzisiejszego popołudnia JKM Robert I wydał dekret, który na nowo reguluje kwestie orderów i odznaczeń. Główną przesłanką była likwidacja klasowości Orderu Czerwonego Orła, który jest najwyższym orderem w Królestwie. JKM zaznacza, że klasowość tego orderu szkodzi jego powadze i wyjątkowości. OCO powinien być nadawany tylko i wyłącznie za największe zasługi dla Królestwa.

Dodatkowo dekret reguluje tylko w niezbędnym zakresie działalność Zakonu Orderu Czerwonego Orła i Orderu Anatazego. DK przed ogłoszeniem został skonsultowany z członkami obu Zakonów.
09.06.2010 r.
Sędzia Sądu Prowincji
Marcin Mikołaj
JKM Robert I powołał dzisiejszego dnia Paula markiz von Panevnick na urząd Sędziego Sądu Prowincji. Markiz von Panevnick posiada dokonałe doświadczenie i wiedzę prawniczą, którą zdobył podczas pełnienia funkcji Prokuratora Generalnego Królestwa. Sędziemu życzymy samych salomonowych wyroków.
01.06.2010 r.
Królewska Komisja Konstytucyjna - zakończenie prac.
Marcin Mikołaj
Królewska Komisja Konstytucyjna zakończyła prace nad projektem poprawek do Konstytucji. Projekt wraz z uzasadnieniem został przesłany na ręce JKM Roberta I. Większość poprawek nie budziła wśród członków Komisji większych kontrowersji, oprócz poprawki wprowadzającej kadencyjność Namiestnika Koronnego. Do projektu zostało złożone zastrzeżenie o wyłączeniu owej poprawki do osobnego rozpoznania.

JKM Robert I tego samego dnia, tj. 1 czerwca br., złożył do laski Marszałkowskiej uchwalony przez Komisję projekt poprawek do Konstytucji Królestwa. Procedura nad jej przyjęciem powinna rozpocząć się zaraz po zwołaniu wspólnych obrad Parlamentu.
26.05.2010 r.
Uroczystości rocznicowe w Sarmacji
Marcin Mikołaj
Dnia 25 maja br. w Sarmacji miały miejsce obchody 8. rocznicy powstania Księstwa. Udział w uroczystości wziął Jego Królewska Mość Robert I, który wygłosił do zebranych przemówienie oraz otrzymał od JKM Michała Feliksa Order Przyjaźni i Współpracy. Podczas uroczystości JKM odbył również rozmowę z Regentem Księstwa diukiem Khandem, podczas której rozmówcy poruszyli tematy współpracy oraz zapewnili się o chęci i gotowości do zbliżenia pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Księstwem Sarmacji.
23.05.2010 r.
Powołanie Rządu
Marcin Mikołaj
Przed kilkoma minutami Jego Królewska Mość Robert I powołał nowy Rząd, na którego czele ponownie stanął Jacques baron de Brolle.

Nowy skład prezentuje się następująco:
1. JKW Pavel Svoboda - Minister Spraw Zagranicznych
2. ax. Ghardin - Minister Spraw Wewnętrznych
3. Ireth baronessa Tinuviel - Minister Kultury
4. Marcus Estreicher - Minister - Koordynator ds. Innowacji i Rozwoju
5. Jacques baron de Brolle - premier, Minister Finansów i Gospodarki.
20.05.2010 r.
Audiencja
Marcin Mikołaj
Wczoraj w godzinach wieczornych w Pałacu Królewskim Ekhorn Jego Królewska Mość Robert I przyjął na audiencji posłów wybranych do Izby Poselskiej XV kadencji. Podczas spotkania Jego Królewska Mość wysłuchał planów posłów na nową kadencję oraz przyjął od nich propozycję kandydata na Premiera Rządu Królewskiego.
19.05.2010 r.
Rusza liga piłkarska!
Paul von Panevnick
Już w czerwcu rusza Otwarta Liga Piłkarska. Przez najbliższe dwa tygodnie organizator OLP zbiera zgłoszenia menadżerów dreamlandzkich drużyn, jak i z innych v-państw.
Do zdobycia jest Mistrzostwo Dreamlandu i Puchar Ligi. Oficjalna strona OLP:
http://www.dreamland.net.pl/morland/olp/
19.05.2010 r.
Tydzień Wspólnoty Morlandzkiej
Paul von Panevnick
Namiestnik Koronny Księstwa Morlandu z okazji zbliżającej się rocznicy powołania na tron książęcy w Morburgu ogłosił "Tydzień Wspólnoty Morlandzkiej".
W tym czasie Morlandczycy wspominać będą najwybitniejszych rodaków, popisywać się o wiedzą o księstwie oraz promować Morland w Królestwie Dreamlandu i poza jego granicami.
Na stronie Morlandu można oglądać od dziś film promocyjny: http://www.dreamland.net.pl/morland/
18.05.2010 r.
Otwarcie Izby Poselskiej XV kadencji
Ghardin
Wczoraj Komisja Wyborcza Królestwa wydała wszystkim wybranym posłom zaświadczenia stwierdzające ważność ich wyboru, zaś dziś JKM Robert I otworzył jubileuszową XV kadencję Izby, w mowie tronowej gratulując, ale i zapowiadając pracowite tygodnie i miesiące. Jutro JKM udzieli posłom audiencji, na której wskazać mają oni kandydata na Premiera Rządu Królewskiego. Czas do pracy!
14.05.2010 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej XV kadencji
Marcin Mikołaj
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła przed chwilą wyniki głosowania w wyborach do Izby Poselskiej XV kadencji trwającego od 7 do 13 maja. Frekwencja wyborcza w Królestwie wyniosła 51,92%, czyli w wyborach głos oddało 27 z 52 uprawnionych do głosowania obywateli (6 osób oddało jednak głos pusty).

Wyniki ukształtowały się następująco:
1. Pavel Svoboda, r. s. - głosów: 6 (Klub Republikański);
2. Martin markiz van Buuren - głosów: 5 (niezrzeszony);
3. Jacques baron de Brolle - głosów: 4 (Klub Republikański);
4. arcyksiążę Ghardin - głosów: 3 (Klub Republikański);
5. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur - głosów: 3 (Klub Republikański).

Tym samym Klub Republikański zyskał 76,19% wszystkich oddanych głosów poparcia. Wszyscy zgłoszeni kandydaci przekroczyli próg wyborczy.

Przy założeniu braku skarg na poprawność przeprowadzenia wyborów, Izba Poselska XV kadencji rozpocznie obrady 18 maja
13.05.2010 r.
Wybory: ostatni dzień głosowania
Edward II
Rozpoczął się ostatni dzień wyborów do Izby Poselskiej. Kto zwlekał aż do tej pory, na oddanie głosu ma czas tylko do godziny 23.59. Istnieje również możliwość oddania tzw. pustego głosu - wygodne rozwiązanie dla wyborców niezdecydowanych bądź niezadowolonych z obrotu rzeczy. Wyniki powinniśmy poznać najpóźniej 17 maja.

Trwające właśnie wybory można potraktować w kategoriach nieformalnego spisu ludności. Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do zamanifestowania swojego zaangażowania na rzecz Królestwa.
10.05.2010 r.
Premier Rządu Królewskiego z wizytą w Elderlandzie
Edward II
W dniach 8-9 maja Premier Jacques de Brolle udał się z wizytą do Królestwa Elderlandu, gdzie spotkał się z JKM Hadrianem Augustem. Głównym tematem rozmów była współpraca na arenie międzynarodowej - w tym również wspólny wysiłek na rzecz reformy Organizacji Polskich Mikronacji. Najważniejszym jednak owocem rozmów ze stroną elderlandzką może się okazać anonsowane wcześniej przez Rząd Królewski zbliżenie obu monarchii. Więcej na temat wizyty na łamach rządowego Biuletynu.
07.05.2010 r.
Wybory do Izby Poselskiej XV kadencji
Edward II
Informujemy, że uruchomiony już został skrypt wyborczy. Procedura głosowania zostanie wydłużona o dodatkowy dzień. Zapraszamy do lokalu wyborczego. Głosowanie trwać będzie przez tydzień - do 13 maja.
07.05.2010 r.
KWK: Opóźnienia w otwarciu lokalu wyborczego
Paweł Wercyngetoryks Krieg
Komisja Wyborcza Królestwa informuje, że trwają prace nad jak najszybszym otwarciem lokalu wyborczego i porozumieniem z KSI w tej sprawie, ze względu na brak dostępu Komisji do skryptu wyborczego. Czas otwarcia lokalu wydłużony zostanie stosownie długo do opóźnień, które nastąpiły.
29.04.2010 r.
Obwieszczenie KWK
W wyborach do Izby Poselskiej XV kadencji udział wezmą następujący kandydaci:

1. arcyksiążę Ghardin, NIM 544409, Klub Republikański;
2. król senior Pavel Svoboda, NIM 509280, Klub Republikański;
3. Jacques baron de Brolle, NIM 873817, Klub Republikański;
4. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur, NIM 839240, Klub Republikański;
5. Martin markiz van Buuren, NIM 906544, kandydat niezależny.

Kalendarz wyborczy.
Formalna kampania wyborcza potrwa od chwili obecnej do 5 maja 2010 r, a dalej zgodnie z ogłoszonym przez Jego Królewską Mość kalendarzem wyborczym przy założeniu braku opóźnień.


(-) Paweł W. markiz Krieg
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa
27.04.2010 r.
Obwieszczenie KWK
Zgodnie z obwieszczeniem przewodniczącego Komisji Wyborczej Królestwa prof. Pawła W. markiza Kriega:
"Komisja Wyborcza Królestwa informuje, że czas zgłaszania kandydatur do Izby Poselskiej XV kadencji przedłużony został do 28 kwietnia 2010 (godz. 23:59). Spowodowane jest to tym, że do chwili obecnej zgłoszono jedynie 4 kandydatury, co uniemożliwia przeprowadzenie wyborów - wymagana do tego liczba kandydatów to co najmniej 5."
25.04.2010 r.
Nowe miejsce spotkań Furlandczyków
Marcin Mikołaj
Księstwo Furlandii pragnie sprostać oczekiwaniom nowych przybyszów, którzy zamiast listy dyskusyjnej chcieliby widzieć forum. Dzisiejszego dnia każdy z Nas może być świadkiem realizacji właśnie tych oczekiwań - Prowincja przygotowała Forum, które w przyszłości ma zastąpić LD Furlandii.

Wszystkich zachęcamy do rejestracji i aktywnego uczestniczenia w naszym nowym miejscu spotkań. http://www.dreamland.net.pl/furlandia/forum
18.04.2010 r.
Wybory do IP XV kadencji
Jego Królewska Mość Robert I ogłosił kalendarz wyborczy do Izby Poselskiej XV kadencji. Zgodnie z tym kalendarzem, od 18 do 24 kwietnia będzie możliwe zgłaszanie kandydatów na posłów (przewodniczącemu Komisji Wyborczej Królestwa - mogą zgłaszać partie polityczne oraz trzyosobowe grupy obywateli), formalna kampania wyborcza będzie trwała od 29 kwietnia do 5 maja, zaś głosowanie od 6 do 12 maja.
Jeśli kalendarz zostanie dotrzymany, 17 maja Izba Poselska XV kadencji rozpocznie pracę.
15.04.2010 r.
Deportacja
Paul von Panevnick
W Księstwie Morlandu zakończyła się weryfikacja mieszkańców. W jej wyniku w prowincji pozostało 11 obywateli i 14 mieszkańców. W sumie deportowano z księstwa aż 230 nieaktywnych osób.
10.04.2010 r.
Gazeta Furlandzka
Mateusz Conroy wicehrabia Shakur, obecny Marszałek Armii Królestwa, reaktywował "Gazetę Furlandzką". Opublikowany artykuł o przemianach politycznych w Dreamlandzie można przeczytać tutaj,
05.04.2010 r.
"Cała władza w ręce... Wojska?"
W "Tuulemaa" ukazał się artykuł J. Kalickiego pt. "Cała władza w ręce... Wojska?". Autor opisuje w nim z własnego punktu widzenia debaty w Izbie Poselskiej dotyczące projektów ustaw wniesionych przez nowego Marszałka Armii Królestwa wicehrabiego Shakura.
Link tutaj.
24.03.2010 r.
"Le Quotidien"
Marcin Mikołaj
- Otwarto nową gazetę! - krzyczały dzieci na targowisku.
- Tak! Tak! To prawda! - dobiegał głos z oddali.

Ciężko Ci uwierzyć?! Zajrzyj! To nic nie kosztuje!
http://www.dreamland.net.pl/furlandia/quotidien/
22.03.2010 r.
Zmiany w prowincjach
Po zakończeniu podróży objazdowej po prowincjach JKM w ciągu kilku dni podjął dwie ważne decyzje personalne dotyczące namiestników koronnych Morlandu i Weblandu.
W efekcie rezygnacji Marion hr. Cirilli z funkcji Namiestniczki Koronnej-Księżnej Morlandu na jej funkcję powołany został Paul markiz von Panevnick, obecny Prokurator Generalny. Hrabina Cirilla pozostała przedstawicielką Morlandu w Senacie i wciąż przewodniczy pracom tej izby.
JKM zdecydował się również odwołać z urzędu Namiestnika Koronnego-Prezydenta Weblandu diuka Bagera. Na jego miejsce powołany został baron Taheto. Obaj nowi włodarze prowincji powołani zostali na okres 6 miesięcy.
21.03.2010 r.
Palatyn Kakut
Paul von Panevnick
Z woli Jego Królewskiej Mości Roberta I, 21 dnia marca br. Król senior Artur Piotr otrzymał w nadanie Palatynat Kakut, stając się jednocześnie Pierwszym Palatynem Kakut.
Wydarzenie to zbiegło się w czasie z przekazaniem przez JKW Pavla Svobodę praw własności wsi Kakuty na ręce JKW Artura Piotra.

Jest to trzeci, obok Satriny i Wschodniej Temerii, Palatynat utworzony na terytorium Księstwa Morlandu.
20.03.2010 r.
Akt abolicji.
Marcin Mikołaj
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Robert I wydał akt abolicji, przebaczając i przepuszczając w niepamięć czyny stanowiące, lub mogące stanowić przestępstwa z art. 41 k.k. Tym samym, z dniem dzisiejszym, z mocy prawa wszelkie toczące się postępowania w tej materii zostaną zamknięte, a skazania ulegają zatarciu.

Powodem decyzji było, jak podaje Monarcha, niedostosowanie prawa karnego do potrzeb oraz konieczność zmiany podejścia do tego typu spraw, uwzględniając nowe przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
09.03.2010 r.
Wizyty w Prowincjach
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Zakończyły się podróże Jego Królewskiej Mości po 5 prowincjach Królestwa. JKMość Robert I serdecznie dziękuje wszystkim Namiestnikom za gościnę i zorganizowanie podróży.

W przerwie pomiędzy wizytami JKMość odwiedził też zaprzyjaźniony Mandragorat Wandystanu.
09.03.2010 r.
Praca - administrator strony głównej
Ghardin
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poszukuje osób zainteresowanych pracą w roli administratora strony głównej Królestwa Dreamlandu. Planujemy zatrudnienie:
- administratora technicznego,
- administratorów treści.

ADMINISTRATOR TECHNICZNY
- rozwijanie systemu newsów;
- przebudowa działu "Linki";
- rozbudowa strony głównej o nowe elementy;

Konieczna jest znajomość PHP i MySQL. Mile widziane - znajomość mechanizmów RSS, systemów blogowych (np. wordpress) i portalowych (np. phpBB) oraz umiejętności graficzne. Możliwa praca w randze Wiceministra Spraw Wewnętrznych, jak również rozszerzenie działalności na inne serwisy internetowe Królestwa (np. sąd, parlament). Wynagrodzenie - do negocjacji.

ADMINISTRATOR TREŚCI
- publikowanie newsów na stronie głównej;
- regularna weryfikacja linków w linkowni;
- uporządkowanie i bieżąca obsługa FAQ (odpowiadanie na pytania obywateli).

Konieczna umiejętność składnego i bezbłędnego pisania oraz możliwość regularnej pracy. Możliwy podział obowiązków między kilka osób. Wynagrodzenie - do negocjacji.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem:
ghardin.kd@gmail.com.
24.02.2010 r.
Wizyty w prowincjach
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Wizyta JKMości Roberta I w Surmali trwa i potrwa do najbliższego piątku (26 II). Potem JKMość odwiedzi zaprzyjaźniony Mandragorat Wandystanu (28 II), a od poniedziałku rozpocznie wizytę w Republice Weblandu.
24.02.2010 r.
Z Izby Poselskiej
Pod nieobecność Marszałka Izby Poselskiej M. de Ramy zapowiedź swojej dymisji złożył wicemarszałek Izby K. Jazłowiecki. Wobec tego Izba głosuje obecnie nad zmianą wicemarszałka, który będzie prowadził prace Izby - dotychczasowego zastępcę marszałka zastąpi król senior P. Svoboda (trwa głosowanie w tej sprawie).
Izba Poselska głosuje w tym momencie także nad przedstawionym projektem budżetu Prokuratury Królestwa wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Trwa również debata Parlamentu Królewskiego nad projektem obywatelskim zmian do Konstytucji J. Kalickiego.
Termin na zgłaszanie kandydatur na funkcję przedstawiciela Izby Poselskiej w Królewskiej Komisji Konstytucyjnej minął bezskutecznie, o czym wicemarszałek K. Jazłowiecki ogłosił w dniu 23 lutego: Jako Izba zawiedliśmy tych niewielu, którzy nas obserwują. Mam nadzieję, że sprawy jak najszybciej się unormują.
20.02.2010 r.
Reaktywacja Biuletynu Rządowego.
Ghardin
Rząd Królewski reaktywował Biuletyn Rządowy:

http://biuletynrkd.wordpress.com

Biuletyn ma informować o najważniejszych wydarzeniach Królestwa, o bieżącej działalności całego gabinetu i poszczególnych resortów, o pracach Izby Poselskiej, wreszcie o ważnych sprawach w polskim v-świecie.

Zapraszamy do odwiedzin!
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin