Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
28.11.2009 r.
Następca Korony!
Marcin Mikołaj
Podczas audiencji generalnej, Jego Królewska Mość Edward Artur wyznaczył Następcę Tronu, którym będzie Jego Królewska Wysokość Robert książę van Buuren.

Vivat Dreamlandi!
Vivat Rex!
Vivat Następca!
27.11.2009 r.
Głos Weblandu - numer Czterdziesty i Czwarty już w kioskach!
Ghardin
Z szaleńczą wręcz przyjemnością informujemy, że ukazał się właśnie najnowszy numer "Głosu Weblandu".

Co w numerze? Jak zwykle - wnikliwe, sążniste teksty z granitu, z marmuru. 10 stron ziejących powagą dziejów. 85 tysięcy znaków wytrwale brnących w dreamlandzkim błocie. Krew i ferment. Jak zachwala we wstępniaku Jacques de Brolle - "Prawie jak medazepam". Zdjąć czapki z głów, mocno ścisnąć encyklopedię oraz słownik wyrazów obcych - i do dzieła!

Życzymy lektury.

http://www.dreamland.net.pl/glos
26.11.2009 r.
Zmiana delegatów w OPM
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Zgodnie z wolą Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura dotychczasowy Delegat Główny Królestwa przy OPM, Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi został zastąpiony przez dr net. Krzysztofa hrabiego Jazłowieckiego. Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi pozostał w OPM na stanowisku Delegata Pomocniczego.
23.11.2009 r.
Audiencja generalna
Robert van Buuren
Obwieszczenie Marszałka Dworu Królewskiego Pałac Kancelarii, Ekorre
21 XI 2009 r.

Jego Królewska Mość Edward I Artur ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Królestwa na audiencję generalną, która odbędzie się z okazji dwulecia panowania na czacie Królestwa Dreamlandu, dnia 28 listopada o godzinie 21.00.

Zapraszamy serdecznie.

--
/-/ Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi, OCO Marszałek Dworu Królewskiego
23.11.2009 r.
Lista kandydatów w wyborach do IP
Robert van Buuren
20 listopada Przewodniczący KWK ogłosił listę kandydatów startujących w wyborach do Izby Poselskiej XIV kadencji.

W wyborach do Izby Poselskiej XIV kadencji udział wezmą następujący
kandydaci:

1. MEDGAR hrabia de RAMA, (NIM: 605127), Klub Republikański;

2. arcyksiążę GHARDIN, (NIM: 544409), Klub Republikański;

3. JACQUES baron de BROLLE, (NIM: 873817), Klub Republikański;

4. MARTIN markiz van BUUREN*, (NIM: 906544), kandydat niezależny;

5. KRZYSZTOF hrabia JAZŁOWIECKI, (NIM: 302910), kandydat niezależny;

*w wyniku niedopatrzenia Komisji, Martin markiz van Buuren został skreślony z listy kandydatów z uwagi na brak biernego prawa wyborczego w związku z pełnieniem urzędu senatora. Ponieważ liczba kandydatów spadła poniżej koniecznego progu pięciu, przewodniczący KWK wyznaczył dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatur (22-25 listopada).
11.11.2009 r.
Wybory do Izby Poselskiej XIV kadencji
Robert van Buuren
Zgodnie z zapowiedzią, JKMość Edward Artur skrócił XIII kadencję Izby Poselskiej i postanowił o przeprowadzeniu nowych wyborów. Według kalendarza wyborczego kandydatów można zgłaszać od 8 do 15 listopada. Zgłoszenia kandydata(ów) mogą dokonać zarejestrowane w Królestwie partie polityczne oraz grupy co najmniej 3 obywateli. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail przewodniczącego KWK - Pawła W. markiza Kriega (pawel.krieg@gmail.com). Lokal wyborczy będzie otwarty od 25 listopada do 2 grudnia, a w głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy obywatele Królestwa. Wyniki natomiast poznamy 7 grudnia, a w dniu następującym, pod warunkiem braku skarg wyborczych, Jego Królewska Mość dokona otwarcia XIV kadencji Izby Poselskiej.
05.11.2009 r.
Upadek rządu i przyspieszone wybory
Robert van Buuren
Wraz z dymisją premiera Alchiena arcyksięcia d'Archien Jego Królewska Mość zdecydował nie tylko o zastąpieniu go na urzędzie szefa rządu przez Pawła Erwina diuka de Archien-Liberi, ale także o skróceniu kadencji Izby Poselskiej. W długim przemówieniu JKM wyliczył, że do grzechów Izby Poselskiej XIII kadencji należy zaliczyć nie tylko trwałą nieobecność Marszałka Izby, ale i brak możliwości utworzenia stabilnego rządu przez większość utworzoną w tej kadencji przez Stronnictwo Federalne (zarówno premier Godwin, jak i premier d'Archien odeszli wskutek złożonych dymisji), oraz bezczynność samych posłów zgromadzonych w izbie. Jego Królewska Mość zapowiedział, że kadencja Izby zostanie skrócona w piątek 6 listopada.

Jednocześnie Król odniósł się również do kwestii reformy konstytucyjnej. Stwierdził on w swoim oczekiwanym wystąpieniu publicznym, że "kryzys nie wynika z przyczyn ustrojowych, a znacznie bardziej prozaicznych", takich jak niewłaściwe podejście do kwestii nowych mieszkańców/obywateli Królestwa. Mimo to zapowiedział, że skoro istnieje zapotrzebowanie społeczne na skontrolowanie ustawy zasadniczej pod kątem reformy, to powoła Królewską Komisję Konstytucyjną.

Cała sytuacja jest krytycznie oceniana przez gazetę "Tuulemaa" prowadzoną przez J. Kalickiego i Ł. Wakowskiego.
05.11.2009 r.
Premier i dymisja
Robert van Buuren
16 października 2009 roku JKM powołał na Premiera Rządu Królewskiego zaproponowanego na ten urząd przez Stronnictwo Federalne lidera tej partii Alchiena arcyksięcia d'Archien. Nowy Premier nie zdecydował się na jakiekolwiek zmiany personalne w kierowanym przez siebie Rządzie Królewskim. Następnego dnia nowy szef rządu wygłosił expose, w którym stwierdził m.in., że "obecna formuła ustrojowo-techniczna Królestwa Dreamlandu sie wyczerpała". W ten sposób potwierdził on przewidywania, że zarówno jego rząd, jak i SF skupi się na opracowywaniu autorskiej reformy konstytucyjnej jako "absolutny priorytet" jego formacji. Nowy premier zapowiedział także, że nowością będzie przeprowadzanie konsultacji społecznych za pośrednictwem biura badań statystycznych DOSS Ł. Wakowskiego.

Powyższych zapowiedzi nie udało się zrealizować. W chwili, w której pisany jest niniejszy news, arcyksiążę d'Archien nie jest już premierem. W dniu 3 listopada 2009 roku został odwołany przez JKM Edwarda I Artura wskutek złożonej dymisji i od tego czasu nie wypowiedział się publicznie. Nowym premierem został dotychczasowy minister spraw zagranicznych Paweł Erwin diuk d'Archien-Liberi, namiestnik Księstwa Luindoru.
11.10.2009 r.
Dymisja Premiera Rządu Królewskiego
Pavel Svoboda
Premier Rządu Królewskiego wicehrabia Etherard de Godwin podał się do dymisji tłumacząc swoją decyzję nagłą zmianą sytuacji realnej. Premier de Godwin wskazał jako swego następcę arcyksięcia Alchiena d' Archiena.

Rząd wicehrabiego de Godwina funkcjonował przez ponad miesiąc, jednak nie zdążył uzyskać jeszcze wotum zaufania Izby Poselskiej.

Jego Królewska Mość podejmie decyzję w sprawie dymisji Premiera w ciągu najbliższych dni.
26.09.2009 r.
Spotkanie z Senatorami
Paweł Erwin de Archien-Liberi
W bieżący weekend Jego Królewska Mość Edward I Artur, który powrócił przed tygodniem do pełnienia obowiązków, spotka się z Senatem, by poddać dyskusji aktualne sprawy v-świata i zasięgnąć senackiej opinii na ich temat.
18.09.2009 r.
Koniec regencji!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość powrócił dzisiaj do swoich obowiązków kończąc trwający od trzech miesięcy okres regencji.

Pierwszym po zakończeniu regencji dekretem JKMość nadał nobilitacje szlacheckie Robertowi księciu van Buurenowi i Martinowi diukowi van Buurenowi, którzy z oczywistych względów zostali pominięci podczas nobilitacji z okazji Święta Królestwa.

Jego Królewska Mość, jeszcze przed zakończeniem regencji odbył realową podróż do Chojnic, gdzie wygłosił wykład dla mieszkanców miasta na temat przydatności społecznej mikronacji.
18.09.2009 r.
Nowy rząd
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Wysokość Robert markiz van Buuren ogłosił skład nowego Rządu Królewskiego. Premierem został Etherard hrabia de Godwin, w skład rządu weszli również:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: Józef Kalicki
Minister Spraw Zagranicznych: Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi
Minister Kultury i Nauki: Muggler Olav baron Littendorff

Nowemu Rządowi życzymy sukcesów i powodzenia w pracy.
02.09.2009 r.
Wyniki wyborów do IP
Paweł Wercyngetoryks Krieg
30 sierpnia opublikowane zostały wyniki wyborów do IP XIII Kadencji. Frekwencja ogólnodreamlandzka w wyborach wyniosła 37,29%, co oznacza, że w wyborach wzięło udział 22 na 59 uprawnionych obywateli.
Posłami Izby Poselskiej XIII Kadencji wybranymi w wyborach zostali:
1. Etherard de Godwin (4 głosy);
2. Alchien d`Archien (4 głosy);
3. Paweł Erwin de Archien-Liberi (3 głosy);
4. Taheto (3 głosy);
5. Arturion van den Sune (2 głosy).
W wyborach oddano 5 głosów pustych, co stanowi 22,73% wszystkich oddanych głosów.
24.08.2009 r.
Wybory - podejście II
Marcin Mikołaj
KWK przypomina, iż w dniach 23 - 29 sierpnia 2009 r. trwa głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej. Formularz głosowania dostępny jest pod adresem: http://www.dreamland.net.pl/wybory/ .
12.08.2009 r.
Audiencja z okazji święta
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 2 sierpnia, z okazji Święta Królestwa Jego Królewska Wysokość Robert markiz van Buuren przyjął na audiencji generalnej gości z kraju i zagranicy. Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich v-państw polskiego mikroświata.

Podczas audiencji JKWysokość ogłosił nobilitacje szlacheckie. Nobilitowanej szlachcie gratulujemy!
12.08.2009 r.
Zmiana ordynacji wyborczej
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Wysokość Robert markiz van Buuren, z powodu zbyt małej ilości kandydatów biorących udział w wyborach dnia 2 sierpnia 2009 r. zmienił ordynację wyborczą, tymczasowo powracając do poprzedniej, obowiązującej przed 13 czerwca 2009 r. Jest to rozwiązane doraźne, zastosowane na czas, który potrzebny będzie posłom do opracowania nowej ordynacji wyborczej.

Jednocześnie JKWysokość zawetował przyjętą przez senat Ustawę - Budżet KWK. Jest ona niezgodna z prawem, gdyż podczas głosowania w Izbie Poselskiej na posiedzeniu głos oddało tylko dwóch posłów.
01.08.2009 r.
11 lat
Krzysztof Jazłowiecki
Mamy dzisiaj 1 I 12 roku Ery Dreamlandzkiej - 11 lat temu TomBond zwany Założycielem ogłosił powstanie Królestwa Dreamlandu.

Rząd Królewski wydał specjalną uchwałę, w której wzywa wszystkie państwa polskiego mikroświata do uczczenia dzisiejszej rocznicy:
"Rząd Królewski apeluje do wszystkich państw i narodów mikroświata o
uczczenie dzisiejszej rocznicy jako Święta powstania polskiego
mikroświata. Chcemy, aby dzisiejszy dzień był szczególnym dla nas
wszystkich, bowiem wszyscy korzystamy ze skutków wydarzeń sprzed 11
lat."

Krzyknijmy za naszymi przodkami:
Vivat TomBond!
Vivat Dreamland!
Vivat polski mikroświat!
01.08.2009 r.
Obwieszczenie Dworu JKM
Marcin Mikołaj
W dniu dzisiejszym Dwór Jego Królewskiej Mości wydał obwieszczenie w sprawie unieważnienia wyborów, w którym czytamy:

"Jego Królewska Wysokość Robert markiz van Buuren natychmiast po otrzymaniu decyzji Komisji Wyborczej Królestwa zwołał w swoim pałacu naradę, podczas której towarzyszyć mu będą najbardziej zaufane osoby w państwie. JKWysokość, zanim ogłosi swoją decyzję, co nastąpi jutro (tj. 2 sierpnia 2009 roku), chce najpierw skonsultować ją ze swoimi doradcami."
31.07.2009 r.
Unieważnienie wyborów do IP
Paweł Wercyngetoryks Krieg
Komisja Wyborcza Królestwa postanowiła w dniu dzisiejszym, po ogłoszeniu uchwały Sądu Królestwa, o unieważnieniu wyborów do Izby Poselskiej XIII Kadencji. Powodem unieważnienia wyborów jest bezzasadność dalszego prowadzenia postępowania wyborczego, gdy z góry wiadomo, że liczba posłów, która będzie wyłoniona w wyborach (4) jest mniejsza niż minimalna liczba posłów (5) potrzebna do funkcjonowania Izby Poselskiej w zgodzie z UF Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej.
31.07.2009 r.
Obchody Święta Królestwa
Marcin Mikołaj
Dnia 2 sierpnia na czacie Królestwa o godz. 19.00 będziemy świętować 11. rocznicę powstania Królestwa.

Dwór Królewski zaprasza wszystkich na uroczystość. Pokażmy całemu v-światu, że Dreamlandczycy to jedna wielka rodzina!
30.07.2009 r.
Wybory lipiec '09
Marcin Mikołaj
"Spełniłeś swój obywatelski obowiązek? - Zagłosuj w wyborach!", tym razem jednak nie dla wszystkich jest to wezwanie do wypełnienia swojego najważniejszego obowiązku, a zarazem wyrażenia woli odnośnie kształtu nowej Izby Poselskiej.

Ordynacja wyborcza, którą uchwalono 13 czerwca 2009 roku, wprowadziła okręgi wyborcze razem z problemami, które ujawniły się podczas tych wyborów. Głosować nie mogą obywatele Księstwa Furlandii, Morlandczycy mogą obsadzić dwa mandaty, lecz mają jednego kandydata; w Księstwie Surmali i Księstwie Luindoru mamy do obsadzenia jeden mandat lecz dwóch kandydatów, ostatni połączony okręg nr 5 (Webland razem z Domeną Królewską) obsadzą dwa mandaty - posiadają także dwóch kandydatów.

Zacięta walka wyborcza toczona będzie jedynie pomiędzy kandydatami z okręgu Surmala - Luindor.

A więc zapraszamy do urn - ale nie wszystkich obywateli!

http://www.dreamland.net.pl/wybory/
26.07.2009 r.
Akademia im. Marcina Sprawiedliwego w Księstwie Surmali
Marcin Mikołaj
"Akademia im. Marcina Sprawiedliwego to instytucja naukowa Księstwa Surmali powstała w celu krzewienia obywatelskiego zaangażowania w poszerzanie wiedzy naukowej na gruncie lokalnym." Takie słowa wprowadzają czytelnika do Akademii im. Marcina Sprawidliwego.

Pomysłodawcą Akademii jest Józef markiz Kalicki, były Książę Surmali. Jak zapowiadał twórca jej zadaniem jest gromadzenie oraz udostępnianie materiałów naukowych, zaszczepianie zaangażowania do twórczej działalności. Obecnie uczelnia posiada 6 jednostek organizacyjnych, które sukcesywnie są rozwijane.

Józefowi markizowi Kalickiemu serdecznie gratulujemy pomysłu i życzymy pełnego rozwoju Akademii.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony Akademii.
22.07.2009 r.
Pakt obronny z Wandystanem
Marcin Mikołaj
Dziś JKW Regent Królestwa ratyfikował podpisany pakt obronny z Mandragoratem Wandystanu, który jest odpowiedzią na mobilizację wojsk sarmackich i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa integralności terytorialnej Wysokich Układających się Stron.
22.07.2009 r.
Nowe stosunki dyplomatyczne
Marcin Mikołaj
JKW Regent Robert markiz van Buuren ratyfikował dzisiejszego dnia traktat uznający i nawiązują stosunki dyplomatyczne z Wolną Republiką Morvan. Na dniach zostanie podjęta decyzja o budowie ambasady w WRM.
16.07.2009 r.
Rejestracja Stronnictwa Federalnego
Marcin Mikołaj
Prezes Sądu Królestwa wydał dziś decyzję o zarejestrowaniu Stronnictwa Federalnego jako partię polityczną w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw. Od tej pory, SF posiada uprawnienia przysługujące partiom politycznym, czyli może m.in. wystawić swoich kandydatów do wyborów do Izby Poselskiej.
08.07.2009 r.
Wybory!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Wysokość Robert markiz van Buuren oglosił z dniem 8 lipca 2009 r. kalendarz wyborczy wyborów do Izby Poselskiej XIII kadencji. Najważniejsza jego część, czyli samo głosowanie odbędzie się w dniach 30 lipca - 5 sierpnia. Przypominamy o obywatelskim obowiązku oddania głosu, a wszystkim kandydatom na posłów życzymy powodzenia!
08.07.2009 r.
Namiestnik Koronny Księstwa Surmali
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 8 lipca 2009 r. JKWysokość Robert markiz van Buuren powołał na urząd Namiestnika Koronnego Surmali Łukasza markiza Wakowskiego, odwołując z tej funkcji p.o. Namiestnika Pawła Erwina markiza de Archien-Liberi. Nowemu Namiestnikowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
08.07.2009 r.
Marszałek Dworu Królewskiego
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 7 lipca 2009 roku Jego Królewska Wysokoś Robert markiz van Buuren odwołał urzędującego Marszałka Dworu Królewskiego, Martina markiza van Buurena, powołując na to stanowisko Pawła Erwina markiza de Archien-Liberi.

Jego Królewska Wysokość Regent postawił nowemu Marszałkowi jednocześnie zadanie organizacji Audiencji Generalnej z okazji zbliżających się obchodów święta narodowego.
26.06.2009 r.
Prezes Sądu Królestwa
Marcin Mikołaj
JKW Regent powołał na kolejną kadencję Prezesa Sądu Królestwa JKW prof. jur. net. Artura I Piotra. Postanowienie o powołaniu wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2009 roku.
26.06.2009 r.
Regencja
Marcin Mikołaj
Z pałacu Ekhorn napłynęła wiadomość o ustanowieniu regencji. Urząd Regenta Królestwa objął Robert markiz van Buuren. Jak możemy przeczytać w opublikowanej informacji, regencja potrwa dość długo. Powodem jej ustanowienia jest przede wszystkim realowy wyjazd Króla, który może przeszkodzić w sprawnym kierowaniu Królestwem.

Jego Królewska Mość wyraził przekonanie, że zdobyte doświadczenie, a przede wszystkim osobiste zaufanie do JKW Regenta, jest gwarancją słuszności podejmowanych przez Niego decyzji, co w rezultacie pozwoli na spokojny wyjazd.

Jego Królewskiej Mości życzymy udanego i spokojnego wyjazdu oraz szybkiego powrotu. Natomiast Jego Królewskiej Wysokości Regentowi spokojnych i roztropnych rządów.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin