Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
28.03.2009 r.
Marszałek IP
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Izba Poselska wybrała swojego Marszałka - został nim Bartunio wicehrabia de Wrona - Buuren.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
27.03.2009 r.
Koniec Sojuszu.
Robert van Buuren
W dniu wczorajszym Jego Królewska Wysokość, Regent Królestwa, rozwiązał Traktat Sojuszniczy zawarty pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii. Zostało to uczynione na skutek wyniku referendum ogólnonarodowego, w którym dreamlandczycy wyrazili chęć zerwania owego Traktatu.

W tym samym dniu Jego Królewska Mość, Król Scholandii, dokonał analogicznego rozwiązania Traktatu po stronie scholandzkiej, czym zostało przypieczętowane formalne zerwanie sojuszu dreamlandzko - scholandzkiego.
20.03.2009 r.
Mamy nowy(?) Rząd.
Robert van Buuren
Po zakończeniu wyborów, które - o dziwo - nie były przedłużone z powodu skarg, w dniu wczorajszym, tj. 19 marca br., ujrzeliśmy skład nowego(?) Rządu.

Premierem pozostał Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki, jako że uzyskał poparcie posłów na audiencji w Królewskim Pałacu Ekhorn. Premier równocześnie objął Ministerstwo Kultury i Nauki - dotychczas chyba najsłabiej działające.

Na swoich miejscach pozostali również dwaj ministrowie - Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi jako Minister Spraw Zagranicznych oraz baron Taheto jako Minister Finansów i Gospodarki. Nowe rozdanie na naszej scenie politycznej doprowadziło do Rządu posła ze Stronnictwa Federalnego - Marcusa Williama barona Shakura, który objął tekę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
15.03.2009 r.
Otwarcie obrad Izby Poselskiej XII kadencji.
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKW Regent Królestwa, Martin markiz van Buuren, dokonał uroczystej inauguracji prac Izby Poselskiej XII kadencji, przekazując laskę marszałkowską Krzysztofowi wicehrabiemu Jazłowieckiemu.

16 marca br. zostaną przyjęci na audiencji nowowybrani posłowie, podczas której zostanie przedstawiony kandydat na Premiera Rządu Królewskiego oraz skład nowego Rządu.
11.03.2009 r.
Regencja.
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość, na skutek złego stanu zdrowia, ustanowił regencję, wyznaczając na Regenta Królestwa Martina markiza van Buuren.

Zgodnie z krótkim wyjaśnieniem przedstawionym przez JKM Edwarda Artura regencja nie powinna potrwać dłużej aniżeli 14 dni.
11.03.2009 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej XII kadencji.
Marcin Mikołaj
10 marca KWK ogłosiła wyniki wyborów do Izby Poselskiej XII kadencji. Sam wynik mógł być zaskoczeniem dla części obywateli Królestwa, którzy nie dawali większych szans mniej znanym postaciom sceny politycznej. Oto w XII kadencji IP zobaczymy wszystkich, którzy wystartowali w wyborach.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1. Muggler Olav Littendorff - głosów: 5 (SF)
2. Paweł Wercyngetoryks Krieg d. Milewski - głosów: 5 (niezrzeszony)
3. Krzysztof Jazłowiecki - głosów: 5 (niezrzeszony)
4. Marcus William Shakur - głosów: 4 (SF)
5. Bartunio de Wrona - Buuren - głosów: 3 (POKD)
6. Mateusz van Mazin - głosów: 3 (POKD)
7. Arturion van den Sune - Buuren - głosów: 3 (POKD)
8. Etherard de Godwin - głosów: 3 (SF)

Jeżeli do 13 marca 2009 roku nie zostanie wniesiona skarga na poprawność przeprowadzenia wyborów, nowy skład IP rozpocznie w najbliższym czasie pierwsze posiedzenie.
01.03.2009 r.
Kandydaci na posłów
Pavel Svoboda
Zgodnie z informacją Komisji Wyborczej Królestwa, do wyborów do XII kadencji Izby Poselskiej zgłosiło się 8 kandydatów.

I. Kandydaci zgłoszeni przez Platformę Obywatelską Królestwa Dreamlandu:

1. Bartunio de Wrona - Buuren
2. Mateusz van Mazin
3. Arturion van den Sune - Buuren

II. Kandydaci zgłoszeni przez Stronnictwo Federalne:

1. Marcus William Shakur
2. Muggler Olav Littendorff
3. Etherard de Godwin

III. Kandydaci niezrzeszeni:

1. Paweł Wercyngetoryks Krieg d. Milewski
2. Krzysztof Jazłowiecki

Z powodu przeszkód technicznych głosowanie nie rozpoczęło się terminowo (tj. 27 lutego). Komisja Wyborcza Królestwa zapewnia, że "głosowanie odbędzie się możliwie najszybciej".
25.02.2009 r.
Wyniki referendum
Krzysztof Jazłowiecki
Komisja Wyborcza Królestwa podała wyniki referendum ogólnonarodowego w sprawie utrzymania w mocy Traktatu Sojuszniczego z Królestwem Scholandii.

Wyniki głosowania:
(1) TAK - 10 głosów, co stanowi 35,71% oddanych głosów ważnych;
(2) NIE - 14 głosów , co stanowi 50,00% oddanych głosów ważnych;
(3) 4 osoby uprawnione do głosowania oddały GŁOS PUSTY, co stanowi
14,29% oddanych głosów ważnych;
(4) oddano 1 głos nieważny, przez obywatela nieuprawnionego do wzięcia udziału w referendum, zgodnie z art. 5 ust. 1 dekretu królewskiego o referendum ogólnonarodowym z dnia 28 marca 2008 roku z późn. zm.

Zatem obywatele opowiedzieli się przeciw utrzymaniem w mocy Traktatu Sojuszniczego podpisanego w dniu 15 czerwca 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii.
16.02.2009 r.
Referendum
Pavel Svoboda
Rozpoczęło się referendum w sprawie utrzymania bądź rozwiązania Traktatu Sojuszniczego z Królestwem Scholandii. Głosy oddawać można do niedzieli 22 lutego pod tym adresem.
12.02.2009 r.
Wybory do IP XII kadencji
Marcin Mikołaj
Już od 9 lutego Komisja Wyborcza Królestwa przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów, którzy mają zamiar wystartować w wyborach do XII kadencji Izby Poselskiej; zgłaszanie kandydatów trwa do 15 lutego br.

Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym, po tym terminie, tj od 16 do 18 lutego, będzie można, w razie konieczności, złożyć skargę na odmowę rejestracji kandydata.

19 lutego nastąpi ogłoszenie listy kandydatów w wyborach do IP, a po niej, 6-dniowa kampania wyborcza (20-26 lutego).

Obywatele Królestwa Dreamlandu udadzą się do urn w dniach od 27 lutego do 6 marca . Jeżeli wybory przebiegną bez żadnych zakłóceń, zwycięskie grono posłów zasiądzie w ławach Izby Poselskiej już 13 marca 2009 roku.
12.02.2009 r.
Biuro Pracy
Krzysztof Jazłowiecki
Premier Rządu Królewskiego zaprezentował Biuro Pracy, instytucję ułatwiającą zdobywanie miejsc pracy, a także poszukiwanie pracowników. Biuro znajduje się pod adresem: www.dreamland.net.pl/rzad/mp
09.02.2009 r.
Nowy Ambasador
Marcin Mikołaj
Wczoraj wieczorem JKM Edward I Artur przyjął na audiencji inauguracyjnej, Jego Ekscelencję hr. von Thorn-Browarczyka, który rozpoczyna misję dyplomatyczną w Dreamlandzie. Rozmowa, która dotyczyła ocieplenia stosunków na linii Ekorre - Grodzisk, toczyła się w przyjaznej atmosferze.

Jednocześnie Kancelaria informuje, że JKM wystawił listy uwierzytelniające dla JE Łukasza markiza Wakowskiego, który obejmie placówkę dyplomatyczną w Grodzisku.
28.01.2009 r.
Referendum.
Robert van Buuren
JKMość zarządził w dniu dzisiejszym referendum ogólnonarodowe, w którym obywatele będą odpowiadać na pytanie: "Czy jest pan/pani za utrzymaniem w mocy Traktatu Sojuszniczego podpisanego w dniu 15 czerwca 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii?".

Wprowadzono również możliwość oddania głosu pustego, co ma na celu umożliwienie wzięcia udziału w referendum przez osoby, które nie są w stanie opowiedzieć się jednoznacznie za wariantem "TAK" bądź "NIE".

Referendum zostanie przeprowadzone w dniach 16 - 22 lutego 2009 roku.
19.01.2009 r.
Namiestnik Luindoru.
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość odwołał w dniu dzisiejszym, po zaledwie kilku tygodniach, z funkcji Namiestnika Koronnego Luindoru Pabla von Neumanna. Jednocześnie na jego miejsce powołany został Cyric baron van den Sune - Buuren.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia nowemu Księciu!
13.01.2009 r.
Konwencja OPM.
Marcin Mikołaj
Dnia 11 stycznia 2009 roku Premier Rządu Królewskiego Wicehrabia Jazłowiecki ogłosił podpisanie przez Królestwo Konwencji OPM ws. tytułów i stopni zawodowych i naukowych, która reguluje sprawy związane bezpośrednio z przyznawaniem przez uczelnie wyższe stopni i tytułów zawodowych i naukowych, ale również traktuje o ich uznawaniu przez inne państwa oraz wprowadza możliwość akredytowania uczelni.

Tego samego dnia JKMość Edward I Artur ratyfikował konwencję oraz wydał Dekret Królewski implikujący przyjęte rozwiązania do systemu prawnego Królestwa.
13.01.2009 r.
Likwidacja PSiP
Robert van Buuren
Sąd Królestwa, w związku ze złożonym przez Białego Króla wnioskiem o likwidację partii, dnia 11 stycznia br. ogłosił o likwidacji Partii Szachów i Pionków.

Tym samym scena polityczna pomniejszyła się o jedną z najdłużej działających partii politycznych w Królestwie.
11.01.2009 r.
Regulamin studiów na UKD.
Robert van Buuren
JM Rektor Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis ogłosił w dniu dzisiejszym uniwersytecki regulamin studiów.

Reguluje on kompleksowo sprawy dotyczące ubiegania się o przyjęcie na studia, ich przebieg oraz sprawy egzaminacyjne i uzyskiwanie ocen kończących naukę.
06.01.2009 r.
Marszałek Dworu JKM
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKMość Edward Artur zwolnił z obowiązków dotychczasowego Marszałka Dworu Pawła Erwina de Archien - Liberi, powołując jednocześnie na Jego miejsce nowego Marszałka - Martina markiza van Buuren.
06.01.2009 r.
Przedstawiciel IP w KWK
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Marszałek IP, po 3 tygodniach opóźnienia, opublikował na LD Królestwa uchwałę powołującą przedstawiciela Izby Niższej Parlamentu w Komisji Wyborczej Królestwa w osobie Cyrica barona van den Sune - Buuren.

Serdecznie gratulujemy!
05.01.2009 r.
Galeria Essthera - Wystawa prac Anny Hansen
Bager
W Galerii Essthera otwarto wystawę prac Pani Anny Hansen pt. "Kolaż i akwarela". Serdecznie zapraszamy do obejrzenia! http://www.dreamland.net.pl/webland/essthera/
28.12.2008 r.
Wybory uzupełniające
Robert van Buuren
JKMość ogłosił dzisiaj kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej. Będziemy wybierać 2 posłów zgodnie z ogłoszeniem Marszałka Izby Poselskiej o wygaśnięciu 2 mandatów.

Kandydatów można zgłaszać do KWK w terminie od 29 grudnia 2008 roku do 4 stycznia 2009 roku na adres e-mail Przewodniczącego Komisji - Roberta markiza van Buuren.
24.12.2008 r.
Życzenia świąteczne i noworoczne
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Wszystkim, którzy te Święta obchodzą w związku ze swym wyznaniem czy tradycją,

Korona Królestwa Dreamlandu pragnie życzyć zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych tak, jak Państwo sobie życzą, w gronie tych, z którymi Państwo chcą spędzić ten czas, Mikołaja bogatego - który trafi w Państwa gusta i potrzeby,
a także radosnego Sylwestra - powitania Nowego Roku, który musi przecież być dla każdego z nas lepszy, zasobniejszy i radośniejszy niż Rok Mijający.
19.12.2008 r.
Zmiana Namiestnika
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość Edward I Artur zdecydował się na odwołanie Jego Ekscelencji Namiestnika Luindoru Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego, w związku z przedłożoną JKMości dymisją. Na jego miejsce JKMość powołał Pablo markiza von Neumanna. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
19.12.2008 r.
Palatynowie
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość, z okazji Święta Monarchii nadał pierwsze w Królestwie nadania ziemskie. Palatynami zostali: Robert van Buuren, Janne van den Fisher, Paul von Panevnick, Mateusz Conroy Shakhur; są oni odpowiednio Pierwszymi Palatynami: Małej Furii, Wschodniej Efrytii, Satriny i Segali.

Gratulujemy!
12.12.2008 r.
Święto Monarchii
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 13 grudnia 2008 roku, na czacie Królestwa (http://dreamland.net.pl/index.php?id=czat&pan=1, pokój: dreamland) odbędą się, o godzinie 21.00, obchody święta Monarchii. Wszyscy Dreamlandczycy są tam mile widziani!
30.11.2008 r.
Biuletyn Rządu Królewskiego
Krzysztof Jazłowiecki
Ruszył Biuletyn Rządu Królewskiego, który będzie informował o wydarzeniach rządowych oraz sprawach ważnych dla Królestwa i jego mieszkańców.

W Biuletynie zamieszczono już informację o działaniach związanych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, wizycie rządowej w Brugii oraz pomyłce w Izbie Poselskiej.

Biuletyn Rządu Królewskiego dostępny jest pod adresem: http://biuletynrkd.wordpress.com
25.11.2008 r.
Informacja KWK.
Robert van Buuren
Od dziś funkcjonuje już serwis internetowy Komisji Wyborczej Królestwa, który, za uprzejmością Prezesa Sądu Królestwa, działa w ramach serwisu Sądu Królestwa.

Przeniesione są (w ramach możliwości i dostępności) akty wydawane przez Komisję w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Jeżeli ktoś posiada dokumenty, szczególnie z lat 2003-2005, które jeszcze nie są opublikowane, bardzo proszę o podesłanie ich do przewodniczącego Komisji w celu uzupełnienia archiwum.

Serwis ma na celu ułatwienie dostępu do dokumentów archiwalnych Komisji. Od tej pory, jeżeli ktoś będzie potrzebował coś sprawdzić, czy zwyczajnie zaglądnie z ciekawości, będzie mógł bez problemu przeglądnąć chociażby historię wyborów do Izby Poselskiej.

Serdecznie zapraszam!
23.11.2008 r.
Moderator LDKD
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward Artur odwołał dziś, wskutek złożonej dymisji, urzędującego moderatora Listy Dyskusyjnej KD - diuka Bagera. Jednocześnie nowym moderatorem został Robert markiz van Buuren. Czy "żelazny moderator" odchodzi w zapomnienie? A może będziemy mieli "żelaznego moderatora II"? Zobaczymy ...
23.11.2008 r.
Wotum zaufania dla Rządu
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Parlament wydał uchwałę, w której wyraził wotum zaufania dla Rządu Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
20.11.2008 r.
Trochę kultury!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Od dłuższego czasu podziwiać możemy awangardową twórczość Janne van den Fishera. Prezentowana w jego galerii, aktualizowanej z codzienną regularnością na stałe wrosła w dreamlandzki krajobraz i stała się nieodłącznym elementem kultury Królestwa.

Administratorzy newsów strony głównej stwierdzili jednak z przykrością, że na tejże stronie nie znalazł się jeszcze do tej pory odnośnik do galerii i postanowili ten błąd naprawić.

Serdecznie więc zapraszamy do podziwiania rodzimej sztuki w tej galerii!
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin