Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
28.01.2009 r.
Referendum.
Robert van Buuren
JKMość zarządził w dniu dzisiejszym referendum ogólnonarodowe, w którym obywatele będą odpowiadać na pytanie: "Czy jest pan/pani za utrzymaniem w mocy Traktatu Sojuszniczego podpisanego w dniu 15 czerwca 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii?".

Wprowadzono również możliwość oddania głosu pustego, co ma na celu umożliwienie wzięcia udziału w referendum przez osoby, które nie są w stanie opowiedzieć się jednoznacznie za wariantem "TAK" bądź "NIE".

Referendum zostanie przeprowadzone w dniach 16 - 22 lutego 2009 roku.
19.01.2009 r.
Namiestnik Luindoru.
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość odwołał w dniu dzisiejszym, po zaledwie kilku tygodniach, z funkcji Namiestnika Koronnego Luindoru Pabla von Neumanna. Jednocześnie na jego miejsce powołany został Cyric baron van den Sune - Buuren.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia nowemu Księciu!
13.01.2009 r.
Konwencja OPM.
Marcin Mikołaj
Dnia 11 stycznia 2009 roku Premier Rządu Królewskiego Wicehrabia Jazłowiecki ogłosił podpisanie przez Królestwo Konwencji OPM ws. tytułów i stopni zawodowych i naukowych, która reguluje sprawy związane bezpośrednio z przyznawaniem przez uczelnie wyższe stopni i tytułów zawodowych i naukowych, ale również traktuje o ich uznawaniu przez inne państwa oraz wprowadza możliwość akredytowania uczelni.

Tego samego dnia JKMość Edward I Artur ratyfikował konwencję oraz wydał Dekret Królewski implikujący przyjęte rozwiązania do systemu prawnego Królestwa.
13.01.2009 r.
Likwidacja PSiP
Robert van Buuren
Sąd Królestwa, w związku ze złożonym przez Białego Króla wnioskiem o likwidację partii, dnia 11 stycznia br. ogłosił o likwidacji Partii Szachów i Pionków.

Tym samym scena polityczna pomniejszyła się o jedną z najdłużej działających partii politycznych w Królestwie.
11.01.2009 r.
Regulamin studiów na UKD.
Robert van Buuren
JM Rektor Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis ogłosił w dniu dzisiejszym uniwersytecki regulamin studiów.

Reguluje on kompleksowo sprawy dotyczące ubiegania się o przyjęcie na studia, ich przebieg oraz sprawy egzaminacyjne i uzyskiwanie ocen kończących naukę.
06.01.2009 r.
Marszałek Dworu JKM
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKMość Edward Artur zwolnił z obowiązków dotychczasowego Marszałka Dworu Pawła Erwina de Archien - Liberi, powołując jednocześnie na Jego miejsce nowego Marszałka - Martina markiza van Buuren.
06.01.2009 r.
Przedstawiciel IP w KWK
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Marszałek IP, po 3 tygodniach opóźnienia, opublikował na LD Królestwa uchwałę powołującą przedstawiciela Izby Niższej Parlamentu w Komisji Wyborczej Królestwa w osobie Cyrica barona van den Sune - Buuren.

Serdecznie gratulujemy!
05.01.2009 r.
Galeria Essthera - Wystawa prac Anny Hansen
Bager
W Galerii Essthera otwarto wystawę prac Pani Anny Hansen pt. "Kolaż i akwarela". Serdecznie zapraszamy do obejrzenia! http://www.dreamland.net.pl/webland/essthera/
28.12.2008 r.
Wybory uzupełniające
Robert van Buuren
JKMość ogłosił dzisiaj kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej. Będziemy wybierać 2 posłów zgodnie z ogłoszeniem Marszałka Izby Poselskiej o wygaśnięciu 2 mandatów.

Kandydatów można zgłaszać do KWK w terminie od 29 grudnia 2008 roku do 4 stycznia 2009 roku na adres e-mail Przewodniczącego Komisji - Roberta markiza van Buuren.
24.12.2008 r.
Życzenia świąteczne i noworoczne
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Wszystkim, którzy te Święta obchodzą w związku ze swym wyznaniem czy tradycją,

Korona Królestwa Dreamlandu pragnie życzyć zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych tak, jak Państwo sobie życzą, w gronie tych, z którymi Państwo chcą spędzić ten czas, Mikołaja bogatego - który trafi w Państwa gusta i potrzeby,
a także radosnego Sylwestra - powitania Nowego Roku, który musi przecież być dla każdego z nas lepszy, zasobniejszy i radośniejszy niż Rok Mijający.
19.12.2008 r.
Zmiana Namiestnika
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość Edward I Artur zdecydował się na odwołanie Jego Ekscelencji Namiestnika Luindoru Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego, w związku z przedłożoną JKMości dymisją. Na jego miejsce JKMość powołał Pablo markiza von Neumanna. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
19.12.2008 r.
Palatynowie
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość, z okazji Święta Monarchii nadał pierwsze w Królestwie nadania ziemskie. Palatynami zostali: Robert van Buuren, Janne van den Fisher, Paul von Panevnick, Mateusz Conroy Shakhur; są oni odpowiednio Pierwszymi Palatynami: Małej Furii, Wschodniej Efrytii, Satriny i Segali.

Gratulujemy!
12.12.2008 r.
Święto Monarchii
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 13 grudnia 2008 roku, na czacie Królestwa (http://dreamland.net.pl/index.php?id=czat&pan=1, pokój: dreamland) odbędą się, o godzinie 21.00, obchody święta Monarchii. Wszyscy Dreamlandczycy są tam mile widziani!
30.11.2008 r.
Biuletyn Rządu Królewskiego
Krzysztof Jazłowiecki
Ruszył Biuletyn Rządu Królewskiego, który będzie informował o wydarzeniach rządowych oraz sprawach ważnych dla Królestwa i jego mieszkańców.

W Biuletynie zamieszczono już informację o działaniach związanych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, wizycie rządowej w Brugii oraz pomyłce w Izbie Poselskiej.

Biuletyn Rządu Królewskiego dostępny jest pod adresem: http://biuletynrkd.wordpress.com
25.11.2008 r.
Informacja KWK.
Robert van Buuren
Od dziś funkcjonuje już serwis internetowy Komisji Wyborczej Królestwa, który, za uprzejmością Prezesa Sądu Królestwa, działa w ramach serwisu Sądu Królestwa.

Przeniesione są (w ramach możliwości i dostępności) akty wydawane przez Komisję w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Jeżeli ktoś posiada dokumenty, szczególnie z lat 2003-2005, które jeszcze nie są opublikowane, bardzo proszę o podesłanie ich do przewodniczącego Komisji w celu uzupełnienia archiwum.

Serwis ma na celu ułatwienie dostępu do dokumentów archiwalnych Komisji. Od tej pory, jeżeli ktoś będzie potrzebował coś sprawdzić, czy zwyczajnie zaglądnie z ciekawości, będzie mógł bez problemu przeglądnąć chociażby historię wyborów do Izby Poselskiej.

Serdecznie zapraszam!
23.11.2008 r.
Moderator LDKD
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward Artur odwołał dziś, wskutek złożonej dymisji, urzędującego moderatora Listy Dyskusyjnej KD - diuka Bagera. Jednocześnie nowym moderatorem został Robert markiz van Buuren. Czy "żelazny moderator" odchodzi w zapomnienie? A może będziemy mieli "żelaznego moderatora II"? Zobaczymy ...
23.11.2008 r.
Wotum zaufania dla Rządu
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Parlament wydał uchwałę, w której wyraził wotum zaufania dla Rządu Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
20.11.2008 r.
Trochę kultury!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Od dłuższego czasu podziwiać możemy awangardową twórczość Janne van den Fishera. Prezentowana w jego galerii, aktualizowanej z codzienną regularnością na stałe wrosła w dreamlandzki krajobraz i stała się nieodłącznym elementem kultury Królestwa.

Administratorzy newsów strony głównej stwierdzili jednak z przykrością, że na tejże stronie nie znalazł się jeszcze do tej pory odnośnik do galerii i postanowili ten błąd naprawić.

Serdecznie więc zapraszamy do podziwiania rodzimej sztuki w tej galerii!
12.11.2008 r.
Korona wydaje nowy dekret.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość Edward I Artur podpisał dekret o świętach państwowych ustalający datę Święta Monarchii na 1 grudnia.
Przesłał także do Marszałka Izby Poselskiej projekt ustawy wprowadzającej instytucję przedawnienia - co ma uporządkować sytuację w relacjach między państwem a jednostką po wielu już latach obowiązywania kodeksu karnego, "darując" przestępstwa popełnione przed grudniem zeszłego roku i zawsze, gdy mija, w zależności od okoliczności, 18 lub 8 miesięcy, a czyn pozostaje nieukaranym.
Korona ma zamiar podejmować w niedalekiej przyszłości kolejne inicjatywy ustawodawcze.
12.11.2008 r.
Scholandia ma nowego władcę!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Zakończyła się koronacja nowego króla Scholandii Jego Królewskiej Mości Piotra Abogarda Scholandzkiego. Nadzwyczajnym przedstawicielem Korony Dreamlandu na uroczystości był JKW Artur Piotr, który przekazał nowemu monarsze gratulacje i najlepsze życzenia zarówno od JKM Edwarda I Artura, jak i od wszystkich Dreamlandczyków. Poza JKW, spośród Dreamlandczyków obecni byli także m.in. Premier Rządu Królewskiego Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki, Minister Spraw Zagranicznych Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi oraz książę Alchien d'Archien-Liberi.
Jednocześnie, odbyło się również nadzwyczajne posiedzenie scholandzkiego parlamentu, na którym posłowie zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania premierowi JXW Januszowi Lisowi i jego gabinetowi (MSZ: JXW Marcin Pośpiech). Już wkrótce planowane jest spotkanie władz obu Sojuszniczych Królestw dotyczące przyszłości Sojuszu Dreamlandzko-Scholandzkiego, jego roli w wirtualnym świecie i kursu wspólnej polityki zewnętrznej.
08.11.2008 r.
Sojusznik ma nowego Króla!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Sojusznicze Królestwo Scholandii ma nowego króla. Dariusza Ulryka Scholandzkiego zastąpił na tronie Piotr Abogard (dotychczas Piotr Jabłoński). Już wkrótce odbędzie się jego koronacja i oficjalne przekazanie władzy.
Nowy król Scholandii jest profesorem netowym nauk historycznych, w swojej karierze pełnił bardzo różne funkcje w Sojuszniczym Królestwie - Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych i ambasadora w Księstwie Sarmacji. Dziękujemy poprzedniemu monarsze, a nowemu życzymy powodzenia!
06.11.2008 r.
Inauguracja Pałacu Sprawiedliwości
Pavel Svoboda
Sąd Królestwa zaprasza wszystkich zainteresowanych na uroczystość oficjalnej inauguracji nowo odrestaurowanego Pałacu Sprawiedliwości, która odbędzie się 9 listopada 2008 roku o godzinie 20:00 na czacie Królestwa.

Będzie okazja nie tylko pozwiedzać sale rozpraw, ale także pytać o wszelkie nurtujące kwestie, dotyczące funkcjonowania naszego sądownictwa.
04.11.2008 r.
Ratyfikacja Konwencji o wolnym dostępie do miejsc publicznych
Krzysztof Jazłowiecki
Jego Królewska Mość Edward I Artur ratyfikował Konwencję OPM o wolnym dostępie do miejsc publicznych. Uznane również zostało zastrzeżenie, które Królestwo przedstawiło na Sali Planarnej OPM.

Konwencja została podpisana przez Królestwo Dreamlandu w maju br. ratyfikacja odbyła się dopiero teraz, ponieważ dotąd przeważało przekonanie, iż nie jest ona w ogóle potrzebna, a konwencje mogą wchodzić w życie już po podpisaniu.
28.10.2008 r.
Nowy Premier
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia dzisiejszego JKMość Edward I Artur powołał na urząd Premiera Korony dr Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego, w związku z nieuzyskaniem wotum przez dr Roberta markiza van Buurena. Ministrami zostali:

*MKiN - Cyric van den Suune-Buuren
*MFiG - Taheto
*MSZ - Paweł Erwin de Archien-Liberi
*MSWiA - Krzysztof Jazłowiecki

Gratulujemy nowoobranemu premierowi i ministrom oraz życzymy powodzenia!
27.10.2008 r.
Koniec Regencji
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia dzisiejszego JKMość Edward I Artur zakończył regencję spowodowaną przymusowym urlopem i powrócił do pełnienia swoich obowiązków. Jednocześnie spotkał sie on z dr. Robertem van Buurenem i dr. Krzysztofem Jazłowieckim, dwoma kandydatami na premiera przedstawionymi podczas audiencji inauguracyjnej Izby Poselskiej w celu rozwiązania problemu z przyznaniem wotum zaufania. Oficjalna decyzja o dalszym działaniu ma zapaść jutro.
21.10.2008 r.
Problemy z wotum zaufania
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia dzisiejszego miała miejsce niecodzienna sytuacjia - markiz Kalicki zasugerował, jakoby Rząd nie złożył wniosku o wotum zaufania w terminie, przez co powinien zostać on odwołany.

Całą sprawę, na szczęście, udało się wyjaśnić. Wniosek został złożony w terminie i już wkrótce trafi na biurka posłów.
16.10.2008 r.
Regencja
Ghardin
W związku z awarią komputera, a przez to znacznym ograniczeniem dostępu do sieci JKMość Edward I Artur musiał udać się na przymusowy urlop. Zgodnie z jego wolą do czasu rozwiązania problemu regencję w Królestwie sprawować będzie markiz Paweł Erwin de Archien-Liberi. Według prognoz regencja ma potrwać nie dłużej niż tydzień.
04.10.2008 r.
Rusza XI Kadencja!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Po długim okresie oczekiwania i odkładania decyzji Izba Poselska XI Kadencji oficjalnie rozpoczyna swoją działaność. Jutro Jego Królewska Mość otworzy oficjalnie pierwsze posiedzenie i wygłosi Mowę Tronową do nowowybranych posłów. W poniedziałek zaś JKMość udzieli w godzinach wieczornych audiencji nowowybranym posłom.

Sąd II instancji wydał dziś wyrok orzekający w sprawie Prokuratura Generalna v. Komisja Wyborcza Królestwa - do tego czasu nie można było wydać zaświadczeń poselskich. Sąd orzekł o winie KWK i nakazał wydanie zaświadczeń poselskich. Po ogłoszeniu wyroku szef KWK podał się do dymisji, publicznie przepraszając za swoje błędy. JKM w najbliższych dniach zdecyduje czy przyjąć dymisję przewodniczącego, który jest przedstawicielem Korony w Komisji.
09.09.2008 r.
Palatynowie
Krzysztof Jazłowiecki
Jego Królewska Mość wydał nowy dekret o tytułach honorowych, w którym znajdziemy nowość w postaci urzędu palatyna.

W myśl dekretu Jego Królewska Mość będzie mógł nadawać ziemie arystokratom z tytułem wicehrabiego lub wyższym. Tacy arystokraci nazywani będą palatynami.
Palatyn ma za zadanie troszczyć się o nadaną ziemię, a także współpracować z burmistrzem danego miasta. Zwiększy to aktywność dreamlandzkich miejscowości, a także pomoże młodym burmistrzom w kierowaniu miastami.
09.09.2008 r.
Zmiany w KSI i Senacie
Krzysztof Jazłowiecki
Pablo markiz von Neumann z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji szefa Królewskich Służb Informatycznych, a także Senatora Luindoru.

Nowym Senatorem Księstwa Luindoru został Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi. Jego Królewska Mość powołał również nowego szefa KSI - został nim Kazio arcyksiążę Wichura.

Mamy nadzieję, że markiz Neumann szybko powróci do pełni aktywności, a nowemu Szefowi i Senatorowi życzymy powodzenia.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin