Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
mikronacja
19.06.2008 r.
Nowa strona KSI
Pablo von Neumann
Szef KSI, Pablo hrabia von Neumann, przedstawił dziś nową stronę służb. Oto jej adres: http://www.dreamland.net.pl/ksi/.
11.06.2008 r.
Zmiana Sekretarza Heroldii Królestwa
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Edward Artur dokonał zmiany na stanowisku Sekretarza Heroldii Królestwa. Odwołany został dotychczasowy pełniący obowiązki Sekretarza dr Robert hrabia van Buuren, natomiast w jego miejsce została powołana (ponownie) Jubei baronowa de Archien - Krieg.
11.06.2008 r.
Ratyfikacja traktatu!
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Edward Artur ratyfikował podpisany przez przedstawicieli Królestw Dreamlandu i Scholandii oraz Państwa Kościelnego Rotria dnia 10 czerwca br. traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych.
10.06.2008 r.
Budowa rozpoczęta
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dwór Królewski rozpoczął budowę pałaców dla Królów Seniorów - Artura Piotra i Pavla Svobody. Koniec budowy planuje się na początek lipca tego roku.
04.06.2008 r.
Nowy członek Stałej Komisji Traktatowej.
Robert van Buuren
Na mocy regulacji wykonawczej nr 11 z dnia 3 czerwca 2008 roku, nowym członkiem Stałej Komisji Traktatowej, w miejsce Józefa markiza Kalickiego, został Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny JKW Edwarda I Artura przy JKM Ulryku Dariuszu - Patrick Christian hrabia van Hadden.
21.05.2008 r.
Tydzień Luindorski
Krzysztof Jazłowiecki
Właśnie odbywa się Tydzień Luindorski, czyli tydzień, w którym prezentowane są zmiany i reformy Księstwa Luindoru. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony Tygodnia: www.dreamland.net.pl/luindor/tydzien.

7 dni, 7 nowości, 7 zmian... i wiele więcej.
18.05.2008 r.
Oskary 2007 rozdane!
Robert van Buuren
Na dzisiejszej Gali rozdania DreamOskarów 2007, 12 najlepszych Dreamlandczyków otrzymało statuetki w następujących kategoriach:

1. Polityka - Robert van Buuren
2. Zarządzanie prowincją - Martin van Buuren
3. Zarządzanie miastem - Bager
4. Kultura - Cyprian B. J. Lee
5. Nauka - Krzysztof Jazłowiecki
6. Sport - Paweł von Gratz
7. Design - Maryusheck
8. Skrypty - Ghardin
9. Media - Głos Weblandu
10. Para Roku - Martin i Robert Buurenowie
11. Debiut Roku - ex aequo - Krzysztof Jazłowiecki i Platforma Obywatelska KD

W najbardziej oczekiwanej na sali kategorii, jaką była niewątpliwie kategoria: DREAMLANDCZYK ROKU, która podsumowała działalność nominowanych na przestrzeni roku 2007, wyniki plasowały się następująco:
3. miejsce i 6 głosów - Marcus Estreicher
2. miejsce i 7 głosów - Robert van Buuren
1. miejsce i 15 głosów - JKM Edward Artur

Zatem DREAMLANDCZYKIEM ROKU 2007 został JKM Edward Artur!
18.05.2008 r.
Gala DreamOskarów
Krzysztof Jazłowiecki
18 maja o godzinie 19:00 na czacie Dreamlandu odbędzie się Gala Rozdania DreamOskarów 2007. Serdecznie zapraszamy!
14.05.2008 r.
Wyniki referendum
Patrick Christian van Hadden
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa ogłosił wyniki referendum, które zostało przeprowadzone w dniach 5 - 12 maja 2008 roku. Frekwencja w Królestwie wyniosła 47,95 % , zatem Komisjia potwierdziła ważność referendum.

Wyniki ukształtowały się następująco:
(1) TAK - 24 głosy - 68,57%
(2) NIE - 11 głosów - 31,43%

Mając na uwadze wyniki głosowania, Komisja stwierdziła, iż obywatele Królestwa opowiedzieli się pozytywnie na postawione pytanie referendalne w brzmieniu:
"Czy jesteś za przyjęciem poprawki do Konstytucji umożliwiającej zarządzenie referendum lokalnego umożliwiającego odwołanie Namiestnika Koronnego w drodze tego referendum?"
10.05.2008 r.
DreamOskary 2007 - głosowanie
Krzysztof Jazłowiecki
Jeszcze tylko do 14 maja będzie można oddać swój głos na najlepszych Dreamlandczyków 2007 roku. Jest ok. 50 nominowanych w 12 kategoriach. Zapraszamy do głosowania:
www.dreamland.net.pl/oskary.
08.05.2008 r.
Zmiany w Rządzie
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward Artur, na wniosek Premiera Rządu, dokonał dzisiaj zmian na stanowiskach ministerialnych. Otóż, na skutek złożonej dymisji został odwołany Alchien książę d`Archien z funkcji Ministra Spraw Zagranicznych. Na miejsce Księcia został powołany dr Robert hrabia van Buuren.

Jako, że hrabia van Buuren został nowym MSZtem, tekę Ministra Finansów i Gospodarki objął Alexander di Meglio.
05.05.2008 r.
Otwarcie lokalu referendalnego
Pablo von Neumann
Na mocy Postanowienia Królewskiego z 18 kwietnia 2008 roku, w dniach od 5 maja 2008 roku do 12 maja 2008 roku, odbywa się w Królestwie Dreamlandu referendum ogólnonarodowe nad wprowadzeniem do Konstytucji Królestwa poprawki dotyczącej możliwości zarządzenia referendum lokalnego i umożliwiającej odwołanie Namiestnika Koronnego w drodze tego referendum. Głosować można za pośrednictwem elektronicznego formularza pod adresem: http://www.dreamland.net.pl/referendum.
02.05.2008 r.
Ustawa Konstytucyjna podpisana.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość podpisał dzisiaj Ustawę Konstytucyjną opracowany przez Królewską Komisję Konstytucyjną i przyjętą przez Parlament. W Izbie Poselskiej posłowie wydzielili z niej dwie proponowane poprawki do głosowania w drodze referendum.
Naród odrzucił już poprawkę dotyczącą głosów ważonych, na rozpoczęcie referendum (zarządzonego na 5-12 maja) czeka poprawka dotycząca możliwości odwoływania namiestników w drodze referendów lokalnych.

Z racji zakończenia prac nad Ustawą Konstytucyjną Jego Królewska Mość rozwiązał, za pomocą oddzielnego dekretu, Królewską Komisję Konstytucyjną.
02.05.2008 r.
Nowy Namiestnik w Morlandzie
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Przełomowej decyzji dokonał Jego Królewska Mość Edward I Artur swoim Postanowieniem Królewskim, w którym powołał Namiestnika Morlandu. Otóż, po raz pierwszy w historii Królestwa, Namiestnikiem Koronnym została kobieta - Marion baronowa Cirilla. Nowowybranej pani Namiestnik gratulujemy i życzymy z całego serca powodzenia!
30.04.2008 r.
"TEKA" nr 2
Robert van Buuren
Premier Rządu Królewskiego wydał dzisiaj 2 numer Biuletynu Informacyjnego Rządu i Izby Poselskiej pt. "TEKA".

Zapraszam do lektury "TEKI"
29.04.2008 r.
Wyniki referendum
Robert van Buuren
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa ogłosił wyniki referendum, które zostało przeprowadzone w dniach 21 - 28 kwietnia 2008 roku. Frekwencja w Królestwie wyniosła 54,05% , zatem Komisjia potwierdziła ważność referendum.

Wyniki ukształtowały się następująco:
(1) TAK - 15 głosów - 37,5%
(2) NIE - 25 głosów - 62,5%

Mając na uwadze wyniki głosowania, Komisja stwierdziła, iż obywatele Królestwa opowiedzieli się negatywnie na postawione pytanie referendalne w brzmieniu:
"Czy jesteś za przyjęciem poprawki do Konstytucji umożliwiającej różnicowanie siły głosu w wyborach do Izby Poselskiej i w Sejmie Elekcyjnym na podstawie posiadanych tytułów honorowych, naukowych lub odznaczeń państwowych?"
29.04.2008 r.
Lokal referendalny został zamknięty
Pablo von Neumann
Zgodnie z Postanowieniem Królewskim z dnia 6 kwietnia 2008 roku, 28 kwietnia był ostatnim dniem, w którym można było oddawać głosy w referendum. Obecnie lokal referendalny jest już zamknięty, a Komisja Wyborcza przygotowuje się do ogłoszenia wyników - co prawdopodobnie stanie się jeszcze dziś.
21.04.2008 r.
Otwarcie lokalu referendalnego
Pablo von Neumann
Na mocy Postanowienia Królewskiego z dnia 6 kwietnia 2008 roku, w dniach 21 - 28 kwietnia 2008 roku odbywa się w Królestwie Dreamlandu referendum ogólnonarodowe. Przypomnijmy, iż głosować mogą wszyscy obywatele Królestwa, którzy uzyskali obywatelstwo najpóźniej w dniu poprzedzających pierwszy dzień referendum, oraz nie zostały im odebrane prawomocnym wyrokiem Sądu prawa publiczne. Głosy można oddawać pod adresem: Lokal Referendalny.
20.04.2008 r.
Dreamlandzka Liga Motoryzacyjna
Patrick Christian van Hadden
Arturion von Aldenberg zaprezentował dziś stronę Dreamlandzkiej Ligi Motoryzacyjnej www.dlm.republika.pl . Ten nowy w Królestwie Dremlandu sport ma być rozgrywany za pomocą internetowego symulatora batracer.com. Organizator zaprasza wszystkich chętnych do wystawienia swoich bolidów, a sponsorów do wsparcia DLP.
19.04.2008 r.
"Consensus facit legem"
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward Artur, wygłosił wczorajszego wieczoru proklamację, w której poruszył wiele ważnych spraw. Na początku znalazła się zapowiedź ograniczenia własnych prerogatyw na korzyść organów wybieralnych demokratycznie tj. Rządu oraz Izby Poselskiej. Jak podkreślił JKM, jest to kontynuacja działań oraz podążanie drogą Jego Wielkich Poprzedników.

W Królewskim Pałacu Ekhorn odbyło się spotkanie JKM z Premierem Rządu - Martinem markizem van Buuren oraz Marszałkiem Izby Poselskiej - dr. Robertem hrabią van Buuren. W spotkaniu uczestniczyli również: Marszałek Dworu JKM - Paweł Erwin hrabia de Archien - Liberi oraz Lord Kanclerz diuk Bager. Podczas rozmowy JKM przekazał wiele istotnych informacji: chęć odbieranie od Premiera Rządu kontrasygnaty dla wszystkich dekretów królewskich, brak ingerencji w sprawy Izby Poselskiej, referenda, prawa i obowiązki posłów oraz ordynację wyborczą.

W związku z powyższym JKM zapowiedział konieczność zmian w prawie. I tak: dekret królewski o referendum zostanie uchylony, jednak dekret o uchyleniu zostanie wydany dopiero po zakończeniu zarządzonych referendów; zostanie również zmieniona ustawa federalna o Rządzie Królewskim tak, aby Król, przy powoływaniu Ministra Korony, powierzał od razu konkretny dział administracji, zapobiegnie to dublowaniu aktów urzędowych. Oba te dekrety zostaną jako pierwsze w historii kontrasygnowane.

Jednocześnie Król poinformował o zarządzeniu kolejnego referendum ogólnonarodowego na wniosek Izby Poselskiej. Referendum będzie dotyczyć poprawki do Konstytucji. W związku z tym, iż w Parlamencie wywołała się poważna dyskusja nt. poprawki nr 4 padł wniosek o przekazanie jej do przyjęcia w drodze referendum. Referendum odbędzie się w dniach od 5 - 12 maja 2008 roku.
18.04.2008 r.
DreamOskary 2007
Krzysztof Jazłowiecki
Po raz drugi wyłonimy najlepszych i najaktywniejszych Dreamlandczyków. Tym razem podsumujemy rok 2007. Do 27 kwietnia na stronie www.dreamland.net.pl/oskary można zgłaszać swoich kandydatów w 12 kategoriach.
12.04.2008 r.
Dreamlandzka Liga Piłkarska - nowe strony!
Bager
Zarząd zaprezentował w dniu dzisiejszym nowe strony Dreamlandzkiej Ligi Piłkarskiej. Na stronie można znaleźć informacje na temat ligi, jej zasadach, aktualną klasyfikacje drużyn oraz 'kartkę z historii' czyli klasyfikację drużyn w poprzednich sezonach. Serdecznie zapraszamy! Adres: www.dreamland.net.pl/liga.
10.04.2008 r.
Wyniki wyborów uzupełniających do IP
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa wydał obwieszczenie, w którym przedstawione zostały wyniki wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej X kadencji. Głosowanie trwało od 3 do 9 kwietnia 2008 roku.

Frekwencja wyborcza wyniosła 57,53% czyli z 73 uprawnionych do głosowania, swój głos oddało 42 obywateli.

Pierwsze miejsce pod względem frekwencji zajęło Księstwo Furlandii, w którym głos oddało 81,82% uprawnionych do głosowania. Na drugim miejscu plasuje się Luindor - 66,67%, później: Morland - 63,16%, Webland - 56,25%, Surmala - 38,46% oraz Domena Królewska - 20%.

Poszczególne listy wyborcze otrzymały:
- Platforma Obywatelska Królestwa Dreamlandu - 19 głosów - 45%;
- Partia Szachów i Pionków - 16 głosów - 38%;
- Stronnictwo Federalne - 7 głosów - 17%.

A tak rozkładały się głosy na kandydatów do Izby Poselskiej:
- Paweł von Gratz (POKD) - 19 głosów;
- Łukasz Wakowski (PSiP) - 12 głosów;
- Mateusz Muchacho (SF) - 7 głosów;
- Taheto (PSiP) - 4 głosy.

09.04.2008 r.
Modern Art
Bager
Baronowa de Willibald zaprezentowała Dreamlandczykom nowo otwartą galerię sztuki nowoczesnej - Modern Art. W chwili obecnej zwiedzający mogą oglądać wystawę pod tytułem "Kobieta w kolorach tęczy". Serdecznie zapraszamy do zwiedzania! http://www.modern-art.cba.pl
06.04.2008 r.
Kodeks Honorowy
Robert van Buuren
P.o. Sekretarz Heroldii Królestwa ogłosił podpisany przez 18 członków Heroldii Królestwa Kodeks Honorowy szlachty i arystokracji Królestwa Dreamlandu. Od tej pory każde niegodne zachowanie szlachcica, które jest zabronione przez kodeks, będzie podstawą do postawienia takiej osoby przed Sądem Parów i ukarania.
06.04.2008 r.
Referendum Konstytucyjne
Pavel Svoboda
Dziś JKM zarządził referendum ogólnonarodowe na dni 21 - 28 kwietnia. Ma to związek z przedstawionym niedawno w Parlamencie projektem poprawek do Konstytucji opracowanym przez Królewską Komisję Konstytucyjną. W referendum Dreamlandczycy będą decydować tylko o jednej z tego pakietu poprawek - tzw. głosach ważonych.

Pytanie postawione w referendum będzie brzmieć:
"Czy jesteś za przyjęciem poprawki do Konstytucji umożliwiającej różnicowanie siły głosu w wyborach do Izby Poselskiej i w Sejmie Elekcyjnym na podstawie posiadanych tytułów honorowych, naukowych lub odznaczeń państwowych?"

Poprawka o głosach ważonych, przedstawiona po raz pierwszy w KKK ponad rok temu osobiście przez JKM Edwarda Artura (w czasie, gdy był jeszcze Prezesem SK) od początku wywoływała najwięcej dyskusji. W ostatecznym głosowaniu członkowie Komisji byli równo podzieleni za i przeciw. O przyjęciu poprawki zadecydował jedynie rozstrzygający głos Przewodniczącego. Komisja zdecydowała się jednak zarekomendować Parlamentowi wydzielenie tej poprawki do referendum ze względu na jej kontrowersyjność - do czego w tym tygodniu przychyliła się uchwałą Izba Poselska.

Zwolennicy pomysłu głosów ważonych wskazują, że podniesie to wagę i sens tytułów szlacheckich, które dziś nie wiążą się z żadnymi przywilejami, a powinny stanowić motywację dla obywateli do aktywnej działalności na rzecz Królestwa. Głosy ważone mają uczynić decyzje podejmowane przez Naród w wyborach bardziej dojrzałymi, a same wybory bardziej odpornymi na wszelkie oszustwa. Jednocześnie ten system nie zagrozi pluralizmowi, ponieważ szlachta i arystokracja stanowi duży i bardzo zróżnicowany procent społeczeństwa. Jako model wskazuje się Scholandię, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat.

Przeciwnicy pomysłu wyrażają obawy o równość wyborów oraz o moralny wpływ, jaki głosy ważone mogą mieć na nowych obywateli, którzy mogą poczuć, że mają niewiele do powiedzenia w sprawach narodowych. Podkreśla się, że system głosów ważonych stawia w trudnej pozycji Króla i otwiera Go na ataki polityczne. To Monarcha decyduje kto i kiedy otrzyma tytuł honorowy, co może być traktowane jako potencjalna możliwość wpływania na wyniki wyborów.

Zanim Dreamlandczycy zagłosują w historycznym, pierwszym referendum, pozostają jeszcze dwa tygodnie na publiczną debatę na ten temat.

Tymczasem do 9 kwietnia trwają wybory uzupełniające do Izby Poselskiej.
04.04.2008 r.
Nowy Marszałek Senatu
Robert van Buuren
Marszałek Desygnowany przez JKMość ogłosił w dniu dzisiejszym Uchwałę Senatu Królewskiego odwołującą Gabriela wicehrabiego Grandina z funkcji Marszałka Senatu i powołującą jednocześnie w to miejsce Bartunio de Wronę - Buurena.
03.04.2008 r.
Wybory!
Robert van Buuren
Przewodniczący KWK ogłosił dzisiaj informację o otwarciu lokalu wyborczego. Głosy można oddawać tutaj do dnia 9 kwietnia 2008 roku.

Przypominam, że głosować mogą wszyscy obywatele Królestwa posiadający czynne prawa wyborcze.
01.04.2008 r.
Konstytucja w drodze do Parlamentu
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Z dniem dzisiejszym Jego Królewska Mość przekazał na ręce Marszałków Parlamentu Królewskiego: Marszałka Izby Poselskiej dr. Roberta hr. van Buurena i Marszałka Desygnata Senatu diuka Bagera projekt Ustawy Konstytucyjnej o Zmianie Konstytucji wraz z komentarzem do tego projektu, w brzmieniu przyjętym przez Królewską Komisję Konstytucyjną.
30.03.2008 r.
Nowy Koordynator "STARTU"
Robert van Buuren
Książę Furlandii odwołał dzisiaj Mateusza Conroy wicehrabiego Shakura z funkcji koordynatora programu "START" powołując jednocześnie na to miejsce sir Cyrica van den Sune - Buuren. Decyzja ta była spowodowana tym, iż poprzednik nie jest już mieszkańcem Furlandii. Konieczność odświeżenia programu oraz wprowadzenia pewnych modyfikacji doprowadziła do takiego, a nie innego wyboru.

Jednocześnie Martin markiz van Buuren oświadczył, iż za zgodą Twórcy programu - "START" zostanie wprowadzony na skalę ogólnodreamlandzką jako uzupełnienie i rozszerzenie działu FAQ.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin