Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
02.05.2008 r.
Ustawa Konstytucyjna podpisana.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Jego Królewska Mość podpisał dzisiaj Ustawę Konstytucyjną opracowany przez Królewską Komisję Konstytucyjną i przyjętą przez Parlament. W Izbie Poselskiej posłowie wydzielili z niej dwie proponowane poprawki do głosowania w drodze referendum.
Naród odrzucił już poprawkę dotyczącą głosów ważonych, na rozpoczęcie referendum (zarządzonego na 5-12 maja) czeka poprawka dotycząca możliwości odwoływania namiestników w drodze referendów lokalnych.

Z racji zakończenia prac nad Ustawą Konstytucyjną Jego Królewska Mość rozwiązał, za pomocą oddzielnego dekretu, Królewską Komisję Konstytucyjną.
02.05.2008 r.
Nowy Namiestnik w Morlandzie
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Przełomowej decyzji dokonał Jego Królewska Mość Edward I Artur swoim Postanowieniem Królewskim, w którym powołał Namiestnika Morlandu. Otóż, po raz pierwszy w historii Królestwa, Namiestnikiem Koronnym została kobieta - Marion baronowa Cirilla. Nowowybranej pani Namiestnik gratulujemy i życzymy z całego serca powodzenia!
30.04.2008 r.
"TEKA" nr 2
Robert van Buuren
Premier Rządu Królewskiego wydał dzisiaj 2 numer Biuletynu Informacyjnego Rządu i Izby Poselskiej pt. "TEKA".

Zapraszam do lektury "TEKI"
29.04.2008 r.
Wyniki referendum
Robert van Buuren
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa ogłosił wyniki referendum, które zostało przeprowadzone w dniach 21 - 28 kwietnia 2008 roku. Frekwencja w Królestwie wyniosła 54,05% , zatem Komisjia potwierdziła ważność referendum.

Wyniki ukształtowały się następująco:
(1) TAK - 15 głosów - 37,5%
(2) NIE - 25 głosów - 62,5%

Mając na uwadze wyniki głosowania, Komisja stwierdziła, iż obywatele Królestwa opowiedzieli się negatywnie na postawione pytanie referendalne w brzmieniu:
"Czy jesteś za przyjęciem poprawki do Konstytucji umożliwiającej różnicowanie siły głosu w wyborach do Izby Poselskiej i w Sejmie Elekcyjnym na podstawie posiadanych tytułów honorowych, naukowych lub odznaczeń państwowych?"
29.04.2008 r.
Lokal referendalny został zamknięty
Pablo von Neumann
Zgodnie z Postanowieniem Królewskim z dnia 6 kwietnia 2008 roku, 28 kwietnia był ostatnim dniem, w którym można było oddawać głosy w referendum. Obecnie lokal referendalny jest już zamknięty, a Komisja Wyborcza przygotowuje się do ogłoszenia wyników - co prawdopodobnie stanie się jeszcze dziś.
21.04.2008 r.
Otwarcie lokalu referendalnego
Pablo von Neumann
Na mocy Postanowienia Królewskiego z dnia 6 kwietnia 2008 roku, w dniach 21 - 28 kwietnia 2008 roku odbywa się w Królestwie Dreamlandu referendum ogólnonarodowe. Przypomnijmy, iż głosować mogą wszyscy obywatele Królestwa, którzy uzyskali obywatelstwo najpóźniej w dniu poprzedzających pierwszy dzień referendum, oraz nie zostały im odebrane prawomocnym wyrokiem Sądu prawa publiczne. Głosy można oddawać pod adresem: Lokal Referendalny.
20.04.2008 r.
Dreamlandzka Liga Motoryzacyjna
Patrick Christian van Hadden
Arturion von Aldenberg zaprezentował dziś stronę Dreamlandzkiej Ligi Motoryzacyjnej www.dlm.republika.pl . Ten nowy w Królestwie Dremlandu sport ma być rozgrywany za pomocą internetowego symulatora batracer.com. Organizator zaprasza wszystkich chętnych do wystawienia swoich bolidów, a sponsorów do wsparcia DLP.
19.04.2008 r.
"Consensus facit legem"
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward Artur, wygłosił wczorajszego wieczoru proklamację, w której poruszył wiele ważnych spraw. Na początku znalazła się zapowiedź ograniczenia własnych prerogatyw na korzyść organów wybieralnych demokratycznie tj. Rządu oraz Izby Poselskiej. Jak podkreślił JKM, jest to kontynuacja działań oraz podążanie drogą Jego Wielkich Poprzedników.

W Królewskim Pałacu Ekhorn odbyło się spotkanie JKM z Premierem Rządu - Martinem markizem van Buuren oraz Marszałkiem Izby Poselskiej - dr. Robertem hrabią van Buuren. W spotkaniu uczestniczyli również: Marszałek Dworu JKM - Paweł Erwin hrabia de Archien - Liberi oraz Lord Kanclerz diuk Bager. Podczas rozmowy JKM przekazał wiele istotnych informacji: chęć odbieranie od Premiera Rządu kontrasygnaty dla wszystkich dekretów królewskich, brak ingerencji w sprawy Izby Poselskiej, referenda, prawa i obowiązki posłów oraz ordynację wyborczą.

W związku z powyższym JKM zapowiedział konieczność zmian w prawie. I tak: dekret królewski o referendum zostanie uchylony, jednak dekret o uchyleniu zostanie wydany dopiero po zakończeniu zarządzonych referendów; zostanie również zmieniona ustawa federalna o Rządzie Królewskim tak, aby Król, przy powoływaniu Ministra Korony, powierzał od razu konkretny dział administracji, zapobiegnie to dublowaniu aktów urzędowych. Oba te dekrety zostaną jako pierwsze w historii kontrasygnowane.

Jednocześnie Król poinformował o zarządzeniu kolejnego referendum ogólnonarodowego na wniosek Izby Poselskiej. Referendum będzie dotyczyć poprawki do Konstytucji. W związku z tym, iż w Parlamencie wywołała się poważna dyskusja nt. poprawki nr 4 padł wniosek o przekazanie jej do przyjęcia w drodze referendum. Referendum odbędzie się w dniach od 5 - 12 maja 2008 roku.
18.04.2008 r.
DreamOskary 2007
Krzysztof Jazłowiecki
Po raz drugi wyłonimy najlepszych i najaktywniejszych Dreamlandczyków. Tym razem podsumujemy rok 2007. Do 27 kwietnia na stronie www.dreamland.net.pl/oskary można zgłaszać swoich kandydatów w 12 kategoriach.
12.04.2008 r.
Dreamlandzka Liga Piłkarska - nowe strony!
Bager
Zarząd zaprezentował w dniu dzisiejszym nowe strony Dreamlandzkiej Ligi Piłkarskiej. Na stronie można znaleźć informacje na temat ligi, jej zasadach, aktualną klasyfikacje drużyn oraz 'kartkę z historii' czyli klasyfikację drużyn w poprzednich sezonach. Serdecznie zapraszamy! Adres: www.dreamland.net.pl/liga.
10.04.2008 r.
Wyniki wyborów uzupełniających do IP
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa wydał obwieszczenie, w którym przedstawione zostały wyniki wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej X kadencji. Głosowanie trwało od 3 do 9 kwietnia 2008 roku.

Frekwencja wyborcza wyniosła 57,53% czyli z 73 uprawnionych do głosowania, swój głos oddało 42 obywateli.

Pierwsze miejsce pod względem frekwencji zajęło Księstwo Furlandii, w którym głos oddało 81,82% uprawnionych do głosowania. Na drugim miejscu plasuje się Luindor - 66,67%, później: Morland - 63,16%, Webland - 56,25%, Surmala - 38,46% oraz Domena Królewska - 20%.

Poszczególne listy wyborcze otrzymały:
- Platforma Obywatelska Królestwa Dreamlandu - 19 głosów - 45%;
- Partia Szachów i Pionków - 16 głosów - 38%;
- Stronnictwo Federalne - 7 głosów - 17%.

A tak rozkładały się głosy na kandydatów do Izby Poselskiej:
- Paweł von Gratz (POKD) - 19 głosów;
- Łukasz Wakowski (PSiP) - 12 głosów;
- Mateusz Muchacho (SF) - 7 głosów;
- Taheto (PSiP) - 4 głosy.

09.04.2008 r.
Modern Art
Bager
Baronowa de Willibald zaprezentowała Dreamlandczykom nowo otwartą galerię sztuki nowoczesnej - Modern Art. W chwili obecnej zwiedzający mogą oglądać wystawę pod tytułem "Kobieta w kolorach tęczy". Serdecznie zapraszamy do zwiedzania! http://www.modern-art.cba.pl
06.04.2008 r.
Kodeks Honorowy
Robert van Buuren
P.o. Sekretarz Heroldii Królestwa ogłosił podpisany przez 18 członków Heroldii Królestwa Kodeks Honorowy szlachty i arystokracji Królestwa Dreamlandu. Od tej pory każde niegodne zachowanie szlachcica, które jest zabronione przez kodeks, będzie podstawą do postawienia takiej osoby przed Sądem Parów i ukarania.
06.04.2008 r.
Referendum Konstytucyjne
Pavel Svoboda
Dziś JKM zarządził referendum ogólnonarodowe na dni 21 - 28 kwietnia. Ma to związek z przedstawionym niedawno w Parlamencie projektem poprawek do Konstytucji opracowanym przez Królewską Komisję Konstytucyjną. W referendum Dreamlandczycy będą decydować tylko o jednej z tego pakietu poprawek - tzw. głosach ważonych.

Pytanie postawione w referendum będzie brzmieć:
"Czy jesteś za przyjęciem poprawki do Konstytucji umożliwiającej różnicowanie siły głosu w wyborach do Izby Poselskiej i w Sejmie Elekcyjnym na podstawie posiadanych tytułów honorowych, naukowych lub odznaczeń państwowych?"

Poprawka o głosach ważonych, przedstawiona po raz pierwszy w KKK ponad rok temu osobiście przez JKM Edwarda Artura (w czasie, gdy był jeszcze Prezesem SK) od początku wywoływała najwięcej dyskusji. W ostatecznym głosowaniu członkowie Komisji byli równo podzieleni za i przeciw. O przyjęciu poprawki zadecydował jedynie rozstrzygający głos Przewodniczącego. Komisja zdecydowała się jednak zarekomendować Parlamentowi wydzielenie tej poprawki do referendum ze względu na jej kontrowersyjność - do czego w tym tygodniu przychyliła się uchwałą Izba Poselska.

Zwolennicy pomysłu głosów ważonych wskazują, że podniesie to wagę i sens tytułów szlacheckich, które dziś nie wiążą się z żadnymi przywilejami, a powinny stanowić motywację dla obywateli do aktywnej działalności na rzecz Królestwa. Głosy ważone mają uczynić decyzje podejmowane przez Naród w wyborach bardziej dojrzałymi, a same wybory bardziej odpornymi na wszelkie oszustwa. Jednocześnie ten system nie zagrozi pluralizmowi, ponieważ szlachta i arystokracja stanowi duży i bardzo zróżnicowany procent społeczeństwa. Jako model wskazuje się Scholandię, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat.

Przeciwnicy pomysłu wyrażają obawy o równość wyborów oraz o moralny wpływ, jaki głosy ważone mogą mieć na nowych obywateli, którzy mogą poczuć, że mają niewiele do powiedzenia w sprawach narodowych. Podkreśla się, że system głosów ważonych stawia w trudnej pozycji Króla i otwiera Go na ataki polityczne. To Monarcha decyduje kto i kiedy otrzyma tytuł honorowy, co może być traktowane jako potencjalna możliwość wpływania na wyniki wyborów.

Zanim Dreamlandczycy zagłosują w historycznym, pierwszym referendum, pozostają jeszcze dwa tygodnie na publiczną debatę na ten temat.

Tymczasem do 9 kwietnia trwają wybory uzupełniające do Izby Poselskiej.
04.04.2008 r.
Nowy Marszałek Senatu
Robert van Buuren
Marszałek Desygnowany przez JKMość ogłosił w dniu dzisiejszym Uchwałę Senatu Królewskiego odwołującą Gabriela wicehrabiego Grandina z funkcji Marszałka Senatu i powołującą jednocześnie w to miejsce Bartunio de Wronę - Buurena.
03.04.2008 r.
Wybory!
Robert van Buuren
Przewodniczący KWK ogłosił dzisiaj informację o otwarciu lokalu wyborczego. Głosy można oddawać tutaj do dnia 9 kwietnia 2008 roku.

Przypominam, że głosować mogą wszyscy obywatele Królestwa posiadający czynne prawa wyborcze.
01.04.2008 r.
Konstytucja w drodze do Parlamentu
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Z dniem dzisiejszym Jego Królewska Mość przekazał na ręce Marszałków Parlamentu Królewskiego: Marszałka Izby Poselskiej dr. Roberta hr. van Buurena i Marszałka Desygnata Senatu diuka Bagera projekt Ustawy Konstytucyjnej o Zmianie Konstytucji wraz z komentarzem do tego projektu, w brzmieniu przyjętym przez Królewską Komisję Konstytucyjną.
30.03.2008 r.
Nowy Koordynator "STARTU"
Robert van Buuren
Książę Furlandii odwołał dzisiaj Mateusza Conroy wicehrabiego Shakura z funkcji koordynatora programu "START" powołując jednocześnie na to miejsce sir Cyrica van den Sune - Buuren. Decyzja ta była spowodowana tym, iż poprzednik nie jest już mieszkańcem Furlandii. Konieczność odświeżenia programu oraz wprowadzenia pewnych modyfikacji doprowadziła do takiego, a nie innego wyboru.

Jednocześnie Martin markiz van Buuren oświadczył, iż za zgodą Twórcy programu - "START" zostanie wprowadzony na skalę ogólnodreamlandzką jako uzupełnienie i rozszerzenie działu FAQ.
30.03.2008 r.
Galeria Literacka ma nowe strony!
Robert van Buuren
Wczorajszego wieczoru, Książę Furlandii i jednocześnie Dyrektor Galerii Literackiej ogłosił powstanie nowych stron Galerii. Mieszczą się w niej opowiadania, wiersze Pani Carmen di Kaczyńskiej a już niedługo otwarta zostanie wystawa Cypriana Lee pt. "Beaufort12".

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii
28.03.2008 r.
Dekret o referendum ogólnonarodowym.
Marcin Mikołaj
Brak precyzyjnych przepisów na temat referendum, o którym mowa w Konstytucji Królestwa oraz napływające do Korony wieści o możliwości przeprowadzenie takiego referendum nad pewnymi poprawkami opracowanymi przez KKK, doprowadziły do wydania dekretu królewskiego o referendum ogólnonarodowym.

Jak zaznaczył JKM Edward I Artur w Proklamacji Królewskiej, dekret jest tymczasową regulacją - a szczegółowym ujęciem kwestii organizowania referendów powinien szerzej zająć się Parlament.
28.03.2008 r.
Marszałek Desygnowany Senatu
Marcin Mikołaj
W związku z absencją dotychczasowego Marszałka Senatu Królewskiego - wicehrabiego Grandina - JKM Edward I Artur zdecydował się, na mocy Regulaminu Senatu Królewskiego, przekazać laskę marszałkowską diukowi Bagerowi. Obecnie, od Marszałka Desygnowanego, oczekuje się rozpoczęcia procedury wyboru nowego Marszałka Senatu.
28.03.2008 r.
MS - pomoc prawna.
Marcin Mikołaj
Ministerstwo Sprawiedliwości oferuje obywatelom i mieszkańcom Królestwa pomoc prawną w zakresie poruszania się po ojczystym systemie aktów normatywnych (interpretacja przepisu, odszukanie podstawy prawnej roszczenia, uprawnienia i obowiązki, możliwość wystąpienia na drogę sądową). Prosimy pisać na adres MS.

Działalność Ministerstwa nie pokrywa się z kompetencjami Prokuratury jako instytucji właściwej w sprawach ścigania z tytułu popełnienia czynów zabronionych.
28.03.2008 r.
MFiG stara się o Dyrektora Mennicy Królewskiej!
Marcin Mikołaj
Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło wczorajszego dnia konkurs na Dyrektora Mennicy Królewskiej. Podstawowym zadaniem jakie postawiono kandydatom jest opracowanie projektu banknotu obiegowego.

Banknot ten powinien zawierać następujące elementy:
- godło Królestwa;
- napis „Królestwo Dreamlandu" oraz „Mennica Królewska";
- nominał – 100 i nazwę waluty;
- element graficzny związany z Królestwem.

Gotowy projekt o wymiarach 132 mm × 66 mm i zapisany z
rozszerzeniem *gif należy nadesłać do MFiG do 14 kwietnia 2008 roku.
27.03.2008 r.
MKiN ogłasza konkurs!
Marcin Mikołaj
Ministerstwo Kultury i Nauki ogłosiło dzisiejszego dnia konkurs na Dyrektora Biblioteki im. Św. Róży. Jak czytamy w ogłoszeniu na stanowisko może ubiegać się osoba, która jest obywatelem Królestwa Dreamlandu od co najmniej miesiąca, posiada podstawowe umiejętności webmasterskie oraz odpowiednią wiedzę na temat systemu prawnego Królestwa.

Głównym elementem oferty osoby przystępującej do Konkursu jest złożenie propozycji koncepcji funkcjonowania i rozwoju instytucji.

Wszelkie oferty należy nadsyłać na adres MKIN do 11 kwietnia br.
25.03.2008 r.
Wypłaty zaległych wynagrodzeń!
Robert van Buuren
INFORMACJA
MINISTERSTWA FINANSÓW I GOSPODARKI KD
z dnia 25 marca 2008 roku

Procedura realizacji roszczeń z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń.

Informuję, iż każdy, komu nie zostało wypłacone wynagrodzenie należne ze Skarbu Królestwa i jest osobą uprawnioną w myśl ustawy do jego otrzymania, może złożyć wniosek o wypłatę zaległego wynagrodzenia na podstawie Ustawy federalnej o funkcjonariuszach Królestwa z dnia 19 czerwca 2007 roku (art. 12. - art. 18.).

Zgodnie z ustawą prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać:
"(1) kopię aktu z którego wynika wybór, powołanie lub mianowanie na stanowisko, w związku z zajmowaniem którego powstała zaległość w wypłacie wynagrodzenia;
(2) wyliczenie łącznej sumy zaległości, z podaniem okresów za które nie wypłacono wynagrodzenia;
(3) oznaczenie rachunku bankowego uprawnionego w Centralnym Banku Dreamlandu."

Wniosek taki należy złożyć na ręce Premiera Rządu, który ma obowiązek rozpatrzyć go w terminie 7 dni. Po rozpatrzeniu wniosku Premier wydaje decyzję o uwzględnieniu bądź oddaleniu roszczeń. W przypadku odmowy wypłaty zaległego wynagrodzenia, każdy ma prawo złożyć skargę do Króla. Składa się ją za pośrednictwem Premiera, który do niej dołącza zebrane materiały w sprawie. Każdy zainteresowany może również złożyć Premierowi oświadczenie zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń o zaległe wynagrodzenia.


Z poważaniem,
(-) dr Robert hrabia van Buuren
Minister Finansów i Gospodarki KD
25.03.2008 r.
Budżet
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Edward I Artur podpisał i ogłosił zaległy budżet, a po chwili dekret, który prostuje jedną niezgodność, która wynikła z niedopatrzenia twórców projektu. Mianowicie był to błąd w kwocie przeznaczonej dla Dworu JKM.

Po chwili została wygłoszona proklamacja, w której JKM zwrócił uwagę zarówno Rządowi jak i Parlamentowi na baczniejsze przyglądanie się projektowi, który znajduje się pod obradami, aby nie dochodziło do sytuacji, w której Król, aby nie wetować ustawy, musi ją prostować dekretem.

Jednocześnie, wskutek absencji Marszałka Senatu i całkowitego zastoju Izby Wyższej Parlamentu, JKM ogłosił, iż jeszcze w tym tygodniu skorzysta z prawa jakie daje art. 3. ust. 6. USK Regulamin Senatu Królewskiego z dnia 1 kwietnia 2005 roku z późn. zm., czyli wyznaczy senatora, który przejmie kompetencje Marszałka.
23.03.2008 r.
Alleluia!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Z okazji Wielkanocy - chrześcijańskiego święta Zmartwychwstałego Chrystusa Korona Dreamlandu życzy wszystkim Dreamlandczykom wszytkiego najlepszego - zdrowia, szczęścia i udanych świąt spędzonych jak najlepiej się da. Oby Zmartwychwstały Chrystus pozostał z Wami!
22.03.2008 r.
Audiencja
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward I Artur przyjął w Pałacu Ekhorn przedstawiciela Księstwa Sarmacji, Mikołaja markiza Arpeda-Muzyka herbu Almera, którego sarmacki rząd umocował jako negocjatora w sprawie uznania przez Dreamland Królestwa Baridasu za kontynuatora prawnego dawnej Republiki Baridasu. Rozmowy rozpoczną się niezwłocznie po niezbędnej konsultacji w ramach Sojuszu Dreamlandzko - Scholandzkiego.

Mikołaj markiz Arped-Muzyk jest byłym Prezydentem Republiki Baridasu. W lipcu 2006 roku koronował się na Króla przyjmując imiona Mikołaja Aleksandra Piotra, a następnie oddał koronę Księciu Sarmacji i przyłączył Baridas do Księstwa jako Kraj Koronny. Swego czasu markiz Arped-Muzyk, jako Baridajczyk, przebywał w Królestwie Dreamlandu (Baridas był wówczas jego częścią): sprawował funkcję dreamlandzkiego MSZ, a także uczestniczył w wydarzeniach próby secesji Solardii i Furlandii.
22.03.2008 r.
p.o. Marszałka Dworu JKM
Robert van Buuren
JKM Edward I Artur ogłosił, iż na czas urlopu Marszałka Dworu, pełniącym obowiązki Marszałka będzie Patrick Christian hrabia van Hadden.
22.03.2008 r.
Nowy tomik wierszy
Robert van Buuren
Mateusz baron Muchacho ogłosił wydanie nowego tomiku wierszy pani Carmen di Kaczyńskiej zatytułowanego "Yin&Yang", który jest dostępny tutaj.

Wkrótce odbędzie się również spotkanie z autorką.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin