Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
30.03.2008 r.
Galeria Literacka ma nowe strony!
Robert van Buuren
Wczorajszego wieczoru, Książę Furlandii i jednocześnie Dyrektor Galerii Literackiej ogłosił powstanie nowych stron Galerii. Mieszczą się w niej opowiadania, wiersze Pani Carmen di Kaczyńskiej a już niedługo otwarta zostanie wystawa Cypriana Lee pt. "Beaufort12".

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii
28.03.2008 r.
Dekret o referendum ogólnonarodowym.
Marcin Mikołaj
Brak precyzyjnych przepisów na temat referendum, o którym mowa w Konstytucji Królestwa oraz napływające do Korony wieści o możliwości przeprowadzenie takiego referendum nad pewnymi poprawkami opracowanymi przez KKK, doprowadziły do wydania dekretu królewskiego o referendum ogólnonarodowym.

Jak zaznaczył JKM Edward I Artur w Proklamacji Królewskiej, dekret jest tymczasową regulacją - a szczegółowym ujęciem kwestii organizowania referendów powinien szerzej zająć się Parlament.
28.03.2008 r.
Marszałek Desygnowany Senatu
Marcin Mikołaj
W związku z absencją dotychczasowego Marszałka Senatu Królewskiego - wicehrabiego Grandina - JKM Edward I Artur zdecydował się, na mocy Regulaminu Senatu Królewskiego, przekazać laskę marszałkowską diukowi Bagerowi. Obecnie, od Marszałka Desygnowanego, oczekuje się rozpoczęcia procedury wyboru nowego Marszałka Senatu.
28.03.2008 r.
MS - pomoc prawna.
Marcin Mikołaj
Ministerstwo Sprawiedliwości oferuje obywatelom i mieszkańcom Królestwa pomoc prawną w zakresie poruszania się po ojczystym systemie aktów normatywnych (interpretacja przepisu, odszukanie podstawy prawnej roszczenia, uprawnienia i obowiązki, możliwość wystąpienia na drogę sądową). Prosimy pisać na adres MS.

Działalność Ministerstwa nie pokrywa się z kompetencjami Prokuratury jako instytucji właściwej w sprawach ścigania z tytułu popełnienia czynów zabronionych.
28.03.2008 r.
MFiG stara się o Dyrektora Mennicy Królewskiej!
Marcin Mikołaj
Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło wczorajszego dnia konkurs na Dyrektora Mennicy Królewskiej. Podstawowym zadaniem jakie postawiono kandydatom jest opracowanie projektu banknotu obiegowego.

Banknot ten powinien zawierać następujące elementy:
- godło Królestwa;
- napis „Królestwo Dreamlandu" oraz „Mennica Królewska";
- nominał – 100 i nazwę waluty;
- element graficzny związany z Królestwem.

Gotowy projekt o wymiarach 132 mm × 66 mm i zapisany z
rozszerzeniem *gif należy nadesłać do MFiG do 14 kwietnia 2008 roku.
27.03.2008 r.
MKiN ogłasza konkurs!
Marcin Mikołaj
Ministerstwo Kultury i Nauki ogłosiło dzisiejszego dnia konkurs na Dyrektora Biblioteki im. Św. Róży. Jak czytamy w ogłoszeniu na stanowisko może ubiegać się osoba, która jest obywatelem Królestwa Dreamlandu od co najmniej miesiąca, posiada podstawowe umiejętności webmasterskie oraz odpowiednią wiedzę na temat systemu prawnego Królestwa.

Głównym elementem oferty osoby przystępującej do Konkursu jest złożenie propozycji koncepcji funkcjonowania i rozwoju instytucji.

Wszelkie oferty należy nadsyłać na adres MKIN do 11 kwietnia br.
25.03.2008 r.
Wypłaty zaległych wynagrodzeń!
Robert van Buuren
INFORMACJA
MINISTERSTWA FINANSÓW I GOSPODARKI KD
z dnia 25 marca 2008 roku

Procedura realizacji roszczeń z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń.

Informuję, iż każdy, komu nie zostało wypłacone wynagrodzenie należne ze Skarbu Królestwa i jest osobą uprawnioną w myśl ustawy do jego otrzymania, może złożyć wniosek o wypłatę zaległego wynagrodzenia na podstawie Ustawy federalnej o funkcjonariuszach Królestwa z dnia 19 czerwca 2007 roku (art. 12. - art. 18.).

Zgodnie z ustawą prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać:
"(1) kopię aktu z którego wynika wybór, powołanie lub mianowanie na stanowisko, w związku z zajmowaniem którego powstała zaległość w wypłacie wynagrodzenia;
(2) wyliczenie łącznej sumy zaległości, z podaniem okresów za które nie wypłacono wynagrodzenia;
(3) oznaczenie rachunku bankowego uprawnionego w Centralnym Banku Dreamlandu."

Wniosek taki należy złożyć na ręce Premiera Rządu, który ma obowiązek rozpatrzyć go w terminie 7 dni. Po rozpatrzeniu wniosku Premier wydaje decyzję o uwzględnieniu bądź oddaleniu roszczeń. W przypadku odmowy wypłaty zaległego wynagrodzenia, każdy ma prawo złożyć skargę do Króla. Składa się ją za pośrednictwem Premiera, który do niej dołącza zebrane materiały w sprawie. Każdy zainteresowany może również złożyć Premierowi oświadczenie zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń o zaległe wynagrodzenia.


Z poważaniem,
(-) dr Robert hrabia van Buuren
Minister Finansów i Gospodarki KD
25.03.2008 r.
Budżet
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Edward I Artur podpisał i ogłosił zaległy budżet, a po chwili dekret, który prostuje jedną niezgodność, która wynikła z niedopatrzenia twórców projektu. Mianowicie był to błąd w kwocie przeznaczonej dla Dworu JKM.

Po chwili została wygłoszona proklamacja, w której JKM zwrócił uwagę zarówno Rządowi jak i Parlamentowi na baczniejsze przyglądanie się projektowi, który znajduje się pod obradami, aby nie dochodziło do sytuacji, w której Król, aby nie wetować ustawy, musi ją prostować dekretem.

Jednocześnie, wskutek absencji Marszałka Senatu i całkowitego zastoju Izby Wyższej Parlamentu, JKM ogłosił, iż jeszcze w tym tygodniu skorzysta z prawa jakie daje art. 3. ust. 6. USK Regulamin Senatu Królewskiego z dnia 1 kwietnia 2005 roku z późn. zm., czyli wyznaczy senatora, który przejmie kompetencje Marszałka.
23.03.2008 r.
Alleluia!
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Z okazji Wielkanocy - chrześcijańskiego święta Zmartwychwstałego Chrystusa Korona Dreamlandu życzy wszystkim Dreamlandczykom wszytkiego najlepszego - zdrowia, szczęścia i udanych świąt spędzonych jak najlepiej się da. Oby Zmartwychwstały Chrystus pozostał z Wami!
22.03.2008 r.
Audiencja
Robert van Buuren
Jego Królewska Mość Edward I Artur przyjął w Pałacu Ekhorn przedstawiciela Księstwa Sarmacji, Mikołaja markiza Arpeda-Muzyka herbu Almera, którego sarmacki rząd umocował jako negocjatora w sprawie uznania przez Dreamland Królestwa Baridasu za kontynuatora prawnego dawnej Republiki Baridasu. Rozmowy rozpoczną się niezwłocznie po niezbędnej konsultacji w ramach Sojuszu Dreamlandzko - Scholandzkiego.

Mikołaj markiz Arped-Muzyk jest byłym Prezydentem Republiki Baridasu. W lipcu 2006 roku koronował się na Króla przyjmując imiona Mikołaja Aleksandra Piotra, a następnie oddał koronę Księciu Sarmacji i przyłączył Baridas do Księstwa jako Kraj Koronny. Swego czasu markiz Arped-Muzyk, jako Baridajczyk, przebywał w Królestwie Dreamlandu (Baridas był wówczas jego częścią): sprawował funkcję dreamlandzkiego MSZ, a także uczestniczył w wydarzeniach próby secesji Solardii i Furlandii.
22.03.2008 r.
p.o. Marszałka Dworu JKM
Robert van Buuren
JKM Edward I Artur ogłosił, iż na czas urlopu Marszałka Dworu, pełniącym obowiązki Marszałka będzie Patrick Christian hrabia van Hadden.
22.03.2008 r.
Nowy tomik wierszy
Robert van Buuren
Mateusz baron Muchacho ogłosił wydanie nowego tomiku wierszy pani Carmen di Kaczyńskiej zatytułowanego "Yin&Yang", który jest dostępny tutaj.

Wkrótce odbędzie się również spotkanie z autorką.
19.03.2008 r.
Sesja plenarna OPM.
Patrick Christian van Hadden
Dzisiejszego wieczoru o godzinie 19:00 odbędzie się pierwsza w historii sesja plenarna Organizacji Polskich Mikronacji. Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie pionierskie, nigdy wcześniej nie wykorzystywane przez organizację. Podczas obrad, na których Królestwo Dreamlandu reprezentować będzie JKW Paweł I, poruszone zostaną m.in. szeroko rozumiane tematy współpracy krajów społeczności v-międzynarodowej. Sesja może być także okazją do wygłaszania sprawozdań przez Agendy OPM oraz debat o rozwoju v-świata. Wyniki rozmów zostaną opublikowane w Informatorze OPM po zakończeniu spotkania.
18.03.2008 r.
Biuletyn
Robert van Buuren
Premier Rządu Królewskiego wydał dzisiaj 1 numer Biuletynu Informacyjnego Rządu i Izby Poselskiej pt. "TEKA". Znajdują się w nim informacje nt. pracy Premiera oraz poszczególnych ministerstw a także Izby Poselskiej.
Zapraszam do lektury "TEKI"
18.03.2008 r.
Prac nad SG Phoenix ciąg dalszy ...
Robert van Buuren
Jak poinformował 15 marca br. baron Taheto na LD Królestwa, trwają prace nad ukończeniem systemu gospodarczego. Gotowa jest już większość, natomiast zostało jeszcze m.in. zintegrowanie systemu z systemem logowania Królestwa oraz napisanie definicji obiektów. Jak zaznaczył baron Taheto, przed wprowadzeniem SG należy również przeprowadzić reformy gospodarcze, aby mógł on działać tak, jak zostało określone w założeniach, ale to już leży w gestii Ministerstwa Finansów i Gospodarki, które w najbliższym czasie na pewno będzie nad tym pracować.
Trzymamy kciuki za to, aby w końcu SG Phoenix mógł ukazać nam swoje możliwości.
18.03.2008 r.
Radio "Echa Segali"
Robert van Buuren
Gonfanonier Segali - sir Cyric van den Sune - Buuren - ogłosił dnia 16 marca 2008 roku, iż odbudował w mieście pierwszą, jak jest zapisane na kartach historii, rozgłośnię radiową w Księstwie Furlandii. Radia można słuchać pod adresem: http://91.189.20.25:8000/
13.03.2008 r.
Złote Cytaty Królestwa Dreamlandu
Pablo von Neumann
Nie musimy już zazdrościć innym mikronacjom. Niniejszym ogłaszam otwarcie Galerii Złotych Cytatów Królestwa Dreamlandu. Zapraszam do odwiedzania i korzystania ;-)
13.03.2008 r.
Wybory uzupełniające do Izby Poselskiej
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKM Edward I Artur ogłosił kalendarz wyborczy. W związku z rezygnacją Hansa wicehrabiego Upengresa z wykonywania mandatu posła, opróżniło się jedno miejsce w ławach Izby Poselskiej. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym, kampania wyborcza przypadnie na okres poświąteczny, tj. 27 marca - 2 kwietnia 2008 r., natomiast głosowanie odbędzie się w dniach 3 - 9 kwietnia 2008 r. Jeżeli wybory zostaną przeprowadzone bez jakichkolwiek zakłóceń, nowego posła będziemy mogli powitać w gmachu Izby Poselskiej już ok. 14 kwietnia 2008 r.
13.03.2008 r.
Proklamacja
Robert van Buuren
12 marca 2008 r. Jego Królewska Mość Edward I Artur, po zakończeniu regencji, wygłosił proklamację, w której na początku podziękował hrabiemu Kriegowi d. Milewskiemu za pełnienie urzędu Regenta.

W dalszej części Król odniósł się do ostatnich wydarzeń odnośnie Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Podziękował również za nadanie tytułu honorowego "Fidei Wandae Defensor". JKM wyraził przekonanie, iż jest to oznaka i kolejny krok do zbliżenia się Królestwa Dreamlandu i Mandragoratu Wandystanu.

Król odpowiedział również na zarzuty jakoby Dreamland miałby przestać być już państwem świeckim. Oczywiście zdementował te pogłoski "Królestwo Dreamlandu jest państwem laickim i Korona Dreamlandu w Naszej Osobie nie tylko respektuje, ale także wspiera i będzie wspierać tą zasadę."

Na koniec JKM dodał, że ma nadzieję, iż ta sytuacja nie będzie powodem żadnego rozpadu a zbliży Królestwo i Wandystan jeszcze bardziej do siebie: "Wierzymy jednak, że mimo wszystko, koniec końców, Dreamlandczycy staną się bliżsi Wandejczykom, i odwrotnie - zaś nasze państwa wzbogacą się na współpracy.
12.03.2008 r.
Nowy numer Scriptores Dreamlandis
Krzysztof Jazłowiecki
Do kiosków trafił kolejny numer magazynu popularnonaukowego Scriptores Dreamlandis wydawanego przez Wydawnictwo PLEGOLAL. Można w nim odnaleźć m. in. orła wantejskiego, wehikuły czasu i trochę dreamlandzkiej poezji. Cały nowy numer można zobaczyć tutaj.
12.03.2008 r.
Zakończenie regencji.
Patrick Christian van Hadden
Jego Królewska Mość Edward I Artur zakończył dziś regencję i powrócił do Pałacu Ekhorn. Po odebraniu raportu z przebiegu regencji od Pawła W. hrabiego Kriega d. Milewskiego, wygłosi dzisiejszego wieczoru proklamację królewską.
11.03.2008 r.
Jego Królewska Mość odznaczony.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Na mocy Postanowienia Ojca Świeckiego Jego Królewska Mość Edward I Krieg otrzymał honorowy tytuł Fidei Wandae Defensor, czyli Obrońcy Wiary Wandejskiej.
Utworzono także Delegaturę Wandy na Dreamland, jej zwierzchnikiem czyniąc Alchiena ks. d'Archiena-Liberi.

Jego Królewska Mość odniesie się do sprawy tuż po zakończeniu regencji, co nastąpi już w tym tygodniu.
25.02.2008 r.
Ustanowienie regencji
Marcin Mikołaj
Wczorajszego wieczoru JKM Edward I Artur zadecydował o ustanowieniu regencji. Na urząd Regenta został powołany Paweł Wercyngetoryks hrabia Krieg. Jak zaznaczył JKM, regencja potrwa około 14 dni.
24.02.2008 r.
Nowy Marszałek Senatu
Pablo von Neumann
Uchwałą Senatu Królewskiego z dnia 24 lutego 2008 roku, nowym Marszałkiem Senatu Królewskiego został Gabriel wicehrabia Grandin. Gratulujemy.
24.02.2008 r.
Nowy Szef KSI
Marcin Mikołaj
JKM Edward I Artur odwołał dzisiejszego dnia Szefa KSI arcyksięcia Ghardina, powołując w Jego miejsce Pabla hrabiego von Neumanna. Nowemu Szefowi życzymy wytrwałej i owocnej pracy.
24.02.2008 r.
Audiencja generalna z problemami.
Patrick Christian van Hadden
Dzisiejszego dnia odbyła się audiencja generalna Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura w Pałacu Królewskim Ekhorn. Niestety nie obyło się bez komplikacji technicznych. Problemy z wejściem na czat oraz zrywanie połączenia były powodem zakończenia uroczystości przed czasem. JKM zdążył jednak podsumować zakończone niedawno wizyty gospodarskie w prowincjach Królestwa, powołać nowego szefa KSI oraz ogłosić część nobilitacji. Pełna lista wyróżnionych została opublikowana w Postanowieniu Królewskim na liście dyskusyjnej KD.
13.02.2008 r.
Zmiany
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKM Edward I Artur dokonał zmian na stanowisku Namiestnika Luindoru i Weblandu oraz mianował nowego przedstawiciela Korony w Komisji Wyborczej Królestwa.

Marcusa markiza Estreichera, odwołanego Namiestnika Luindoru, zastąpi dr sir Krzysztof Jazłowiecki, natomiast Martina wicehrabiego van Spidera - de Archien - markiz Bager.
W związku z otrzymaną dymisją markiza Estreichera, nowym przedstawicielem Korony w KWK został dr Robert baron van Buuren.

Zmiana Namiestnika w Luindorze wiąże się również z odwołaniem z funkcji Marszałka Senatu Pabla wicehrabiego von Neumanna. W tej sytuacji, jako, że nie ma wicemarszałka, Król wyznaczy następcę Wicehrabiego na tym stanowisku.
11.02.2008 r.
Expose Premiera wygłoszone
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dziś nowopowołany premier Rządu Królewskiego Martin wicehrabia van Buuren wygłosił expose przed Izbą Poselską. Zawarł w nim najważniejsze informacje dotyczące planów jego Rządu dotyczących dalszego funkcjonowania Królestwa.

Na początek zapowiedziano reaktywację resortu sprawiedliwości, które zajmie się obsługą prawną Rządu. Ministrem Sprawiedliwości w gabinecie wicehrabiego Buurena został Medgar hrabia de Rama, były Prokurator Generalny Królestwa.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki, na czele którego stanie dr Robert baron van Buuren, zajmie się w najbliższym czasie tworzeniem Mennicy Królewskiej, a także koordynowaniem dalszych prac nad Systemem Gospodarczym Phoenix. Premier wskazał też na konieczność wypłaty zaległych wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Gabriel baron Grandin ma za zadanie uruchomienie programu "Start", który wspomagał będzie politykę informacyjną i umożliwiał skuteczną, zdaniem Premiera, pomoc nowym, nieobeznanym z Królestwem mieszkańcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z dotychczasowym ministrem Alchienem diukiem d'Archien na czele kontynuować będzie zacieśnianie współpracy z polskimi mikronacjami. Godny odnotowania jest fakt, iż premier wspomniał tutaj o Mandragoracie Wandystanu oraz zapowiedział zacieśnianie przyjaznych stosunków z tym państwem.

Sztandarowym zadaniem Ministerstwa Kultury i Nauki, na czele którego stanął dr sir Krzysztof Jazłowiecki, jest utworzenie Muzeum Historii Dreamlandu oraz ujednolicenie historii Królestwa i zebranie jej w przystępny sposób w jednym miejscu.

Nowemu Rządowi życzymy powodzenia!
11.02.2008 r.
Mamy Premiera!
Robert van Buuren
Po ponad miesięcznym opóźnieniu spowodowanym zwłoką w ukonstytuowaniu się Izby Poselskiej X kadencji JKM Edward I Artur przyjął wniosek większości poselskiej o zmianę Premiera Rządu Królewskiego. Nowym szefem rządu został Martin wicehrabia van Buuren. Na jego wniosek JKM odwołał jednocześnie poprzedni Gabinet i powołał nowych Ministrów Korony.

Ministrami Korony w nowym Gabinecie zostali:
1. Alchien diuk d`Archien
2. dr Robert baron van Buuren
3. Gabriel baron Grandin
4. dr sir Krzysztof Jazłowiecki
5. Medgar hrabia de Rama

Oczekujemy teraz na Expose nowego Premiera.
10.02.2008 r.
Premiera jeszcze nie ma
Pavel Svoboda
Wczorajsza audiencja królewska dla posłów Izby Poselskiej nie poskutkowała powołaniem Premiera Rządu Królewskiego, ponieważ w Ekhorn zjawili się przedstawiciele tylko jednej partii. Platforma Obywatelska KD posiada 4 z 8 mandatów poselskich, więc nie dość, by tworzyć samodzielną większość. Jego Królewska Mość przyjmie posłów ponownie. Jeśli przybędą przedstawiciele partii stanowiących większość w Izbie Poselskiej, wskazany przez nich kandydat zostanie, zgodnie ze zwyczajem, powołany na szefa Rządu. Oczekiwana jest koalicja Platformy Obywatelskiej KD z Partią Szachów i Pionków, która w Izbie Poselskiej ma 3 posłów.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin