Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
18.03.2008 r.
Radio "Echa Segali"
Robert van Buuren
Gonfanonier Segali - sir Cyric van den Sune - Buuren - ogłosił dnia 16 marca 2008 roku, iż odbudował w mieście pierwszą, jak jest zapisane na kartach historii, rozgłośnię radiową w Księstwie Furlandii. Radia można słuchać pod adresem: http://91.189.20.25:8000/
13.03.2008 r.
Złote Cytaty Królestwa Dreamlandu
Pablo von Neumann
Nie musimy już zazdrościć innym mikronacjom. Niniejszym ogłaszam otwarcie Galerii Złotych Cytatów Królestwa Dreamlandu. Zapraszam do odwiedzania i korzystania ;-)
13.03.2008 r.
Wybory uzupełniające do Izby Poselskiej
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKM Edward I Artur ogłosił kalendarz wyborczy. W związku z rezygnacją Hansa wicehrabiego Upengresa z wykonywania mandatu posła, opróżniło się jedno miejsce w ławach Izby Poselskiej. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym, kampania wyborcza przypadnie na okres poświąteczny, tj. 27 marca - 2 kwietnia 2008 r., natomiast głosowanie odbędzie się w dniach 3 - 9 kwietnia 2008 r. Jeżeli wybory zostaną przeprowadzone bez jakichkolwiek zakłóceń, nowego posła będziemy mogli powitać w gmachu Izby Poselskiej już ok. 14 kwietnia 2008 r.
13.03.2008 r.
Proklamacja
Robert van Buuren
12 marca 2008 r. Jego Królewska Mość Edward I Artur, po zakończeniu regencji, wygłosił proklamację, w której na początku podziękował hrabiemu Kriegowi d. Milewskiemu za pełnienie urzędu Regenta.

W dalszej części Król odniósł się do ostatnich wydarzeń odnośnie Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Podziękował również za nadanie tytułu honorowego "Fidei Wandae Defensor". JKM wyraził przekonanie, iż jest to oznaka i kolejny krok do zbliżenia się Królestwa Dreamlandu i Mandragoratu Wandystanu.

Król odpowiedział również na zarzuty jakoby Dreamland miałby przestać być już państwem świeckim. Oczywiście zdementował te pogłoski "Królestwo Dreamlandu jest państwem laickim i Korona Dreamlandu w Naszej Osobie nie tylko respektuje, ale także wspiera i będzie wspierać tą zasadę."

Na koniec JKM dodał, że ma nadzieję, iż ta sytuacja nie będzie powodem żadnego rozpadu a zbliży Królestwo i Wandystan jeszcze bardziej do siebie: "Wierzymy jednak, że mimo wszystko, koniec końców, Dreamlandczycy staną się bliżsi Wandejczykom, i odwrotnie - zaś nasze państwa wzbogacą się na współpracy.
12.03.2008 r.
Nowy numer Scriptores Dreamlandis
Krzysztof Jazłowiecki
Do kiosków trafił kolejny numer magazynu popularnonaukowego Scriptores Dreamlandis wydawanego przez Wydawnictwo PLEGOLAL. Można w nim odnaleźć m. in. orła wantejskiego, wehikuły czasu i trochę dreamlandzkiej poezji. Cały nowy numer można zobaczyć tutaj.
12.03.2008 r.
Zakończenie regencji.
Patrick Christian van Hadden
Jego Królewska Mość Edward I Artur zakończył dziś regencję i powrócił do Pałacu Ekhorn. Po odebraniu raportu z przebiegu regencji od Pawła W. hrabiego Kriega d. Milewskiego, wygłosi dzisiejszego wieczoru proklamację królewską.
11.03.2008 r.
Jego Królewska Mość odznaczony.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Na mocy Postanowienia Ojca Świeckiego Jego Królewska Mość Edward I Krieg otrzymał honorowy tytuł Fidei Wandae Defensor, czyli Obrońcy Wiary Wandejskiej.
Utworzono także Delegaturę Wandy na Dreamland, jej zwierzchnikiem czyniąc Alchiena ks. d'Archiena-Liberi.

Jego Królewska Mość odniesie się do sprawy tuż po zakończeniu regencji, co nastąpi już w tym tygodniu.
25.02.2008 r.
Ustanowienie regencji
Marcin Mikołaj
Wczorajszego wieczoru JKM Edward I Artur zadecydował o ustanowieniu regencji. Na urząd Regenta został powołany Paweł Wercyngetoryks hrabia Krieg. Jak zaznaczył JKM, regencja potrwa około 14 dni.
24.02.2008 r.
Nowy Marszałek Senatu
Pablo von Neumann
Uchwałą Senatu Królewskiego z dnia 24 lutego 2008 roku, nowym Marszałkiem Senatu Królewskiego został Gabriel wicehrabia Grandin. Gratulujemy.
24.02.2008 r.
Nowy Szef KSI
Marcin Mikołaj
JKM Edward I Artur odwołał dzisiejszego dnia Szefa KSI arcyksięcia Ghardina, powołując w Jego miejsce Pabla hrabiego von Neumanna. Nowemu Szefowi życzymy wytrwałej i owocnej pracy.
24.02.2008 r.
Audiencja generalna z problemami.
Patrick Christian van Hadden
Dzisiejszego dnia odbyła się audiencja generalna Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura w Pałacu Królewskim Ekhorn. Niestety nie obyło się bez komplikacji technicznych. Problemy z wejściem na czat oraz zrywanie połączenia były powodem zakończenia uroczystości przed czasem. JKM zdążył jednak podsumować zakończone niedawno wizyty gospodarskie w prowincjach Królestwa, powołać nowego szefa KSI oraz ogłosić część nobilitacji. Pełna lista wyróżnionych została opublikowana w Postanowieniu Królewskim na liście dyskusyjnej KD.
13.02.2008 r.
Zmiany
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKM Edward I Artur dokonał zmian na stanowisku Namiestnika Luindoru i Weblandu oraz mianował nowego przedstawiciela Korony w Komisji Wyborczej Królestwa.

Marcusa markiza Estreichera, odwołanego Namiestnika Luindoru, zastąpi dr sir Krzysztof Jazłowiecki, natomiast Martina wicehrabiego van Spidera - de Archien - markiz Bager.
W związku z otrzymaną dymisją markiza Estreichera, nowym przedstawicielem Korony w KWK został dr Robert baron van Buuren.

Zmiana Namiestnika w Luindorze wiąże się również z odwołaniem z funkcji Marszałka Senatu Pabla wicehrabiego von Neumanna. W tej sytuacji, jako, że nie ma wicemarszałka, Król wyznaczy następcę Wicehrabiego na tym stanowisku.
11.02.2008 r.
Expose Premiera wygłoszone
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dziś nowopowołany premier Rządu Królewskiego Martin wicehrabia van Buuren wygłosił expose przed Izbą Poselską. Zawarł w nim najważniejsze informacje dotyczące planów jego Rządu dotyczących dalszego funkcjonowania Królestwa.

Na początek zapowiedziano reaktywację resortu sprawiedliwości, które zajmie się obsługą prawną Rządu. Ministrem Sprawiedliwości w gabinecie wicehrabiego Buurena został Medgar hrabia de Rama, były Prokurator Generalny Królestwa.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki, na czele którego stanie dr Robert baron van Buuren, zajmie się w najbliższym czasie tworzeniem Mennicy Królewskiej, a także koordynowaniem dalszych prac nad Systemem Gospodarczym Phoenix. Premier wskazał też na konieczność wypłaty zaległych wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Gabriel baron Grandin ma za zadanie uruchomienie programu "Start", który wspomagał będzie politykę informacyjną i umożliwiał skuteczną, zdaniem Premiera, pomoc nowym, nieobeznanym z Królestwem mieszkańcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z dotychczasowym ministrem Alchienem diukiem d'Archien na czele kontynuować będzie zacieśnianie współpracy z polskimi mikronacjami. Godny odnotowania jest fakt, iż premier wspomniał tutaj o Mandragoracie Wandystanu oraz zapowiedział zacieśnianie przyjaznych stosunków z tym państwem.

Sztandarowym zadaniem Ministerstwa Kultury i Nauki, na czele którego stanął dr sir Krzysztof Jazłowiecki, jest utworzenie Muzeum Historii Dreamlandu oraz ujednolicenie historii Królestwa i zebranie jej w przystępny sposób w jednym miejscu.

Nowemu Rządowi życzymy powodzenia!
11.02.2008 r.
Mamy Premiera!
Robert van Buuren
Po ponad miesięcznym opóźnieniu spowodowanym zwłoką w ukonstytuowaniu się Izby Poselskiej X kadencji JKM Edward I Artur przyjął wniosek większości poselskiej o zmianę Premiera Rządu Królewskiego. Nowym szefem rządu został Martin wicehrabia van Buuren. Na jego wniosek JKM odwołał jednocześnie poprzedni Gabinet i powołał nowych Ministrów Korony.

Ministrami Korony w nowym Gabinecie zostali:
1. Alchien diuk d`Archien
2. dr Robert baron van Buuren
3. Gabriel baron Grandin
4. dr sir Krzysztof Jazłowiecki
5. Medgar hrabia de Rama

Oczekujemy teraz na Expose nowego Premiera.
10.02.2008 r.
Premiera jeszcze nie ma
Pavel Svoboda
Wczorajsza audiencja królewska dla posłów Izby Poselskiej nie poskutkowała powołaniem Premiera Rządu Królewskiego, ponieważ w Ekhorn zjawili się przedstawiciele tylko jednej partii. Platforma Obywatelska KD posiada 4 z 8 mandatów poselskich, więc nie dość, by tworzyć samodzielną większość. Jego Królewska Mość przyjmie posłów ponownie. Jeśli przybędą przedstawiciele partii stanowiących większość w Izbie Poselskiej, wskazany przez nich kandydat zostanie, zgodnie ze zwyczajem, powołany na szefa Rządu. Oczekiwana jest koalicja Platformy Obywatelskiej KD z Partią Szachów i Pionków, która w Izbie Poselskiej ma 3 posłów.
10.02.2008 r.
Nowe zasady zmiany nazwisk
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość ogłosił dziś dekret, który wkrótce zmieni sposób, w jaki Dreamlandczycy mogą zmieniać swoje imiona i nazwiska. Każdy kto będzie chciał zmienić swoje imię będzie odtąd musiał wpierw uzyskać na to zgodę Sądu. Ta regulacja ma zniechęcić obywateli do przesadnie częstych zmian imion i nazwisk, co utrudnia śledzenie kto jest kim w Królestwie. Osoby pragnące dołączyć do jednego z rodów dreamlandzkich będą teraz musiały też uzyskać zgodę seniora rodziny.
06.02.2008 r.
Otwarcie Izby Poselskiej X kadencji!
Robert van Buuren
JKM Edward I Artur dokonał w dniu dzisiejszym otwarcia Izby Poselskiej X kadencji. Po ponad miesięcznym opóźnieniu Posłowie nareszcie zaczną pracę a w przeciągu kilku następnych dni zostanie uformowany nowy Rząd.

JKM, wygłaszając Mowę Tronową, podkreślił, iż ma nadzieję na dobrą współpracę pomiędzy Izbą a Koroną a także innymi instytucjami. Jednocześnie przekazał nowo wybranym swoje oczekiwania wobec sprawowanego przez nich urzędu. Król wskazał cele, jakie Izba powinna sobie postawić w tej kadencji. JKM zapowiedział również, iż przedstawi projekt nowelizujący dreamlandzkie sądownictwo.

Król wskazuje , iż kadencja ta jest kadencją jubileuszową:

Jesteście zresztą Panowie Posłami bardzo nietypowej kadencji. Jest to bowiem kadencja podwójnie jubileuszowa: po pierwsze - dziesiąta; po drugie zaś - właśnie podczas tej kadencji, w kwietniu, wypada pięciolecie Izby. Wprawdzie historia dreamlandzkiego parlamentaryzmu sięga znacznie dalej w przeszłość, o czym można przeczytać w pracach naszych historyków, ale sama Izba Poselska, w której ławach Panowie zasiedliście, zbliża się właśnie do swych piątych urodzin. Pięć lat!

Kończąc Mowę Tronową, JKM informuje, iż w najbliższy weekend przyjmie na audiencję posłów oraz liderów parlamentarnych ugrupowań politycznych, a także oficjalnie otwiera obrady Izby Poselskiej X kadencji:

Z wielką przyjemnością oficjalnie otwieramy obrady Izby Poselskiej X kadencji zgodnie z tradycją i literą prawa przekazując jednocześnie laskę marszałkowską Jego Hrabiowskiej Wysokości Pawłowi Erwinowi wicehrabiemu de Archien-Liberi, który obejmie prowadzenie obrad Izby Poselskiej do czasu wyboru Marszałka.
06.02.2008 r.
KWK wystawiła zaświadczenia posłom do Izby Poselskiej X kadencji
Patrick Christian van Hadden
Po zakończeniu przewodu sądowego ws. prawidłowości przeprowadzenia wyborów, Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa Marcus markiz Estreicher wydał zaświadczenia wybranym posłom.

Jego Królewska Mość Edward I Artur planuje dzisiejszego wieczoru otwarcie X kadencji Izby w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis Królewskim.
03.02.2008 r.
Solardia ma nowego władcę.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Od dnia 1 Lutego 2008 Roku Wielkim Księciem Solardii jest Jego Książęca Mość Bartosz Lenczowski, który po ogłoszeniu stanu wyjątkowego zastąpił niezbyt aktywnego ostatnimi czasy Wielkiego Księcia Solardii, Morfeusza Lucjusza Tylera.
03.02.2008 r.
Wyrok wydany
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dzisiejszego dnia Prezes Sądu Królestwa, JKW Artur I Piotr wydał prawomocny wyrok w sprawie SK 2008/2/II na skutek apelacji od wyroku pierwszej instancji w sprawie ze skargi wyborczej Prokuratora Generalnego Królestwa. Wyrok "stwierdza zasadność skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów w części dotyczącej uchybienia w postaci nieuwzględnienia czynnego prawa wyborczego jednego uprawnionego". Wyrok nakazuje wystawienie zaświadczeń wyborczych wybranym posłom w ciągu trzech dni, także pewnym jest, iż już niedługo w KD uformuje się nowy rząd.
Wyrok dostępny w Bazie Prawnej Sądu Królestwa pod sygnaturą BPSK Nr 957
30.01.2008 r.
Wieści z rodziny królewskiej.
Patrick Christian van Hadden
Kolejna gospodarska wizyta Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura odbywa się w Republice Weblandu. Pobyt JKM rozpoczął się w poniedziałek 28 stycznia, zaś powrót do Ekorre przewidziany jest na 2 lutego. W tych dniach będzie gościć m.in. w stolicy republiki - Elsynor oraz Kasanie, gdzie obejrzy pokaz tradycyjnych walk rycerskich.

Kilka dni wcześniej - 25 stycznia Królewski Wnuk Martin van Spider de Archien Krieg i jego narzeczona Asmara von Laue uzyskali błogosławieństwo Króla. Ślub odbędzie się jeszcze w lutym w Pałacu Ekhorn.
27.01.2008 r.
Poszukiwany...
Ghardin
Poszukujemy ludzi obeznanych z CMS PHP-Fusion - zarówno w kwestii konfiguracji, modyfikacji, jak i tworzenia szablonów graficznych. Prosimy o kontakt!
22.01.2008 r.
Prowincje na nowym!
Ghardin
Nareszcie - wszystkie prowincje są już dostępne pod adresami net.pl :-) (Co prawda, Surmala wciąż pozostaje w tyle i przekierowuje nas na stary serwer - ale wierzymy, że wkrótce i tam zawita postęp). Klikajcie i radujcie się!

News w ramach akcji Dajcie Więcej pod patronatem JKW Pawła
21.01.2008 r.
Jego Królewska Mość składa wizytę w Morlandzie
Paweł Wercyngetoryks Krieg
Jego Królewska Mość Edward I Artur udał się z gospodarską wizytą do Księstwa Morlandu. Od 15 do 20 stycznia przebywał w tej prowincji korzystając z gościny w Zamku Królów Morlandu, obecnej siedziby Namiestników Koronnych.
W dniu 20 stycznia 2008 roku, w przeddzień swojego powrotu do Ekorre, JKM przyjął rezygnację Pawła wicehrabiego von Gratz z zajmowanego urzędu Namiestnika Koronnego Księstwa Morlandu i powierzył pełnienie tego urzędu Gabrielowi baronowi Grandinowi, byłemu Premierowi Rządu Królewskiego.
Wizyta Jego Królewskiej Mości w prowincji ma na celu zapoznanie Go z problemami prowincji i osiągnięciami dotychczasowego Namiestnika. Wkrótce JKM Edward I Artur odwiedzi kolejną, trzecią już od czasu koronacji, prowincję.
21.01.2008 r.
Nowa Generacja
Paweł Wercyngetoryks Krieg
W Surmalajskiej Galerii Narodowej otwarto nową wystawę dreamlandzkiego artysty - Pana Cypriana Lee. Prace inspirowane twórczością A. Warhola zaskakują widza czymś, czego wcześniej w Dreamlandzie zobaczyć nie mógł. Psychodeliczna mieszanka tajemniczości i nieprzypadkowych przedmiotów tworzy coś, co sam Autor nazywa pop-cyprianizmem.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy. Dostępna jest ona pod adresem: http://dreamland.net.pl/surmala/sgn/1/generacja.html.
13.01.2008 r.
Zatyczki do uszu drożeją. The Dreamland Band atakuje. Znowu?
Pablo von Neumann
Pierwszy, jedyny i - chcąc, nie chcąc - najlepszy dreamlandzki zespół bluesrockowometalowy posługujący się obcobrzmiącą nazwą The Dreamland Band opublikował nagranie utworu "The King Is Coming" wykonanego przezeń w Gospodzie "Pod Kogutem" na cześć Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura z okazji wizyty Monarchy w Luindorze. Za uszkodzenia słuchu, problemy psychiczne, tudzież drgawki, wymioty i moczenie się spowodowane odsłuchaniem nagrania nie odpowiadamy. Zainteresowanych zapraszamy na stronę formacji lub do pobrania piosenki na dysk.
10.01.2008 r.
Głos Weblandu nr 43.
Marcus Estreicher
Ukazał się 43 numer "Głosu Weblandu", najstarszej wciąż wydawanej gazety w Królestwie Dreamlandu. Wbrew temu, co mógłby sugerować tytuł, nie jest to wydawnictwo skupiające się wyłącznie na problemach jednej prowincji. W aktualnym numerze m.in. wywiad z JKM Edwardem I Arturem, komentarz do wyborów do Izby Poselskiej, recenzja ostatniej powieści Edwarda Kriega i specyficzny przegląd wydarzeń. O bieżący numer "Głosu Weblandu" należy pytać w dobrych sklepach muzycznych, zakładach weterynarii i na stacjach benzynowych. Ostatecznie można zajrzeć pod adres: www.dreamland.l.pl/glos/43.html.
05.01.2008 r.
5 numer LOTH już w kioskach!
Bager
Z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia, wierząc, że skoro choinki mogą funkcjonować do 6 stycznia, to my też, został wydany 5 numer LOTH, wydanie świąteczne. W numerze to co zwykle i jeszcze więcej, a wszystko stworzone z myślą o niezwykłej atmosferze Świąt! Zapraszamy do lektury pod nowym adresem:

http://www.dreamland.net.pl/loth/
02.01.2008 r.
Izba Poselska X Kadencji później.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
W związku ze złożeniem skargi wyborczej przez Prokuratora Generalnego Izba Poselska X Kadencji będzie mogła ukonstytuować się dopiero po rozpatrzeniu tejże skargi przez Sąd Królestwa.
31.12.2007 r.
Nowy Prokurator Generalny.
Patrick Christian van Hadden
Po uprzedniej zgodzie Senatu, JKM Edward I Artur odwołał ze stanowiska Prokuratora Generalnego Medgara hrabiego de Rama i powołał na nie Paula barona von Panevnicka. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia na liście dyskusyjnej KD.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin