Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
13.02.2008 r.
Zmiany
Robert van Buuren
W dniu dzisiejszym JKM Edward I Artur dokonał zmian na stanowisku Namiestnika Luindoru i Weblandu oraz mianował nowego przedstawiciela Korony w Komisji Wyborczej Królestwa.

Marcusa markiza Estreichera, odwołanego Namiestnika Luindoru, zastąpi dr sir Krzysztof Jazłowiecki, natomiast Martina wicehrabiego van Spidera - de Archien - markiz Bager.
W związku z otrzymaną dymisją markiza Estreichera, nowym przedstawicielem Korony w KWK został dr Robert baron van Buuren.

Zmiana Namiestnika w Luindorze wiąże się również z odwołaniem z funkcji Marszałka Senatu Pabla wicehrabiego von Neumanna. W tej sytuacji, jako, że nie ma wicemarszałka, Król wyznaczy następcę Wicehrabiego na tym stanowisku.
11.02.2008 r.
Expose Premiera wygłoszone
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dziś nowopowołany premier Rządu Królewskiego Martin wicehrabia van Buuren wygłosił expose przed Izbą Poselską. Zawarł w nim najważniejsze informacje dotyczące planów jego Rządu dotyczących dalszego funkcjonowania Królestwa.

Na początek zapowiedziano reaktywację resortu sprawiedliwości, które zajmie się obsługą prawną Rządu. Ministrem Sprawiedliwości w gabinecie wicehrabiego Buurena został Medgar hrabia de Rama, były Prokurator Generalny Królestwa.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki, na czele którego stanie dr Robert baron van Buuren, zajmie się w najbliższym czasie tworzeniem Mennicy Królewskiej, a także koordynowaniem dalszych prac nad Systemem Gospodarczym Phoenix. Premier wskazał też na konieczność wypłaty zaległych wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Gabriel baron Grandin ma za zadanie uruchomienie programu "Start", który wspomagał będzie politykę informacyjną i umożliwiał skuteczną, zdaniem Premiera, pomoc nowym, nieobeznanym z Królestwem mieszkańcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z dotychczasowym ministrem Alchienem diukiem d'Archien na czele kontynuować będzie zacieśnianie współpracy z polskimi mikronacjami. Godny odnotowania jest fakt, iż premier wspomniał tutaj o Mandragoracie Wandystanu oraz zapowiedział zacieśnianie przyjaznych stosunków z tym państwem.

Sztandarowym zadaniem Ministerstwa Kultury i Nauki, na czele którego stanął dr sir Krzysztof Jazłowiecki, jest utworzenie Muzeum Historii Dreamlandu oraz ujednolicenie historii Królestwa i zebranie jej w przystępny sposób w jednym miejscu.

Nowemu Rządowi życzymy powodzenia!
11.02.2008 r.
Mamy Premiera!
Robert van Buuren
Po ponad miesięcznym opóźnieniu spowodowanym zwłoką w ukonstytuowaniu się Izby Poselskiej X kadencji JKM Edward I Artur przyjął wniosek większości poselskiej o zmianę Premiera Rządu Królewskiego. Nowym szefem rządu został Martin wicehrabia van Buuren. Na jego wniosek JKM odwołał jednocześnie poprzedni Gabinet i powołał nowych Ministrów Korony.

Ministrami Korony w nowym Gabinecie zostali:
1. Alchien diuk d`Archien
2. dr Robert baron van Buuren
3. Gabriel baron Grandin
4. dr sir Krzysztof Jazłowiecki
5. Medgar hrabia de Rama

Oczekujemy teraz na Expose nowego Premiera.
10.02.2008 r.
Premiera jeszcze nie ma
Pavel Svoboda
Wczorajsza audiencja królewska dla posłów Izby Poselskiej nie poskutkowała powołaniem Premiera Rządu Królewskiego, ponieważ w Ekhorn zjawili się przedstawiciele tylko jednej partii. Platforma Obywatelska KD posiada 4 z 8 mandatów poselskich, więc nie dość, by tworzyć samodzielną większość. Jego Królewska Mość przyjmie posłów ponownie. Jeśli przybędą przedstawiciele partii stanowiących większość w Izbie Poselskiej, wskazany przez nich kandydat zostanie, zgodnie ze zwyczajem, powołany na szefa Rządu. Oczekiwana jest koalicja Platformy Obywatelskiej KD z Partią Szachów i Pionków, która w Izbie Poselskiej ma 3 posłów.
10.02.2008 r.
Nowe zasady zmiany nazwisk
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość ogłosił dziś dekret, który wkrótce zmieni sposób, w jaki Dreamlandczycy mogą zmieniać swoje imiona i nazwiska. Każdy kto będzie chciał zmienić swoje imię będzie odtąd musiał wpierw uzyskać na to zgodę Sądu. Ta regulacja ma zniechęcić obywateli do przesadnie częstych zmian imion i nazwisk, co utrudnia śledzenie kto jest kim w Królestwie. Osoby pragnące dołączyć do jednego z rodów dreamlandzkich będą teraz musiały też uzyskać zgodę seniora rodziny.
06.02.2008 r.
Otwarcie Izby Poselskiej X kadencji!
Robert van Buuren
JKM Edward I Artur dokonał w dniu dzisiejszym otwarcia Izby Poselskiej X kadencji. Po ponad miesięcznym opóźnieniu Posłowie nareszcie zaczną pracę a w przeciągu kilku następnych dni zostanie uformowany nowy Rząd.

JKM, wygłaszając Mowę Tronową, podkreślił, iż ma nadzieję na dobrą współpracę pomiędzy Izbą a Koroną a także innymi instytucjami. Jednocześnie przekazał nowo wybranym swoje oczekiwania wobec sprawowanego przez nich urzędu. Król wskazał cele, jakie Izba powinna sobie postawić w tej kadencji. JKM zapowiedział również, iż przedstawi projekt nowelizujący dreamlandzkie sądownictwo.

Król wskazuje , iż kadencja ta jest kadencją jubileuszową:

Jesteście zresztą Panowie Posłami bardzo nietypowej kadencji. Jest to bowiem kadencja podwójnie jubileuszowa: po pierwsze - dziesiąta; po drugie zaś - właśnie podczas tej kadencji, w kwietniu, wypada pięciolecie Izby. Wprawdzie historia dreamlandzkiego parlamentaryzmu sięga znacznie dalej w przeszłość, o czym można przeczytać w pracach naszych historyków, ale sama Izba Poselska, w której ławach Panowie zasiedliście, zbliża się właśnie do swych piątych urodzin. Pięć lat!

Kończąc Mowę Tronową, JKM informuje, iż w najbliższy weekend przyjmie na audiencję posłów oraz liderów parlamentarnych ugrupowań politycznych, a także oficjalnie otwiera obrady Izby Poselskiej X kadencji:

Z wielką przyjemnością oficjalnie otwieramy obrady Izby Poselskiej X kadencji zgodnie z tradycją i literą prawa przekazując jednocześnie laskę marszałkowską Jego Hrabiowskiej Wysokości Pawłowi Erwinowi wicehrabiemu de Archien-Liberi, który obejmie prowadzenie obrad Izby Poselskiej do czasu wyboru Marszałka.
06.02.2008 r.
KWK wystawiła zaświadczenia posłom do Izby Poselskiej X kadencji
Patrick Christian van Hadden
Po zakończeniu przewodu sądowego ws. prawidłowości przeprowadzenia wyborów, Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa Marcus markiz Estreicher wydał zaświadczenia wybranym posłom.

Jego Królewska Mość Edward I Artur planuje dzisiejszego wieczoru otwarcie X kadencji Izby w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis Królewskim.
03.02.2008 r.
Solardia ma nowego władcę.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Od dnia 1 Lutego 2008 Roku Wielkim Księciem Solardii jest Jego Książęca Mość Bartosz Lenczowski, który po ogłoszeniu stanu wyjątkowego zastąpił niezbyt aktywnego ostatnimi czasy Wielkiego Księcia Solardii, Morfeusza Lucjusza Tylera.
03.02.2008 r.
Wyrok wydany
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dzisiejszego dnia Prezes Sądu Królestwa, JKW Artur I Piotr wydał prawomocny wyrok w sprawie SK 2008/2/II na skutek apelacji od wyroku pierwszej instancji w sprawie ze skargi wyborczej Prokuratora Generalnego Królestwa. Wyrok "stwierdza zasadność skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów w części dotyczącej uchybienia w postaci nieuwzględnienia czynnego prawa wyborczego jednego uprawnionego". Wyrok nakazuje wystawienie zaświadczeń wyborczych wybranym posłom w ciągu trzech dni, także pewnym jest, iż już niedługo w KD uformuje się nowy rząd.
Wyrok dostępny w Bazie Prawnej Sądu Królestwa pod sygnaturą BPSK Nr 957
30.01.2008 r.
Wieści z rodziny królewskiej.
Patrick Christian van Hadden
Kolejna gospodarska wizyta Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura odbywa się w Republice Weblandu. Pobyt JKM rozpoczął się w poniedziałek 28 stycznia, zaś powrót do Ekorre przewidziany jest na 2 lutego. W tych dniach będzie gościć m.in. w stolicy republiki - Elsynor oraz Kasanie, gdzie obejrzy pokaz tradycyjnych walk rycerskich.

Kilka dni wcześniej - 25 stycznia Królewski Wnuk Martin van Spider de Archien Krieg i jego narzeczona Asmara von Laue uzyskali błogosławieństwo Króla. Ślub odbędzie się jeszcze w lutym w Pałacu Ekhorn.
27.01.2008 r.
Poszukiwany...
Ghardin
Poszukujemy ludzi obeznanych z CMS PHP-Fusion - zarówno w kwestii konfiguracji, modyfikacji, jak i tworzenia szablonów graficznych. Prosimy o kontakt!
22.01.2008 r.
Prowincje na nowym!
Ghardin
Nareszcie - wszystkie prowincje są już dostępne pod adresami net.pl :-) (Co prawda, Surmala wciąż pozostaje w tyle i przekierowuje nas na stary serwer - ale wierzymy, że wkrótce i tam zawita postęp). Klikajcie i radujcie się!

News w ramach akcji Dajcie Więcej pod patronatem JKW Pawła
21.01.2008 r.
Jego Królewska Mość składa wizytę w Morlandzie
Paweł Wercyngetoryks Krieg
Jego Królewska Mość Edward I Artur udał się z gospodarską wizytą do Księstwa Morlandu. Od 15 do 20 stycznia przebywał w tej prowincji korzystając z gościny w Zamku Królów Morlandu, obecnej siedziby Namiestników Koronnych.
W dniu 20 stycznia 2008 roku, w przeddzień swojego powrotu do Ekorre, JKM przyjął rezygnację Pawła wicehrabiego von Gratz z zajmowanego urzędu Namiestnika Koronnego Księstwa Morlandu i powierzył pełnienie tego urzędu Gabrielowi baronowi Grandinowi, byłemu Premierowi Rządu Królewskiego.
Wizyta Jego Królewskiej Mości w prowincji ma na celu zapoznanie Go z problemami prowincji i osiągnięciami dotychczasowego Namiestnika. Wkrótce JKM Edward I Artur odwiedzi kolejną, trzecią już od czasu koronacji, prowincję.
21.01.2008 r.
Nowa Generacja
Paweł Wercyngetoryks Krieg
W Surmalajskiej Galerii Narodowej otwarto nową wystawę dreamlandzkiego artysty - Pana Cypriana Lee. Prace inspirowane twórczością A. Warhola zaskakują widza czymś, czego wcześniej w Dreamlandzie zobaczyć nie mógł. Psychodeliczna mieszanka tajemniczości i nieprzypadkowych przedmiotów tworzy coś, co sam Autor nazywa pop-cyprianizmem.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy. Dostępna jest ona pod adresem: http://dreamland.net.pl/surmala/sgn/1/generacja.html.
13.01.2008 r.
Zatyczki do uszu drożeją. The Dreamland Band atakuje. Znowu?
Pablo von Neumann
Pierwszy, jedyny i - chcąc, nie chcąc - najlepszy dreamlandzki zespół bluesrockowometalowy posługujący się obcobrzmiącą nazwą The Dreamland Band opublikował nagranie utworu "The King Is Coming" wykonanego przezeń w Gospodzie "Pod Kogutem" na cześć Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura z okazji wizyty Monarchy w Luindorze. Za uszkodzenia słuchu, problemy psychiczne, tudzież drgawki, wymioty i moczenie się spowodowane odsłuchaniem nagrania nie odpowiadamy. Zainteresowanych zapraszamy na stronę formacji lub do pobrania piosenki na dysk.
10.01.2008 r.
Głos Weblandu nr 43.
Marcus Estreicher
Ukazał się 43 numer "Głosu Weblandu", najstarszej wciąż wydawanej gazety w Królestwie Dreamlandu. Wbrew temu, co mógłby sugerować tytuł, nie jest to wydawnictwo skupiające się wyłącznie na problemach jednej prowincji. W aktualnym numerze m.in. wywiad z JKM Edwardem I Arturem, komentarz do wyborów do Izby Poselskiej, recenzja ostatniej powieści Edwarda Kriega i specyficzny przegląd wydarzeń. O bieżący numer "Głosu Weblandu" należy pytać w dobrych sklepach muzycznych, zakładach weterynarii i na stacjach benzynowych. Ostatecznie można zajrzeć pod adres: www.dreamland.l.pl/glos/43.html.
05.01.2008 r.
5 numer LOTH już w kioskach!
Bager
Z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia, wierząc, że skoro choinki mogą funkcjonować do 6 stycznia, to my też, został wydany 5 numer LOTH, wydanie świąteczne. W numerze to co zwykle i jeszcze więcej, a wszystko stworzone z myślą o niezwykłej atmosferze Świąt! Zapraszamy do lektury pod nowym adresem:

http://www.dreamland.net.pl/loth/
02.01.2008 r.
Izba Poselska X Kadencji później.
Paweł Erwin de Archien-Liberi
W związku ze złożeniem skargi wyborczej przez Prokuratora Generalnego Izba Poselska X Kadencji będzie mogła ukonstytuować się dopiero po rozpatrzeniu tejże skargi przez Sąd Królestwa.
31.12.2007 r.
Nowy Prokurator Generalny.
Patrick Christian van Hadden
Po uprzedniej zgodzie Senatu, JKM Edward I Artur odwołał ze stanowiska Prokuratora Generalnego Medgara hrabiego de Rama i powołał na nie Paula barona von Panevnicka. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia na liście dyskusyjnej KD.
29.12.2007 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej X kadencji
Patrick Christian van Hadden
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła wyniki wyborów do Izby Poselskiej X kadencji. Kandydaci uzyskali w wyborach następującą ilość głosów:

(1) Paweł Erwin wicehrabia de Archien-Liberi - Partia Szachów i Pionków - głosów: 5
(2) sir Krzysztof Jazłowiecki - Platforma Obywatelska Królestwa Dreamlandu - głosów: 5
(3) Cyprian Benedykt Jerzy baron Lee-Spider - PSiP-głosów: 5
(4) Martin wicehrabia van Buuren - POKD - głosów: 4
(5) Muggler Olav baron Littendorff - Stronnictwo Federalne - głosów: 4
(6) Cyric van den Sune - Buuren - POKD - głosów: 4
(7) Robert baron van Buuren - POKD - głosów: 4
(8) Könrád II Hoçost baron de Cubalibre - SF - głosów: 3
(9) Hans wicehrabia Upengres - PSiP - głosów: 3
(10) Gremlad von Dreml - PSiP - głosów: 1

Zgodnie z art. 2 UF o Izbie Poselskiej w zaistniałej sytuacji mandat posła przysługuje każdemu z kandydatów, na którego oddano co najmniej trzy ważne głosy.

W Izbie Poselskiej X kadencji zasiądzie zatem dziewięciu posłów: 4 z Platformy Obywatelskiej Królestwa Dreamlandu, 3 z Partii Szachów i Pionków i 2 ze Stronnictwa Federalnego. Większość wynosi 5 mandatów.
Jeśli nie zostaną złożone skargi wyborcze, już na dniach posłom zostaną wydane zaświadczenia i odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Izby.
Frekwencja wyniosła 57,6%.
27.12.2007 r.
Zmiana na stanowisku Rektora UKD
Patrick Christian van Hadden
Rada Rektorska Uniwersytetu Królestwa Dreamlandu dokonała reelekcji Pawła Wercyngetoryksa wicehrabiego Kriega na stanowisko Rektora UKD. Decyzja spowodowana jest złożoną przez hrabiego Vertonena rezygnacją ze stanowiska pełniącego obowiązki Rektora UKD.
25.12.2007 r.
Życzenia JKM Edwarda I Artura
Patrick Christian van Hadden
Drodzy Dreamlandczycy!

Życzymy Wam spokojnych, rodzinnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia obchodzonych w gronie najbliższych - i tego, a nie zawsze jest to łatwe, abyście znaleźli z nimi wspólny język, odkryli nawzajem bliskich sobie ludzi. Życzymy Wam także szczęśliwego, lepszego Nowego Roku 2008. Mniej obowiązków, więcej korzyści, więcej radości, mniej smutków. I abyście świętowali Sylwestra i Nowy Rok w gronie bliskich, przyjaciół, na balu, imprezie czy w kameralnym gronie - jakkolwiek chcecie.

A marzenia... Sam Dreamland wyrósł na marzeniach. Niech Wam się spełnią. Ale nie wszystkie. Bo co to za człowiek bez marzeń...

(-) Edward I Artur, R.
22.12.2007 r.
Lokal wyborczy został otwarty!
Pablo von Neumann
W dniu dzisiejszym otwarty został lokal wyborczy. Znaleźć go można pod tym adresem:

http://www.dreamland.net.pl/wybory/

Głosować będziemy do 28 grudnia 2007 r.
17.12.2007 r.
Zmiana premiera
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 17 XII 2007 r. Jego Królewska Mość odwołał urzędującego premiera, Jego Ekscelencję Gabriela barona Grandina i powołał na to stanowisko Jego Ekscelencję Alchiena diuka d'Archiena. Pozostanie on premierem do końca kadencji rządu.
08.12.2007 r.
Królewska Wizyta Zagraniczna
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Niniejszym Dwór Królewski informuje, że Jego Królewska Mość Edward I Artur udał się dziś z pierwszą wizytą zagraniczną. Celem jego podróży była siedziba Organizacji Polskich Mikronacji. JKM udał się tam dziś rano, planowany koniec wizyty przewidywany jest na dzisiejszy wieczór. Podczas swojej wizyty Jego Królewska Mość wygłosił przemówienie do członków OPM i ustanowił Jego Królewską Wysokość Pawła I reprezentantem Królewstwa w OPM. Całość przemówienia zobaczyć można w Gmachu Narodów, pod tym adresem.
02.12.2007 r.
Księga Koronacyjna
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Otwarto już Księgę Koronacyjną JKM Edwarda I Artura. Gratulacje można wpisywac pod tym adresem.
01.12.2007 r.
Koronacja
?ukasz Wakowski
W dniu dzisiejszym odbędzie się koronacja Jego Królewskiej Mości Edwarda Artura. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 21:00 na głównym czacie Królestwa.

Wszyscy mieszkańcy i obywatele Królestwa są proszeni o przybycie. Serdecznie również zapraszamy gości z zagranicy.
26.11.2007 r.
Sukcesja
Paweł Erwin de Archien-Liberi
Dnia 26 XI 2007 roku na mocy postanowienia królewskiego miłościwie nam panujący JKM Paweł I abdykował na rzecz Edwarda ax. Kriega, dotychczasowego Prezesa Sądu Królestwa. Koronacja odbędzie się 1 Grudnia na czacie Królestwa.

Oto treść postanowienia:

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 26 listopada 2007 roku

My, Paweł, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:


I. Przekazujemy Koronę Królestwa Dreamlandu Edwardowi arcyksięciu Kriegowi.

II. Koronację nowego Króla Dreamlandu wyznaczamy na dzień 1 grudnia 2007 roku.

III. Postanowienie niniejsze wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Paweł, R.
17.11.2007 r.
Nowy numer Scriptores Dreamlandis
Pablo von Neumann
Do kiosków trafił kolejny numer magazynu popularnonaukowego Scriptores Dreamlandis wydawanego przez Wydawnictwo PLEGOLAL. Redaktorem naczelnym pisma jest sir Krzysztof Jazłowiecki. Aktualne wydanie, którego tematem przewodnim jest historia, można znaleźć tutaj.
09.11.2007 r.
Konferencja MSZ
Pablo von Neumann
Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konferencję, której głównym tematem będzie sytuacja na linii Natania - Dreamland - Sarmacja. Spotkanie odbędzie się dziś, tj. 9 listopada, o godzinie 20:00 na czacie Królestwa Dreamlandu.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin