Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
mikronacja
06.07.2007 r.
Kalendarz wyborczy opublikowany
Pablo von Neumann
Jego Królewska Mość Paweł opublikował w dniu dzisiejszym kalendarz wyborczy. Zgodnie z nim, w dniach 7 - 14 lipca 2007 r. trwać będzie zgłaszanie kandydatów na posłów, 18 lipca ogłoszona zostanie ich lista, a głosować będziemy w dniach 23 - 29 lipca. Otwarcie Izby Poselskiej IX kadencji zostało zaplanowane na 2 sierpnia 2007 r.
29.06.2007 r.
CRiP przystosowany do rejestracji partii politycznych
Pablo von Neumann
Arcyksiążę Ghardin, szef Królewskich Służb Informatycznych, poinformował dzisiaj, że Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw jest już w pełni gotowy do obsługi partii politycznych. Dotychczas istniejące partie zostały deaktywowane - aktywacji dokona Prezes Sądu Królestwa, gdy spełnią one warunki stawiane przez Dekret Królewski z dnia 19 czerwca 2007 roku o partiach politycznych.

Zapisy do partii działają 'w obie strony' - każdy mieszkaniec może złożyć wniosek o przyjęcie do danej partii, ale i każda partia może zaprosić danego mieszkańca do swoich szeregów.

Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem nowych systemów należy zgłaszać do arcyksięcia Ghardina.
27.06.2007 r.
Wspólnota Korony Ebruzów
?ukasz Wakowski
Podczas wczorajszego spotkania zorganizowanego przez Dwór Królewski przedstawiono nową inicjatywę o charakterze międzynarodowym. Jest to Wspólnota Korony Ebruzów (www.wke.glt.pl/) - wspólnota zrzeszająca państwa wirtualne stowarzyszone z Królestwem Dreamlandu. W chwili obecnej są w niej: Natania, Nowal oraz Dreamland. Zadaniem WKE jest zapewnienie wielopoziomowego rozwoju wszystkich państw członkowskich.

Karta Wspólnoty Korony Ebruzów wymaga jeszcze ratyfikacji każdej ze strony.
25.06.2007 r.
Autorska galeria Janne van den Fishera.
Marcus Estreicher
Janne van den Fisher poinformował Dreamlandczyków o otwarciu własnej galerii w Morburgu. Ma to być galeria tematyczna, prezentująca prace w określonym klimacie i stylu. Autor obiecał częste aktualizacje i zapowiedział, że wraz z rozwojem galerii zostaną wprowadzone opłaty za zwiedzanie. Na razie można jeszcze oglądać dzieła Janne van den Fishera zupełnie za darmo - korzystajcie z tego!

Strony galerii znajdują się pod adresem: http://www.fotolog.com/fisherart
23.06.2007 r.
Przedstawiciel Senatu w KWK
Pablo von Neumann
Senat Królewski wybrał na Senatora-Komisarza w Komisji Wyborczej Królestwa sir Pabla von Neumanna.
22.06.2007 r.
Nowy Marszałek Senatu Królewskiego
Pablo von Neumann
Uchwałą Senatu Królewskiego z dnia 22 czerwca bieżącego roku, Marszałkiem wyższej izby Parlamentu został sir Pablo von Neumann.
20.06.2007 r.
Pamięć fotograficzna
Pavel Svoboda
Dziś w Surmalajskiej Galerii Narodowej otwarto nową wystawę. Autorką prac jest Pani Borutowa, znana prezenterka radiowa. Wystawa przedstawia serię fotografii jej autorstwa. Zdjęcia, choć amatorskie, są "zrobione są z pasją i duchem tworzenia".
Adres SGN: http://www.dreamland.net.pl/surmala/sgn

Wystawa znajduje się w 'Stałych ekspozycjach'.
17.06.2007 r.
Cztery postanowienia
Pavel Svoboda
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość ogłosił cztery postanowienia królewskie. Pierwsze z nich stanowi ratyfikację traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Nowalu. Trzy pozostałe to zmiany kadrowe - JKM powołał Marcusa markiza Estreichera swoim przedstawicielem w Komisji Wyborczej Królestwa. Po prawie dwóch latach Królestwo nareszcie ma Sekretarza Heroldii - została nim Jubei baronowa de Archien-Krieg. Wreszcie Dwór Królewski doczekał się nowego Marszałka - funkcję tę objął Paweł Erwin baron von Kopp-Ostrowski.
12.06.2007 r.
Dwie nowe ustawy
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość ogłosił dwie ustawy przyjęte przez Parlament - UF o udostępnianiu miejsca na serwerze Królestwa oraz UF o honorowym obywatelstwie. Pierwsza z ustaw nowelizuje regulacje dotyczące udostępniania przestrzeni na serwerze działającym w Dreamlandzie przedsiębiorstwom oraz instytucjom państwowym. Za niewielką opłatą każda zarejestrowana w CRIP firma może starać się o miejsce dla własnej strony na dreamlandzkim serwerze.

Ustawa o honorowym obywatelstwie powstała z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Nauki. W miejsce odznaczeń "Zasłużony dla Kultury" i "Zasłużony dla Nauki" powstaje honorowe obywatelstwo - wyróżnienie, które nadaje się na wniosek obu izb Parlamentu Dreamlandczykom i obcokrajowcom za zasługi na polu kultury, nauki, gospodarki, dyplomacji, sprawiedliwości i promocji Królestwa.
12.06.2007 r.
Nie stało się nic.
Marcus Estreicher
Sąd Królestwa w opublikowanym dziś w nocy orzeczeniu stwierdził, że królewskie weto wobec projektu ustawy o funkcjonariuszach Królestwa, ogłoszone 23 maja 2007, w godzinę po upływie przewidzianego w Konstytucji siedmiodniowego terminu, jest bezskuteczne. Sąd zobowiązał Króla do ogłoszenia ustawy, a w razie jego bezczynności w tym zakresie nakazał ogłoszenie ustawy marszałkom obu izb Parlamentu.
08.06.2007 r.
Informacja rządowa.
?ukasz Wakowski
Premier Rządu Królewskiego poinformował społeczeństwo naszego Królestwa o zaniechaniu udziału Dreamlandu w targach turystycznych, które miały się odbyć w Księstwie Sarmacji. Jest to spowodowane sytuacją wewnętrzną Sarmacji, w konsekwencji której doszło do zawieszenia wolności zgromadzeń, petycji, informacji, idei, stowarzyszeń, przemieszczania się, oraz wolności słowa. Nasz Rząd prosi Dreamlandczyków, aby w najbliższym czasie nie udawali się do Sarmacji, gdyż może to być dla nich niebezpieczne.
07.06.2007 r.
Sytuacja międzynarodowa...
?ukasz Wakowski
Minister Spraw Zagranicznych Dreamlandu (gen. Alchien markiz de Archien) razem z Królem Natanii (JKM Patryk I) ogłosili wspólne oświadczenie Królestw w sprawie sytuacji wewnętrznej w Księstwie Sarmacji. W ostatnim czasie doszło tam do aresztowań kilku prominentnych mieszkańców Mandragoratu Wandystanu (część Sarmacji, dawniej w pełni niezależne państwo), rozwiązania parlamentu sarmackiego, odwołania Prezesa Sadu Najwyższego (o kompetencjach orzekania o konstytucyjności aktów normatywnych; Prezesem był założyciel Wandystanu), zawieszenia wolności obywateli i człowieka (zgromadzeń, petycji, informacji, idei, stowarzyszeń, przemieszczania się, wolności słowa) oraz przejęcia przez Komitet Ocalenia Narodowego kompetencji parlamentu.

W tym samym momencie w Sarmacji odbywa się referendum w sprawie zmiany konstytucji, której przyjecie m.in. ogranicza dzisiejszą autonomię Mandragoratu.

Wandejczycy uważają siebie za obrońców porządku prawnego Sarmacji. Nie zgadzają się na istnienie pozakonstytucyjnego organu (Komitetu Ocalenia Narodowego), ograniczania praw człowieka oraz odwołanie Prezesa Sądu Najwyższego (zarzuca się nielegalność tego odwołania). W ostatnim czasie doszło również do uznania opróżnienia tronu Księcia Sarmacji przez stronę wandejską. Druga strona konfliktu nie uznaje opróżnienia tronu, wprowadziła cenzurę na wypowiedzi części Wandejczyków w mediach sarmackich oraz dąży poprzez swoje działania do zakończenia referendum oraz przyjęcia nowej konstytucji.

Królestwa Dreamlandu i Natanii stoją na stanowisku, iż wszelkie konflikty należy rozwiązywać w dążeniu do pokojowego współistnienia narodów. Królestwa mają nadzieję, że wszelkie ograniczenia praw człowieka zostaną niebawem wycofane - bez względu na odbywające się referendum.

Królestwa zaproponowały również mediację w konflikcie sarmacko-wandejskim. Strona wandejska wyraziła zainteresowanie pomocą Dreamlandu i Natanii.
06.06.2007 r.
Migracja zakończona
Ghardin
Kilka dni temu zakończyła się migracja aktywnych Dreamlandczyków do nCRM, dziś natomiast KSI zamknęło proces czyszczenia i porządkowania baz danych i skryptów po migracji.

Teraz do akcji wkroczą administratorzy CRIP, którzy zajmą się likwidacją lub przekazywaniem przedsiębiorstw i instytucji, które pozostały bez właścicieli/dyrektorów.
04.06.2007 r.
No to lecimy!
Pablo von Neumann
Królestwo Dreamlandu zostało dodane do toplisty "Mikroświatowe Lotnisko Wirtualnych Państw". Ułatwi to promocję naszego państwa.
29.05.2007 r.
Z pamiętnika melancholika: Głos Weblandu nr 42 już w kioskach!
Marcus Estreicher
Nieco po północy do kiosków w całym Królestwie i okolicach trafił nowy numer najstarszej (starszej od większości mikronacji w polskiej sieci) wciąż ukazującej się gazety Dreamlandu. Sześć lat nieprzerwanej ewolucji tytułu pozwoliło wykształcić gazecie specyficzną formę, rozpoznawalną na pierwszy rzut oka. Najnowsze wydanie "Głosu Weblandu" przybliża czytelnikom wydarzenia z kraju i ze świata, prezentując je w typowy dla "Głosu" sposób - w ostrym świetle o nietypowej długości fali.

Numer jest dostępny we wszystkich kioskach w Królestwie Dreamlandu. Jak zwykle Redakcja przygotowała również wersję elektroniczną, dostępną pod adresem: www.dreamland.l.pl/glos/42.html
26.05.2007 r.
Weto? Non possumus
?ukasz Wakowski
23 maja br. Jego Królewska Mość ogłosił odrzucenie projektu Ustawy Federalnej o funkcjonariuszach Królestwa. Jednak jak zauważył to poseł, markiz Wakowski, JKM spóźnił się. Prawo ogłoszenia weta przysługiwało Królowi do 22 maja. Mimo poinformowania JKM o przekroczeniu terminu, Król ogłosił ze nie zamierza wycofywać swojego weta.

W wyniku wymiany opinii na LD KD doszło do wzajemnych oskarżeń pomiędzy Królem - Pawłem I a Posłem i Wicepremierem -markizem Wakowskim. JKM oskarża markiza o posługiwanie sie Konstytucją dla własnych celów (projektodawcą był członek Partii Szachów i Pionków - której przewodniczy markiz Wakowski). Z kolei markiz Wakowski oskarża JKM o naruszanie konstytucji oraz wprowadzanie precedensów zmniejszających rangę Konstytucji.

W sprawę włączyła się Prokuratura Generalna. Późna nocą 24 maja Prokurator Generalny wniósł sprawę przeciwko Królowi wnosząc o stwierdzenie nieważności weta JKM wobec UF o funkcjonariuszach Królestwa. Funkcjonariusz Królestwa powołuje się na przekroczenie przysługującego Królowi terminu na odrzucenie projektów ustaw. W razie przychylenia się Sądu Królewskiego do żądań powoda, wejdzie w życie nowy projekt.
23.05.2007 r.
Król mówi: nie.
Marcus Estreicher
Jego Królewska Mość Paweł I poinformował dziś obie izby Parlamentu oraz ich Marszałków o zastosowaniu weta w stosunku do przedłożonego mu projektu ustawy federalnej o funkcjonariuszach Królestwa. JKM zwrócił uwagę na niekonstytucyjność jednego z zapisów projektu oraz na niewłaściwą jego zdaniem proponowaną formę wprowadzenia regulacji, która doprowadziłaby do powstania bałaganu w legislacji Królestwa.

Odnosząc się przy okazji do stylu pracy obu izb Król zaapelował do posłów i senatorów o przykładanie większej wagi do analizy celowości uchwalania proponowanych zapisów, a nie tylko poprawności ich konstrukcji. Jego Królewska Mość zachęcił członków obu izb do stawiania większych wymagań podmiotom występującym z inicjatywą ustawodawczą:

"Szanowni Senatorowie i Szanowni Posłowie! Obowiązkiem wnioskodawcy jest wyjaśnienie Wam, czemu ma służyć jego projekt i przedstawienie w sposób klarowny, w jaki sposób zmienia on obowiązujące prawo. Jeśli wnioskodawca nie wykazuje dość zainteresowania swoim projektem, by to zrobić, macie pełne moralne prawo głosować przeciw takiemu projektowi!"

Powyższe słowa oraz złożona przez Senatora Marcusa markiza Estreichera propozycja zmian w Regulaminie Senatu (zakładających wymóg dołączania uzasadnień i analiz poszczególnych zapisów do składanych na ręce Marszałka Senatu projektów ustaw federalnych), stały się podstawą dyskusji dotyczącej ról ustawodawcy i podmiotów korzystających z inicjatywy ustawodawczej w procesie stanowienia prawa.
20.05.2007 r.
Wieści z obozu The Dreamland Band.
Marcus Estreicher
The Dreamland Band - pierwszy i najlepszy (nie tylko dlatego, że jedyny) zespół bluesrockowy w Królestwie Dreamlandu ogłosił otwarcie bloga przy profilu zespołu na MySpace. Zespół zapowiedział również rychłą premierę najnowszego nagrania.
12.05.2007 r.
Expose Premiera Rządu Królewskiego
Pablo von Neumann
W dniu dzisiejszym Premier Rządu Królewskiego, Józef wicehrabia Kalicki, wygłosił swoje expose. Zapowiedział w nim "dalsze umacnianie silnej pozycji Królestwa Dreamlandu na arenie międzynarodowej", "wysiłki zmierzające do popularyzacji Szkoły Głównej Królestwa" oraz udzielenie "wszelkiej możliwej pomocy" Ministrowi Finansów i Gospodarki pracującemu nad systemem gospodarczym. Obiecał też, że "najbliższy czas poświęcony będzie na ostateczne rozwiązanie kwestii lotniska".
10.05.2007 r.
Wystawa w Galerii Królewskiej
Pavel Svoboda
W Galerii Królewskiej można od 8 maja oglądać wystawę prac sir Cypriana Lee. Obrazy, wykonane głównie w technice kolażu, są dostępne pod adresem http://www.dreamland.l.pl/galeria/wystawy/clee/. Wystawa spotkała się już z pozytywnym odbiorem i jest zdecydowanie godna polecenia.
06.05.2007 r.
Zmiana Rządu Królewskiego
Pavel Svoboda
Premier Rządu Królewskiego Alexander wicehrabia di Meglio podał się do dymisji w związku z brakiem czasu. Dziś na stanowisku zastąpił go rekomendowany przez Partię Szachów i Pionków Józef wicehrabia Kalicki, Książę Surmali. Skład Rządu również uległ zmianie - ministrem został Łukasz markiz Wakowski. Alchien markiz d'Archien, baron Taheto i Paweł Erwin baron von Kopp-Ostrowski zachowali teki ministerialne.
06.05.2007 r.
Zadecyduj o tym, czego posłuchasz w Radiu Echa Dreamlandu.
Marcus Estreicher
Popularny prezenter Radia Echa Dreamlandu, Paweł von Kopp-Ostrowski, postanowił umożliwić słuchaczom Radia zadecydowanie o tym, jaką muzykę będzie prezentował w kolejnych audycjach z cyklu "Niebieski odcień muzyki". Oddając głos w ankiecie udostępnionej na stronie radia, każdy może zaproponować swojego ulubionego wykonawcę. Zapraszamy do udziału w ankiecie i słuchania Radia Echa Dreamlandu!
04.05.2007 r.
Nowy Marszałek Senatu Królewskiego.
Marcus Estreicher
Zgodnie z podjętą dziś uchwałą Senatu Królewskiego, miejsce ustępującego Marszałka, Senatora Republiki Weblandu Marcusa markiza Estreichera, zajmie Paweł baron von Gratz, Książę Morlandu. Uchwała nabierze mocy z dniem jutrzejszym i wtedy nastąpi oficjalne objęcie stanowiska przez nowego Marszałka. Gratulujemy!
03.05.2007 r.
Nowy banner Królestwa
Ghardin
W dziale web zamieściłem właśnie nowy banner Królestwa Dreamlandu, wraz z kodem do jego publikacji. Jeśli tylko chcesz - dołóż cegiełkę do promocji Królestwa i zamieść banner na swojej stronie :)

Banner został już uwzględniony w naszym zgłoszeniu do Międzynarodowego Lotniska Państw Wirtualnych - mam nadzieję, że wkrótce Dreamland zabłyśnie tam pełnym blaskiem :]
03.05.2007 r.
Nowi członkowie KSI
Ghardin
Z radością informuję, że w szeregi KSI wstąpili: Konrad II baron de Cubalibre oraz sir Pablo von Neumann. Witam na pokładzie i życzę owocnej pracy :)

Obaj panowie wspomogą żmudny proces przenoszenia stron na nowy serwer.
02.05.2007 r.
Wielki finał II DPM - już w najbliższą sobotę!
Marcus Estreicher
W najbliższą sobotę (5V) odbędzie się finałowy konkurs II Dreamlandzkiego Pucharu Miast w skokach narciarskich. Podobnie jak przed rokiem, ostatni konkurs Pucharu zostanie rozegrany na skoczni w Gedanii (k90), a śledzić jego przebieg będzie można na czacie głównym Królestwa Dreamlandu.

Organizatorzy Pucharu zachęcają do skakania każdego, nawet jeśli do tej pory nie brał udziału w skokach - w każdym indywidualnym konkursie są przyznawane cenne nagrody.

Więcej informacji na temat Pucharu można znaleźć na stronie II DPM: www.skoki2007.go.pl. Zapraszamy do skakania i udziału w sobotnim czacie.
01.05.2007 r.
Problem z listami dyskusyjnymi rozwiązany
Pablo von Neumann
Od jakiegoś czasu na niektóre listy dyskusyjne nie docierały wiadomości od osób posiadających konta na serwerach Interii i Gmail. Winowajcą okazał się filtr antyspamowy, który w dniu dzisiejszym został wyłączony. Problem nie powinien się już powtórzyć.
01.05.2007 r.
Nowy Dyrektor Szkoły Głównej
Pavel Svoboda
27 kwietnia Minister Kultury i Nauki powołał na stanowisko dyrektora Szkoły Głównej Królestwa Martina barona van Spidera de Archien-Liberi-Krieg y de Ebruz.
01.05.2007 r.
The Dreamland Band
Pavel Svoboda
Z dumą informujemy o powstaniu pierwszej dreamlandzkiej kapeli blues-rockowej The Dreamland Band. Pod adresem www.myspace.com/thedreamlandband można dowiedzieć się więcej o zespole, jego twórczości oraz założycielach, którymi są Marcus markiz Estreicher i Paweł Erwin baron von Kopp-Ostrowski.
20.04.2007 r.
Reportaż o mikronacjach
Kazio Wichura
Program "Okiem kamery" (TVP3 Kraków) wyemitował reportaż o polskich mikronacjach, który jest już dostępny do pobrania na naszym serwerze pod adresem:

http://www.dreamland.net.pl/promocja/film.zip

Zapraszamy do obejrzenia.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin