Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
15.04.2007 r.
Orzeczenie Sądu Królestwa
Pavel Svoboda
Sąd Królestwa wydał wyrok w głośnej sprawie przeciw Komisji Wyborczej Królestwa. Sąd w pełnym składzie zadecydował o unieważnieniu wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej przeprowadzonych w dniach 20-26 marca, nakazał ich powtórzenie oraz rozwiązał Komisję Wyborczą.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że osoby, które zapisały się do Dreamlandu po 1 marca 2006 roku i nie zdały egzaminu w Szkole Głównej Królestwa posiadają w świetle prawa status mieszkańca i nie przysługują im prawa wyborcze. Komisja Wyborcza Królestwa postąpiła więc słusznie unieważniając głosy tych osób.

Jednocześnie stwierdzono jednak inne uchybienia Komisji, która bezprawnie unieważniła dwa głosy obywateli, uwzględniła trzy głosy nieuprawnionych do głosowania mieszkańców, a przede wszystkim dopuściła do kandydowania osoby nieposiadające biernych praw wyborczych (Sąd stwierdził, że wszyscy trzej kandydaci mają status mieszkańców). Choć Komisja Wyborcza Królestwa została rozwiązana, w uzasadnieniu stwierdza się, że "Sąd nie przesądza (...) o złej wierze jej członków."

Jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji, wyrok uprawomocni się w ciągu 7 dni. W związku z urlopem dyrektora SGK Król zapowiedział, że nie rozpisze nowych wyborów przed 25 kwietnia, aby dać ewentualnym kandydatom czas na podejście do egzaminu państwowego.

Pełna treść wyroku dostępna jest już na stronie Sądu.
13.04.2007 r.
Szkoła Główna znów działa
Ghardin
Z radością informuję, że Szkoła Główna jest już na nowym serwerze i działa bezproblemowo :-) Wszystkich mieszkańców zapraszamy do nauki, a zainteresowanych obywatelstwem - do zdawania egzaminu kończącego. Powodzenia!
12.04.2007 r.
Nowe strony i systemy Królestwa Dreamlandu!
Ghardin
W dniu dzisiejszym oficjalnie otwarte zostały nowe strony Królestwa Dreamlandu, nowy CRM i poprawiony CRIP. W najbliższym czasie odbędzie się też otwarcie nowego CBD. A wreszcie - wszystko pod nowym adresem: http://www.dreamland.net.pl.

Nowe strony są bardziej funkcjonalne i czytelne, jak również - łatwiejsze w rozbudowie, zaś nowe systemy rozwiązały dotychczasowe błędy i problemy, dodając również trochę nowych możliwości. To jednak nie koniec - planujemy dalsze nowości :-)

Z tego miejsca gorąco dziękuję wszystkim, którzy czynnie przyczynili się do tego przełomu :-) Przede wszystkim - JKM Pawłowi oraz JKW Arturowi Piotrowi Wielkiemu, Kaziowi markizowi Wichurze, diukowi Maryushkowi, markizowi Bagerowi oraz wytrwałej i niezwykle pomocnej grupie testerów :) Przepraszam najserdeczniej, jeśli o kimś w ferworze walki zapomniałem.

Jednocześnie uprzedzam, że w najbliższym czasie będziemy stopniowo przenosić kolejne strony na nowy serwer, dostosowywać systemy prowincji, Szkołę Główną, itp. Mogą więc wystąpić błędy i trudności w funkcjonowaniu technikaliów Królestwa. Proszę też o zgłaszanie mi wszelkich zauważonych błędów na nowych stronach - zarówno technicznych, jak i treści (także literówek).

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej zabawy :)
książę Ghardin
15.02.2007 r.
Nowa Ambasador Królestwa Scholandii
Premier, sir Alexander di Meglio, przedstawił nową panią Ambasador Królestwa Scholandii w Dreamlandzie. Jest nią pani Mia Thermopolis.
14.02.2007 r.
Królewska Komisja Konstytucyjna
Marszałek Dworu Królewskiego poinformował o zamiarze powołania Królewskiej Komisji Konstytucyjnej w celu dokonania reformy Konstytucji Dreamlandu.
14.02.2007 r.
Nowy Dyrektor Szkoły Głównej
Nowym Dyrektorem Szkoły Głównej został pan Mateusz de King. Zastąpi on pana Pabla von Neumanna.
13.02.2007 r.
Raport prac nad SG
Minister Finansów i Gospodarki przedstawił raport dotyczący prac nad Systemem Gospodarczym.
10.02.2007 r.
DreamOskary - wyniki!
Rozdano DreamOskary:
1. POLITYKA - Łukasz hrabia Wakowski
2. ZARZĄDZANIE PROWINCJĄ - Marcus Estreicher
3. ZARZĄDZANIE MIASTEM - Fabiola de Willibald
4. KULTURA - Pablo von Neumann
5. NAUKA - Edward Krieg
6. SPORT - Pablo von Neumann
7 .DESIGN - Maryusheck, Paweł M. Milewski
8. SKRYPTY - Ghardin
9. MEDIA - Martin van Spider
10. DREAMLANDCZYK ROKU - Marcus Estreicher
09.02.2007 r.
Wręczenie DreamOskarów - już jutro!
Na dzień jutrzejszy na godzinę 21 przewidziano uroczystość wręczenia DreamOskarów 2006 (link)
02.02.2007 r.
Karta OPM oraz budżet 1/2007
JKM ratyfikował Kartę Organizacji Polskich Mikronacji. W dniu dzisiejszym została również podpisana ustawa budżetowa na pierwsze półrocze 2007 roku.
31.01.2007 r.
DreamOskary 2006 - zakończono głosowanie
W dniu dzisiejszym zostało zakończone głosowanie w DreamOskarach 2006. Wyniki poznamy 10 lutego podczas uroczystości rozdania DreamOskarów.
29.01.2007 r.
Powołanie nowego wiceministra MPiI
Wiceministrem Promocji i Informacji został Pan Cyprian Lee.
28.01.2007 r.
Powołanie nowego wiceministra MFiG
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki wiceministrem został Józef baron Kalicki. Minister Kultury i Nauki powołał na funkcję dyrektora Radia Echa Dreamlandu Marcusa hrabiego Estreichera (wcześniej był nim Martin van Spider)
28.01.2007 r.
Nowi ministrowie
Premier sir di Meglio dokonał podziału stanowisk ministrów. Czyli:
* Minister Finansów i Gospodarki - Taheto
* Minister Kultury i Nauki - Pawel von Koop-Ostrowski
* Minister Promocji i Informacji - Gabriel Gradin
* Minister Spraw Zagranicznych - Ari-Quekka Vertonen
- Minister Sprawiedliwości - Marcus Aqua
* wicepremierem została lady Fabiola.
27.01.2007 r.
Senator Weblandu
Nowym Senatorem Weblandu jest hrabia Estreicher.
27.01.2007 r.
Głosowanie rozpoczęte
Od dzisiaj można oddawać głosy w "DreamOskary 2006" na Dreamlandczyków w różnych kategoriach. Zapraszamy do głosowania.
27.01.2007 r.
Zmiana gabinetu
Jego Królewska Mość odwołał Łukasza hrabiego Wakowskiego (PSiP) ze stanowiska Premiera Rządu Królewskiego. Nowym Premierem został sir Alexander di Meglio (PSiP). Nowymi ministrami zostali:
(1) lady Fabiolę de Willibald
(2) Ariego-Quekka hrabiego Vertonena
(3) Marcusa Aqua
(4) Gabriela Grandina
(5) Pawła von Kopp-Ostrowskiego.
26.01.2007 r.
Nowi namiestnicy
Król odwołał Namiestników Koronnych Weblandu Marcusa hrabiego Estreichera i Surmali Ari-Quekka hrabiego Vertonena. Na ich miejsca powołał - odpowiednio: Martina van Spidera de Archien Krieg i Józefa barona Kalickiego.
21.01.2007 r.
IP rusza kadencja VIII
KWK wydała zaświadczenia wybranym posłom. Następnie Jego Królewska Mość rozpoczął prace Izby Poselskiej VIII kadencji.
16.01.2007 r.
Wyniki wyborów
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła wynik wyborów do Izby Poselskiej. Mandaty dostaną:
(1) Marcus Aqua(SF)
(2) Alchien de Archien(PSiP)
(3) Łukasz WakowskiPSiP)
(4) Piotr Mirocha(SF)
(5) Paweł von Kopp-Ostrowski(PSiP)
(6) Pablo von Neumann(PSiP)
09.01.2007 r.
Głosowanie do Izby Poselskiej
W dniach 9 stycznia - 15 stycznia 2007 roku odbywają się wybory do Izby Poselskiej Królestwa Dreamlandu. Wystarczy udać się dolokalu wyborczegoi oddać głos na odpowiedniego kandydata.
30.12.2006 r.
Spotkanie międzynarodowe
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie JKW Artura Piotra z Księciem Sarmacji - JKW Piotrem Mikołajem. Dyskutowano na temat sytuacji międzynarodowej.
29.12.2006 r.
Artykuł w Dzienniku Polskim
Dzisiaj w małopolskim Dzienniku Polskim pojawił się artykuł dotyczący państw wirtualnych - w tym Dreamlandu. Można go przeczytać pod wskazanym adresem.
29.12.2006 r.
Otwarcie szkoły
W dniu dzisiejszym otwarta została Szkoła Główna Królestwa.
27.12.2006 r.
Kalendarz wyborczy
Regent ogłosił kalendarz wyborczy w sprawie wyborów do Izby Poselskiej VIII kadencji. Wybory przeprowadzone będą od 9 do 15 stycznia 2007 roku.
27.12.2006 r.
news nr 479
Józef baron Kalicki zastąpił sir Alexandra di Meglio na stanowisku przedstawiciela Króla w Komisji Wyborczej Królestwa.
28.11.2006 r.
news nr 478
Dreamland i Natania podpisały traktat o jurysdykcji.
28.11.2006 r.
news nr 477
W Dreamlandzie odbyło się spotkanie Regenta Królestwa z Królem Natanii. Dyskutowano na tematy dreamlandzko-natańskie oraz o ostatnich wydarzeniach międzynarodowe. Postanowiono, że Natania podpisze Traktat z Dreamlandem o jurysdykcji, dzieki czemu Natania bedzie objęta obsługą prawną, którą KD jest w stanie zapewnić.
27.11.2006 r.
news nr 476
Sąd Królewski na prosbę kilku obywateli Dreamlandu dokonał wykładni obowiązujących przepisów Izby Poselskiej. Sąd zdecydował, że zmniejszenie liczby posłów poniżej 5 nie skutkuje nowymi wyborami - jesli nadal jest przynajmniej 3 posłów. W związku z powyższym Izba w obecnym składzie może pracować dalej.
23.11.2006 r.
news nr 475
MSZ na liście dyskusyjnej Forum Polskich Mikronacji (FPM) zażądało wyjasnień z niejawnej powodu moderacji Premiera Dreamlandu na tej liście. Nasz Rząd wyraził również zaniepokojenie z powodu niedziałającej strony FPM.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin