Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
06.11.2005 r.
news nr 396
JKM Artur I Piotr abdykował. Królem Dreamlandu jest JKM Paweł (link).
06.11.2005 r.
news nr 395
JKM w ostatnim dniu swojego panowania nadał Ordery Czerwonego Orła, najwyższe dreamlandzkie odznaczenie. Odznaczeni zostali: po ustaniu - Bzerolek diuk de Kakuć, a także książę Ghardin i Edward książę Krieg (link).
06.11.2005 r.
news nr 394
JKM ogłosił wyrok w sprawie SK 2005/11/I [Muchlado v. Blue] (link).
05.11.2005 r.
news nr 393
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła wyniki wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej V kadencji (link).
05.11.2005 r.
news nr 392
Namiestnik Koronny Luindoru przedstawił program "Niebieskich Dni Luindoru", kolejnych uroczystości w stolicy Księstwa - Saudade. Festyn będzie się odbywał w dniach 11 i 12 XI 2005 r.
03.11.2005 r.
news nr 391
W ramach organizowanego przez siebie cyklu pt. "Jaki Dreamland?", weblandzkie Centrum Kultury i Nauki opublikowało wywiad z JKM (link).
02.11.2005 r.
news nr 390
Nowa sonda w Centralnym Ośrodku Badania Opinii Publicznej (link).
01.11.2005 r.
news nr 389
Surmalajska Galeria Narodowa zaprasza na kolejną wystawę zdjęć,która odbędzie się 7 XI 2005r. (link).
30.10.2005 r.
news nr 388
Ogłoszono nową Konstytucję Księstwa Surmali (link
30.10.2005 r.
news nr 387
MSZ poinformował, że władze Mandragoratu Wandystanu uznały za persona non grata (osobę niepożądaną) ambasadora Królestwa w Wandystanie, z uwagi na politykę Królestwa wobec Mandragoratu.
29.10.2005 r.
news nr 386
JKM poinformował o swoim zamiarze abdykacji w dniu 6 XI 2005 r. Czwartym Królem Dreamlandu zostanie Pavel książę Svoboda.
28.10.2005 r.
news nr 385
Kalmarki 2005 - pierwsza edycja (link).
28.10.2005 r.
news nr 384
W dniach 28 X - 4 XI 2005 r. odbywa się głosowanie w wyborach uzupełniających do Izby Poselskiej V kadencji. Zapraszamy do lokalu wyborczego (link).
25.10.2005 r.
news nr 383
Zakończono weryfikację aktywności w Surmali.
24.10.2005 r.
news nr 382
Otwarto Surmalajską Galerię Narodową (link).
22.10.2005 r.
news nr 381
KWK ogłosiła, że kandydatem w wyborach uzupełniających do Izby Poselskiej V kadencji jest Paweł Mariusz Milewski.
17.10.2005 r.
news nr 380
JKM ogłosił ustawę federalną ustalającą budżet na okres 1 X - 31 XII 2005 r. Jednocześnie wydał dekret królewski poprawiający oczywiste omyłki w projekcie przekazanym przez Parlament Królewski, wraz z ujednoliconym tekstem federalnej ustawy budżetowej (link 1 | link 2 | link 3).
15.10.2005 r.
news nr 379
JKM nadał na wniosek MKiN statut Uniwersytetowi Królewskiemu w Dreamopolis, w trakcie uroczystości inauguracyjnych Uczelni (link 1 | link 2).
15.10.2005 r.
news nr 378
Nowa sonda w Centralnym Ośrodku Badania Opinii Publicznej (link).
14.10.2005 r.
news nr 377
Książę Ghardin powrócił z urlopu i podjął wykonywanie obowiązków Szefa KSI.
14.10.2005 r.
news nr 376
Namiestnik Koronny Surmali powołał Ofelię von Lietz na stanowisko Dyrektora Surmalajskiej Galerii Narodowej.
14.10.2005 r.
news nr 375
Do dnia 20 X 2005 r. trwa weryfikacja obywateli w Surmali.
13.10.2005 r.
news nr 374
MKiN wydał rozporządzenie dokonujące zmiany na stanowisku Dyrektora Biblioteki im. Św. Róży w Elsynor. Pavla księcia Svobodę zastąpi Marcus baron Estreicher (link).
09.10.2005 r.
news nr 373
Koncert w Kawiarni "PostArt" zakończył obchody weekendu luindorskiego, odbywającego się pod hasłem "Narodziny Luindoru" (link 1 | link 2).
09.10.2005 r.
news nr 372
Kawiarnia "Postart" w Saudade (Luindor) już otwarta (link).
09.10.2005 r.
news nr 371
JKM odsłonił w Saudade, stolicy Luindoru, rzeźbę złożoną monarsze w podarku przez Namiestnika Koronnego i Prowincję (link).
09.10.2005 r.
news nr 370
Otwarto Centrum Gier On-line w Saudade (Luindor), jako następną atrakcję odradzającej się Prowincji (link).
09.10.2005 r.
news nr 369
Komisja Wyborcza Królestwa wydała obwieszczenie dotyczące zasad zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających do Izby Poselskiej V kadencji (link).
09.10.2005 r.
news nr 368
Postanowieniem sądowym JKM umorzono postępowanie w sprawie SK 2005/9/I [Animek v. CBD] (link).
08.10.2005 r.
news nr 367
Otwarto Teatr "Screaming Blue" w Saudade (Luindor). To kolejne przedsięwzięcie w ramach weekendu luindorskiego (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin