Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
01.09.2005 r.
news nr 319
Radio "Prosta Wieża w Parowozie" przeniosło się do Kakut (Morland), skąd w dniu dzisiejszym nadało pierwszą w nowym miejscu audycję (link).
01.09.2005 r.
news nr 318
Nowa sonda w Centranym Instytucie Badania Opinii Publicznej (link).
01.09.2005 r.
news nr 317
JKM i JKW Regent Królestwa Scholandii, ogłosili wspólną deklarację dotyczącą aktualnego kryzysu międzynarodowego (link).
31.08.2005 r.
news nr 316
MSZ zażądało opuszczenia Królestwa przez JE Piotra diuka Kościńskiego, Ambasadora Księstwa Sarmacji.
31.08.2005 r.
news nr 315
MSZ poinformował o wpłynięciu noty Kanclerza i MSZ Księstwa Sarmacji JE Roberta J. hr. Czekańskiego, w ktorej Księstwo Sarmacji domaga się opuszczenia Księstwa przez ambasadora Królestwa.
31.08.2005 r.
news nr 314
Miasto Rodo (Furlandia) wznawia rozgrywki Dreamlandzkiej Ligii Piłki Nożnej (link).
30.08.2005 r.
news nr 313
Ukazał się 18. numer magazynu "Listy" (link).
30.08.2005 r.
news nr 312
MFiG wydał rozporządzenie ustanawiające p. Mateusza Muchlado wiceministrem (link
29.08.2005 r.
news nr 311
W związku z przeprowadzeniem się do Królestwa Pawła Milewskiego, byłego Ambasadora Mandragoratu Wandystanu, doszło do pogorszenia relacji z tym państwem.
29.08.2005 r.
news nr 310
MP wydała rozporządzenie ustanawiające p. Ireth Tinuviel wiceministrem (link).
29.08.2005 r.
news nr 309
MKiN wydał rozporządzenie ustanawiające p. Matyldę de Marcius wiceministrem (link).
28.08.2005 r.
news nr 308
Premier wydał rozporządzenie przydzielające ministrom poszczególne działy administracji rządowej (link).
28.08.2005 r.
news nr 307
JKM powołał Pawła Kranta na stanowisko asesora sądowego; asesor złożył już ślubowanie (link).
28.08.2005 r.
news nr 306
JKM powołał, na wniosek Premiera, nowy skład Rządu Królewskiego (link).
28.08.2005 r.
news nr 305
Premier wygłosił expose, prezentujące program kierowanego przezeń Rządu Królewskiego (link).
27.08.2005 r.
news nr 302
Inauguracyjnym przedstawieniem swoją działalność rozpoczyna Teatr "Skoczek-Wymoczek" w Surmali (link).
27.08.2005 r.
news nr 301
Z dwudniową roboczą wizytą do Królestwa przybywa JE Krzysztof baronet Dudziec, Premier Królewskiego Rządu Scholandii. Gość zostanie przyjęty na audiencji przez JKM, a także spotka się z Premierem Rządu Królewskiego oraz niektórymi ministrami.
25.08.2005 r.
news nr 300
JKM w związku z wynikiem wyborów do Izby Poselskiej V kadencji dokonał zmiany na stanowisku Premiera (link).
24.08.2005 r.
news nr 299
JKM powrócił z urlopu i ogłosił o zakończeniu regencji (link).
24.08.2005 r.
news nr 298
JKW Regent dokonał uroczystej inauguracji Izby Poselskiej V kadencji.
22.08.2005 r.
news nr 297
Zakończono wybory do IP. Dziś komisarz wyborów wydał zaświadczenia nowym posłom: (1) Edward książę Krieg; (2) sir Bartek Masalski; (3) sir Piotr Mirocha; (4) Nimitz Reynevan arcyksiążę de Rideaux; (5) wicehrabia Albon; (6) Pavel książę Svoboda; (7) Ari-Quekka baron Vertonen; (8) Nebula Blue; (9) sir Łukasz Trecio.
09.08.2005 r.
news nr 296
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła rozpoczecie wyborów do Izby Poselskiej. Lokale wyborcze będą otwarte w dniach 9 - 15 sierpnia.
05.08.2005 r.
news nr 291
JKM ogłosił iż od dnia 6 VIII 2005 r. zostaje ustanowiona regencja, z Yelonkiem wicehrabią Rogaczem jako Regentem Królestwa (link).
05.08.2005 r.
news nr 290
Senat wybrał na swojego Marszałka Łukasza barona Wakowskiego (link).
04.08.2005 r.
news nr 289
Ogłoszono nowe rozporządzenie federalne, regulujące sposób przeprowadzenia głosowania w wyborach do Izby Poselskiej (link).
04.08.2005 r.
news nr 288
JKM powierzył Yelonkowi wicehrabiemu Rogaczowi tymczasowe pełnienie obowiązków Premiera (link).
02.08.2005 r.
news nr 287
Sąd Królestwa ogłosił opisy reguł postępowania przed poszczególnymi wydziałami SK. Opisy mają charakter informacyjny (link).
01.08.2005 r.
news nr 286
Z okazji Święta Królestwa JKM nobilitował jedenastu Dreamlandczyków (link).
01.08.2005 r.
news nr 285
Przewodniczący KWK ogłosił listę zgłoszonych kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej V kadencji. Startują:(1) z listy DPM:- Nimitz Reynevan arcyksiążę de Rideaux,- wicehrabia Albon,- Bartek Masalski;(2) z listy PD:- sir Piotr Mirocha;(3) z listy PSiP:- Nebula Blue;(4) z listy SF:- Matylda de Marcius,- Edward książę Krieg,- Pavel książę Svoboda,- Ari-Quekka baron Vertonen,-sir Łukasz Trecio.
01.08.2005 r.
news nr 284
KRÓLESTWO DREAMLANDU OBCHODZI VII ROCZNICĘ SWOJEGO ISTNIENIA.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin