Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
mikronacja
27.08.2005 r.
news nr 302
Inauguracyjnym przedstawieniem swoją działalność rozpoczyna Teatr "Skoczek-Wymoczek" w Surmali (link).
27.08.2005 r.
news nr 301
Z dwudniową roboczą wizytą do Królestwa przybywa JE Krzysztof baronet Dudziec, Premier Królewskiego Rządu Scholandii. Gość zostanie przyjęty na audiencji przez JKM, a także spotka się z Premierem Rządu Królewskiego oraz niektórymi ministrami.
25.08.2005 r.
news nr 300
JKM w związku z wynikiem wyborów do Izby Poselskiej V kadencji dokonał zmiany na stanowisku Premiera (link).
24.08.2005 r.
news nr 299
JKM powrócił z urlopu i ogłosił o zakończeniu regencji (link).
24.08.2005 r.
news nr 298
JKW Regent dokonał uroczystej inauguracji Izby Poselskiej V kadencji.
22.08.2005 r.
news nr 297
Zakończono wybory do IP. Dziś komisarz wyborów wydał zaświadczenia nowym posłom: (1) Edward książę Krieg; (2) sir Bartek Masalski; (3) sir Piotr Mirocha; (4) Nimitz Reynevan arcyksiążę de Rideaux; (5) wicehrabia Albon; (6) Pavel książę Svoboda; (7) Ari-Quekka baron Vertonen; (8) Nebula Blue; (9) sir Łukasz Trecio.
09.08.2005 r.
news nr 296
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła rozpoczecie wyborów do Izby Poselskiej. Lokale wyborcze będą otwarte w dniach 9 - 15 sierpnia.
05.08.2005 r.
news nr 291
JKM ogłosił iż od dnia 6 VIII 2005 r. zostaje ustanowiona regencja, z Yelonkiem wicehrabią Rogaczem jako Regentem Królestwa (link).
05.08.2005 r.
news nr 290
Senat wybrał na swojego Marszałka Łukasza barona Wakowskiego (link).
04.08.2005 r.
news nr 289
Ogłoszono nowe rozporządzenie federalne, regulujące sposób przeprowadzenia głosowania w wyborach do Izby Poselskiej (link).
04.08.2005 r.
news nr 288
JKM powierzył Yelonkowi wicehrabiemu Rogaczowi tymczasowe pełnienie obowiązków Premiera (link).
02.08.2005 r.
news nr 287
Sąd Królestwa ogłosił opisy reguł postępowania przed poszczególnymi wydziałami SK. Opisy mają charakter informacyjny (link).
01.08.2005 r.
news nr 286
Z okazji Święta Królestwa JKM nobilitował jedenastu Dreamlandczyków (link).
01.08.2005 r.
news nr 285
Przewodniczący KWK ogłosił listę zgłoszonych kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej V kadencji. Startują:(1) z listy DPM:- Nimitz Reynevan arcyksiążę de Rideaux,- wicehrabia Albon,- Bartek Masalski;(2) z listy PD:- sir Piotr Mirocha;(3) z listy PSiP:- Nebula Blue;(4) z listy SF:- Matylda de Marcius,- Edward książę Krieg,- Pavel książę Svoboda,- Ari-Quekka baron Vertonen,-sir Łukasz Trecio.
01.08.2005 r.
news nr 284
KRÓLESTWO DREAMLANDU OBCHODZI VII ROCZNICĘ SWOJEGO ISTNIENIA.
30.07.2005 r.
news nr 283
Otwarto głosowanie w dreamlandzkich eliminacjach do konkursu Mikrowizji 2005. Glosowanie potrwa do 1 VIII 2005 r. do godziny 20:00 (link).
25.07.2005 r.
news nr 282
JKM zatwierdził wniosek Izby Poselskiej i odwołał Jaquesa barona de Brolle ze stanowiska Ministra Korony (link).
25.07.2005 r.
news nr 281
JKM ratyfikował traktat z nowym Księstwem Solardii (link).
25.07.2005 r.
news nr 280
JKM odwołał na wniosek Premier RK sir Janne van den Fishera ze stanowiska Ministra Korony (MKiN). Nowym MKiN został pan Taheto (link 1 | link 2).
21.07.2005 r.
news nr 279
JKM ustalił kalendarz wyborczy w wyborach do Izby Poselskiej V kadencji (link).
21.07.2005 r.
news nr 278
Izba Poselska wyraziła wotum nieufności Ministrowi Sprawiedliwości, Jacquesowi baronowi de Brolle (link).
18.07.2005 r.
news nr 277
JKM powierzył hrabiemu Zakrzy pełnienie obowiązków Namiestnika Koronnego Weblandu, w związku z urlopem hrabiego Bagera (link).
18.07.2005 r.
news nr 276
Ukazało się jubileuszowe O.K.N.O. Nr 30 (link).
16.07.2005 r.
news nr 275
Biblioteka im. Św. Róży wzbogaciła swoje zbiory poezji dreamlandzkiej (link).
16.07.2005 r.
news nr 274
Premier RK zakończyła urlop i powróciła do wykonywania obowiązków szefa Gabinetu.
14.07.2005 r.
news nr 273
MFiG opublikowało raport z wykonania budżetu na okres 1 IV - 30 VI 2005 r. Raport dostępny jest w serwisie MFiG (link).
13.07.2005 r.
news nr 272
Prokurator Generalny wydał zarządzenie odwołujące dotychczasowego Prokuratora Krajowego Furlandii. Odwołanie związane jest z powierzeniem dotychczasowemu Prokuratorowi Krajowemu stanowiska Namiestnika Koronnego Furlandii (link).
12.07.2005 r.
news nr 271
JKM zawetował projekt budżetu federalnego na okres 1 VII - 30 IX 2005 r. (link).
11.07.2005 r.
news nr 270
Muzeum Przeszłości wzbogaciło się o nowe ekspozycje, zatytułowane "Morland" i "Surmala" (link).
09.07.2005 r.
news nr 269
Senat Królewski wybrał senatora Hanssa barona Upengresa jako swojego przedstawiciela w Komisji Wyborczej Królestwa (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin