Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
30.07.2005 r.
news nr 283
Otwarto głosowanie w dreamlandzkich eliminacjach do konkursu Mikrowizji 2005. Glosowanie potrwa do 1 VIII 2005 r. do godziny 20:00 (link).
25.07.2005 r.
news nr 282
JKM zatwierdził wniosek Izby Poselskiej i odwołał Jaquesa barona de Brolle ze stanowiska Ministra Korony (link).
25.07.2005 r.
news nr 281
JKM ratyfikował traktat z nowym Księstwem Solardii (link).
25.07.2005 r.
news nr 280
JKM odwołał na wniosek Premier RK sir Janne van den Fishera ze stanowiska Ministra Korony (MKiN). Nowym MKiN został pan Taheto (link 1 | link 2).
21.07.2005 r.
news nr 279
JKM ustalił kalendarz wyborczy w wyborach do Izby Poselskiej V kadencji (link).
21.07.2005 r.
news nr 278
Izba Poselska wyraziła wotum nieufności Ministrowi Sprawiedliwości, Jacquesowi baronowi de Brolle (link).
18.07.2005 r.
news nr 277
JKM powierzył hrabiemu Zakrzy pełnienie obowiązków Namiestnika Koronnego Weblandu, w związku z urlopem hrabiego Bagera (link).
18.07.2005 r.
news nr 276
Ukazało się jubileuszowe O.K.N.O. Nr 30 (link).
16.07.2005 r.
news nr 275
Biblioteka im. Św. Róży wzbogaciła swoje zbiory poezji dreamlandzkiej (link).
16.07.2005 r.
news nr 274
Premier RK zakończyła urlop i powróciła do wykonywania obowiązków szefa Gabinetu.
14.07.2005 r.
news nr 273
MFiG opublikowało raport z wykonania budżetu na okres 1 IV - 30 VI 2005 r. Raport dostępny jest w serwisie MFiG (link).
13.07.2005 r.
news nr 272
Prokurator Generalny wydał zarządzenie odwołujące dotychczasowego Prokuratora Krajowego Furlandii. Odwołanie związane jest z powierzeniem dotychczasowemu Prokuratorowi Krajowemu stanowiska Namiestnika Koronnego Furlandii (link).
12.07.2005 r.
news nr 271
JKM zawetował projekt budżetu federalnego na okres 1 VII - 30 IX 2005 r. (link).
11.07.2005 r.
news nr 270
Muzeum Przeszłości wzbogaciło się o nowe ekspozycje, zatytułowane "Morland" i "Surmala" (link).
09.07.2005 r.
news nr 269
Senat Królewski wybrał senatora Hanssa barona Upengresa jako swojego przedstawiciela w Komisji Wyborczej Królestwa (link).
05.07.2005 r.
news nr 268
W Trebun (Webland) otwarto uroczyście Muzeum Przeszłości, gromadzące obrazy archiwalnych stron związanych z Królestwem (link).
02.07.2005 r.
news nr 267
W Sali Koncertowej Królewskiego Pałacu Ekhorn odbyło się premierowe wykonanie utworu "1st of July", skomponowanego przez artystów Mellowsleep Records z okazji Święta Konstytucji (link).
02.07.2005 r.
news nr 266
JKM zatwierdził hrabiego Zakrzę na stanowisku senatora z ramienia Weblandu (link).
01.07.2005 r.
news nr 265
JKM zatwierdził opracowaną przez MSZ informację Korony o planowanej polityce zagranicznej Królestwa w II półroczu 2005 r. (link)
01.07.2005 r.
news nr 264
JKM powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków Szefa KSI Kaziowi hrabiemu Wichurze (link).
01.07.2005 r.
news nr 263
Konstytucja Królestwa ma 3 lata. JKM wydał z tej okazji okolicznościową proklamację (link).
29.06.2005 r.
news nr 262
Kolejny numer O.K.N.A. już w kioskach (link)!
26.06.2005 r.
news nr 260
Centralny Instytut Badania Opinii Publicznej (CIBOP) przeprowadza nową ankietę. Wszystkich Dreamlandczyków zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu (link).
26.06.2005 r.
news nr 259
Wicehrabia Albon zrezygnował ze stanowiska Prokuratora Krajowego Morlandu.
24.06.2005 r.
news nr 256
JKM wydał postanowienie sądowe dokonując interpretacji niektórych przepisów dotyczących powoływania i odwoływania prokuratorów (link).
24.06.2005 r.
news nr 255
Umorzono postępowanie w sprawie SK 2005/8/K [MFiG v. Furlandia] z uwagi na uchylenie zaskarżonych przepisów (link).
22.06.2005 r.
news nr 254
JKM powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków Namiestnika Koronnego Surmali Ari-Quekka Vertonenowi (link).
22.06.2005 r.
news nr 253
Królewskie Służby Informatyczne opublikowały Regulamin korzystania z serwera Królestwa. Dotyczy on tych korzystających, którzy zdecydowali się odpłatnie korzystać z miejsca na serwerze Królestwa (link).
22.06.2005 r.
news nr 252
Rząd Królewski wydał rozporządzenie ustalające wysokość wynagrodzenia Prokuratora Generalnego Królestwa. Pensja PG wynosić będzie 60 D miesięcznie (link).
20.06.2005 r.
news nr 251
JKM wydał na wniosek Premiera dekret nowelizujący ustawę federalną o Prokuraturze (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin