Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
11.07.2005 r.
news nr 270
Muzeum Przeszłości wzbogaciło się o nowe ekspozycje, zatytułowane "Morland" i "Surmala" (link).
09.07.2005 r.
news nr 269
Senat Królewski wybrał senatora Hanssa barona Upengresa jako swojego przedstawiciela w Komisji Wyborczej Królestwa (link).
05.07.2005 r.
news nr 268
W Trebun (Webland) otwarto uroczyście Muzeum Przeszłości, gromadzące obrazy archiwalnych stron związanych z Królestwem (link).
02.07.2005 r.
news nr 267
W Sali Koncertowej Królewskiego Pałacu Ekhorn odbyło się premierowe wykonanie utworu "1st of July", skomponowanego przez artystów Mellowsleep Records z okazji Święta Konstytucji (link).
02.07.2005 r.
news nr 266
JKM zatwierdził hrabiego Zakrzę na stanowisku senatora z ramienia Weblandu (link).
01.07.2005 r.
news nr 265
JKM zatwierdził opracowaną przez MSZ informację Korony o planowanej polityce zagranicznej Królestwa w II półroczu 2005 r. (link)
01.07.2005 r.
news nr 264
JKM powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków Szefa KSI Kaziowi hrabiemu Wichurze (link).
01.07.2005 r.
news nr 263
Konstytucja Królestwa ma 3 lata. JKM wydał z tej okazji okolicznościową proklamację (link).
29.06.2005 r.
news nr 262
Kolejny numer O.K.N.A. już w kioskach (link)!
26.06.2005 r.
news nr 260
Centralny Instytut Badania Opinii Publicznej (CIBOP) przeprowadza nową ankietę. Wszystkich Dreamlandczyków zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu (link).
26.06.2005 r.
news nr 259
Wicehrabia Albon zrezygnował ze stanowiska Prokuratora Krajowego Morlandu.
24.06.2005 r.
news nr 256
JKM wydał postanowienie sądowe dokonując interpretacji niektórych przepisów dotyczących powoływania i odwoływania prokuratorów (link).
24.06.2005 r.
news nr 255
Umorzono postępowanie w sprawie SK 2005/8/K [MFiG v. Furlandia] z uwagi na uchylenie zaskarżonych przepisów (link).
22.06.2005 r.
news nr 254
JKM powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków Namiestnika Koronnego Surmali Ari-Quekka Vertonenowi (link).
22.06.2005 r.
news nr 253
Królewskie Służby Informatyczne opublikowały Regulamin korzystania z serwera Królestwa. Dotyczy on tych korzystających, którzy zdecydowali się odpłatnie korzystać z miejsca na serwerze Królestwa (link).
22.06.2005 r.
news nr 252
Rząd Królewski wydał rozporządzenie ustalające wysokość wynagrodzenia Prokuratora Generalnego Królestwa. Pensja PG wynosić będzie 60 D miesięcznie (link).
20.06.2005 r.
news nr 251
JKM wydał na wniosek Premiera dekret nowelizujący ustawę federalną o Prokuraturze (link).
20.06.2005 r.
news nr 250
JKM ogłosił ustawę konstytucyjną, zmieniającą nazwę Prowincji Królestwa z "Solardia" na "Luindor". Nowelizacja Konstytucji Królestwa wejdzie w życie z dniem 21 VI 2005 r. (link)
19.06.2005 r.
news nr 249
JKM ratyfikował traktat o uznaniu Księstwa Skytji i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z tym państwem (link).
18.06.2005 r.
news nr 248
JKM dokonał, na wniosek Premiera Rządu Królewskiego, zmian w składzie Gabinetu. Dotychczas zajmowane stanowisko opuścił Lukas baron Snape, nowym Ministrem Korony został natomiast p. Ziemowit Czarnecki (link 1 | link 2).
17.06.2005 r.
news nr 247
JKM przyjął listy uwierzytelniające JE Piotra diuka Kościńskiego w charakterze Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego JXM Księcia Sarmacji przy Dworze JKM.
15.06.2005 r.
news nr 246
Minister Pracy przedstawił założenia nowego systemu poszukiwania zatrudnienia.
14.06.2005 r.
news nr 245
JKM oraz najwyżsi przedstawiciele Prowincji zjechali na rozmowy do Furlandii, na zaproszenie jej Namiestnika - Krzysztofa diuka von Roena.
11.06.2005 r.
news nr 244
Reforma organizacyjna Sądu Królestwa - dreamlandzka Temida szeroko otwiera swoje podwoje (link 1 | link 2).
11.06.2005 r.
news nr 243
Furlandia przeprowadza weryfikację aktywności swoich mieszkańców.
09.06.2005 r.
news nr 242
Uruchomiono Morburski Instytut Rozwoju. Instytucja ta stawia sobie za cel pomoc obywatelom w realizacji ich inicjatyw (link).
07.06.2005 r.
news nr 241
Reaktywowano DreamNET - internetowe forum poświęcone mikronacjom (link).
06.06.2005 r.
news nr 240
Surmalajski Departament Promocji zaprasza na pierwsze Igrzyska Dreamlandu w Grach Karcianych i Planszowych (link).
06.06.2005 r.
news nr 239
Wskutek zawarcia ugody, umorzono postępowanie w sprawie SK 2005/3/I [Upengres v. Prok. Gen.] (link).
05.06.2005 r.
news nr 238
Władze Furlandii uruchomiły, nowy serwis internetowy Prowincji (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin