Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
02.06.2005 r.
news nr 235
Miasto Orlova (Surmala) wzbogaciło się o nowy serwis internetowy. Zapraszamy do zwiedzania! (link).
02.06.2005 r.
news nr 234
Uruchomiono korespondencyjne kursy Centrum Kształcenia w Morburgu (link - PDF).
01.06.2005 r.
news nr 233
JKM powołał Krzysztofa diuka von Roena na stanowisko Księcia Furlandii. Tym samym zakończyła się misja dotychczas pełniącego te obowiązki Edwarda księcia Kriega (link).
30.05.2005 r.
news nr 232
JKM umorzył postępowanie w sprawie SK 2005/7/I [Bohema v. Korona] z uwagi na ustanie powoda i bezprzedmiotowość orzekania (link).
29.05.2005 r.
news nr 231
MFiG powołał Mateusza Muchadlo na stanowisko wiceministra w kierowanym przez siebie resorcie (link).
28.05.2005 r.
news nr 230
Hrabia Zakrza przesłał na listę główną Królestwa projekt ustawy federalnej pochodzący z listy rządowej. Projekt, autorstwa Ministra Sprawiedliwości Jacquesa de Brolle'a, dotyczy organizacji administracji terytorialnej w Prowincjach i wzbudza żywe dyskusje.
27.05.2005 r.
news nr 229
JKM przyjął rezygnację sir Claudio Vij Dyrka, nowo powołanego Kanclerza Morlandu, ze stanowiska sędziego Sądu Królestwa i powołał go, po zasięgnięciu opinii Senatu, na stanowisko asesora sądowego, z wyłączeniem możliwości orzekania w sprawach z udziałem Morlandu.
27.05.2005 r.
news nr 228
JKM ogłosił, że Namiestnik Koronny Hanss baron Upengres wybrał, jako nową nazwę kierowanej przez siebie Prowincji, miano "Luindor". JKM skierował do obu izb Parlamentu Królewskiego projekt stosownej poprawki do Konstytucji Królestwa.
13.05.2005 r.
news nr 227
Dokonano aktualizacji linków na stronie głównej Królestwa. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres ksi@dreamland.l.pl.
12.05.2005 r.
news nr 226
JKM nadał 25 obywatelom Królestwa nowe tytuły honorowe, w tym wyniósł do godności szlacheckiej 7 obywateli nieposiadających dotychczas żadnego tytułu honorowego (link).
09.05.2005 r.
news nr 225
MFiG ogłosił rozporządzenie federalne odwołujące hrabiego Zakrzę ze stanowiska wiceministra (link).
07.05.2005 r.
news nr 224
Lord Kanclerz powołał Ziemowita Czarneckiego na stanowisko Podkanclerzego Koronnego.
07.05.2005 r.
news nr 223
Premier powierzyła sir Janne van den Fisher resort kultury i nauki (link).
06.05.2005 r.
news nr 222
JKM powołał, na wniosek Premiera, sir Janne van den Fishera na stanowisko Ministra Korony (link).
06.05.2005 r.
news nr 221
Buntownicy zdecydowali się na opuszczenie Królestwa i utowrzenie własnego państwa (link).
04.05.2005 r.
news nr 220
JKM przedstawił buntownikom do wyboru: opuszczenie obszaru Królestwa i założenie nowej Solardii poza jego terytorium, albo skorzystanie z amnestii po nieudanym zamachu stanu i dalszą pracę w Królestwie, bez przywrócenia na zajmowane wcześniej stanowiska, lecz z możliwością nieskrępowanego rozwoju własnej kariery (link).
01.05.2005 r.
news nr 219
Edward diuk Krieg odwołał wszystkich urzędników administracji Furlandii w celu uporządkowania sytuacji wewnętrznej. Zapowiedział, że wszyscy aktywni i kompetentni zostaną powołani ponownie.
29.04.2005 r.
news nr 218
Baridas w referendum narodowym zdecydował o powróceniu do samodzielnego funkcjonowania. JKM zrealizował tę decyzję, wydając dekret odłączający Baridas od Królestwa.
27.04.2005 r.
news nr 217
Król polecił moderatorowi Forum Dreamlandu przywrócić na Forum arcyksięcia Morfeusza i diuka Eryka, usuniętych kilka dni wcześniej z powodu domniemanego złożenia obywatelstwa poprzez udział w secesji.
25.04.2005 r.
news nr 216
Decyzją JKM diuk Ghardin tymczasowo podjął obowiązki Szefa Królewskich Służb Informatycznych (mail).
25.04.2005 r.
news nr 215
Kolejne zmiany na najwyższych urzędach. Sir Hanss Upengres został odwołany z urzędu MKiN i objął urząd Namiestnika Solardii, zastępując sir Danange, który złożył dymisję. Dymisję złożył też diuk Ghardin, Namiestnik Weblandu - jego następcą został wicehrabia Bager. Wreszcie - na urząd Namiestnika Furlandii tymczasowo powołany został Edward diuk Krieg.
23.04.2005 r.
news nr 214
MKiN wydał rozporządzenie określające wymagania stawiane pracownikom federalnych instytucji naukowych (link).
23.04.2005 r.
news nr 213
Senat wybrał wicemarszałka - został nim Łukasz Wakowski, Senator Surmali.
20.04.2005 r.
news nr 212
Diuk Eryk został odwołany z urzędu Namiestnika Furlandii oraz z urzędu Szefa Królewskich Służb Informatycznych. Powodem odwołania - deklaracja diuka o rzekomym oderwaniu Furlandii od Królestwa.
20.04.2005 r.
news nr 211
JKM zarządził referendum w Baridasie w sprawie ewentualnego powrotu do samodzielnego funkcjonowania tegoż państwa.
19.04.2005 r.
news nr 210
JKM w starym Pałacu Królewskim w Dreamopolis wygłosił proklamację o przywróceniu legalnego porządku w Królestwie.
18.04.2005 r.
news nr 207
Diuk Eryk jako Namiestnik Furlandii i Kanclerz Solardii Boguś wystąpili przeciwko legalnemu porządkowi w Królestwie, pozbawiając Króla dostępu do serwera, bezprawnie oznajmiając secesję dwóch prowincji.
16.04.2005 r.
news nr 206
JKM znowelizował przepisy dotyczące tytułów naukowych (link).
16.04.2005 r.
news nr 205
JKM wydał postanowienie sądowe w sprawie SK 2004/6/I-II, stwierdzające odbycie kary banicji przez Marcina Bohemę, Williama Cromwella i Wlodka (link).
15.04.2005 r.
news nr 204
JKM powołał sir Danange na stanowisko Namiestnika Koronnego Solardii (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin