Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
20.06.2005 r.
news nr 250
JKM ogłosił ustawę konstytucyjną, zmieniającą nazwę Prowincji Królestwa z "Solardia" na "Luindor". Nowelizacja Konstytucji Królestwa wejdzie w życie z dniem 21 VI 2005 r. (link)
19.06.2005 r.
news nr 249
JKM ratyfikował traktat o uznaniu Księstwa Skytji i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z tym państwem (link).
18.06.2005 r.
news nr 248
JKM dokonał, na wniosek Premiera Rządu Królewskiego, zmian w składzie Gabinetu. Dotychczas zajmowane stanowisko opuścił Lukas baron Snape, nowym Ministrem Korony został natomiast p. Ziemowit Czarnecki (link 1 | link 2).
17.06.2005 r.
news nr 247
JKM przyjął listy uwierzytelniające JE Piotra diuka Kościńskiego w charakterze Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego JXM Księcia Sarmacji przy Dworze JKM.
15.06.2005 r.
news nr 246
Minister Pracy przedstawił założenia nowego systemu poszukiwania zatrudnienia.
14.06.2005 r.
news nr 245
JKM oraz najwyżsi przedstawiciele Prowincji zjechali na rozmowy do Furlandii, na zaproszenie jej Namiestnika - Krzysztofa diuka von Roena.
11.06.2005 r.
news nr 244
Reforma organizacyjna Sądu Królestwa - dreamlandzka Temida szeroko otwiera swoje podwoje (link 1 | link 2).
11.06.2005 r.
news nr 243
Furlandia przeprowadza weryfikację aktywności swoich mieszkańców.
09.06.2005 r.
news nr 242
Uruchomiono Morburski Instytut Rozwoju. Instytucja ta stawia sobie za cel pomoc obywatelom w realizacji ich inicjatyw (link).
07.06.2005 r.
news nr 241
Reaktywowano DreamNET - internetowe forum poświęcone mikronacjom (link).
06.06.2005 r.
news nr 240
Surmalajski Departament Promocji zaprasza na pierwsze Igrzyska Dreamlandu w Grach Karcianych i Planszowych (link).
06.06.2005 r.
news nr 239
Wskutek zawarcia ugody, umorzono postępowanie w sprawie SK 2005/3/I [Upengres v. Prok. Gen.] (link).
05.06.2005 r.
news nr 238
Władze Furlandii uruchomiły, nowy serwis internetowy Prowincji (link).
05.06.2005 r.
news nr 237
Zapowiedziano powstanie nowej partii politycznej - Partii Odnowicielsko-Reformatorskiej (POR). Istnieje już tymczasowa strona tworzącego się ugrupowania (link).
03.06.2005 r.
news nr 236
W Surmali otwarto Akademię Filozofii. Zapraszamy! (link)
02.06.2005 r.
news nr 235
Miasto Orlova (Surmala) wzbogaciło się o nowy serwis internetowy. Zapraszamy do zwiedzania! (link).
02.06.2005 r.
news nr 234
Uruchomiono korespondencyjne kursy Centrum Kształcenia w Morburgu (link - PDF).
01.06.2005 r.
news nr 233
JKM powołał Krzysztofa diuka von Roena na stanowisko Księcia Furlandii. Tym samym zakończyła się misja dotychczas pełniącego te obowiązki Edwarda księcia Kriega (link).
30.05.2005 r.
news nr 232
JKM umorzył postępowanie w sprawie SK 2005/7/I [Bohema v. Korona] z uwagi na ustanie powoda i bezprzedmiotowość orzekania (link).
29.05.2005 r.
news nr 231
MFiG powołał Mateusza Muchadlo na stanowisko wiceministra w kierowanym przez siebie resorcie (link).
28.05.2005 r.
news nr 230
Hrabia Zakrza przesłał na listę główną Królestwa projekt ustawy federalnej pochodzący z listy rządowej. Projekt, autorstwa Ministra Sprawiedliwości Jacquesa de Brolle'a, dotyczy organizacji administracji terytorialnej w Prowincjach i wzbudza żywe dyskusje.
27.05.2005 r.
news nr 229
JKM przyjął rezygnację sir Claudio Vij Dyrka, nowo powołanego Kanclerza Morlandu, ze stanowiska sędziego Sądu Królestwa i powołał go, po zasięgnięciu opinii Senatu, na stanowisko asesora sądowego, z wyłączeniem możliwości orzekania w sprawach z udziałem Morlandu.
27.05.2005 r.
news nr 228
JKM ogłosił, że Namiestnik Koronny Hanss baron Upengres wybrał, jako nową nazwę kierowanej przez siebie Prowincji, miano "Luindor". JKM skierował do obu izb Parlamentu Królewskiego projekt stosownej poprawki do Konstytucji Królestwa.
13.05.2005 r.
news nr 227
Dokonano aktualizacji linków na stronie głównej Królestwa. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres ksi@dreamland.l.pl.
12.05.2005 r.
news nr 226
JKM nadał 25 obywatelom Królestwa nowe tytuły honorowe, w tym wyniósł do godności szlacheckiej 7 obywateli nieposiadających dotychczas żadnego tytułu honorowego (link).
09.05.2005 r.
news nr 225
MFiG ogłosił rozporządzenie federalne odwołujące hrabiego Zakrzę ze stanowiska wiceministra (link).
07.05.2005 r.
news nr 224
Lord Kanclerz powołał Ziemowita Czarneckiego na stanowisko Podkanclerzego Koronnego.
07.05.2005 r.
news nr 223
Premier powierzyła sir Janne van den Fisher resort kultury i nauki (link).
06.05.2005 r.
news nr 222
JKM powołał, na wniosek Premiera, sir Janne van den Fishera na stanowisko Ministra Korony (link).
06.05.2005 r.
news nr 221
Buntownicy zdecydowali się na opuszczenie Królestwa i utowrzenie własnego państwa (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin