Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
04.05.2005 r.
news nr 220
JKM przedstawił buntownikom do wyboru: opuszczenie obszaru Królestwa i założenie nowej Solardii poza jego terytorium, albo skorzystanie z amnestii po nieudanym zamachu stanu i dalszą pracę w Królestwie, bez przywrócenia na zajmowane wcześniej stanowiska, lecz z możliwością nieskrępowanego rozwoju własnej kariery (link).
01.05.2005 r.
news nr 219
Edward diuk Krieg odwołał wszystkich urzędników administracji Furlandii w celu uporządkowania sytuacji wewnętrznej. Zapowiedział, że wszyscy aktywni i kompetentni zostaną powołani ponownie.
29.04.2005 r.
news nr 218
Baridas w referendum narodowym zdecydował o powróceniu do samodzielnego funkcjonowania. JKM zrealizował tę decyzję, wydając dekret odłączający Baridas od Królestwa.
27.04.2005 r.
news nr 217
Król polecił moderatorowi Forum Dreamlandu przywrócić na Forum arcyksięcia Morfeusza i diuka Eryka, usuniętych kilka dni wcześniej z powodu domniemanego złożenia obywatelstwa poprzez udział w secesji.
25.04.2005 r.
news nr 216
Decyzją JKM diuk Ghardin tymczasowo podjął obowiązki Szefa Królewskich Służb Informatycznych (mail).
25.04.2005 r.
news nr 215
Kolejne zmiany na najwyższych urzędach. Sir Hanss Upengres został odwołany z urzędu MKiN i objął urząd Namiestnika Solardii, zastępując sir Danange, który złożył dymisję. Dymisję złożył też diuk Ghardin, Namiestnik Weblandu - jego następcą został wicehrabia Bager. Wreszcie - na urząd Namiestnika Furlandii tymczasowo powołany został Edward diuk Krieg.
23.04.2005 r.
news nr 214
MKiN wydał rozporządzenie określające wymagania stawiane pracownikom federalnych instytucji naukowych (link).
23.04.2005 r.
news nr 213
Senat wybrał wicemarszałka - został nim Łukasz Wakowski, Senator Surmali.
20.04.2005 r.
news nr 212
Diuk Eryk został odwołany z urzędu Namiestnika Furlandii oraz z urzędu Szefa Królewskich Służb Informatycznych. Powodem odwołania - deklaracja diuka o rzekomym oderwaniu Furlandii od Królestwa.
20.04.2005 r.
news nr 211
JKM zarządził referendum w Baridasie w sprawie ewentualnego powrotu do samodzielnego funkcjonowania tegoż państwa.
19.04.2005 r.
news nr 210
JKM w starym Pałacu Królewskim w Dreamopolis wygłosił proklamację o przywróceniu legalnego porządku w Królestwie.
18.04.2005 r.
news nr 207
Diuk Eryk jako Namiestnik Furlandii i Kanclerz Solardii Boguś wystąpili przeciwko legalnemu porządkowi w Królestwie, pozbawiając Króla dostępu do serwera, bezprawnie oznajmiając secesję dwóch prowincji.
16.04.2005 r.
news nr 206
JKM znowelizował przepisy dotyczące tytułów naukowych (link).
16.04.2005 r.
news nr 205
JKM wydał postanowienie sądowe w sprawie SK 2004/6/I-II, stwierdzające odbycie kary banicji przez Marcina Bohemę, Williama Cromwella i Wlodka (link).
15.04.2005 r.
news nr 204
JKM powołał sir Danange na stanowisko Namiestnika Koronnego Solardii (link).
14.04.2005 r.
news nr 203
JKM ogłosił ustawę federalną ustalającą budżet na okres 1 IV - 31 VI 2005 r. (link)
13.04.2005 r.
news nr 202
JKM odwołał Moreusza arcyksięcia Tylera ze stanowiska Namiestnika Koronnego Solardii (link).
12.04.2005 r.
news nr 201
W Furlandii otwarto Szkołę Podstawową (link).
11.04.2005 r.
news nr 200
JKM powołał Kazia wicehrabiego Wichurę na stanowisko Namiestnika Koronnego Morlandu (link).
10.04.2005 r.
news nr 199
Senat Królewski wybrał na swojego Marszałka diuka Ghardina, Namiestnika Koronnego Weblandu (link).
10.04.2005 r.
news nr 198
Miasto Zistar w Solardii świętuje IV rocznicę swojego istnienia (link).
09.04.2005 r.
news nr 197
Otwarto Królewski Instytut Kartograficzny (link).
07.04.2005 r.
news nr 196
Premier MacArthur powierzyła ministrom działy administracji rządowej. Teksty rozporządzeń dostępne są w BPSK (link).
07.04.2005 r.
news nr 195
JKM powołał ministrów w Rządzie Królewskim kierowanym przez Premier MacArthur (link).
05.04.2005 r.
news nr 194
JKM przyjął dymisję barona Albona ze stanowiska Premiera Rządu Królewskiego wraz z całym Gabinetem. JKM powołał na opróżnione stanowisko Tię MacArthur, dotychczasowego wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości (link 1 | link 2).
04.04.2005 r.
news nr 193
JKM powierzył sir Majkelowi Bumbum tymczasowe pełnienie obowiązków Lorda Gubernatora domeny Królewskiej-Baridas (link).
02.04.2005 r.
news nr 192
JKM zakończył urlop i powrócił do osobistego wykonywania monarszych prerogatyw (link).
20.03.2005 r.
news nr 191
Centralny Bank Dreamlandu zawiadamia, że udostępnił system integracji danych - SID - czyli system sprzedażny (bankomat)
20.03.2005 r.
news nr 190
JKW Regent dokonał uroczystego otwarcia Izby Poselskiej IV kadencji. W skład Izby weszli:K. Shakur (SF), Albon (DPM), Bager (DPM), L. Snape (SF), H. Upengres (DPM), M. Bumbum (SF) oraz A.-Q. Vertonen (SF).
15.03.2005 r.
news nr 189
Wielka uroczystość w najmłodszej z prowincji Dreamlandu. Dokładnie cztery lata temu powstała Solardia. Obchody połączono z odsłoną nowych stron Księstwa, uruchomieniem Uniwersytetu Słońca, wręczeniem orderów dla zasłuzonych obywateli Solardii.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin