Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
16.04.2005 r.
news nr 206
JKM znowelizował przepisy dotyczące tytułów naukowych (link).
16.04.2005 r.
news nr 205
JKM wydał postanowienie sądowe w sprawie SK 2004/6/I-II, stwierdzające odbycie kary banicji przez Marcina Bohemę, Williama Cromwella i Wlodka (link).
15.04.2005 r.
news nr 204
JKM powołał sir Danange na stanowisko Namiestnika Koronnego Solardii (link).
14.04.2005 r.
news nr 203
JKM ogłosił ustawę federalną ustalającą budżet na okres 1 IV - 31 VI 2005 r. (link)
13.04.2005 r.
news nr 202
JKM odwołał Moreusza arcyksięcia Tylera ze stanowiska Namiestnika Koronnego Solardii (link).
12.04.2005 r.
news nr 201
W Furlandii otwarto Szkołę Podstawową (link).
11.04.2005 r.
news nr 200
JKM powołał Kazia wicehrabiego Wichurę na stanowisko Namiestnika Koronnego Morlandu (link).
10.04.2005 r.
news nr 199
Senat Królewski wybrał na swojego Marszałka diuka Ghardina, Namiestnika Koronnego Weblandu (link).
10.04.2005 r.
news nr 198
Miasto Zistar w Solardii świętuje IV rocznicę swojego istnienia (link).
09.04.2005 r.
news nr 197
Otwarto Królewski Instytut Kartograficzny (link).
07.04.2005 r.
news nr 196
Premier MacArthur powierzyła ministrom działy administracji rządowej. Teksty rozporządzeń dostępne są w BPSK (link).
07.04.2005 r.
news nr 195
JKM powołał ministrów w Rządzie Królewskim kierowanym przez Premier MacArthur (link).
05.04.2005 r.
news nr 194
JKM przyjął dymisję barona Albona ze stanowiska Premiera Rządu Królewskiego wraz z całym Gabinetem. JKM powołał na opróżnione stanowisko Tię MacArthur, dotychczasowego wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości (link 1 | link 2).
04.04.2005 r.
news nr 193
JKM powierzył sir Majkelowi Bumbum tymczasowe pełnienie obowiązków Lorda Gubernatora domeny Królewskiej-Baridas (link).
02.04.2005 r.
news nr 192
JKM zakończył urlop i powrócił do osobistego wykonywania monarszych prerogatyw (link).
20.03.2005 r.
news nr 191
Centralny Bank Dreamlandu zawiadamia, że udostępnił system integracji danych - SID - czyli system sprzedażny (bankomat)
20.03.2005 r.
news nr 190
JKW Regent dokonał uroczystego otwarcia Izby Poselskiej IV kadencji. W skład Izby weszli:K. Shakur (SF), Albon (DPM), Bager (DPM), L. Snape (SF), H. Upengres (DPM), M. Bumbum (SF) oraz A.-Q. Vertonen (SF).
15.03.2005 r.
news nr 189
Wielka uroczystość w najmłodszej z prowincji Dreamlandu. Dokładnie cztery lata temu powstała Solardia. Obchody połączono z odsłoną nowych stron Księstwa, uruchomieniem Uniwersytetu Słońca, wręczeniem orderów dla zasłuzonych obywateli Solardii.
10.03.2005 r.
news nr 188
Zakończyło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej IV kadencji. Wkrótce inauguracja prac Izby.
04.03.2005 r.
news nr 187
Rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej IV kadencji. Zapraszamy do lokalu wyborczego! (link)
01.03.2005 r.
news nr 186
JKM ustanowił regencję z JKW Edwardem diukiem Kriegiem jako Regentem Królestwa (link).
01.03.2005 r.
news nr 185
JKM na wniosek Premiera zmienił częściowo skład Rządu (link).
23.02.2005 r.
news nr 183
JKM ratyfikował traktat z Wandystanem (link).
20.02.2005 r.
news nr 182
Z roboczą wizytą przybyli do Królestwa przedstawiciele Mandragoratu Wandystanu: Mandragor Jutrzenki JE Piotr Krupiński oraz Prezydent Wandystanu JE Michał Sobczak. Podpisano traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, oczekujący obecnie na ratyfikację. Goście zostali przyjęci przez JKM w Królewskim Pałacu Ekhorn, gdzie wzięli udział w wydanym na ich cześć bankiecie.
19.02.2005 r.
news nr 181
Rząd przystąpił do realizacji planu cotygodniowych spotkań obywateli Królestwa na czacie z udziałem przedstawiciela Gabinetu. Pierwsze spotkanie spontanicznie poświęcone zostało problematyce nowego systemu gospodarczego.
19.02.2005 r.
news nr 180
MS ogłosił rozporządzenie ustalające urzędową listę praenomenów (zwrotów, które można dodać w oznaczeniu osoby oprócz imienia i nazwiska). Tym samym zakończy się okres swobody w tym zakresie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r. (link)
15.02.2005 r.
news nr 179
JKM ogłosił postanowienie sądowe określające wykładnię przepisów dotyczących kary banicji, zgodnie z którym kodeks karny nie daje podstaw do pozbawienia odbywającego karę banicji biernego prawa dostępu do list Królestwa (link).
15.02.2005 r.
news nr 178
MFiG wydał rozporządzenie określające status prawny Mennicy Królewskiej jako spółki Skarbu Królestwa (link). Sama Mennica została uroczyście otwarta za zgodą JKM w dniu 5 lutego 2005 r.
13.02.2005 r.
news nr 177
JKM ogłosił postanowienie ustalające kalendarz wyborczy w wyborach do Izby Poselskiej IV kadencji. Dreamlandczycy pójdą do urn w dniach 4 - 10 marca 2005 r. (link)
13.02.2005 r.
news nr 176
JKM ogłosił informację Korony dotyczącą polityki zagranicznej Królestwa w okresie od dnia 14 lutego do dnia 31 czerwca 2005 r. Zasadniczych zmian w polityce zagranicznej nie przewiduje się (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin