Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
10.03.2005 r.
news nr 188
Zakończyło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej IV kadencji. Wkrótce inauguracja prac Izby.
04.03.2005 r.
news nr 187
Rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej IV kadencji. Zapraszamy do lokalu wyborczego! (link)
01.03.2005 r.
news nr 186
JKM ustanowił regencję z JKW Edwardem diukiem Kriegiem jako Regentem Królestwa (link).
01.03.2005 r.
news nr 185
JKM na wniosek Premiera zmienił częściowo skład Rządu (link).
23.02.2005 r.
news nr 183
JKM ratyfikował traktat z Wandystanem (link).
20.02.2005 r.
news nr 182
Z roboczą wizytą przybyli do Królestwa przedstawiciele Mandragoratu Wandystanu: Mandragor Jutrzenki JE Piotr Krupiński oraz Prezydent Wandystanu JE Michał Sobczak. Podpisano traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, oczekujący obecnie na ratyfikację. Goście zostali przyjęci przez JKM w Królewskim Pałacu Ekhorn, gdzie wzięli udział w wydanym na ich cześć bankiecie.
19.02.2005 r.
news nr 181
Rząd przystąpił do realizacji planu cotygodniowych spotkań obywateli Królestwa na czacie z udziałem przedstawiciela Gabinetu. Pierwsze spotkanie spontanicznie poświęcone zostało problematyce nowego systemu gospodarczego.
19.02.2005 r.
news nr 180
MS ogłosił rozporządzenie ustalające urzędową listę praenomenów (zwrotów, które można dodać w oznaczeniu osoby oprócz imienia i nazwiska). Tym samym zakończy się okres swobody w tym zakresie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r. (link)
15.02.2005 r.
news nr 179
JKM ogłosił postanowienie sądowe określające wykładnię przepisów dotyczących kary banicji, zgodnie z którym kodeks karny nie daje podstaw do pozbawienia odbywającego karę banicji biernego prawa dostępu do list Królestwa (link).
15.02.2005 r.
news nr 178
MFiG wydał rozporządzenie określające status prawny Mennicy Królewskiej jako spółki Skarbu Królestwa (link). Sama Mennica została uroczyście otwarta za zgodą JKM w dniu 5 lutego 2005 r.
13.02.2005 r.
news nr 177
JKM ogłosił postanowienie ustalające kalendarz wyborczy w wyborach do Izby Poselskiej IV kadencji. Dreamlandczycy pójdą do urn w dniach 4 - 10 marca 2005 r. (link)
13.02.2005 r.
news nr 176
JKM ogłosił informację Korony dotyczącą polityki zagranicznej Królestwa w okresie od dnia 14 lutego do dnia 31 czerwca 2005 r. Zasadniczych zmian w polityce zagranicznej nie przewiduje się (link).
12.02.2005 r.
news nr 175
JKM powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków MSZ Patrykowi baronowi Bitowi. Zmiana ta związana jest z urlopem Edwarda diuka Kriega (link).
12.02.2005 r.
news nr 174
JKM odwołał sir Apodifa Erinacila ze stanowiska Namiestnika Koronnego Morlandu i powierzył Pavlowi diukowi Svobodzie tymczasowe pełnienie obowiązków namiestnika. Jednocześnie JKM wyraził zgodę na reprezentowanie Morlandu w Senacie przez Krzysztofa markiza Roena (link 1|link 2).
09.02.2005 r.
news nr 173
JKM przyjął złożoną dymisję i odwołał Pavla diuka Svobodę ze stanowiska Lorda Kanclerza. Nowym szefem Kancelarii Królewskiej został wicehrabia Bager.
08.02.2005 r.
news nr 172
Z okazji Święta Monarchii, przypadającego w rocznicę koronacji, JKM nadał nowe tytuły honorowe (link).
08.02.2005 r.
news nr 171
Izba Poselska powołała barona Bagera na stanowisko swojego Marszałka (link).
08.02.2005 r.
news nr 170
Z powodu drobnego błędu w skrypcie, w ostatnich dniach nie były wysyłane listy zawierające link potwierdzający zapis. Zaległe listy nie zostaną wysłane. Dzisiaj błąd został naprawiony. Osoby, ktore dokonały rejestracji a nie miały możliwości potwierdzenia jej proszone są o bardzo pilny kontakt z KSI GG: 4416070 . Sprawa jest o tyle pilna, że jeżeli miną 3 dni od daty zapisu dane zostaną automatycznie usunięte. Za wszelkie niedogodności spowodowane błędem przepraszam zainteresowanych. Mea culpa ...
04.02.2005 r.
news nr 169
JKM powołał ministrów w Rządzie Królewskim kierowanym przez Premiera sir Albona (link).
04.02.2005 r.
news nr 168
Webland obchodzi VI rocznicę swojego powstania.
04.02.2005 r.
news nr 167
Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego wszczął postępowanie w sprawie utrudniania prowadzenia postępowania przygotowawczego 02/04.
04.02.2005 r.
news nr 166
Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Królestwa umorzył postępowanie z zawiadomienia KSI w sprawie ataków na CRM, nie dopatrując się znamion przestępstwa. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Prokuratora Generalnego Królestwa.
01.02.2005 r.
news nr 165
Ogłoszono nowy Regulamin Izby Poselskiej, który wejdzie w życie z dniem 2 II 2005 r. (link).
01.02.2005 r.
news nr 164
JKM powołał sir Albona na stanowisko Premiera (link).
01.02.2005 r.
news nr 163
JKM przyjął złożoną dymisję i odwołał prof. sir Kobe Amaru Shakura ze stanowiska Premiera (link).
01.02.2005 r.
news nr 162
Ogłoszono o otwarciu przewodu sądowego w sprawie SK 2005/1/P z wniosku Kanclerza Solardii o dokonanie wykładni przepisów dotyczących kary banicji, w zakresie praw skazanego związanych z uczestnictwem w listach dyskusyjnych.
01.02.2005 r.
news nr 161
Rocznica objęcia Korony Królestwa Dreamlandu przez JKM Artura I Piotra.
25.01.2005 r.
news nr 160
Premier prof. sir Kobe Amaru Shakur ogłosił o złożeniu na ręce JKM dymisji w dniu wczorajszym, ze skutkiem od 1 II 2005 r. Nie wskazano następcy ustępującego Premiera.
22.01.2005 r.
news nr 159
JKM odmówił zatwierdzenia projektu ustawy federalnej o szkolnictwie podstawowym z powodu błędów legislacyjnych projektu. Jest to pierwszy wypadek skorzystania przez monarchę z przysługującego mu - zgodnie ze znowelizowaną Konstytucją Królestwa - prawa względnego weta ustawodawczego (link).
21.01.2005 r.
news nr 158
JKM ogłosił dekret o udostępnianiu miejsca na serwerze Królestwa. Zgodnie z nowymi regulacjami, udostępnianie miejsca dla przedsiębiorców i instytucji prywatnych będzie odpłatne (link).
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin