Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
Domena Królewska
mikronacja
02.12.2004 r.
news nr 127
W związku z opuszczeniem Królestwa przez posła prof. Bartłomieja barona Jasińskiego, przestał istnieć klub poselski Socjaldemokratycznej Partii Dreamlandu.
01.12.2004 r.
news nr 126
Morland zakończył weryfikację swoich obywateli.
30.11.2004 r.
news nr 125
Izba Poselska wybrała barona Bagera na stanowisko swojego Wicemarszałka.
29.11.2004 r.
news nr 124
JKM, po uzyskaniu zgody Senatu Królewskiego, powołał sir Medgara de Ramę na stanowisko Prokuratora Generalnego Królestwa. Tym samym zakończyło się urzędowanie na tym stanowisku dotychczasowego p.o. Prokuratora Generalnego - Edwarda diuka Kriega.
28.11.2004 r.
news nr 123
W Baridasie otwarto nową instytucję kultury: Galerię "Zewnętrzną" (link).
27.11.2004 r.
news nr 122
Władze Motley w Weblandzie (link) zwróciły się do mieszkańców i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w mieście, o potwierdzenie swojej aktywności.
26.11.2004 r.
news nr 121
Baridas uzyskał nowy adres. Od dziś jego strony są dostępne pod adresem www.baridas.org
26.11.2004 r.
news nr 120
Od dzisiaj strony Baridasu dostępne są pod nowym adresem: www.baridas.org
26.11.2004 r.
news nr 119
Otwarto nowy serwis informacyjny DreamNET, pod redakcją p. Mugglera. DreamNET
24.11.2004 r.
news nr 118
MKiN ogłosił rozporządzenie odwołujące p. Mugglera ze stanowiska Dyrektora Galerii Królewskiej.
24.11.2004 r.
news nr 117
JKM ogłosił proklamację, zgodnie z którą wszelkie wyjaśnienia dotyczące obowiązującego prawa, będą udzielane jedynie w postępowaniu przed Sądem Królestwa, odmawiając tym samym udzielania odpowiedzi prywatnie.
24.11.2004 r.
news nr 116
MKiN ogłosił rozporządzenie odwołujące lady Motylek ze stanowiska Dyrektora Galerii Essthera.
21.11.2004 r.
news nr 115
Senat Królewski wyraził zgodę na powołanie sir Medgara de Ramy na stanowisko Prokuratora Generalnego Królestwa.
18.11.2004 r.
news nr 114
JKM wystawił listy uwierzytelniające Edwarda diuka Kriega jako Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego przy JKM Arminie Frederiku, Królu Scholandii.
15.11.2004 r.
news nr 113
JKM ogłosił dekret określający budżet do końca 2004 r. Wydatki w łącznej kwocie 27.074 D zostaną pokryte z majątku Skarbu Królestwa jako deficyt budżetowy.
09.11.2004 r.
news nr 112
Ogłoszono rozpoczęcie kolejnej edycji pucharu Dreamlandu w skokach narciarskich. Pierwsze zawody już 13.XI w Samanti (Webland).
06.11.2004 r.
news nr 111
JKM zatwierdził przekazane przez Parlament projekty i ogłosił trzy ustawy federalne: o Centralnym Rejestrze Mieszkańców, o obywatelstwie oraz o martwych duszach i dziedziczeniu testamentowym. Jednocześnie JKM wydał dekrety zmieniające daty wejścia w życie zatwierdzonych ustaw, przesuwając je na 1.I.2005 r., co zostało uzasadnione opinią KSI co do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemów.
06.11.2004 r.
news nr 110
MFiG powołał pana Yelonka Rogacza na stanowisko wiceministra.
05.11.2004 r.
news nr 109
JKM powołał Patryka Bita na stanowisko Lorda Gubernatora Domeny Królewskiej-Baridas. Nowy Lord Gubernator złożył hołd JKM w trybie przewidzianym dla Namiestników Koronnych.
04.11.2004 r.
news nr 108
Zakończono weryfikację w Surmali.
03.11.2004 r.
news nr 107
JKM ratyfikował Traktat o wzajemnym uznaniu i nawišzaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Natanii.
03.11.2004 r.
news nr 106
MFiG odwołał paniš Avatar ze stanowiska wiceministra.
02.11.2004 r.
news nr 105
JKM ogłosił o zakończeniu unii personalnej między Dreamlandem a Brugią.
31.10.2004 r.
news nr 104
Republika Baridas ogłosiła Deklarację przystąpienia do Korony. JKM wydał postanowienie o przyjęciu Republiki - tym samym Baridas stał się autonomiczną częścią Domeny Królewskiej.
30.10.2004 r.
news nr 103
Centralny Bank Dreamlandu otwiera ponownie swoje podwoje. Zapraszamy do zakładania rachunków.
25.10.2004 r.
news nr 102
Ministerstwo Kultury i Nauki ma nowy serwis internetowy.
25.10.2004 r.
news nr 101
JKM powołał dalszych urzędników nadwornych: Pavel markiz Svoboda objšł urzędy Lorda Kanclerza i Lorda Kustosza, natomiast sir Patrick Christian van Hadden został powołany na stanowisko Lorda Skarbnika.
24.10.2004 r.
news nr 100
JKM powołał Edwarda diuka Kriega na najwyższy urząd nadworny - Marszałka Dworu Królewskiego. Marszałek Dworu odpowiadać będzie za należytą organizacj i funkcjonowanie struktury dworskiej. Za swoją pracę Marszałek Dworu będzie otrzymywał miesięcznie 44 D. Edward diuk Krieg pełnił już wcześniej ten urząd, a powołanie ma związek z wejściem w życie dekretu o Dworze Królewskim.
24.10.2004 r.
news nr 99
JKM ogłosił postanowienie lokujące nowe miasto w Królestwie. Na obszarach przekazanych przez Prowincję Webland i włączonych do Domeny Królewskiej powstanie Ekorre - nowa siedziba JKM i Dworu.
24.10.2004 r.
news nr 98
JKM ogłosił postanowienie nadające nowe tytuły honorowe. Awanse otrzymało 4 arystokratów i 2 szlachciców. Czterech obywateli zostało włączonych w poczet szlachty.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin