Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje
Prowincje:
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
Unia Saudadzka
mikronacja
25.10.2004 r.
news nr 101
JKM powołał dalszych urzędników nadwornych: Pavel markiz Svoboda objšł urzędy Lorda Kanclerza i Lorda Kustosza, natomiast sir Patrick Christian van Hadden został powołany na stanowisko Lorda Skarbnika.
24.10.2004 r.
news nr 100
JKM powołał Edwarda diuka Kriega na najwyższy urząd nadworny - Marszałka Dworu Królewskiego. Marszałek Dworu odpowiadać będzie za należytą organizacj i funkcjonowanie struktury dworskiej. Za swoją pracę Marszałek Dworu będzie otrzymywał miesięcznie 44 D. Edward diuk Krieg pełnił już wcześniej ten urząd, a powołanie ma związek z wejściem w życie dekretu o Dworze Królewskim.
24.10.2004 r.
news nr 99
JKM ogłosił postanowienie lokujące nowe miasto w Królestwie. Na obszarach przekazanych przez Prowincję Webland i włączonych do Domeny Królewskiej powstanie Ekorre - nowa siedziba JKM i Dworu.
24.10.2004 r.
news nr 98
JKM ogłosił postanowienie nadające nowe tytuły honorowe. Awanse otrzymało 4 arystokratów i 2 szlachciców. Czterech obywateli zostało włączonych w poczet szlachty.
23.10.2004 r.
news nr 97
JKM ogłosił dekret o wprowadzeniu systemu bankowego. Uruchomienie systemu CBD nastąpić ma 30.X.2004 r. Obowiązywać będzie zasada 1 podmiot - 1 rachunek. Królestwo będzie zwracać środki zgromadzone w starym CBD.
23.10.2004 r.
news nr 96
JKM ogłosił dekret o Dworze Królewskim. Zgodnie z jego postanowieniami, Dwór służyć ma JKM jako organ pomocniczy w wykonywaniu prerogatyw monarszych. W skład Dworu wchodzić mają m.in. Namiestnicy Koronni oraz niektórzy inni dostojnicy państwowi. Dwór nie będzie jednak nowym ośrodkiem politycznym - członkowie Rządu nie wchodzą automatycznie w skład Dworu.
23.10.2004 r.
news nr 95
Prowincja Webland przekazała JKM tereny pod nową siedzibę królewską.
18.10.2004 r.
news nr 94
Premier wydał rozporządzenie ustanawiające Ministerstwo Promocji, na którego czele stanął osobiście, zgodnie z zapowiedzią ze swojego expose.
17.10.2004 r.
news nr 93
Ukazał się jubileuszowy, dwudziesty numer OKNA.
16.10.2004 r.
news nr 92
Nowy sondaż w CIBOP. Tym razem pytanie brzmi: czy Rządowi Królewskiemu sir Kobe Amaru Shakura uda się wprowadzić system gospodarczy Dreamlandu?
14.10.2004 r.
news nr 91
Namiestnik Koronny Surmali, Sted baron Asketil, rozpoczął reformy w Prowincji. Uchylone zostały wszystkie obowiązujące akty normatywne Surmali, wydano również akt dotyczący przeprowadzenia spisu powszechnego w dniach 16-22.X
13.10.2004 r.
news nr 90
JKM wydał dekret nowelizujący przepisy dotyczące ogłaszania aktów urzędowych. Od jutra (14.X) akty zawierające dane niemożliwe do czytelnego przedstawienia w trybie tekstowym, będą ogłaszane w postaci załączników umieszczanych w archiwum plików listy dyskusyjnej Królestwa na okres co najmniej 7 dni. Zasadę tą stosować się będzie odpowiednio do krajowych aktów urzędowych, przy czym Prowincje mogą ustalić odmienne zasady.
13.10.2004 r.
news nr 89
Izba Poselska III kadencji wybrała na swojego Marszałka sir Bartosza Lenczowskiego. Izba nie dokonała wyboru Wicemarszałka.
12.10.2004 r.
news nr 88
Premier powołał na stanowisko Wicepremiera sir Albona, Ministra Finansów i Gospodarki.
12.10.2004 r.
news nr 87
Premier wygłosił expose. Wynika zeń m.in. następujący podział stanowisk w nowym Rządzie: sir Albon - Minister Finansów i Gospodarki (MFiG), sir Patrick Christian van Hadden - Minister Kultury i Nauki (MKiN), Jacques de Brolle - Minister Sprawiedliwości (MS), Pavel markiz Svoboda - Minister Spraw Zagranicznych (MSZ). Premier osobiście stanie na czele Ministerstwa Promocji (MP).
12.10.2004 r.
news nr 86
JKM powołał Jaquesa de Brolle'a na stanowisko Ministra Korony.
10.10.2004 r.
news nr 85
Dwór Królewski ogłosił, że JKM podjął decyzję o przenosinach siedziby królewskiej. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z rekomendacją specjalnie powołanej przez JKM komisji, wybrano ofertę przedstawioną przez Republikę Weblandu. Przenosiny JKM i Dworu nie wpłyną na status Dreamopolis Królewskiego, które nadal pozostanie oficjalną stolicą Królestwa.
10.10.2004 r.
news nr 84
W związku z powołaniem na stanowisko Premiera, JKM odwołał sir Kobe Amaru Shakura ze stanowiska Senatora z ramienia Surmali. Uprawnienia senatorskie będzie wykonywał osobiście Namiestnik Surmali, Sted baron Asketil.
10.10.2004 r.
news nr 83
JKM powołał sir Kobe Amaru Shakura na stanowisko Premiera Rządu Królewskiego.
03.10.2004 r.
news nr 82
Dziś w południe JKM dokonał inauguracji Izby Poselskiej III kadencji.
02.10.2004 r.
news nr 81
JKM przyjął złożoną dymisję i odwołał Edwarda diuka Kriega ze stanowiska Premiera Rządu Królewskiego oraz Ministra Korony (Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego). Dotychczasowy Premier będzie pełnił swoje obowiązki do czasu powołania następcy lub następców.
02.10.2004 r.
news nr 80
Komisja Wyborcza Królestwa wystawiła zaświadczenia nowo wybranym posłom. Trzecia kadencja Izby poselskiej rozpocznie się zatem 3 października 2004 r.
25.09.2004 r.
news nr 79
Komisja Wyborcza Królestwa ogłosiła wyniki wyborów. Do Izby Poselskiej III kadencji wejdš: Pavel markiz Svoboda (SF), Edward diuk Krieg (SF), sir Bager (DPM), sir Albon (DPM), sir Bartosz Lenczowski (DPM), Bartłomiej baron Jasiński (SPD) i William Cromwell (SPD).
07.08.2004 r.
news nr 77
Otwieramy dzisiaj Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw (CRIP), w którym będą rejestrowane wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa działające na terenie Królestwa Dreamlandu.
26.07.2004 r.
news nr 75
Rząd Królestwo Dreamlandu ma od dziś nowe strony.
09.07.2004 r.
news nr 74
Centralny Rejestr Mieszkańców znów działa.
31.05.2004 r.
news nr 71
Po krótkiej, technicznej przerwie strony Sądu Krolewskiego są dostępne
27.05.2004 r.
news nr 70
Po krótkiej przerwie strony Królewstwa działają ponownie. Jednak nie wszystkie systemy są włączone za co serdecznie przepraszamy. Wkrótce wszystko wroci do normy.
13.04.2004 r.
news nr 69
Sir Bartosz Lenczowski nowym p.o. Namiestnika Koronnego Solardii
13.04.2004 r.
news nr 68
Serwis internetowy Sądu Królestwa ponownie dostępny.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin