Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Koronacja Macieja II na Króla Dreamlandu

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
05.12.2014 r.
Referendum ogólnonarodowe
Paweł Wercyngetoryks Krieg
JKM Marcin I Mikołaj na wniosek Izby Poselskiej zarządził przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego. Odbywa się ono w dniach 5-12 grudnia 2014 r. W referendum postawiono pytanie „Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi:” z wariantami odpowiedzi: „Jestem za wprowadzeniem Konstytucji Królestwa.”, „Nie chcę zmian konstytucyjnych”.

Odpowiedzi na pytanie referendalne udzielić można pod adresem: http://www.dreamland.net.pl/referendum/.
28.11.2014 r.
Nabór do służby zagranicznej Królestwa
Daniel von Witt
Królestwo Dreamlandu aktywizuje swoje działania na arenie międzynarodowej, w związku z czym pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na dyplomatów. Z tego względu Rząd Królewski uruchamia nabór na ambasadorów. Szczegółowe informacje można uzyskać na forum dyskusyjnym. Zachęcamy.
24.11.2014 r.
Wybory logo Królestwa
Daniel von Witt
W dniach 24 listopada - 8 grudnia br. można oddawać głosy w wyborach logo Królestwa. Trwają one w tym wątku na forum. Swoje projekty przedstawili: Mieczysław Chędoga-Rozpecki oraz Prezerwatyw Tradycja Radziecki. Zapraszamy do uczestnictwa. Niech wygra lepszy!
23.11.2014 r.
Wizyta państwowa Królowej Skarlandu
Daniel von Witt
Wczesnym wieczorem z wizytą państwową przybyła do Królestwa JKM Eleonora I Królowa Imperium Skarlandu wraz z Małżonkiem. Podczas pobytu Gości Korony dojdzie do spotkań z Królem, Premierem oraz członkami Izby Poselskiej. Pobyt zostanie zakończony jutro późnym wieczorem.
12.11.2014 r.
Rekonstrukcja Rządu
Daniel von Witt
Dzisiaj wieczorem na wniosek Premiera JE Daniela von Witta Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj dokonał zmian w Rządzie. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyodrębniono Ministerstwo Spraw Społecznych, którym pokieruje JE Józef Kalicki. Więcej na temat nowego Gabinetu w Biuletynie Rządowym.
08.11.2014 r.
Konkurs na logo Królestwa
Daniel von Witt
Rząd Królewski ogłosił konkurs na projekt logo Królestwa, który jest skierowany do wszystkich osób zarejestrowanych na forum dyskusyjnym. Inicjatywa rodzi się z chwilą prowadzonych prac nad strategią promocji Królestwa i rządowym programem, który będzie ją wykonywał. Więcej o konkursie, w którym stawką jest 100.000 D przeczytasz więcej w Biuletynie Rządowym.

Zapraszamy do licznego uczestnictwa!
28.10.2014 r.
Expose Premiera Daniela von Witta
Daniel von Witt
Premier Rządu Królewskiego Daniel von Witt wygłosił dzisiaj expose. W swoim programie na dość krótką kadencję naświetlił pierwsze kroki w dochodzeniu do Królestwa jako państwa nowoczesnego, atrakcyjnego i dynamicznego. Zasadniczymi punktami wystąpienia były aspekty związane z promocją, reformą ustrojową oraz polityką zagraniczną, której poświęcona jest największa część wystąpienia. Z całością można zapoznać się w sali obrad Parlamentu Królewskiego.
24.10.2014 r.
Rząd Królewski powołany
Daniel von Witt
JKM Marcin I Mikołaj dokonał w dniu dzisiejszym aktu powołania nowego Rządu, na czele którego stanął, rekomendowany wczoraj przez posłów podczas audiencji w Pałacu Ekhorn, Jego Ekscelencja Daniel von Witt. Rząd Królewski jest skromny i składa się z dwóch ministrów: MSW (tekę objął osobiście Premier) i MSZ (funkcję objął Jego Ekscelencja Simon McMelkor.
22.10.2014 r.
Inauguracja prac Izby Poselskiej XXV kadencji
Daniel von Witt
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj wygłosił w dniu dzisiejszym mowę tronową w Pałacu Parlamentu, która tradycyjnie rozpoczyna kadencję nowopowołanej Izby Poselskiej. W jej skład weszli: Daniel markiz von Witt z wynikiem wyborczym 6 głosów, JKW Pavel Svoboda z wynikiem 5 głosów i Jacques arcyksiążę de Brolle z wynikiem 3 głosów.

Król w swoim wystąpieniu powiedział, że żywi nadzieję na owocną współpracę z Izbą Poselską i to, że przyczyni się ona do poprawy sytuacji w Ojczyźnie. Całość wystąpienia dostępne jest w sali obrad Parlamentu Królewskiego.
15.10.2014 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Edward II
Trwają wybory do Izby Poselskiej XXV kadencji. Od 14 do 20 października 2014 roku możliwe jest oddanie głosu na jednego z trzech zgłoszonych kandydatów. W wyborcze szranki stanęli tym razem Daniel von Witt, Pavel Svoboda oraz Jacques de Brolle. Cała trójka legitymuje się statusem kandydatów niezależnych.

Lokal wyborczy znajduje się tutaj.
13.08.2014 r.
Dreamland gromi Sarmację
Paul von Panevnick
Reprezentacja Królestwa Dreamlandu w czwartej kolejce Ligi v-Światowej wysoko pokonała reprezentację Księstwa Sarmacji 5:0 (3:0) i awansowała na pierwsze miejsce (9 pkt.).
Następny mecz w sobotę 16.08. z La Palmą. Wylot piłkarzy w piątek wieczorem.
08.08.2014 r.
Biblioteka św. Róży poszukuje pracowników
Fabiola de Willibald
W związku ze stale poszerzającymi się zbiorami w naszej dreamlandzkiej bibliotece, poszukujemy pracowników. Wszelkie informacje związane z warunkami zatrudnienia można uzyskać, pisząc na adres fabiola-s@wp.pl.
03.08.2014 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dreamlandu
Paul von Panevnick
W sobotę 2 sierpnia br. odbył się w Krakowie Zjazd Dreamlandczyków. Nie zabrakło przedstawicieli najwyższych władz Królestwa, w tym Jego Królewskiej Mości, Premiera, Marszałka IP, posłów, dyrektorów instytucji kultury oraz gości.
Podczas zjazdu powołano do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Królestwa Dreamlandu, uchwalono jego Regulamin i wybrano Przewodniczącego stowarzyszenia, których jednogłośnie został JKM Marcin I Mikołaj.
01.08.2014 r.
Odwolana audiencja
Dino von Djoki?-Krieg
Kancelaria Królewska pragnie powiadomić, że w związku z problemami technicznymi Jego Królewskiej Mości polegającymi na połączeniu z Internetem Dwór zmuszony został
do odwołania audiencji generalnej w okazji Święta Królestwa.
Wstępnie odchody Święta Królestwa z uwagi na powyższy problem i jutrzejszy zjazd dreamlandzki zostały przeniesione na niedzielę 3 sierpnia br. na godzinę 19.00 kanalu #5 prowincji IRC.
Korona Dreamlandzka pragnie przeprosić wszystkich mieszkańców za zaistniałą sytuację.
31.07.2014 r.
Zjazd KD w Krakowie
Paul von Panevnick
W sobotę 2 sierpnia br. o godz. 18:00 zapraszamy Dreamlandczyków i sympatyków na Zjazd w Krakowie.
Spotykamy się pod Barbakanem. Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu.
22.07.2014 r.
Zjazd rocznicowy i założycielski
Paul von Panevnick
W pierwszy weekend sierpnia br. w Krakowie odbędzie się Zjazd Dreamlandczyków. To cykliczne spotkanie tym razem połączone będzie ze zgromadzeniem założycielskim Stowarzyszenia Miłośników Królestwa Dreamlandu.
Każdy obywatel KD, jak i sympatyk powyżej 18 roku życia może zostać członkiem-założycielem stowarzyszenia.
Cele stowarzyszenia zawarte są w UF o urealnieniu Królestwa Dreamlandu, a szczegółowe zapisy znajdą się w statucie stowarzyszenia.
12.07.2014 r.
Referendum ogólnonarodowe
Paul von Panevnick
JKM Marcin I Mikołaj na wniosek Izby Poselskiej zarządził przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego w dniach 21-28 lipca 2014 r. W referendum postawionych jest siedem pytań (poniżej) z dwoma wariantami odpowiedzi: TAK albo NIE.

Pytania referendalne:
1) „Czy jesteś za likwidacją urzędów namiestników koronnych?”
2) „Czy jesteś za bezpośrednim wyborem szefa rządu?”
3) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu władzy wykonawczej (obecnie Rząd Królewski)?”
4) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu ustawodawczego (obecnie Izba Poselska)?”
5) „Czy jesteś za rozszerzaniem granic Królestwa o nowe kraje na zasadzie części składowych Królestwa Dreamlandu?”
6) „Czy jesteś za zniesieniem federacji?”
7) „Czy jesteś za uniami personalnymi i przyjmowaniem przez Króla Dreamlandu korony innych krajów bez włączania tych krajów w granice Królestwa Dreamlandu?”
20.06.2014 r.
Intronizacja papieża Leona II
Dino von Djoki?-Krieg
Wczoraj wieczorem oficjalna delegacja Królestwa Dreamlandu w składzie Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick i Minister Spraw Zagranicznych Dino baron von Djokić-Krieg wzięła udział w uroczystej intronizacji papieża Leona II, który został wyniesiony na tron Państwa Kościelnego Rotrii.

Minister Spraw Zagranicznych skierował depeszę gratulacyjną do Jego Świątobliwości Leona II, Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria.
18.06.2014 r.
Expose Premiera Paula diuka von Panevnicka
Dino von Djoki?-Krieg
Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick wygłosił dzisiaj expose w Izbie Poselskiej. Premier przedstawił założenia polityki rządu oraz przedstawił członków gabinetu. MSZ obejmuje Dino baron von Djokić-Krieg, MSW - Martin markiz Schlesinger-Asketil, MKiN - Siergiusz hrabia Asketil.
17.06.2014 r.
Nadzwyczajne posiedzenie IP
Paul von Panevnick
Marszałek Izby Poselskiej Dino baron von Djokić-Krieg zwołał na dzień 18 czerwca br. na godz. 18:00 Nadzwyczajne posiedzenie Izby Poselskiej, na którym Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick wygłosi exposé.
17.06.2014 r.
Nowy Premier Dreamlandu
Dino von Djoki?-Krieg
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj w dniu 17 czerwca br odwołał urzędującego Premiera Rządu Królewskiego, powierzając tę funkcję Paulowi diukowi von Panevnickowi.
16.06.2014 r.
Izba wybrała Marszałka
Paul von Panevnick
Izba Poselska wybrała Marszałka IP w osobie Dino barona von Djokicia-Kriega, a także Wicemarszałka, którym został Siergiusz hrabia Asketil.
Obaj uzyskali wymagane poparcie bez głosu sprzeciwu. Gratulacje!
12.06.2014 r.
Inauguracja Izby Poselskiej
Dino von Djoki?-Krieg
Dnia 12 czerwca br. Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj wygłosił mowę tronową na inaugurację Izby Poselskiej XXIV kadencji. Jednocześnie wyznaczył Marszałka Seniora w osobie Dino barona von Djokicia-Kriega.
Marszałek Senior rozpoczął wybór Marszałka i Wicemarszałka IP.
11.06.2014 r.
I po wyborach...
Fabiola de Willibald
W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki wyborów do XXIV kadencji Izby Poselskiej. Mandaty uzyskali: Dino baron von Djokić-Krieg (5 głosów), markiz Albon (4 głosy), Paul diuk von Panevnick (4 głosy) oraz Siergiusz hrabia Asketil (3 głosy). Panom Posłom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na chwałę Królestwa.
05.06.2014 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Fabiola de Willibald
Przedwczoraj rozpoczęły się wybory do IP. Oddawać głosy na kandydatów Partii Burżuazyjnej (Siergiusz hrabia Asketil oraz Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil), Radykalnego Centrum (Dino baron von Djokić-Krieg) i niezależnych (Paul diuk von Panevnick, markiz Albon) można do poniedziałku (tj. 9 czerwca) w lokalu wyborczym.
16.03.2014 r.
Rząd koalicji może rozpocząć pracę
Alfred
Po zakończeniu rozmów koalicyjnych między Partią Burżuazyjną a Radykalnym Centrum, doszło do rekonstrukcji Rządu Królewskiego. 11 marca urząd pierwszego ministra objął Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil, który będzie przewodniczył gabinetowi w następującym składzie: król senior Edward Artur (Minister Sprawiedliwości), Conrad markiz Darosareier-Stattoerr (Minister Spraw Wewnętrznych), Krzysztof markiz Jazłowiecki (Minister Spraw Obywatelskich), Fabiola hrabina de Willibald (Minister Kultury i Nauki) i Dino baron von Djokić-Krieg (Minister Spraw Zagranicznych). Resort promocji i informacji Premier objął osobiście.
10.03.2014 r.
Nowa koalicja
Premier Rządu Królewskiego król senior Edward A. Krieg złożył wczoraj na ręce Jego Królewskiej Mości dymisję swojego gabinetu. Jednocześnie ogłosił, że w wyniku prowadzonych od kilku dni rozmów Radykalne Centrum i Partia Burżuazyjna zawiązały koalicję i będą wspólnie tworzyć przyszły rząd z Martinem wicehrabim Schlesingerem-Asketilem jako premierem. Jeśli na zmiany zgodzi się JKM, będzie to pierwszy od kilku lat rząd koalicyjny.
01.03.2014 r.
Początek Prezydencji Królestwa w MFK
Daniel von Witt
Królestwo Dreamlandu rozpoczyna dzisiaj sprawowanie przewodnictwa w Radzie Mapy Mikronacyjnego Forum Kartograficznego po raz drugi. Skład dreamlandzkiego przedstawicielstwa w Organizacji obejmuje JKM Marcina I Mikołaja, Premiera Edwarda Artura, Ministra Spraw Zagranicznych Dino von Djokicia-Kriega oraz umocowanego Przedstawiciela Daniela von Witta.
25.02.2014 r.
II Kongres Partii Burżuazyjnej
Daniel von Witt
Zarząd Partii Burżuazyjnej ogłosił wczoraj wieczorem termin II Kongresu programowo-wyborczego, który odbędzie się w Trebun (Webland) w dniach: 28 luty - 2 marca br. na kanale IRC Królestwa. Podczas trzydniowych rozmów omawiany będzie stan Królestwa, odnowione zostaną przepisy Statutu oraz władze oraz, co najistotniejsze - program polityczny Partii. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Siergiusza Asketila lub Martina Schlesingera-Asketila. Zapraszamy!
09.02.2014 r.
Święto Monarchii - 9 lutego
Hans von Witt
1 lutego 2013 roku JKW Artur I Piotr wyznaczył Martina księcia de Joustina na Następcę Tronu. Dokładnie rok temu 9 lutego na mocy postanowienia królewskiego nastąpiło przekazanie Korony. Martin książę de Joustin wstąpił na Tron Dreamlandzki jako 8 Król Dreamlandu przybierając imiona Marcina Mikołaja. W dniu dzisiejszym z okazji upamiętnienia tego wydarzenia Jego Królewska Mość nadał tytuły honorowe oraz ziemie zasłużonym mieszkańcom.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin