Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
22.07.2014 r.
Zjazd rocznicowy i założycielski
Paul von Panevnick
W pierwszy weekend sierpnia br. w Krakowie odbędzie się Zjazd Dreamlandczyków. To cykliczne spotkanie tym razem połączone będzie ze zgromadzeniem założycielskim Stowarzyszenia Miłośników Królestwa Dreamlandu.
Każdy obywatel KD, jak i sympatyk powyżej 18 roku życia może zostać członkiem-założycielem stowarzyszenia.
Cele stowarzyszenia zawarte są w UF o urealnieniu Królestwa Dreamlandu, a szczegółowe zapisy znajdą się w statucie stowarzyszenia.
12.07.2014 r.
Referendum ogólnonarodowe
Paul von Panevnick
JKM Marcin I Mikołaj na wniosek Izby Poselskiej zarządził przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego w dniach 21-28 lipca 2014 r. W referendum postawionych jest siedem pytań (poniżej) z dwoma wariantami odpowiedzi: TAK albo NIE.

Pytania referendalne:
1) „Czy jesteś za likwidacją urzędów namiestników koronnych?”
2) „Czy jesteś za bezpośrednim wyborem szefa rządu?”
3) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu władzy wykonawczej (obecnie Rząd Królewski)?”
4) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu ustawodawczego (obecnie Izba Poselska)?”
5) „Czy jesteś za rozszerzaniem granic Królestwa o nowe kraje na zasadzie części składowych Królestwa Dreamlandu?”
6) „Czy jesteś za zniesieniem federacji?”
7) „Czy jesteś za uniami personalnymi i przyjmowaniem przez Króla Dreamlandu korony innych krajów bez włączania tych krajów w granice Królestwa Dreamlandu?”
20.06.2014 r.
Intronizacja papieża Leona II
Dino von Djoki?-Krieg
Wczoraj wieczorem oficjalna delegacja Królestwa Dreamlandu w składzie Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick i Minister Spraw Zagranicznych Dino baron von Djokić-Krieg wzięła udział w uroczystej intronizacji papieża Leona II, który został wyniesiony na tron Państwa Kościelnego Rotrii.

Minister Spraw Zagranicznych skierował depeszę gratulacyjną do Jego Świątobliwości Leona II, Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria.
18.06.2014 r.
Expose Premiera Paula diuka von Panevnicka
Dino von Djoki?-Krieg
Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick wygłosił dzisiaj expose w Izbie Poselskiej. Premier przedstawił założenia polityki rządu oraz przedstawił członków gabinetu. MSZ obejmuje Dino baron von Djokić-Krieg, MSW - Martin markiz Schlesinger-Asketil, MKiN - Siergiusz hrabia Asketil.
17.06.2014 r.
Nadzwyczajne posiedzenie IP
Paul von Panevnick
Marszałek Izby Poselskiej Dino baron von Djokić-Krieg zwołał na dzień 18 czerwca br. na godz. 18:00 Nadzwyczajne posiedzenie Izby Poselskiej, na którym Premier Rządu Królewskiego Paul diuk von Panevnick wygłosi exposé.
17.06.2014 r.
Nowy Premier Dreamlandu
Dino von Djoki?-Krieg
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj w dniu 17 czerwca br odwołał urzędującego Premiera Rządu Królewskiego, powierzając tę funkcję Paulowi diukowi von Panevnickowi.
16.06.2014 r.
Izba wybrała Marszałka
Paul von Panevnick
Izba Poselska wybrała Marszałka IP w osobie Dino barona von Djokicia-Kriega, a także Wicemarszałka, którym został Siergiusz hrabia Asketil.
Obaj uzyskali wymagane poparcie bez głosu sprzeciwu. Gratulacje!
12.06.2014 r.
Inauguracja Izby Poselskiej
Dino von Djoki?-Krieg
Dnia 12 czerwca br. Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj wygłosił mowę tronową na inaugurację Izby Poselskiej XXIV kadencji. Jednocześnie wyznaczył Marszałka Seniora w osobie Dino barona von Djokicia-Kriega.
Marszałek Senior rozpoczął wybór Marszałka i Wicemarszałka IP.
11.06.2014 r.
I po wyborach...
Fabiola de Willibald
W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki wyborów do XXIV kadencji Izby Poselskiej. Mandaty uzyskali: Dino baron von Djokić-Krieg (5 głosów), markiz Albon (4 głosy), Paul diuk von Panevnick (4 głosy) oraz Siergiusz hrabia Asketil (3 głosy). Panom Posłom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na chwałę Królestwa.
05.06.2014 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Fabiola de Willibald
Przedwczoraj rozpoczęły się wybory do IP. Oddawać głosy na kandydatów Partii Burżuazyjnej (Siergiusz hrabia Asketil oraz Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil), Radykalnego Centrum (Dino baron von Djokić-Krieg) i niezależnych (Paul diuk von Panevnick, markiz Albon) można do poniedziałku (tj. 9 czerwca) w lokalu wyborczym.
16.03.2014 r.
Rząd koalicji może rozpocząć pracę
Alfred
Po zakończeniu rozmów koalicyjnych między Partią Burżuazyjną a Radykalnym Centrum, doszło do rekonstrukcji Rządu Królewskiego. 11 marca urząd pierwszego ministra objął Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil, który będzie przewodniczył gabinetowi w następującym składzie: król senior Edward Artur (Minister Sprawiedliwości), Conrad markiz Darosareier-Stattoerr (Minister Spraw Wewnętrznych), Krzysztof markiz Jazłowiecki (Minister Spraw Obywatelskich), Fabiola hrabina de Willibald (Minister Kultury i Nauki) i Dino baron von Djokić-Krieg (Minister Spraw Zagranicznych). Resort promocji i informacji Premier objął osobiście.
10.03.2014 r.
Nowa koalicja
Premier Rządu Królewskiego król senior Edward A. Krieg złożył wczoraj na ręce Jego Królewskiej Mości dymisję swojego gabinetu. Jednocześnie ogłosił, że w wyniku prowadzonych od kilku dni rozmów Radykalne Centrum i Partia Burżuazyjna zawiązały koalicję i będą wspólnie tworzyć przyszły rząd z Martinem wicehrabim Schlesingerem-Asketilem jako premierem. Jeśli na zmiany zgodzi się JKM, będzie to pierwszy od kilku lat rząd koalicyjny.
01.03.2014 r.
Początek Prezydencji Królestwa w MFK
Daniel von Witt
Królestwo Dreamlandu rozpoczyna dzisiaj sprawowanie przewodnictwa w Radzie Mapy Mikronacyjnego Forum Kartograficznego po raz drugi. Skład dreamlandzkiego przedstawicielstwa w Organizacji obejmuje JKM Marcina I Mikołaja, Premiera Edwarda Artura, Ministra Spraw Zagranicznych Dino von Djokicia-Kriega oraz umocowanego Przedstawiciela Daniela von Witta.
25.02.2014 r.
II Kongres Partii Burżuazyjnej
Daniel von Witt
Zarząd Partii Burżuazyjnej ogłosił wczoraj wieczorem termin II Kongresu programowo-wyborczego, który odbędzie się w Trebun (Webland) w dniach: 28 luty - 2 marca br. na kanale IRC Królestwa. Podczas trzydniowych rozmów omawiany będzie stan Królestwa, odnowione zostaną przepisy Statutu oraz władze oraz, co najistotniejsze - program polityczny Partii. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Siergiusza Asketila lub Martina Schlesingera-Asketila. Zapraszamy!
09.02.2014 r.
Święto Monarchii - 9 lutego
Hans von Witt
1 lutego 2013 roku JKW Artur I Piotr wyznaczył Martina księcia de Joustina na Następcę Tronu. Dokładnie rok temu 9 lutego na mocy postanowienia królewskiego nastąpiło przekazanie Korony. Martin książę de Joustin wstąpił na Tron Dreamlandzki jako 8 Król Dreamlandu przybierając imiona Marcina Mikołaja. W dniu dzisiejszym z okazji upamiętnienia tego wydarzenia Jego Królewska Mość nadał tytuły honorowe oraz ziemie zasłużonym mieszkańcom.
09.02.2014 r.
Święto Monarchii
Siergiusz Asketil
Dwór Królewski zaprasza wszystkich chętnych na wspólne spędzenie Święta Monarchii na kanale #5prowincji w niedzielę 9 lutego 2014 roku o godzinie 19.
09.02.2014 r.
Rozpoczęto projekt: Nagroda Inferno
Daniel von Witt
Fundacja Eskalacji Mikronacjonalizmu Inferno rozpoczęła projekt Nagroda Inferno, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie wybitnych postaci świata kultury, sztuki, nauki i polityki z całego Mikroświata! Do 30 marca 2014 roku na forach wszystkich państw wirtualnych będzie można typować do Nagrody Inferno w kategoriach: literatura, dziennikarstwo, ekonomia. Poznaj zasady i dokonaj swojego zgłoszenia już dziś!
Poznaj szczegóły
09.02.2014 r.
Z twarzą w kuwecie
Nakładem Wydawnictwa litera w druku ukazał się "Z twarzą w kuwecie" - zbiór tekstów publicystycznych Jacquesa de Brolle z 2005 roku, pierwotnie publikowanych w "Głosie Weblandu" i "Oknie". Zbiór monumentalny jak osoba autora, błyskotliwy jak "Kurier" i estetyczny jak witryna Królestwa po liftingu
Każdy z tekstów został opatrzony wstępem historycznym autorstwa dr. Krzysztofa Jazłowieckiego. Zapraszamy do lektury.
12.01.2014 r.
Komendacja Triumwiratu Erboki
Siergiusz Asketil
Triumwirat Erboki złożył w dniu dzisiejszym w Królewskim Pałacu Ekhorn Koronie Dreamlandziej akt komendacji. Nowelizacja stosownych aktów prawnych została powierzona Izbie Poselskiej.
Jest to kolejny krok w budowie nowej, silniej Wspólnoty Korony Ebruzów.
24.12.2013 r.
Życzenia świąteczne
Siergiusz Asketil
Jego Królewska Mość złożył życzenia świąteczne dla mieszkańców Królestw Dreamlandu i Elderlandu. Dodatkowo, w związku ze zbliżającym się końcem roku, zostały nadane tytuły honorowe.
24.12.2013 r.
Dekret o abolicji
Siergiusz Asketil
Jego Królewska Mość wydał w dniu dzisiejszym DK o abolicji w/s. wszelkich czynów zabronionych, popełnionych przed 24 grudnia 2013 roku i w stosunku do których nie zapadł prawomocny wyrok sądu. O szczegółach można dowiedzieć się z proklamacji królewskiej.
23.12.2013 r.
Nowy Rząd
W następstwie wyborów parlamentarnych Jego Królewska Mość powołał nowy rząd pod kierownictwem króla seniora Edwarda Artura (Edwarda A. Kriega), prezesa Radykalnego Centrum. W skład gabinetu weszli ponadto: król senior Pavel Svoboda jako Minister Spraw Wewnętrznych, Fabiola wicehrabina de Willibald (Minister Kultury i Nauki) oraz sir Dino von Djokić (Minister Spraw Zagranicznych). Ministerstwem Sprawiedliwości pokieruje osobiście premier. W najbliższych dniach spodziewane jest wygłoszenie expose przez nowego szefa rządu.
W dniu swojego mianowania premier złożył do Jego Królewskiej Mości wniosek o wydanie dekretu abolicyjnego w stosunku do wszystkich ujawnionych czynów, które mogły stanowić przestępstwa, popełnionych przed 22 grudnia 2013 roku.
19.12.2013 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej XXIII kadencji
Siergiusz Asketil
Wybory do IP XXIII kadencji zakończone. Mandat poselski uzyskali: Keimo Jan (Partia Burżuazyjna) i król senior Edward Artur (Radykalne Centrum) - po 5 głosów; sir Dino von Djokić (RC) - 4 głosy; hrabia Albon z Cintry (kandydat niezależny), oraz Conrad markiz Darosareier-Stattoerr (PB) - po 3 głosy.
Oddano 3 głosy puste. Frekwencja wyniosła 43,75%.
15.12.2013 r.
Trwają wybory do Izby Poselskiej
Jeszcze tylko do 18 grudnia można oddać swój głos w trwających wyborach do Izby Poselskiej. Zagłosować można w Lokalu wyborczym.
05.12.2013 r.
Dwie ustawy, jedno weto i nowy sędzia Sądu Królestwa
JKM Marcin I Mikołaj podpisał wczoraj dwie ustawy - jedna z nich powołuje Centralny Rejestr Geodezyjny, który ma zostać uruchomiony w połowie stycznia 2014 roku, druga natomiast nowelizuje dekret o tytułach i stopniach zawodowych i naukowych.
Odmówił natomiast zatwierdzenia nowej ustawy o Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw (CRiP). W przemówieniu przed Izbą Poselską wyjaśnił, że "głównym powodem [weta] jest nakładanie na Koronę Dreamlandzką kolejnych obowiązków związanych z administrowaniem przedsiębiorstwami w CRiPie". Izba Poselska ma teraz 14 dni na ewentualne wzruszenie królewskiego weta większością 2/3 głosów. Jeśli tego nie uczyni, ustawa nie wejdzie w życie.
Jego Królewska Mość, zgodnie z opinią Rady Królestwa, powołał również Paula diuka von Panevnicka, dotychczasowego prezesa Sądu Prowincji, na urząd sędziego Sądu Królestwa. Diuk Panevnick rozpocznie sprawowanie swych nowych obowiązków po złożeniu przyrzeczenia.
02.12.2013 r.
Wybory - kandydaci
Komisarz Wyborczy Królestwa ogłosił listę kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych. O mandaty poselskie ubiegać się będzie dziewięciu kandydatów, w tym pięciu zgłoszonych przez Radykalne Centrum, trzech członków Partii Burżuazyjnej i jeden kandydat niezależny.
Kandydaci:
(1) hrabia Albon (niezależny);
(2) Siergiusz baron Asketil (Partia Burżuazyjna);
(3) Conrad markiz Darosareier-Stattoerr (PB);
(4) sir Dino von Djokić (Radykalne Centrum);
(5) JKW król senior Edward Artur (RC);
(6) Keimo Jan (PB);
(7) Krzysztof markiz Jazłowiecki (RC);
(8) JKW król senior Pavel Svoboda (RC);
(9) Fabiola wicehrabina de Willibald (RC).
02.12.2013 r.
Testowanie Atamana
Królewskie Służby Informatyczne ogłosiły, że możliwe jest już testowanie systemu gospodarczego Ataman. Testujący otrzymają wynagrodzenie - jak wynika z ogłoszenia, każda osoba, która zgłosi się do programu, zapozna się z mechanizmami systemu oraz napisze swój komentarz otrzyma minimum 3000 Dreamów.
Więcej tutaj.
28.11.2013 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez JKM wybory do Izby Poselskiej kolejnej, już XXIII kadencji, odbędą się w dniach 11-18 grudnia br. Jeszcze do 1 grudnia swoje kandydatury Komisarzowi Wyborczemu Królestwa mogą zgłaszać osoby, które zechcą powalczyć o jeden z mandatów poselskich. Otwarcie Izby nowej kadencji planowane jest jeszcze przed końcem roku kalendarzowego, 20 grudnia 2013 roku.
19.11.2013 r.
Skrócenie kadencji Izby Poselskiej
Izba Poselska w ekspresowym głosowaniu podjęła dziś uchwałę o skróceniu swojej kadencji. W najbliższym czasie premier Rządu Królewskiego przedstawi Jego Królewskiej Mości projekt kalendarza wyborczego, który - w razie zaakceptowania go przez JKM Marcina I Mikołaja - zostanie ogłoszony w formie postanowienia królewskiego. Oznacza to, że już w najbliższym czasie odbędą się wybory do Izby Poselskiej XXIII kadencji.
15.11.2013 r.
Zapowiedź skrócenia kadencji Izby i sonda przedwyborcza
Po dyskusji związanej z powstaniem nowej partii - Radykalnego Centrum - prezes Partii Burżuazyjnej Conrad markiz Darosareier ogłosił, że PB zdecydowała się skrócić kadencję Izby Poselskiej. Spowoduje to rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. W swoim wystąpieniu markiz Darosareier podkreślił, że wybory powinny stać się okazją do "dyskusji nad stanem Królestwa". Odpowiedni wniosek wkrótce wpłynie do marszałka Izby Poselskiej.
Ze względu na przełomowe oświadczenie prezesa Partii Burżuazyjnej i zbliżające się wybory parlamentarne wszyscy Dreamlandczycy mogą do poniedziałku zagłosować w sondzie przedwyborczej, odpowiadając na pytanie "Na którą partię zagłosowałbyś, gdyby wybory odbywały się dzisiaj".
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin