Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Wybory

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
25.02.2014 r.
II Kongres Partii Burżuazyjnej
Daniel von Witt
Zarząd Partii Burżuazyjnej ogłosił wczoraj wieczorem termin II Kongresu programowo-wyborczego, który odbędzie się w Trebun (Webland) w dniach: 28 luty - 2 marca br. na kanale IRC Królestwa. Podczas trzydniowych rozmów omawiany będzie stan Królestwa, odnowione zostaną przepisy Statutu oraz władze oraz, co najistotniejsze - program polityczny Partii. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Siergiusza Asketila lub Martina Schlesingera-Asketila. Zapraszamy!
09.02.2014 r.
Święto Monarchii - 9 lutego
Hans von Witt
1 lutego 2013 roku JKW Artur I Piotr wyznaczył Martina księcia de Joustina na Następcę Tronu. Dokładnie rok temu 9 lutego na mocy postanowienia królewskiego nastąpiło przekazanie Korony. Martin książę de Joustin wstąpił na Tron Dreamlandzki jako 8 Król Dreamlandu przybierając imiona Marcina Mikołaja. W dniu dzisiejszym z okazji upamiętnienia tego wydarzenia Jego Królewska Mość nadał tytuły honorowe oraz ziemie zasłużonym mieszkańcom.
09.02.2014 r.
Święto Monarchii
Siergiusz Asketil
Dwór Królewski zaprasza wszystkich chętnych na wspólne spędzenie Święta Monarchii na kanale #5prowincji w niedzielę 9 lutego 2014 roku o godzinie 19.
09.02.2014 r.
Rozpoczęto projekt: Nagroda Inferno
Daniel von Witt
Fundacja Eskalacji Mikronacjonalizmu Inferno rozpoczęła projekt Nagroda Inferno, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie wybitnych postaci świata kultury, sztuki, nauki i polityki z całego Mikroświata! Do 30 marca 2014 roku na forach wszystkich państw wirtualnych będzie można typować do Nagrody Inferno w kategoriach: literatura, dziennikarstwo, ekonomia. Poznaj zasady i dokonaj swojego zgłoszenia już dziś!
Poznaj szczegóły
09.02.2014 r.
Z twarzą w kuwecie
Nakładem Wydawnictwa litera w druku ukazał się "Z twarzą w kuwecie" - zbiór tekstów publicystycznych Jacquesa de Brolle z 2005 roku, pierwotnie publikowanych w "Głosie Weblandu" i "Oknie". Zbiór monumentalny jak osoba autora, błyskotliwy jak "Kurier" i estetyczny jak witryna Królestwa po liftingu
Każdy z tekstów został opatrzony wstępem historycznym autorstwa dr. Krzysztofa Jazłowieckiego. Zapraszamy do lektury.
12.01.2014 r.
Komendacja Triumwiratu Erboki
Siergiusz Asketil
Triumwirat Erboki złożył w dniu dzisiejszym w Królewskim Pałacu Ekhorn Koronie Dreamlandziej akt komendacji. Nowelizacja stosownych aktów prawnych została powierzona Izbie Poselskiej.
Jest to kolejny krok w budowie nowej, silniej Wspólnoty Korony Ebruzów.
24.12.2013 r.
Życzenia świąteczne
Siergiusz Asketil
Jego Królewska Mość złożył życzenia świąteczne dla mieszkańców Królestw Dreamlandu i Elderlandu. Dodatkowo, w związku ze zbliżającym się końcem roku, zostały nadane tytuły honorowe.
24.12.2013 r.
Dekret o abolicji
Siergiusz Asketil
Jego Królewska Mość wydał w dniu dzisiejszym DK o abolicji w/s. wszelkich czynów zabronionych, popełnionych przed 24 grudnia 2013 roku i w stosunku do których nie zapadł prawomocny wyrok sądu. O szczegółach można dowiedzieć się z proklamacji królewskiej.
23.12.2013 r.
Nowy Rząd
W następstwie wyborów parlamentarnych Jego Królewska Mość powołał nowy rząd pod kierownictwem króla seniora Edwarda Artura (Edwarda A. Kriega), prezesa Radykalnego Centrum. W skład gabinetu weszli ponadto: król senior Pavel Svoboda jako Minister Spraw Wewnętrznych, Fabiola wicehrabina de Willibald (Minister Kultury i Nauki) oraz sir Dino von Djokić (Minister Spraw Zagranicznych). Ministerstwem Sprawiedliwości pokieruje osobiście premier. W najbliższych dniach spodziewane jest wygłoszenie expose przez nowego szefa rządu.
W dniu swojego mianowania premier złożył do Jego Królewskiej Mości wniosek o wydanie dekretu abolicyjnego w stosunku do wszystkich ujawnionych czynów, które mogły stanowić przestępstwa, popełnionych przed 22 grudnia 2013 roku.
19.12.2013 r.
Wyniki wyborów do Izby Poselskiej XXIII kadencji
Siergiusz Asketil
Wybory do IP XXIII kadencji zakończone. Mandat poselski uzyskali: Keimo Jan (Partia Burżuazyjna) i król senior Edward Artur (Radykalne Centrum) - po 5 głosów; sir Dino von Djokić (RC) - 4 głosy; hrabia Albon z Cintry (kandydat niezależny), oraz Conrad markiz Darosareier-Stattoerr (PB) - po 3 głosy.
Oddano 3 głosy puste. Frekwencja wyniosła 43,75%.
15.12.2013 r.
Trwają wybory do Izby Poselskiej
Jeszcze tylko do 18 grudnia można oddać swój głos w trwających wyborach do Izby Poselskiej. Zagłosować można w Lokalu wyborczym.
05.12.2013 r.
Dwie ustawy, jedno weto i nowy sędzia Sądu Królestwa
JKM Marcin I Mikołaj podpisał wczoraj dwie ustawy - jedna z nich powołuje Centralny Rejestr Geodezyjny, który ma zostać uruchomiony w połowie stycznia 2014 roku, druga natomiast nowelizuje dekret o tytułach i stopniach zawodowych i naukowych.
Odmówił natomiast zatwierdzenia nowej ustawy o Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw (CRiP). W przemówieniu przed Izbą Poselską wyjaśnił, że "głównym powodem [weta] jest nakładanie na Koronę Dreamlandzką kolejnych obowiązków związanych z administrowaniem przedsiębiorstwami w CRiPie". Izba Poselska ma teraz 14 dni na ewentualne wzruszenie królewskiego weta większością 2/3 głosów. Jeśli tego nie uczyni, ustawa nie wejdzie w życie.
Jego Królewska Mość, zgodnie z opinią Rady Królestwa, powołał również Paula diuka von Panevnicka, dotychczasowego prezesa Sądu Prowincji, na urząd sędziego Sądu Królestwa. Diuk Panevnick rozpocznie sprawowanie swych nowych obowiązków po złożeniu przyrzeczenia.
02.12.2013 r.
Wybory - kandydaci
Komisarz Wyborczy Królestwa ogłosił listę kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych. O mandaty poselskie ubiegać się będzie dziewięciu kandydatów, w tym pięciu zgłoszonych przez Radykalne Centrum, trzech członków Partii Burżuazyjnej i jeden kandydat niezależny.
Kandydaci:
(1) hrabia Albon (niezależny);
(2) Siergiusz baron Asketil (Partia Burżuazyjna);
(3) Conrad markiz Darosareier-Stattoerr (PB);
(4) sir Dino von Djokić (Radykalne Centrum);
(5) JKW król senior Edward Artur (RC);
(6) Keimo Jan (PB);
(7) Krzysztof markiz Jazłowiecki (RC);
(8) JKW król senior Pavel Svoboda (RC);
(9) Fabiola wicehrabina de Willibald (RC).
02.12.2013 r.
Testowanie Atamana
Królewskie Służby Informatyczne ogłosiły, że możliwe jest już testowanie systemu gospodarczego Ataman. Testujący otrzymają wynagrodzenie - jak wynika z ogłoszenia, każda osoba, która zgłosi się do programu, zapozna się z mechanizmami systemu oraz napisze swój komentarz otrzyma minimum 3000 Dreamów.
Więcej tutaj.
28.11.2013 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez JKM wybory do Izby Poselskiej kolejnej, już XXIII kadencji, odbędą się w dniach 11-18 grudnia br. Jeszcze do 1 grudnia swoje kandydatury Komisarzowi Wyborczemu Królestwa mogą zgłaszać osoby, które zechcą powalczyć o jeden z mandatów poselskich. Otwarcie Izby nowej kadencji planowane jest jeszcze przed końcem roku kalendarzowego, 20 grudnia 2013 roku.
19.11.2013 r.
Skrócenie kadencji Izby Poselskiej
Izba Poselska w ekspresowym głosowaniu podjęła dziś uchwałę o skróceniu swojej kadencji. W najbliższym czasie premier Rządu Królewskiego przedstawi Jego Królewskiej Mości projekt kalendarza wyborczego, który - w razie zaakceptowania go przez JKM Marcina I Mikołaja - zostanie ogłoszony w formie postanowienia królewskiego. Oznacza to, że już w najbliższym czasie odbędą się wybory do Izby Poselskiej XXIII kadencji.
15.11.2013 r.
Zapowiedź skrócenia kadencji Izby i sonda przedwyborcza
Po dyskusji związanej z powstaniem nowej partii - Radykalnego Centrum - prezes Partii Burżuazyjnej Conrad markiz Darosareier ogłosił, że PB zdecydowała się skrócić kadencję Izby Poselskiej. Spowoduje to rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. W swoim wystąpieniu markiz Darosareier podkreślił, że wybory powinny stać się okazją do "dyskusji nad stanem Królestwa". Odpowiedni wniosek wkrótce wpłynie do marszałka Izby Poselskiej.
Ze względu na przełomowe oświadczenie prezesa Partii Burżuazyjnej i zbliżające się wybory parlamentarne wszyscy Dreamlandczycy mogą do poniedziałku zagłosować w sondzie przedwyborczej, odpowiadając na pytanie "Na którą partię zagłosowałbyś, gdyby wybory odbywały się dzisiaj".
04.11.2013 r.
Kongres Założycielski Radykalnego Centrum
W dniach 6 i 7 listopada (środa i czwartek) na IRC Królestwa odbędzie się kongres założycielski nowo powstałej dreamlandzkiej partii politycznej - Radykalnego Centrum. Dzień I (środa) będzie obejmował przede wszystkim debatę programową, dzień II natomiast - przede wszystkim wybór władz partii. W środę kongres rozpocznie się o godz. 20:00, w czwartek zaś już o 19:00. Podczas "Radykalnego Kongresu" każda chętna osoba będzie mogła przyłączyć się do współtworzenia nowego ugrupowania, proponując swoje postulaty programowe lub zapisując się do grona członków.
16.10.2013 r.
Chattycja i Shania wygrywa v-Mundial!
Paul von Panevnick
Stało się! W finale v-Mundialu Dreamland 2013 na Stadionie Królewskich w Ekkore rozgrywanym między reprezentacjami Pięciopolski oraz Chattycji i Shanii w regulaminowym czasie gry padł remis 1:1. Dogrywka również nie przyniosła rozwiązania. W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze Chattycji i Shanii. Wynik 3:5. Gratulacje dla finalistów i wszystkich uczestników dreamlandzkich mistrzostw!
06.10.2013 r.
Nowości w Bibliotece im. św. Róży
Alfred
W Bibliotece im. św. Róży pojawiło się kilka nowych pozycji - najstarszy wiersz dreamlandzki oraz dział z literaturą zagraniczną. Póki co znajduje się tam kilka pozycji autorów erbokańskich, a Dyrektor Biblioteki Fabiola wicehrabina de Willibald zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni dział będzie się rozrastać.
04.10.2013 r.
Konkurs satyryczny Ministerstwa Kultury i Nauki
Alfred
Ministerstwo Kultury i Nauki organizuje konkurs na prace o charakterze satyrycznym. Chętni na zdobycie ośmiu tysięcy dreamów nagrody mają czas na dokonanie zgłoszenia do 24 października. Oceny prac dokona Minister Kultury i Nauki, który ogłosi wyniki do 27 października.
15.09.2013 r.
Zakończenie regencji
Hans von Witt
Jego Królewska Mość Marcin Mikołaj dzisiejszego wieczoru zakończył okres regencji ustanowionej 25 sierpnia. JKM reszte dnia poświęci na zapoznanie się z bieżącymi sprawami w Pałacu Królewskim w Dreamopolis, a w dniu jutrzejszym powróci do Królewskiego Pałacu Ekhorn.
04.09.2013 r.
XI v-Mundial DREAMLAND 2013 rozpoczęty!
Paul von Panevnick
Dziś o godz. 19:30 uroczyście otwarto XI v-Mundial, rozgrywany na stadionach Królestwa Dreamlandu.

A oto pierwsze wyniki spotkań v-Mundialu DREAMLAND 2013:

GRUPA A
Sultanat Al Rajn - La Palma 4 - 0 (3 - 0)
Królestwo Surmenskie - Kalifat Al-Farun 3 - 2 (0 - 0)

GRUPA B
Chattycja i Shania - Baridas 5 - 0 (5 - 0)
Królestwo Nordii - Pięciopolska 1 - 0 (0 - 0)

GRUPA C
Królestwo Elderlandu - Austro-Wegry 4 - 0 (2 - 0)
Eskwilinia - Królestwo Bantu 0 - 4 (0 - 0)

GRUPA D
Skarland - Wandystan 1 - 0 (0 - 0)
Santania i Burgia - Trizondal 1 - 1 (1 - 0)

Reprezentacja Dreamlandu pauzowała w pierwszej kolejce spotkań grupowych.
29.08.2013 r.
Reprezentacja Dreamlandu gra w grupie C
Paul von Panevnick
28 sierpnia 2013 r. w siedzibie MUP odbyło się losowanie drużyn do czterech grup v-mundialu Dreamland 2013. Oto wyniki losowania:
GRUPA A: Kalifat Al-Farun, Królestwo Surmenskie, La Palma, Sultanat Al Rajn;
GRUPA B: Baridas, Chattycja i Shania, Królestwo Nordii, Pięciopolska;
GRUPA C: Austro-Wegry, Dreamland, Eskwilinia, Królestwo Bantu, Królestwo Elderlandu;
GRUPA D: Ksiestwo Sarmacji, Santania i Burgia, Skarland, Trizondal, Wandystan.
Uroczystość otwarcia v-mundialu odbędzie się 4 września br. o godz. 19:30.
28.08.2013 r.
Trójstronna umowa gospodarcza
Daniel von Witt
Dzisiaj do późnych godzin wieczornych trwały negocjacje umowy gospodarczej, jaka ostatecznie została podpisana przez JE Daniela markiza von Witta w imieniu Królestwa Dreamlandu, JE Simona diuka McMelkora w imieniu Królestwa Elderlandu oraz JE Celestynę Sinalenno w imieniu Królestwa Surmeńskiego. Celem umowy jest pogłębianie współpracy gospodarczej przez organizację obrotów walutowych, handlowych oraz inwestycje strategiczne. Umowa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ratyfikacji przez wszystkie Wysokie Układające się Strony.
25.08.2013 r.
Regencja
Hans von Witt
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj ustanowił w Królestwie regencję wstępnie na okres dwóch tygodni. Na urząd Regenta Królestwa powołano Jego Książęcą Wysokość Jacquesa ax. de Brolla.
11.08.2013 r.
Fundacja Ferment i Wydawnictwo litera w druku
Ogłoszono dziś otwarcie Ferment - Fundacji Kriegów - organizacji, której celem jest wspieranie dreamlandzkiej i mikroświatowej kultury. Fundacja została ustanowiona ze środków przekazanych na ten cel przez króla seniora Edwarda Artura; prezeską została znana działaczka kulturalna Fabiola wicehrabina de Willibald. Pierwszą z inicjatyw Fundacji Ferment jest litera w druku - wydawnictwo literatury mikroświatowej.
10.08.2013 r.
Audiencja dla Rządu JKM
Hans von Witt
W Królewskim Pałacu Ekhorn odbyła się tradycyjna, pierwsza audiencja Premiera Rządu Królewskiego i Ministrów Korony. JKM Marcin Mikołaj przeprowadził rozmowy z każdym ministrem pytając przede wszystkim o plany poszczególnych resortów administracji federalnej.
05.08.2013 r.
Wybrano Izbę Poselską
Komisarz Wyborczy Królestwa Paweł W. Krieg opublikował obwieszczenie ws. wyników wyborów do Izby Poselskiej XXII kadencji. W Izbie zasiądzie trzech posłów reprezentujących Partię Burżuazyjną: Conrad markiz Darosareier-Stattoerr, Hans hrabia von Witt oraz Siergiusz baron Asketil. Najwięcej głosów otrzymał Siergiusz baron Asketil. Frekwencja w Królestwie wyniosła niemal 50%, z czego najwyższą (58,33%) odnotowano w Morlandzie. Ogółem oddano aż 13 głosów pustych, co stanowi prawie 40% głosów oddanych - tłumaczyć to można faktem, że o mandaty, w zakończonych właśnie wyborach, ubiegali się kandydaci tylko jednego ugrupowania. Wkrótce spodziewane jest oficjalne otwarcie Izby nowej kadencji.
03.08.2013 r.
Audycja na rocznicę
Jego Królewska Wysokość król senior Paweł zaprasza na bardzo dreamlandzką audycję z okazji piętnastolecia istnienia Królestwa. Pierwsze fale radiowe rozejdą się w eter dziś o 20:00, w tym czasie warto być na dreamlandzkim IRC. Zakładka do słuchania audycji pojawi się dziś późniejszym popołudniem na witrynie rocznicy. A ci wszyscy, którzy nie będą mogli zasiąść przed radioodbiornikami dziś, będą mogli pobrać pełen zapis audycji już jutro.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin