Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Domena Królewska
Unia Saudadzka
Królestwo Scholandii
mikronacja
23.06.2013 r.
Audiencja dla Premiera i Ministrów Korony
Hans von Witt
W godzinach wieczornych w Sali Tronowej Pałacu Królewskiego w Dreamopolis odbyła się audiencja dla Premiera oraz Ministrów Korony. Podczas spotkania JKM przekazał akty mianowania ministrom oraz wysłuchał ich planów na czas urzędowania. Audiencja trwała około godziny. Król pożegnał się i opuścił Salę Tronową około godziny 21.
23.06.2013 r.
Król w Pałacu Parlamentu
Hans von Witt
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj zjawi się dziś w Pałacu Parlamentu. Wizyta królewska związana jest z zaplanowanym nadzwyczajnym posiedzeniem Izby Poselskiej, które ma na celu wysłuchanie przemówienia programowego Premier de Willibald.

Zgodnie z ceremoniałem posłowie na wezwanie Marszałka Dworu przejdą na galerię Sali Rady Królestwa - Tron Królewski usytuowany jest tylko w salach byłego Senatu Królewskiego, z tego względu wszelkie wizyty Króla odbywają się w tej części Pałacu.
21.06.2013 r.
Obchody Święta Luindoru
Daniel von Witt
W dniu dzisiejszym Luindor obchodził swoje święto. W kolejną rocznicę powstania prowincji, obecnie palatynatu Zjednoczonego Księstwa, uroczyste obchody miały miejsce w Saudade, Alizon, Avalon i na zamku Toussaint. Książę Zjednoczonego Księstwa nadał Order Gryfa osobom zasłużonym dla Luindoru, w szczególności postaciom związanym z tamtejszymi lennami: Alizon i Dhatar. Krzyże złote Orderu otrzymali JE Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi oraz JXW Sted diuk Asketil; krzyż srebrny JXM sir Siergiusz Asketil; natomiast krzyż brązowy - JE Robert von Oliva. Odznaczony został także JE Conrad markiz Darosareier-Stattoerr Medalem Aruzów za rozwój systemów informatycznych Królestwa.

W południe miało miejsce wystąpienie Jego Ksiażęcej Mości Daniło de la Vegi w Ogrodach Namiestnikowskich w Saudade. Książę skupił się głównie na zwięzłym przedstawieniu planów dla Luindoru. Po przemówieniu miał miejsce przegląd oddziałów wojskowych z Regimentu Książęcego dowodzonego przez rotm. Kantazo van der Targaryen, oraz defilada. Dalsze obchody odbyły się już poza stolicą palatynatu - w Alizonie rozmawiano z Margrabią Asketilem nt. rozwoju systemu lennego; w Avalon dokonano otwarcia miasta w myśl postanowień, by życie do mniej licznych ale o bogatej historii miast Luindoru stopniowo wracało. Koniec świątecznego dnia miał miejsce podczas balu na zamku Toussaint.
20.06.2013 r.
Powołanie nowego Rządu Królewskiego i zmiana UF
Siergiusz Asketil
W dniu dzisiejszym powołany został nowy Rząd Królewski w składzie: Fabiola baronowa de Willibald (Minister Kultury i Nauki), sir Siergiusz Asketil (Minister Promocji i Informacji), Dino von Djokić (Minister Spraw Wewnętrznych), oraz Kryspin van Buuren (Minister Spraw Zagranicznych). Z tej okazji JKM Marcin I Mikołaj złożył życzenia nowemu gabinetowi, jednocześnie informując o zmianie Ustawy Federalnej o Rządzie Królewskim w której dokonano drobnych aktualizacji.
14.06.2013 r.
Fabiola baronowa de Willibald Premierem
Siergiusz Asketil
Po złożonej przez Simona diuka McMelkora rezygnacji na stanowisko Premiera Rządu Królewskiego powołana została Fabiola baronowa de Willibald.
05.06.2013 r.
Dymisja Premiera
Hans von Witt
Podczas prywatnej audiencji JE Simon diuk McMelkor złożył na ręce Jego Królewskiej Mości dymisje swojego gabinetu. Już w ciągu najbliższych dni JKM Marcin I Mikołaj spotka się z Posłami w Królewskim Pałacu Ekhorn w celu omówienia zaistniałej sytuacji,a także podjęcia stosownych kroków prowadzących do wyłonienia nowego rządu.
27.05.2013 r.
Nowy Biuletyn Rządu Królewskiego
Siergiusz Asketil
Rząd Królewski mając na uwadze konieczność informowania o swych działaniach wszystkich Obywateli i Mieszkańców Królestwa postanowił reaktywować z dniem dzisiejszym Biuletyn Rządowy, którego za zadanie będzie przekazywanie najważniejszych informacji z prac Rządu. Biuletyn będzie wydawany nieregularnie, lecz zawsze w okolicach jednego miesiąca. Zachęcamy do zapoznania się z numerem pierwszym.
24.05.2013 r.
Prezes Sądu Królestwa
Siergiusz Asketil
W wyniku wskazania przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Królestwa i prezesów sądów powszechnych JKM Marcin I Mikołaj powołał nowego Prezesa Sądu Królestwa, którym został SSK JKW król senior Edward Artur. Szczegóły na forum.
23.05.2013 r.
Ustawy bankowe
Tomasz von Petrowitz
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj podpisał ustawy, które wprowadzić mają w Królestwie nowy system bankowy oraz umożliwić prowadzenie banków komercyjnych. Podpisane ustawy były wcześniej przedmiotem weta królewskiego.
23.05.2013 r.
Zmiana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Siergiusz Asketil
Na wniosek Premiera Rządu Królewskiego Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj odwołał ze stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych Jego Ekscelencję Daniło hrabiego de la Vegę. Miejsce to zajmie JE Hans wicehrabia von Witt. Z tego też powodu Premier wydał krótkie oświadczenie.
21.05.2013 r.
Sędziowie Sądu Królestwa
Siergiusz Asketil
JKM Marcin I Mikołaj - za zgodą Rady Królestwa - mianował na urząd Sędziów Sądu Królestwa JKW króla seniora Edwarda Artura i JKW króla seniora Roberta I.
16.05.2013 r.
Regaty Żeglarskie
Siergiusz Asketil
W Książęcym Mieście Buuren rozpoczęły się Regaty Żeglarskie, które odbędą się na wodach Zjednoczonego Księstwa i Republiki Weblandu. Uczestniczy w nich 4 żeglarzy, którzy przez dłuższy okres będą zmagać się z siłami natury i zawziętością przeciwników. Szczegóły na forum.
05.05.2013 r.
Namiestnik Weblandu
Hans von Witt
Po prawie 2 miesiącach osobistego zarządzania prowincją Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj postanowił przekazać funkcje Namiestnika Republiki Weblandu Jej Ekscelencji Fabioli baronowej de Willibald. W latach 2006-2008 Jej Ekscelencja pełniła role burmistrza miasta Letrib.
05.05.2013 r.
Moderator forum
Hans von Witt
Jego Królewska Mość wydał postanowienie o powołaniu Jego Ekscelencji Hansa wicehrabiego von Witta na stanowisko moderatora. Od dnia dzisiejszego Jego Ekscelencja będzie dbał o porządek i przestrzeganie zasad panujących na naszym forum.
01.05.2013 r.
Mikołaj I Jan Księciem Sarmacji
Hans von Witt
28 kwietnia Kancelaria Królewska na prośbe Jego Królewskiej Wysokości Paula diuka von Panevnicka, regenta Królestwa, przesłała list gratulacyjny do Jego Książęcej Mości Mikołaja I Jana z okazji objęcia władzy w Księstwie Sarmacji. Jego Książęca Mość przesyła serdeczne podziękowania, a także wyraził szczerą chęć rozwijania przyjaźni i współpracy między "Naszymi Narodami".
01.05.2013 r.
Koniec regencji
Siergiusz Asketil
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj zakończył dzisiaj w nocy regencję i powrócił do Królewskiego Pałacu Ekhorn w Ekorre.
29.04.2013 r.
Traktat o znaniu z Królestwem Hasselandu
Siergiusz Asketil
W nocy dnia wczorajszego Regent Królestwa JKW Paul diuk von Penevnick dokonał ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu Królestwa Dreamlandu i Królestwa Hasselandu. Treść Traktatu na forum.
25.04.2013 r.
Spotkanie 27 kwietnia br. w Krakowie
Paul von Panevnick
Obywatele i Przyjaciele Królestwa Dreamlandu!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w realu w najbliższą sobotę, tj. 27 kwietnia 2013 r. w Krakowie.

Spotykamy się o godz. 18:00 pod Barbakanem. Tu pierwsza niespodzianka - trzeba odnaleźć symbol Królestwa i przywitać się swoim realnym imieniem. Następnie przejdziemy do pubu, gdzie przy kuflu złotego napoju przedstawiamy się wg. danych z CRM.
Godziny zakończenia nie podajemy, gdyż Kraków kusi życiem nocnym, a jako grzesznicy możemy ulec pokusie...
25.04.2013 r.
Szkoła Podstawowa w Gedanii
Siergiusz Asketil
W dniu dzisiejszym działałność rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Gedanii. W koncepcji jej działania jest zastąpienie dawnej Szkoły Głównej w Dreamopolis i nauczenia młodych Obywateli podstaw o Królestwie i mikronacjach. Dodatkowo będziemy mieli możliwość poznania reaktywowanego języka surmalajskiego, co jest z pewnością dużym urozmaiceniem. Szczegóły na forum.
23.04.2013 r.
Hołd lenny Skytji
Siergiusz Asketil
Książę Skytji Ulf Haakon Veigarsson (dawniej jako Folke Grmeslav Plęzsivlzciji) złożył hołd lenny JKM Marcinowi I Mikołajowi i oddał Skytję "pod obronę i pieczę Królestwa Dreamlandu i pod zwierzchnictwo Księstwa Surmali". Wydarzenie to kończy ekspedycję naukowo-krajoznawczą na Polarktykę. Szczegóły na forum.
20.04.2013 r.
Regencja
Siergiusz Asketil
Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj ustanowił w dniu dzisiejszym regencję. Urząd Regenta będzie pełnił Jego Królewska Wysokość Paul diuk von Penevnick.
07.04.2013 r.
Dzień Nowego Czasu
Siergiusz Asketil
7 kwietnia 2013 roku w Księstwie Surmali odbył się Dzień Nowego Czasu. Wydarzenie to upamiętnia zmianę nazwę prowincji z Blacklock na Surmalę w 2002 roku. W związku z tym w wielu miastach odbyły się zabawy, oraz różnorodne festyny. Jednym z nich był rozpoczęty w Orlovie Turniej w warcaby khamockie, na który przybyło wiele osobistości zza granicy. Zostały wręczone również odznaczenia dla osób związanych z Surmalą, a w Grodzie Siedmiu Słońc mogliśmy ujrzeć powiązane z lokalną kulturą wydarzenie religijne.
06.04.2013 r.
Wielki Książę Lorenzo Pietro I de Medici z wizytą w Surmali
Siergiusz Asketil
Późnym wieczorem 6 kwietnia br. Wielki Książę Toskanii Lorenzo Pietro I de Medici przybył do Księstwa Surmali. Wielki Książę odwiedzi Gedanię, oraz osadę Vari i weźmie udział w oficjalnych obchodach Dnia Nowego Czasu.
25.03.2013 r.
Wielki Książę Morfeusz Lucjusz Tyler w Dreamlandzie
Hans von Witt
24 marca w godzinach wieczornych odbyla sie oficjalna audiencja pomiedzy JKM Marcinem I Mikolajem, a przebywajacym od niedawna w Krolestwie Wielkim Ksieciem Solardii Morfeuszem Lucjuszem Tylerem. Rozmowa przebiegala w pokojowej atmosferze i poruszyla wiele istotnych kwestii. Podczas spotkania obecny byl takze Premier Rzadu Krolewskiego Simon diuk McMelkor.
19.03.2013 r.
Sarmaci zwyciężają w finale Ligi Królewskiej
Edward II
Sarmacki klub Młoty z Anheim zwycięzcą XV sezonu piłkarskich rozgrywek międzynarodowej Ligi Królewskiej. W emocjonującym finale Sarmaci zmierzyli się z obrońcą mistrzowskiego tytułu - dreamlandzką Aroną Shin Splints. Nowy sezon ligowy zainaugurowany zostanie już w najbliższę niedzielę. W gronie dwudziestu czterech uczestników LK znajduje sie sześć klubów z Królestwa Dreamlandu i dwa z Królestwa Elderlandu.

Młoty z Anheim - Arona Shin Splints 4 : 3
18.03.2013 r.
Tradycyjny objazd po Prowincjach
Hans von Witt
Dzis przed poludniem (18.03) JKM pojawi sie w "czwartej" prowincji, ale jakze to Jemu bliskiej - Zjednoczonym Ksiestwie. Wladze prowincji potwierdzily szereg atrakcji zwiazanych z tym wydarzeniem (http://unia.dreamland.net.pl/serwis/kancelaria/?p=254). JKM Marcin I Mikolaj planowo spedzi 5 dni na wizytacji "starych katów". Powrót do Ekorre - piatek wieczór (22.03).
16.03.2013 r.
Nominacje i dymisje
Hans von Witt
W dniu 16 marca JKM Marcin I Mikołaj powołał Daniłę hrabiego de la Vega na urząd Kartografa Królewskiego. Jego Ekscelencja staje na czele instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie i opracowywanie map.
Tego samego dnia Jego Królewskqa Mość na podstawie przedłożonej dymisji odwołał z urzędu Prezydenta Republiki Weblandu JE Paula diuka von Panevnicka. Do czasu nominacji nowego namiestnika JKM osobiście pokieruje prowincją.
11.03.2013 r.
Tradycyjny objazd po Prowincjach
Hans von Witt
Kolejnym przystankiem JKM Marcina I Mikolaja w tradycyjnym objezdzie po prowincjach bedzie Republika Weblandu. Juz dzis samolot Jego Królewskiej Mosci pojawi sie na lotnisku w Elsynor, gdzie zostanie powitany przez mieszkanców stolecznego miasta. Wizyta potrwa do piatku (15.03), a zakonczy sie w Trebun.
05.03.2013 r.
WYNIKI WYBORÓW DO IZBY POSELSKIEJ XXI KADENCJI
Hans von Witt
Komisarz Wyborczy Królestwa przedstawił wyniki wyborów do Izby Poselskiej. I tak o to w wyborach wzięły udział 24 osoby z 50 uprawnionych co daje nam frekwencje ogólną 48%.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
(1) Simon diuk McMelkor, kandydat niezależny - 10 głosów;
(2) Hans wicehrabia von Witt, DPK - 4 głosy;
(3) Mackenzie wicehrabina Gordon-Allen, DPK - 3 głosy;
(4) sir Otton van der Berg, DPK - 2 głosy.
04.03.2013 r.
Tradycyjny objazd po Prowincjach
Hans von Witt
Dzis wczesnym rankiem Jego Królewska Mosc Marcin I Mikolaj udal sie z wizyta do Ksiestwa Surmali. JKM bedzie przebywac w tej pólnocno-wschodniej czesci Królestwa od dzis do piatku (04.03-08.04). W srode (06.03) nastapi jednodniowa przerwa w wizycie, co spowodowane jest otwarciem Izby Poselskiej XXI kadencji w Dreamopolis.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin